Un accident de circulatie s-a produs, vineri dimineata, la Valea Doftanei.

 

 

Potrivit primelor informații, două mașini au fost implicate în incidentul care s-a soldat cu rănirea unei persoane.

Aseară s-au mai produs două accidente în Prahova.

Primul în Ploiești, pe strada Sabinelor și altul pe DN 1, în Bucov.

Un cititor care locuiește în cartierul ploieștean Vest :

"Sunt un locuitor al orasului Ploiesti , cartierul Vest , Str Cosminele si in acest moment, orele 22:47 aproape ca nu mai pot respira din cauza mirosului extrem de puternic de afara cel mai probabil provenind de la rafinarie. 

Va rog sa faceti ceva in acest sens. E incredibil ca intr-un oras din Uniunea Europeana sa nu se poata respira din cauza aerului toxic . Luati atitudine! Ce vor astia sa faca? Sa ne omoare ? Sa ne bage in spital ? "

Prefectul de Prahova, Cosmin Georgescu, i-a convocat pe reprezentanții Gărzii de Mediu, APM și DSP la o ședință privind calitatea aerului din Ploiești.

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa Observatorul Prahovean

Angajații de la SC Hale și Piețe vor primi salariile și bonurile de masă la timp, pe 11 aprilie, iar până la finele lunii se vor acorda și primele pentru Sărbătoarea de Paști”, a declarat Ilie Emanuel, directorul SC Hale și Piețe.

Valoarea primei este de 500 de lei și va fi acordată tuturor salariaților. Potrivit organigramei, la SC Hale și Piețe sunt aproximativ 220 de angajați.

Cât privește propunerea de buget de la SC Hale și Piețe, aceasta a fost respinsă la ultimele ședințe ale Consiliului Local, după ce aleșii liberali nu au fost de acord să voteze proiectul. Practic, la această oră, SC Hale și Piețe a rămas singura instituție din subordinea Consiliului Local care nu are, nici la această dată, bugetul aprobat.

Mai mulți cititori au sesizat această situație, acuzând Primăria Ploiești că nu acționează pentru eliberarea acestor locuri de parcare.

 SGU Ploiești  a transmis următorul punct de vedere:

În perioada ianuarie 2012 - februarie 2016 au fost identificate 472 autovehicule abandonate pe teritoriul municipiului. De asemenea, au fost ridicate, de către societatea noastră, 42 autovehicule. Totodată, 258 mașini abandonate au fost ridicate de către proprietari, în urma somațiilor inspectorilor compartimentului de profil. Societatea noastră a valorificat 42 de autovehicule;

Federaţia Coaliţia pentru Educaţie” consideră că structura noului plan-cadru pentru gimnaziu aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice este un compromis care arată clar că sistemul nu este pregătit să facă o schimbare majoră şi că lipsesc în continuare o viziune și o strategie pe termen lung.

De aceea, dintre cele cinci direcții strategice de acțiune propuse de Coaliția pentru Educație, cu orizont de timp 2025, calitatea resurselor umane este prioritatea numărul unu, punându-se accent pe pregătirea profesorilor. Ca urmare, în data de 21 aprilie, Coaliția pentru Educație organizează o audiere publică pe tema formării inițiale a cadrelor didactice, la care sunt invitați să participe toți actorii interesați. “Vom solicita repetat decizii care să încurajeze intrări de profesori de calitate în sistem. România are nevoie de profesori competenți, motivați, autonomi, respectați și încurajați să învețe. Concluziile dezbaterilor vor fi centralizate şi vor constitui fundamentul pentru propunerile viitoare de modificare legislativă în domeniul educaţiei”, declară Daniela Vişoianu, preşedinta Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie.

  • “Părinţii, elevii şi comunitatea trebuie să aleagă cursurile opţionale

Pe de altă parte, Federaţia Coaliţia pentru Educaţie îşi exprimă dezamăgirea pentru faptul că, nici în anul 2016, nu se găsesc soluţii viabile pentru inter și transdisciplinaritate şi consideră că încăpăţânarea sistemului de a nu avea resurse umane competente pentru astfel de abordări va crea efecte majore în nevoile de formare a unor generații cu interes pentru cercetare, dezvoltare și inovare. “Noi considerăm că opționalele, alegerile dintre cele 26 și 34 de ore săptămânale, trebuie să fie ale părinților și elevilor, ale comunității, în funcție de resurselor umane de calitate care au un angajament față de acea școală, față de comunitate. Spațiul școlar al opționalelor nu mai trebuie folosit pentru completarea normelor didactice ca o prelungire a orelor din trunchiul comun”, afirmă Daniela Vişoianu, preşedinta Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie.

