Poliţia Română informează că, în perioada 14 aprilie – 2 iunie a.c., se desfăşoară recrutarea pentru admiterea în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

 

 

Meseria de poliţist presupune provocări în fiecare zi, respect în societate şi oportunitatea de a ajuta oamenii cinstiţi.

 

Poliţia Română oferă serviciu public în folosul comunităţii, munca de poliţist implicând apropierea de oameni şi înţelegerea acestora. Poliţistul român trebuie să dea dovadă de inteligenţă, înţelepciune, dar şi de fermitate în aplicarea legii şi stăpânire de sine. Meseria de poliţist este un mod de a gândi, de a trăi.

 

Anul acesta, numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:      

 

  

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

1. Specializarea „Drept”, 40 de locuri;

2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”, 255 de locuri. dintre care 15 locuri pentru minorităţi (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi);

 

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru rromi şi 5 locuri pentru alte minorităţi;

 

c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca, 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

 

d) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

 

• Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 50 de locuri;

- Academia Navală „ Mircea cel Bătrân” din Constanţa, 4 locuri;

- Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 70 de locuri;

- Institutul Medico – Militar din Bucureşti, 15 locuri;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, 10 locuri.

 

• Învăţământ postliceal (maiştri militari):

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I.” din Piteşti, 35 de locuri;

- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanţa, 2 locuri.

 

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de adresa de domiciliu înscrisă în cartea de identitate.

 

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:

 

Condiţii legale:

 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scrisă şi vorbită;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Criterii specifice:

 

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi dintr-o instituţie de învăţământ pentru abateri disciplinare;

d) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

 

 

Documentele cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 

1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi C.V.;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

7. cazierul judiciar al candidatului;

8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

9. fişa medicală tip pentru încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ, în cazul candidaţilor care sunt în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii de 3x4 cm.

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, până la data de 2 iunie a.c..

 

Pentru şcolile de agenţi de poliţie, înscrierea se poate face până la data de 14 august a.c..

 

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală şi pentru obţinerea foii matricole de la liceul absolvit.

 

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

 

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi apţi medical.

 

Detalii suplimentare se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe site- ul oficial al Poliţiei Române, www.politiaromana.ro

 

Din 18 aprilie, mersul la cinematograf ar putea deveni o obsesie! Al doilea Cinema City din Ploiesti si-a deschis salile pentru toti iubitorii de filme 2D si 3D!

 

 

 

Cel mai modern lant de cinematografe din tara a adus si in AFI Palace Ploiesti nu mai putin de 6 sali de cinema digitale, dintre care 5 tehnologizate inclusiv pentru proiectii 3D ale filmelor.

 

 

Câteva cuvinte despre complex, per ansamblu: modern, estetic decorat şi pe alocuri spectaculos. Cinema City ne întâmpină cu un bar tip bufet şi o cochetă cafenea de incintă.

 

 

Terminam cafeaua si ne indreptam catre una dintre cele mai frumoase sali de cinema din tara:

 

 

Numărul total de locuri disponibile pentru spectatori este de 1.273. Scaunele sunt foarte confortabile, iar spaţiile dintre rânduri sunt suficient de largi încât să permită trecerea cu uşurinţă a spectatorilor întârziaţi. De asemenea, şi cei cu picioare lungi se vor simţi confortabil.

 

”Ne bucurăm să revenim la doi ani după deschiderea primului multiplex în Ploieşti şi să inaugurăm oficial al doilea cinematograf Cinema City din judeţul Prahova. Suntem hotărâţi să extindem experienţa pe care iubitorii de film o trăiesc în locaţiile noastre şi în alte noi oraşe din România, în următorii ani”, a declarat, joi, directorul Cinema City International, Mooky Greidinger.

In judetul Prahova se circula cu restrictie pe 4 drumuri judetene, in 9 zone, care sunt monitorizate si securizate pe segmentele afectate, astfel:

 

 

  • DJ 207 – Campina – Sotrile;
  • DJ 234 – Sangeru – Salcia;
  • DJ 235- Lapos;
  • DJ 101T - Bertea.

 

Avand in vedere codurile hidrologice galben si portocaliu emise pe raurile Prahova si Teleajen, au fost deplasate echipe mixte de interventie in punctele identificate ca fiind cu risc de inundatii, pentru monitorizare si limitare a eventualelor revarsari, fiind asigurata o rezerva de saci cu nisip.

