Alegătorul votează, la alegerile locale, numai la secţia unde este înscris în lista electorală permanentă ori la cea unde este arondată adresa la care îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, iar cel care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie îşi poate exercita dreptul de a alege în baza acestuia, transmite Agerpres.

Biroul Electoral Central a emis o hotărâre privind aplicarea unitară a prevederilor privind exercitarea dreptului la vot la alegerile locale.

Potrivit hotărârii BEC, alegătorul care, până cel mai târziu în data de 4 septembrie, şi-a stabilit reşedinţa la o altă adresă decât cea de domiciliu votează numai la secţia de votare unde este arondată strada la care îşi are reşedinţa menţionată pe actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorate permanente cu adresa de reşedinţă.

Alegătorul care nu şi-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa votează la secţia la care este arondată strada ce figurează la menţiunea privind domiciliul sau reşedinţa înscrisă pe actul de identitate.

La scrutinul din 27 septembrie, cetăţenii români îşi exercită dreptul de vot pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu sau paşaportul de serviciu electronic, iar în cazul elevilor din şcolile militare – carnetul de serviciu militar. Actele trebuie să fie valabile în ziua votării.

Alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

Totodată, cetăţenii Uniunii Europene înscrişi în lista electorală complementară îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Alegătorul european care nu este înscris în lista electorală complementară poate vota în baza documentului ce îi atestă identitatea emis de statul membru al Uniunii Europene al cărui cetăţean este, însoţit de documentul privind adresa în România sau în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă, fiind înscris în lista electorală suplimentară, precizează BEC.

Alegătorul european care deţine un certificat de înregistrare sau o carte de rezidenţă permanentă al căror termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestora.

Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secţia respectivă, fiind înscrişi în lista electorală suplimentară.

Dezvoltarea județului Prahova, modernizarea spitalelor, a infrastructurii rutiere, a unităților de învățământ special, dar și restaurarea unor importante unități de cult sunt obiective pentru care Consiliul Județean Prahova, sub conducerea președintelui Bogdan Toader, a reușit să acceseze fonduri europene de o valoare impresionantă: peste 150 de milioane de euro!


„În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Prahova, județul Prahova s-a aflat și se menține în continuare pe primul loc în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia la absorbția de fonduri europene. Nu există axă prioritară deschisă Consiliilor Județene care să fi rămas neaccesată de echipa administrației județene Prahova, pe care, pe această cale, o felicit!”, declară Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova și candidat al Alianței pentru Prahova la un nou mandat de șef al administrației județene.
Printre cele mai importante proiecte finanțate în mare parte prin Programul Operațional Regional se regăsesc, pe domenii de activitate:
•SĂNĂTATE: extindere Unitate Primiri Urgențe Spitalul Județean de Urgență Ploiești; extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu Spitalul Județean de Urgență Ploiești; extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Ploiești; reabilitarea termică şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti.
•INFRASTRUCTURĂ: modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ102D, DJ100C; modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720- 15 km de drum județean, cât și reabilitarea a patru importante poduri, printre care pasajul CFR și podul peste râul Prahova, ambele pe raza localitații Florești.
•EDUCAȚIE: construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă – comuna Filipeștii de Târg; construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă – oraşul Breaza.
•CULTURĂ și PATRIMONIU: restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești- fonduri norvegiene; mănăstirea Zamfira – Consolidare, restaurare, conservare si punere în valoare arhitecturală și pictura murală a Bisericii mari a Mănăstirii Zamfira, executată A FRESCO de Nicolae Grigorescu; consolidare, restaurare și punere în valoare centru cultural Protoeria Ploiești Nord; restaurare, consolidare şi punere în valoare a bisericii de lemn Sfinţii Mihail si Gavril”, a schitului Jercălăi – Urlaţi; Biserica Sfânta Vineri Ploiești – Restaurare pictură, finisaje interioare și exterioare, instalații, restaurare turn clopotniță, amenajări exterioare.
„În mandatul meu, bugetul județului a fost permanent consolidat, atât prin atragerea de fonduri europene, cât și guvernamentale, dar și printr-o continuă muncă a tuturor direcțiilor din cadrul Consiliului Județean implicate în acest amplu proces”, precizează Bogdan Toader, candidatul Alianței pentru Prahova la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova.


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) acordă angajatorilor subvenții lunare în cuantum de cel mult 2.500 de lei pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au împlinit vârsta de 50 de ani sau a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.