“Regretăm absența unui mesaj clar, fără ambiguități, din partea Ministerului, față de experții care vor alcătui programele școlare: care sunt așteptările față de școală, față de profesorul de istorie, de exemplu? Am văzut deja din consultările aupra planului-cadru că nu este suficient să punem în dezbatere un document deja scris, chiar cu variante, sub presiunea majoră a timpului. Ce <<contract>>, ce obiective vor avea profesorii care vor răspunde anunțului Ministerului Educației, în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial?”, mai spune reprezentanta Coaliției.

Federaţia este de părere că definirea cadrului, a viziunii, valorilor și principiilor care să stea la baza activităților de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu trebuie transmise de la începutul procesului și că un criteriu de selecție trebuie să fie alinierea la scopul comun – care trebuie să fie interesul elevului, al copilului.

Totodată, Coaliţia pentru Educaţie susține un curriculum naţional construit coerent, corelat orizontal şi vertical, axat pe următoarele principii:

  • racordarea experiențelor de învățare proiectate la dezvoltarea profilului educaţional al elevului centrat pe responsabilitate, cooperare, proactivitate, reflexivitate, respect;
  • utilizarea pe scară largă a învățării centrate pe proiect și pe probleme/soluții, pentru a stimula creativitatea și decizia asumată la nivelul elevilor;
  • includerea de procese de învățare între egali, astfel încât elevii să învețe unii de la ceilalți.
  • “Orele de consiliere şi dezvoltare personală trebuie luate în serios şi avem nevoie de personal specializat pentru acest curs

În acelaşi timp, Coaliția pentru Educație subliniază importanţa orei de consiliere și dezoltare personală, câte o oră pe săptămână, prinsă în trunchiul comun, din clasa a V-a până în clasa a VIII-a. De asemena, consideră că profesioniștii care vor susține aceste ore trebuie să aibă alt cadru de referință pentru intrarea în sistem decât actualul sistem de titularizare. Pentru realizarea acestor obiective, Coaliţia pentru Educaţie susține:

  • Introducerea unui profil al acestor “profesori”, care vor avea mai degrabă titlu de “consilier”;
  • un mecanism de recrutare și selecție bazat pe competențe și inclusiv apropierea de comunitate;
  • posibilitatea de norme parțiale sau contracte de muncă cu timp parțial, dacă aceștia aleg să fie parte dintr-o comunitate chiar izolată;
  • renunțarea la așa zisa normare de un consilier la 800 de elevi.

“Considerăm că rolul consilierilor în școală este esențial pentru realizarea unui sistem de mentorat – îndrumare privind managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră, focalizat pe fiecare elev în parte și pe grupuri de elevi și am vrea să vedem viziunea decidenților despre cum asigură condițiile de muncă pentru ca acest rol să se împlinească. Atunci când ne-am asumat să monitorizăm coerența politicilor de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii am dorit să accentuăm importanța dezvoltării de curriculum inclusiv la nivelul școlii și al comunității. Curriculumul național unic nu poate răspunde cerințelor principiului de egalizare a oportunităților decât prin extinderea curriculumului la decizia școlii. Prin menținerea procentului real mic al curriculumului la decizia școlii cresc inegalitățile școlare și se reduc posibilitățile de valorificare a talentelor, oriunde s-ar afla ele”, conchide Daniela Vişoianu, preşedinta Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie. 

Astăzi, 7 aprilie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrări- Serviciul pentru Imigrări Prahova  sărbătoreşte 135 de ani de la atestarea documentară a primului act normativ care reglementa regimul străinilor în România „Legea asupra străinilor“, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881.

         ”Primind ordinul de explusiune, străinul va trebui să arate puntul de la frontieră prin care voiesce să trécă, şi, în casul acesta, i-se va remite o fóie de drum prin care se va regula itinerarul ce va avea să urmeze, şi timpul cât va avea dreptul să se popréscă în fie-care localitate, până la frontieră. În casul de a contraveni la vre-una din aceste dispoziţiuni, străinul va fi condus afară din ţară prin forţa publică”... stipula, la acea vreme, un articol de lege din actul normativ menţionat mai sus.

La scurt timp, a apărut Regulamentul din anul 1900, care prevedea ”Biletul de liberă trecere” ca document pentru străinii intraţi în România iar în anul 1903, Adunarea Deputaţilor a adoptat „Legea asupra organizării Poliţiei Generale a Statului”.