Prea multe n-ar fi de spus. Imaginea de mai jos se incadreaza in categoria "No Comment", unde doare destul de tare doar daca o privesti. Va spunem doar atat: Bariera Bucuresti, din seria parcarilor tampite si pentru ca automobile.

 

 

 

 

10155150 10200906209175926 4246881105515202470 n

 

 

Ai fost martorul unei intamplari amuzante sau ai un subiect care crezi ca trebuie sa devina stire pentru ploiesteni? Trimite-ne imaginile insotite de o scurta descriere pe adresa redactiei (www.phonline.ro@gmail.com) si o publicam in cel mai scurt timp!

 

 

Nici macar nu-s amuzanti ca baiatul de mai jos!

 

 bad parking

Poveștile în care protagoniștii trăiau fericiți până la adânci bătrâneți par să devină realitate în zilele noastre, după ce un caz impresionant a ieșit la iveală.

 

 


Un bărbat de origine indiană susține că are 179 de ani: ”Am trăit atâția ani, încât mi-am văzut nepoții murind. I-am îngropat și a fost dureros. Într-un fel, moartea a uitat de mine!”, spune Mahashta Murasi, care afirmă cu tărie că are nu mai puțin de 179 de ani.Potrivit certificatului de naștere, Murasi s-a născut în luna ianuarie a anului 1835, în Banglore. În 1903, acesta s-a mutat în Benares, unde a lucrat ca cizmar, până în 1957, când a împlinit 122 de ani.

 


”Cred că nu mai am speranță. Am 179 de ani și încep să cred că sunt nemuritor sau ceva de genul ăsta. Încă mă ”țin” bine, motiv pentru care trebuie să profit de această șansă.”, spune băbatul.Deși actele lui Murasi îi confirmă longevitatea, este dificil de obținut probe biologice privind vârsta sa. În 1971 a fost ultima dată la medic, iar între timp acesta a decedat.

 

Preşedintele Traian Băsescu a avansat miercuri un nume nou pe care ar fi dispus să îl susţină la alegerile prezidenţiale din acest an, pe cel al fostului procuror-şef al DNA, Daniel Morar.

 

 

 

Întrebat într-un interviu la "Adevărul Live" pe cine ar încuraja electoratul de dreapta să îi acorde votul la prezidenţiale, preşedintele a evitat iniţial să dea nume, preferând să descrie un profil de candidat. "Nu poţi să pui un începător în vârful statului. Trebuie să aibă suficientă experienţă politică, să fie un politician care nu a avut nimic comun cu fostul regim - hai să alegem unul crescut în democraţie -, să fie la peste 40 de ani, dar să nu fi trăit în societatea aia care ne făcuse asistaţi şi dependent de stat, să fie un om cu capacitate de negociere politică - nu ca mine, din când în când, când am avut nevoie să formez guvernele, ci tot timpul -, să fie un politician care ori dacă a venit cu un apartament în politică să îl găsească candidatura cu un apartament, ori dacă a venit cu Mercedes să îl găsească cu Mercedes", a făcut Băsescu portretul-robot, adăugând că "poate să fie orice - ori bărbat, ori femeie".

 

Pus în situaţia de a-l judeca pe actualul judecător CCR Daniel Morar după aceste criterii, Băsescu l-a încadrat pe fostul şef al DNA în profilul său de candidat. "Cred că Daniel Morar se încadrează în portretul-robot pe care l-am făcut", a spus Băsescu.

Aproximativ 140 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti vor asigura protecţia participanţilor, ordinea şi liniştea publică, cu ocazia desfăşurării manifestărilor religioase prilejuite de Izvorul Tămăduirii la Mânăstirea Ghighiu din localitatea Ghighiu.

 

 

 

Pe timpul slujbei de sfinţire a apei, enoriaşii vor fi dispuşi în interiorul Mânăstirii Ghighiu iar la terminarea acesteia vor fi îndrumaţi spre culoarul de acces în zona de distribuire a apei sfinţite.

 

Pentru a păstra ordinea în jurul recipientelor de aghiasmă, se va monta un dispozitiv format din garduri de protecţie, iar accesul enoriaşilor în interior, pentru a lua apă sfinţită, se va face prin culoare special amenajate.