ANOFM susține astfel inserția sau reinserția pe piața muncii a persoanelor ale căror contracte de muncă au fost afectate direct de epidemia SARS-CoV-2 și, totodată, asigură ajutor financiar angajatorilor pentru susținerea plății salariilor.

Astfel, potrivit art. III din OUG nr. 92/2020, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau a stării de alertă primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, informează anofm.ro.

De aceeași facilitate pot beneficia și angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani.

În ce condiții se aplică sprijinul oferit de ANOFM

Pentru acordarea sprijinului financiar, persoanele care fac parte din cele două categorii menționate în actul normativ amintit trebuie să fie înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, iar angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut în textul ordonanței.

Sprijinul oferit de ANOFM se aplică, în aceleași  condiții, și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Angajatorii încheie o convenţie cu ANOFM

Pentru  acordarea  acestor sume, angajatorii încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza căreia aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

Toate documentele necesare accesării acestei măsuri se pot descărca și transmite ulterior agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă de pe platforma aici.gov.ro.

Această măsură de sprijin este una dintre măsurile active de sprijin imediat adoptate de Guvern, astfel încât impactul negativ asupra evoluției înregistrată pe piața muncii să fie unul cât mai redus, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Ora de curs va avea 50 de minute în noul an şcolar, iar profesorii vor mai rămâne încă cinci minute în clase, ca să îi supravegheze pe elevi, a afirmat ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

Şefa de la Educaţie a făcut anunţul atunci când fost întrebată de un cadru didactic cum va putea într-o oră de curs să predea și să evalueze şi activitatea elevilor.

Anisie: Ora de curs va avea 50 de minute

"Vorbim despre 50 de minute, doar că cinci minute profesorul trebuie să mai rămână în clasă să îi supravegheze pe elevi, deci durata unei ore de curs este de 50 de minute. Cum anume putem face lucrul acesta?

Fiecare profesor să se adapteze, depinde și de disciplină. Noi am elaborat acele repere metodologice. Au fost făcute de profesori care au predat în sistem online în această perioadă", a spus Monica Anisie.

Cum se face predarea on-line

Ministrul a explicat că a fost adoptată și o metodologie de predare on-line, astfel că laptopul sau camera prin care se va face transmisia din clasă va rămâne instalat acolo, iar profesorii trebuie ajutați în această perioadă de restul angajaților școlii.

"Este un laptop al clasei, sau o cameră, depinde de fiecare unitate, acolo va rămâne instalat, el este pregătit la începutul orelor, și doar vine profesorul în sala de curs. Am recomandat ca profesorul să fie ajutat în această perioadă și de personalul unității de învățământ. Avem în unități fie bibliotecar, fie profesor-documentarist, fie laborant, care pot ajuta", a precizat Anisie.

In ciuda faptului că există presiuni și speranțe mari cu privire la un vaccin împotriva coronavirusului, studiile clinice finale pentru un astfel de vaccin, dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford, au fost suspendate după ce un participant a avut o reacţie adversă în Marea Britanie.

Oamenii de știință care au dezvoltat vaccinul sperau că acesta ar putea fi unul dintre primele care vor apărea pe piaţă, după testarea cu succes a fazelor 1 şi 2.

În faza 3 de testare, sunt implicaţi aproximativ 30.000 de participanţi în SUA, precum şi în Marea Britanie, Brazilia şi Africa de Sud.

Însă testările din toată țara au fost oprite după ce unul dintre participanți s-a îmbolnăvit. AstraZeneca a descris procesul ca pe o ”rutină” în cazul ”unei boli inexplicabile”. Mai multe date despre persoana afectată nu au fost date publicității. 

Speră să reia studiul în doar câteva zile

Între timp, a fost lansată o investigaţie independentă, care examinează datele de siguranţă înainte ca autorităţile de reglementare să decidă dacă procesul se poate relua, scrie BBC News.

„În studiile mari, vor apărea mereu astfel de îmbolnăviri întâmplătoare, dar trebuie verificate independent înainte de a continua”, a spus un purtător de cuvânt al Universităţii Oxford.

Cercetătorii speră să poată relua testările în doar câteva zile. Aceasta este a doua oară când procesul de testare a vaccinului împotriva coronavirusului dezvoltat de Oxford este suspendat.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat marţi că întreruperea cursurilor pentru elevi din cauza pandemiei de coronavirus poate avea ca rezultat o creştere a economiei globale mai mică în medie cu 1,5% pentru restul secolului. Impactul asupra economiei Statelor Unite ar putea fi de 15.300 de miliarde de dolari, transmite CNBC, conform news.ro.