De atunci şi până în zilele noastre, legisla naţională s-a aflat într-un proces permanent de actualizare în concordanţă cu exigenţele societăţii româneşti şi mai apoi de armonizare cu reglementările europene. Politicile actuale din domeniile migraţie, azil şi integrare a străini în România sunt elaborate astfel încât să asigure aplicarea legii într-un concept unitar de către instituţiile cu atribuţii pe această linie.

         În prezent, Inspectoratul General pentru Imigrări are în componenţă, la nivel central şi în fiecare judeţ al ţării, servicii sau birouri care lucrează în interesul cetăţenilor străinilor şi al comunităţii noastre, cu atribuţii în admisie şi reglementarea dreptului de şedere, încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor, prevenirea şi combaterea şederii ilegale şi a muncii nedeclarate, pe teritoriul României.

De asemenea, instituţia administrează şase Centre de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil – la Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Giurgiu, precum şi două Centre de Cazare a Străinilor Luaţi în Custodie Publică – la Ilfov şi Arad.

Primul în Europa, Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara, administrat de Inspectoratul General pentru Imigrări, a transpus în practică, la nivel internaţional, conceptul de evacuare în regim de urgenţă a refugiaţilor aflaţi în pericol de a fi returnaţi din prima ţară de azil în ţara de origine.

La sfârşitul primului trimestru al anului 2016, în evidenţele Serviciului pentru Imigrari Prahova sunt înregistraţi un număr de 2863 persoane, dintre care 1488 provin din state terţe (cei mai mulţi provin din  Moldova, Turcia, China, Rusia,Siria, Filipine şi altele) şi 1375 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană ( Italia, Germania, Austria şi Franţa).

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa în judeţ sunt : străini căsătoriţi cu cetăţeni români, angajaţi, studii şi alte scopuri.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale informează că pentru realizarea traversării pietonale la km 22+644 pe DN1A, din localitatea Tâncăbești,  a fost finalizată expertiza tehnică necesară construcției pasarelei.

Soluția recomandată în expertiză este cea cu refolosirea și consolidarea pilelor existente, cu suprastructura alcătuită dintr-un tablier nou, casetat, cu platelaj ortotrop tip grindă simplu rezemată cu console necesare susținerii scărilor. având, spre deosebire de structura anterioară, calea sus.

Lungimea totală a pasarelei este de 29,50m, în zona consolelor de 2,80 m lungine de la capete, pentru podestul scărilor.

Etapele premergătoare construcției pasarelei sunt realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, demararea licitației pentru desemnarea constructorului, realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construcție și execuție.

 Finalizarea montării pasarelei pietonale de la Tâncăbești este estimată a fi la începutul lunii august 2016.

Odată cu sosirea primăverii şi încălzirea vremii, cetăţenii trec la igienizarea terenurilor, grădinilor şi livezilor prin arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a vegetaţiei uscate.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

         Arderea vegetaţiei uscate provoacă şi efecte negative solului. În primul rând, odată cu arderea resturilor vegetale, se distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului. Un alt efect negativ cauzat de aceste arderi îl reprezintă evaporarea apei din stratul superior al solului, prin crăpăturile rezultate pierzându-se şi apa din adâncime. Din păcate, aceasta este cea mai întâlnită practică în activităţile de igienizare a terenurilor.

Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi dacă există acceptul autorităţii competente pentru protecţia  mediului.

Arderea miriştii se poate face numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

-condiţii meteorologice fără vânt;parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezenţa permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice.

         Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton, astfalt, bitum, ulei etc).

         Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate riscă a fi sancţionate contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, valoarea sancțiunii fiind cuprinsă între 1000-2500 lei.

Două accidente rutiere s-au produs miercuri, la diferență de câteva ore, în Bariera București, din Ploiești.

 

Primul accident a avut loc în jurul orei 15.00. după ce o femeie, în vârstă de 29 de ani, gravidă în luna a opta, a fost acroșată de un autoturism. Persoana lovită de mașină a fost transportată la Spitalul Județean Ploiești și a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral.

În cel de-al doilea accident, care a avut loc în jurul orei 18.50, o tânără în vârstă de 17 ani, a fost acroșată de un autoturism. Tânăra a ajuns la Spitalul Județean Ploiești, fiind diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral minor.

sursa Observatorul Prahovean

Potrivit informațiilor furnizate de IJP Prahova, incidentul de luni a avut loc din cauza neatenției la volan, unul dintre șoferi neacordând prioritate.

 

O mașina care venea dinspre centura DN 1A, de la Valenii de Munte, a ieșit din sensul giratoriu și a intrat în coliziune cu două autoturisme. 

Polițiștii susțin că nu au existat victime, ci doar pagube materiale.

sursa Observatorul Prahovean 

Pagina 466 din 472

Cele mai citite

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.