 

Misiunile jandarmilor au în vedere, în principal:

 

-prevenirea busculadelor;

- îndrumarea enoriașilor spre  culoarul special amenajat pentru accesul către zona de distribuire a apei sfinţite;

- îndepărtarea persoanelor ce apelează la mila publicului şi a celor aflate în stare de ebrietate;

-prevenirea şi combaterea oricăror fapte care aduc atingere legilor şi normelor de convieţuire socială;

-depistarea, identificarea şi dispunerea măsurilor legale împotriva celor care comit fapte antisociale.

 

Cei prezenţi în zonele unde au loc manifestări religioase pot solicita sprijin atât jandarmilor aflaţi în dispozitiv cât şi prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, în situaţia tulburării ordinii publice sau în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor antisociale.

Ca urmare a precipitaţilor abundente din ultimele zile pe teritoriul judeţului Prahova s-au reactivat alunecări de teren în următoarele localităţi: Boldeşti –Scăieni, Breaza, Scorţeni, Sângeru, Cărbuneşti, Salcia, Gornet, Telega, Brebu, Proviţa de Sus, Lapoş, Ştefeşti, Şotriile, Izvoarele, Bertea, Valea Doftanei, Cornu şi Adunaţi.

 

          

În acest moment circulaţia rutieră se desfăşoară cu mare dificultate pe următoarele drumuri judeţene: DJ 214 Brebu – Pietriceaua, DJ 101T Bertea – Lutu Roşu, DJ 235 de la km 2+100 – Lapoş, DJ 134 – Sângeru – Salcia, cât şi pe următoarele drumuri de interes local: comuna Proviţa de Sus, comuna Salcia către Valea Câinelui, satul Nucet - DC 43, comuna Telega - DC 133, satul Izvoarele - DC 21, comuna Adunaţi - DC Brânzeşti, punctual Iancu”.

 

       

Totodata ISU Prahova asigură transportul cu apă potabilă către comuna Măneciu.

 

Iata situatia zonelor afectate potrivit centralizatorului oficial al autoritatilor judetene:

 

asaasa

 

asaasaaasa

 

asaasaasaasaasasa

 

Martorii din dosarul „Telepatia” au acuzat procurorii DNA de presiuni facute asupra lor pe parcursul anchetei. Acestia au declarat chiar in fata Tribunalului Bucuresti ca li s-a cerut sa caute argumente impotriva lui Dan Voiculescu in mod explicit. Ei reclama ca li s-au indus raspunsurile la anumite intrebari.

 

 

 

Prin depozitiile acestor acestor martori, procurorii DNA au fost acuzati, implicit, de rea-credinta. Acestia ar fi facut presiuni si intimidari la adresa martorilor cu scopul influentarii declaratiilor in sensul obtinerii unor raspunsuri scontate, si folosirea declaratiilor astfel obtinute pentru construirea unei acuzari pe care persoanele audiate nu au urmarit-o.

 

Initial, in acest dosar procurorii au dat solutie de neincepere a urmaririi penale, insa dosarul a fost redeschis si finalizat cu solutie de trimitere in judecata. Viitorul termen al apelului din dosarul “Telepatia”, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, este 29 aprilie 2014. Presedintele fondator al Partidului Conservator Dan Voiculescu a fost condamnat in prima instanta la 5 ani de inchisoare pentru pentru presupusa infractiune de folosire a influentei si autoritatii detinuta in calitate de presedinte al PUR, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, in legatura cu privatizarea din 2003 a Institutului de Cercetari Alimentare.

 

Martorul Valeriu Vereanu, evaluator al terenului ICA: “In timpul anchetei DNA, am avut o discutie cu un comisar care mi-a spus ca ‘se cauta argumente in defavoarea unei persoane din acest dosar’. Mi s-a spus si numele, respectiv, Dan Voiculescu”

 

De exemplu, una dintre depozitiile aflate la dosar releva faptul ca procurorii au cautat cu orice pret inculparea lui Dan Voiculescu. In declaratia de martor data in fata instantei de fond, evaluatorul terenului Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), Valeriu Vereanu, a afirmat ca un comisar de politie judiciara i-a marturisit ca se urmareste identificarea unor probe care sa-l incrimineze pe presedintele fondator al PC: “In timpul anchetei DNA, am avut o discutie cu un comisar care mi-a spus ca ‘se cauta argumente in defavoarea unei persoane din acest dosar’. Mi s-a spus si numele, respectiv, Dan Voiculescu. Eu am raspuns ca pe mine ma intereseaza doar lucrarea mea si ca pot da relatii in legatura doar cu aceasta”.