Lucrarea OCDE publicată marţi, care citează date terţe, a estimat impactul pe termen lung asupra economiei globale avut de pierderea unei treimi din anul şcolar de către elevi.

S-a estimat că această pierdere a timpului petrecut în clase va duce la o pierdere de competenţe, iar acest lucru va afecta negativ productivitatea. În consecinţă, costul total al pierderii cursurilor s-ar putea ridica la 69% din PIB-ul actual al unei ţări, arată OCDE.

Estimarea porneşte de la premiza că doar actuala cohortă de elevi va fi afectată de închiderea şcolilor şi că viitorii elevi vor merge normal la şcoală.


OCDE a arătat că pierderea de creştere economică ar putea fi ”proporţional mai ridicată” dacă revenirea la normal a cursurilor va ajunge încet la ”nivelul anterior de performanţă”.

Timp de luni de zile, majoritatea elevilor din toată lumea au învăţat de acasă, iar multe şcoli au rămas deschise numai pentru copiii angajaţilor din sectoarele esenţiale. Cu toate acestea, au apărut temeri că această perioadă de învaţare acasă ar fi putut să amplifice decalajele expuse deja de pandemie.

Potrivit organizaţiei, deşi profesorii au făcut eforturi pentru a continua cursurile în perioada de învăţare de acasă, copiii au fost nevoiţi să se bazeze mai mult pe resursele proprii pentru a studia de la distanţă. Între timp, profesorii a trebuit să îşi adapteze metodele de educaţie în moduri cu care nu erau obişnuiţi.

Una dintre sugestiile cercetării OCDE este ca, în absenţa unui vaccin disponibil pe scară largă pentru noul coronavirus, să se continue dezvoltarea infrastructurii pentru învăţarea de la distanţă.

Dincolo de pandemie, OCDE afirmă că ”există beneficii evidente pentru ca elevii să îşi extindă timpul de învăţare şi oportunităţile dincolo de porţile şcolilor, prin folosirea unor metode diverse de studiu la distanţă”.

Începând de mâine, la aeroportul Henri Coandă va fi permis accesul pasagerilor direct la aerogara Plecări, eliminându-se obligativitatea trecerii prin corturile din fața terminalului, anunță CNAB. Rămân însă valabile toate celelalte cerințe, respectiv măsurarea temperaturii la intrarea în terminal, dezinfectarea mâinilor, păstrarea distanței de 1,5 metri față de celelalte persoane și purtarea măștii astfel încât să acopere gura și nasul.

 

Măsurile au fost decise avându-se în vedere confortul pasagerilor, în contextul apropierii sezonului rece, dar și traficul încă redus în contextul pandemiei de CoVid 19. Întreg personalul aeroportului a primit atribuția să monitorizeze respectarea cerințelor privind purtarea măștii și păstrarea distanței și, în caz contrar, să solicite intervenția imediată a poliției și jandarmeriei.
Tot de la 9 septembrie se permite și accesul autovehiculelor (autobuze RATB, autocare, autoturisme personale, TAXI etc.) în fața aerogării Plecări, pentru debarcarea pasagerilor și însoțitorilor acestora. Începând cu aceeași dată, în aeroport, vor fi redeschise restaurante și cafenele, în plus față de cele care și-au reluat deja funcționarea în urmă cu o săptămână.


Corturile din fața terminalului vor fi demontate și, din 11 septembrie, parcarea în care acestea sunt acum amplasate se va redeschide pentru public. Rămân valabile pentru pasageri recomandarea de a se prezenta la la timp la aeroport, precum și cea de a respecta semnificația indicatoarelor de direcționare, atât pe fluxul auto din fața aeroportului cât și pe fluxurile de pasageri.
Reamintim că, în zona aeroportului, circulația auto este afectată de lucrările la conexiunea feroviară a aeroportului cu Gara de Nord, lucrări aflate în curs de finalizare.

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, luni, noi măsuri pentru acordarea vizei de flotant, care au intrat deja în vigoare. Solicitantul trebuie să locuiască mai mult de 15 zile la locuinţa secundară, trebuie declarat motivul stabilirii reşedinţei şi, dacă sunt mai multe cereri la aceeaşi adresă, se fac verificări. Dacă în urma verificărilor se constată că persoana respectivă nu locuieşte efectiv la adresa declarată, solicitarea de reşedinţă se respinge.