 

De asemenea, in declaratia data in fata instantei de Sorin Pantis, fost ministru al Comunicatiilor, inculpat in dosar, se demasca faptul ca: “Intentia procurorului a fost de la inceput sa il inculpe pe dl. Voiculescu Dan, astfel ca toate explicatiile pe care le-am oferit in legatura cu modul in care se face o evaluare si se iau decizii, in legatura cu echipamentele, nu au avut nicio importanta. Expertiza efectuata in timpul urmaririi penale s-a intocmit cu rea-credinta si in afara legii. In concluzie, in opinia mea, toata discutia despre patrimoniul ICA este construita pe premise false”.

 

Pe de alta parte, in depozitiile de la Tribunalul Bucuresti, membrii Consiliului de Administratie al Agentiei Domeniului Statului, care au aprobat nota de privatizare a societatii ICA SA Bucuresti, au afirmat ca nu au avut legaturi cu Dan Voiculescu sau cu reprezentanti ai grupului GRIVCO si ca asupra lor nu s-au efectuat niciun fel de presiuni, ingerinte sau influente de orice natura pentru a vota in favoarea privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare Bucuresti.

 

In cuprinsul motivelor de apel depuse la CAB de aparatorul lui Dan Voiculescu, avocatul Gheorghita Mateut, sunt inventariate toate declaratiile care pun la indoiala modul in care procurorii DNA si-au indeplinit atributiile de serviciu si care releva faptul ca ancheta a fost dirijata in asa fel incat sa se obtina probe prin metode incorecte, care sa permita inculparea cu orice pret a lui Dan Voiculescu.

 

Iata inventarul declaratiilor obtinute prin metode care exced deontologiei profesionale, asa cum acuza cei care le-au dat:

 

Extrase din declaratiile date in fata instantei care cuprind referiri la comportamentul procesual al procurorului in timpul urmaririi penale:

 

Martor VALERIU VEREANU (evaluator al terenului ICA): “In timpul anchetei DNA, am avut o discutie cu un comisar care mi-a spus ca “se cauta argumente in defavoarea unei persoane din acest dosar”. Mi s-a spus si numele, respectiv, Dan Voiculescu. Eu am raspuns ca pe mine ma intereseaza doar lucrarea mea si ca pot da relatii in legatura doar cu aceasta”.

 

Inculpat CORNELIU POPA (director general ADS): “Mentin declaratiile date in fata procurorului… cu exceptia raspunsului dat la intrebarea nr. 34.

 

Raspunsul consemnat mi-a fost indus de catre procurorul anchetator… dl. procuror mi-a aratat pe ecranul calculatorului fragmente din asa-zisele declaratii ale domnilor C.S. si F.P. din care rezulta ca acestia au facut anumite acuze la adresa mea, spunandu-mi-se ca ar fi pacat sa suport consecintele afirmatiilor celor doi. Reiterez sustinerea ca raspunsul la intrebarea nr. 34 mi-a fost indus, insuflat, de procurorul anchetator. Nu il cunosc pe dl. Dan Voiculescu si in procesul de privatizare la care m-am referit nu am primit solicitari, sugestii din partea acestuia sau a vreunui reprezentant al acestuia”.

 

Inculpat VLAD SAVULESCU (functionar ADS): “In ce priveste punerea mea sub acuzatie in acest dosar, arat intr-un inceput ca primul contact cu procurorul DNA l-am avut in data de 18.09.2007, cand acesta mi-a spus ca ma acuza de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. La replica mea, cum ca nu am fost membru in CA al ADS, procurorul mi-a comunicat ca in acest caz ma acuza de participare la subevaluare. Consider atitudinea procurorului fata de mine ca pe o amenintare, intrucat era evident ca acesta nu avea cunostinta despre calitatile si atributiile ce-mi revenisera in cadrul procesului de privatizare al SC ICA”.

 

Inculpat CONSTANTIN BACIU (functionar Ministerul Agriculturii, membru in CA al ICA): “In legatura cu afirmatia din cuprinsul declaratiei date la procuror cum ca as fi avut o discutie cu dl. Mencinicopschi referitor la avantajele pe care institutul urma sa le aiba din partea GRIVCO SA Bucuresti, arat ca nu-mi mentin aceste informatii, ele fiindu-mi sugerate de procuror, sustin ca numele GRIVCO SA Bucuresti a fost pronuntat de procuror, iar nu de mine. Am citit si am semnat aceasta declaratie data in fata procurorului, nu contest acest fapt, dar in tensiunea audierii, eu fiind si o fire mai emotiva, este posibil sa fi trecut aceasta mentiune mai repede cu vederea”.

 

Inculpat SORIN PANTIS: “Intentia procurorului a fost de la inceput sa il inculpe pe dl. Voiculescu Dan, astfel ca toate explicatiile pe care le-am oferit in legatura cu modul in care se face o evaluare si se iau decizii, in legatura cu echipamentele, nu au avut nicio importanta. Expertiza efectuata in timpul urmaririi penale s-a intocmit cu rea-credinta si in afara legii. In concluzie, in opinia mea, toata discutia despre patrimoniul ICA este construita pe premise false. Consider ca dl. procuror a facut o pseudoproblema din chestiunea relatiilor mele politice. Relatia mea cu dl. Dan Voiculescu incepe in anul 1983, cand eu eram student si domnia sa conferentiar la ASE Bucuresti. Post 1989, din punct de vedere politic eu am fost liberal si atat. Personal, nu am fost influentat de nimeni; activitatea umana a relatiei student-profesor la care m-am referit mai sus excede presupuselor relatii politice care mi se imputa. Dl. Voiculescu nu se amesteca niciodata in deciziile manageriale de zi cu zi”.

 

Martor CATALINA MIHAI (functionar ADS): “Intreaga procedura s-a desfasurat in conformitate cu legea si cu modul de lucru la ADS in aceste situatii. Faptul ca la procuror nu am raspuns intrebarilor care mi s-au pus si astazi am facut afirmatia generica in sensul ca nu doresc sa fac aprecieri asupra subiectelor in legatura cu care mi se cerea parerea s-a datorat starii emotive in care ma aflam si datorita modului plin de personalitate al procurorului anchetator. Cred ca astazi in fata instantei am dat rapsunsurile corecte in legatura cu aceste chestiuni. Din experineta mea arat ca s-a procedat in acelasi mod si in cazul privatizarii altor 20-30 de societati”.

 

Martor ADRIAN CACIU (functionar ADS): “Realizez ca modul in care am raspuns la procuror este de natura a crea o confuzie fata de cele pe care le declar astazi, dar acest lucru mi-l explic prin starea de emotie pe care am avut-o in fata procurorului la momentul audierii mele”.

 

Martor ALINA BEJAN (functionar ADS): “Raspunsul mi-a fost citit in sedinta publica de astazi, si faptul ca atunci nu am dat amanunte cred ca s-a datorat atitudinii anchetatorului, care a avut expresii nepotrivite la adresa mea. Nu am fost amenintata”.

 

Declaratii ale membrilor CA al ADS, care exclud posibilitatea existentei unor influente sau constrangeri exercitate asupra acestora in scopul de a-i determina sa aprobe nota de privatizare a ICA:

 

Martor BOGDAN VISAN: “Nu s-au exercitat asupra mea niciun fel de presiuni pentru a aproba nota respectiva, votul meu de aprobare fiind dat in cunostinta de cauza dupa examinarea documentatiei mai sus-amintite (nota de privatizare)”.

 

Martor ION ARSENESCU: “Precizez ca am examinat personal nota de privatizare si nu am constatat niciun aspect de ilegalitate. Nu s-au exercitat asupra mea niciun fel de presiuni pentru a aproba nota respectiva, votul meu de aprobare fiind dat in cunostinta de cauza dupa examinarea documentatiei mai sus-amintite (nota de privatizare)”.