 


De remarcat că au fost partide politice, în principal USR și PLUS, care au construit site-uri, conturi speciale și proceduri prin care îi învățau pe oameni cum să solicite și să obțină viză de flotant numai pentru a putea vota în 27 septembrie într-o anumită localitate (de regulă București) pentru interesul electoral al celor două partide.
”Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a introdus noi măsuri de verificare suplimentară pentru adresele unde se constată un număr mai mare de cereri pentru stabilirea reşedinţei. Acestea au fost transmise şi către Serviciile de Evidenţă a Persoanelor din teritoriu pentru a fi aplicate. Astfel, în toate situaţiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reşedinţei, solicitantul va declara pe propria răspundere că locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor”, a transmis, luni, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.
Potrivit acesteia, solicitantul va declara pe propria răspundere scopul/motivul stabilirii reşedinţei.
De asemenea, declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor.
”În practică, la primirea cererilor pentru stabilirea reşedinţei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor efectua următoarele activităţi:
1. Se va verifica în baza de date numărul menţiunilor de reşedinţă valabil înscrise la adresa respectivă
2. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin 2 menţiuni de reşedinţă valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.
În situaţia în care, din verificările efectuate de către poliţişti rezultă faptul că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse”, a mai anunţat Dajbog.
Aceste verificări vor fi dispuse şi în situaţia în care se înregistrează un număr mare de solicitări la aceeaşi adresă/adrese distincte.
”Practic, se vor avea în vedere şi cazurile în care cererile s-au depus, succesiv, la intervale relativ scurte de timp, pentru aceeaşi adresă. Prin «număr mare de solicitări» se înţelege un număr care depăşeşte media zilnică, săptămânală sau lunară. Prin aceste măsuri se pot monitoriza îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea vizelor de reşedinţa pentru cetăţenii cu drept de vot şi verificarea legalităţii acestora, în cazul constatării unei evoluţii semnificative a numărului de persoane care îşi stabilesc reşedinţa intr-o anumită circumscripţie electorală”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAI.
Dajbog a precizat că aceste demersuri se circumscriu Planului General de Măsuri aprobat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, pentru buna desfăşurarea alegerilor locale din 27 septembrie.
”Ministerul Afacerilor Interne va lua toate măsurile din competenţă pentru desfăşurarea unui proces electoral corect, legal şi echidistant faţă de toţi competitorii politici”, a mai declarat Dajbog.

Spoturile publicitare ne indeamna zi de zi sa consumam cel putin doi litri de lichide. Medicii spun ca e vorba de apa, pentru ca ea este atat de necesara unei bune functionari a organismului. Noi, insa, consumam zilnic sucur, cafea si alcool, pe care le includem in cantitatea recomandata de lichide. Dar daca, totusi, am renunta la ele macar o luna si am consuma doar apa?

Chris Bailey, care promoveaza de stil de viata sanatos si o organizare cat mai eficienta a timpului, a reusit sa se tina de acest plan si a descoperit beneficiile pe care le putem obtine, pentru sanatatea noastra, consumand doar apa, titreaza independent.co.uk.

Consum mai mic de calorii
Apa nu are nici macar o calorie. Asta nu se poate spune, in schimb, despre o sticla de jumatate de litru de Coca-Cola, care are 210 calorii, sau despre o cana de cafea cu lapte si zahar, care are 40 de calorii. Apa chioara, cum mai obisnuim sa o numim, hidrateaza organismul in mod eficient, insa nu acelasi lucru se intampla cu restul bauturilor indulcite, care au de cele mai multe ori efect invers.

Apetit diminuat
De multe ori simtim nevoia sa mancam cate ceva, avand senzatia de foame. Cu toate acestea, studiile arata ca tot ce avem nevoie in acel moment este un pahar cu apa. Asta pentru ca setea si foamea transmit aceleasi semnale nervoase creierului.

O mai buna functionare a creierului
Atunci cand este hidratat, tot corpul nostru functioneaza mai bine, cu atat mai mult creierul, care este 75-85% format din apa. Mentinandu-l hidratat, energia si concentrarea vor fi mult mai mari si durerile de cap vor disparea.

Metabolism accelerat
Cercetatorii au descoperit ca un pahar de apa baut dimineata, inainte de micul-dejun, accelereaza metabolismul pentru intreaga zi. E suficient sa faci asta o luna de zile dimineata de dimineata si metabolismul se va regla. O crestere de 30% a ritmului metabolic a fost inregistrata atat la femei, cat si la barbati, dupa ce au consumat un pahar de apa, scrie ziare.com.