 

Martor FLORIN CIOBANU: “Personal, asupra mea nu s-au exercitat niciun fel de presiuni pentru a aproba respectiva nota. Nu am beneficiat in nici un mod de activele ICA SA Bucuresti si nici de sponsorizari din partea firmei GRIVCO SA Bucuresti sau a reprezentantilor acestora. Precizez faptul ca nu am avut si nu am legaturi cu firma in cauza sau cu reprezentanti legali ai acesteia. Am aflat dupa declansarea cercetarilor in prezenta cauza faptul ca societatea respectiva (GRIVCO) a achizitionat pachetul de actiuni al ICA SA Bucuresti. Nu s-au facut niciun fel de presiuni asupra mea pentru a demara procedura de privatizare. Ulterior repartizarii lucrarii, nimeni din cadrul institutiei sau din afara ei nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea intocmirii dosarului in cauza”.

 

Martor FLAVIUS ADRIAN POP: “Dintre persoanele cercetate nu ii cunosc pe reprezentantii SC ICA SA si nici pe cei ai GRIVCO SA (…) Nu am beneficiat nici eu si nici membrii familiei mele, direct sau indirect, de astfel de sponsorizari (din partea GRIVCO sau a reprezentantilor acestuia) (…) Nu s-au exercitat niciun fel de presiuni asupra mea pentru a semna dosarul de privatizare”.

 

Martor ION CALEA: “Asupra mea nu s-au exercitat niciun fel de presiuni in legatura cu modalitatea in care urma sa votez”.

 

Martor ECATERINA DOBRE: “Pentru acest vot pe care mi l-am dat in sensul celor aratate mai sus nu s-a discutat niciodata cu mine si nu au fost niciun fel de presiuni, sugestii, din nici o parte”.

 

Martor GHEORGHE CREINEANU: “Asupra mea nu s-a efectuat niciun fel de ingerinta, nu s-a exprimat nicio rugaminte, solicitare cu privire la modul in care sa se pronunte CA asupra notei de privatizare ICA (…) Nu am nicio indoiala asupra votului pe care l-am dat, fiind si acum convins de legalitatea si temeinicia modului in care m-am pronuntat asupra problemei privatizarii ICA”.

 

Martor MARIAN DOMNISORU (decedat): “Dintre cei cercetati ii cunosc exclusiv doar pe colegii mei de la ADS, avand cu acestia relatii strict profesionale. (…) Am intocmit nota de privatizare fara a ma consulta sau a fi influentat de nimeni (…) Licitatia s-a desfasurat cu respectarea intocmai a normelor in domeniu. Nu am remarcat pe parcursul derularii ei vreun aspect de natura sa imi creeze suspiciunea ca participantii la licitatie s-ar fi inteles sa participe cu oferte trucate”.

 

Alte declaratii date in fata instantei referitoare la procedura de privatizare:

 

Martor VASILE POPA: “Regandind intreaga situatie, astazi pot sa afirm ca interventia domnului Voiculescu de a prelua ICA in cadrul holding-ului GRIVCO a fost saluatara si salvatoare. Inclin sa cred, realist vorbind, ca dl. Voiculescu a avut o interventie benefica pentru salvarea institutului. Imboldul care m-a determinat sa intocmesc si sa trimit sesizarea la Ministerul Justitiei (n.r. – Vasile Popa a depus la MJ un referat impotriva modului in care a fost realizata privatizarea ICA) a fost determinat de faptul ca ma durea sufletul sa vad ca Institutul de Cercetari Alimentare e pe cale de disparitie. Acum imi dau seama ca actiunea mea a fost gresit gandita datorita unor stari de enervare de moment pe care le-am avut”.

 

Martor NICOLAE STEFAN (membru al CA al ADS): “In legatura cu nota de vanzare a pachetului de actiuni al SC ICA… nu a existat nicio particularitate, nicio chestiune speciala care sa faca distinctia intre modul in care s-a discutat aceasta nota de privatizare fata de alte situatii similare, la acel moment se privatizau sute de societati comerciale din domeniul agricol. (…) Personal, in calitatea mea de membru al CA, nu am suferit nicio influenta in legatura cu conduita pe care urma sa o adopt fata de privatizarea ICA Bucuresti. Nici de la ceilalti membri ai CA nu am aflat sa fi existat presiuni, ingerinte, influente”.

 

FLORIN CIOBANU (membru al CA al ADS): “Nu am fost contactat si nu am purtat cu nimeni nicio discutie legata de privatizarea ICA”.