Piele intinsa, fara riduri
Apa ajuta la mentinerea hidratarii pielii, impiedicand astfel uscarea acesteia, cauza celor mai multe dintre probleme, de la riduri, la problematicele cosuri.

Inima sanatoasa
Un organism hidratat inseamna si un sange mult mai fluid, astfel ca inima nu va mai fi nevoita sa depuna mare pentru a-l pompa in tot corpul. Un studiu a aratat ca cinci pahare de apa pe zi reduc riscurile de infarct miocardic cu 41%, comparativ cu un consum de doua pahare pe zi.

Economie substantiala
Apa este cel mai ieftin produs de baut, dintre toate cate exista. Cu putin noroc, o poti avea chiar gratis, daca ai o fantana sau un izvor prin preajma.

Anul Nou bisericesc începe la 1 septembrie, iar cea mai mare sărbătoare este Naşterea Sfintei Fecioare Maria, unul din Praznicele Împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, pe 8 septembrie, cunoscută în popor şi sub denumirea de Sfânta Maria Mică.

 

Despre primii ani din viaţa Fecioarei Maria aflăm din Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-creştină, scrisă în jurul anului 140. Potrivit însemnărilor, viaţa Sfintei a fost ea însăşi o minune, părinţii ei fiind la vârsta a treia când au conceput-o.
Miracolul s-a produs după zile de rugăciune şi post
Părinţii Sfintei Maria, Ioachim şi Ana, îşi doreau foarte mult un copil, dar bucuria de a deveni părinţi a venit după mulţi ani. Amândoi se trăgeau din Bethleem, din neamul lui David, seminţia lui Iuda. La 30 de ani, Ioachim o ia de nevastă pe Ana, care avea 20 de ani.

În acele vremuri, era o ruşine să nu ai copii, cuplurile fără urmaşi fiind desconsi-derate de familie şi de prieteni, atât în public, cât şi la templu. Au trecut ani, dar minunea înceta să apară. Atunci, ei au decis să se roage mai mult şi să ţină post îndelungat.

„Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea, căci noi suntem urgisiţi de Dumnezeu. Iată, eu mă duc în munte şi acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va milostivi şi ne va da şi nouă un copil. Nu-l vom ţine pentru noi, ci i-l vom oferi Lui. Al Lui să fie!“, i-a zis Ioachim soţiei sale Ana. La 40 de zile după aceea, Îngerul Gavriil le-a vestit că rugile lor au fost ascultate şi că vor primi un copil, care va fi alesul Domnului.

Ana trecuse de 60 de ani, iar Ioachim, de 70 de ani, când s-a născut Maria. Aşa cum au promis, părinţii şi-au încredinţat fiica celor sfinte. Când Maria a împlinit trei ani, au dus-o la templu, unde a rămas până la vârsta de 15 ani, scrie clickpentrufemei.ro.

Datini străvechi
În popor, se spune că, începând cu sărbătoarea Sfintei Maria Mică, păsările migratoare îşi iau zborul spre ţări mai calde, iar insectele intră în pământ ca să se ascundă de frig. În unele zone, oamenii cred că dacă plouă pe 8 septembrie, toamna va fi mohorâtă, iar dacă ziua va fi însorită, toamna va fi frumoasă.

De asemenea, sărbătoarea prevesteşte începutul lucrărilor la câmp: bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului. Potrivit tradiţiei populare, în această zi nu se fac treburi în gospodărie, nu se spală rufe şi nu se face curăţenie, ca să nu atragi răul în casă.

Puterea rugăciunii în ziua de 8 septembrie
Maica Domnului este considerată de creştini apără-toarea celor mâhniţi. La icoana ei se roagă adesea mamele şi copiii necăjiţi, agresaţi sau alungaţi. Se mai spune că Fecioara Maria ocroteşte familia, binecuvântându-i pe soţi, dar şi pe fraţi, copii, ca să trăiască în pace şi înţelegere.

Naşterea Sfintei în data de 8 septembrie marchează hotarul dintre vară şi toamnă, în tradiţia populară fiind cunoscută ca o zi în care sunt ascultate rugăciunile femeilor care vor să aibă copii. Nu întâmplător, cifra 8 simbolizează veşnicia, semnul infinitului. În Antichitate, egiptenii considerau cifra 8 semnul echilibrului, iar pentru greci era simbolul iubirii şi al prieteniei.

Pagina 8 din 472

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.