 

Martor BOGDAN VISAN (membru al CA al ADS): “Sustin ca toata procedura s-a desfasurat conform legii si cu respectarea acesteia. Sedinta CA al ADS in care s-a discutat nota de privatizare a ICA a fost o sedinta uzuala, care nu s-a deosebit cu nimic fata de celelalte sedinte la care am participat. Asupra mea nu s-a facut niciun fel de interventie, solicitare, sugestie in legatura cu modul in care sa-mi exercit mandatul de membru al CA in legatura cu privatizarea ICA. Si in acest caz, ca in toate celelalte, dl. director Savulescu a sustinut nota de privatizare, dar a facut-o in aceeasi maniera ca si in cazul altor societati comerciale fara sa fie nimic special de remarcat in conduita dansului”.

 

CATALINA MIHAI: “Licitatia s-a derulat fara incidente. Nu am remarcat pe parcursul derularii procedurilor aspecte de natura sa imi creeze suspiciunea vreunei intelegeri frauduloase intre participantii la licitatie. Personal, asupra mea nu s-au exercitat niciun fel de presiuni, toate deciziile fiind luate in cadrul comisiei (de privatizare)”.

 

GRIGORE MARINESCU: “Nu s-au facut niciun fel de presiuni asupra mea pentru a semna aceste documente”.

 

Inculpat CONSTANTIN BACIU (functionar Ministerul Agriculturii, membru in CA al ICA): “Precizez faptul ca nu ii eram in niciun fel obligat lui Mencinicopschi Gheorghe, iar acesta nu mi-a promis sau oferit vreun fel de avantaj pentru a ma determina sa semnez. Am facut acest lucru din proprie initiativa, in baza increderii pe care o aveam in el. (…) In toata perioada cat am facut parte din AGA, nimeni, nici din cadrul ADS, al Ministerului Agriculturii sau din alta parte, nu m-a abordat in legatura cu deciziile ce urmau sa se adopte”.

 

NICOLAE-DAN FUNIERU: “Din cate retin, mi s-a cerut sa inaintez documentatiile contabile intr-un termen foarte scurt motivat de faptul ca acestea trebuiau trimise la ADS. Nu s-au exercitat asupra mea presiuni de alta natura. (…) Nu am avut astfel de beneficii (de pe urma activelor ICA)”.

 

MIHAELA SAFTA: “Nu s-au exercitat astfel de presiuni asupra mea (pentru a semna documentatia de privatizare)”

 

In motivele de apel formulate de Dan Voiculescu, prin aparatorul sau, avocatul Gheorghita Mateut, acesta a solicitat urmatoarele:

 

1. desfiintarea Sentintei penale din data de 26 septembrie 2013 cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, intrucat judecarea cauzei in prima instanta a avut loc cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la compunerea completului de judecata;

 

2. desfiintarea in parte a Incheierii din data de 09.04.2013 a TMB, Sectia a II-a penala, prin care “a fost mentinut cadrul procesual stabilit anterior” si desfiintarea Sentintei din data de 26 septembrie 2013 cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, intrucat judecarea cauzei in prima instanta a avut loc cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la constituirea de parte civila;

 

3. excluderea probelor obtinute in mod nelegal in timpul urmaririi penale;

 

4. desfiintarea in parte a Incheierii din data de 30.04.2013 si a Incheierii din data de 09.04.2013 prin care au fost respinse probe concludente si utile, ca fiind netemeinice si nelegale;

 

5. achitarea pentru ambele infractiuni in conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (2) Cpp raportat la disozitiile art. 16 lit. a Cpp (fapta nu exista).

 

-preluare luju.ro

 

Dupa trei ani de verificari, Dosarul Uzinei Mecanice Plopeni a fost transferat de catre DNA direct la Parchet. Într-o adresă transmisă liderului de sindicat Mircea Voinea, cel care a sesizat mult mai multe ilegalităţi, conducerea DNA Ploieşti nominalizează persoanele cu funcţiid e conducere din UM Plopeni pentru care există indicii că au prejudiciat societatea şi bugetul asigurărilor de şomaj: Pârvu Valerian, Neagu Gabriela, Radu Nicolae, Irina Valea, Iordache Marian şi Tudor Dan, informeaza Observatorul Prahovean.

 

Potrivit aceleiasi surse, Curtea de Conturi, DNA, Ministerul Economiei şi Guvernul României sunt doar câteva dintre instituţiile pe care Mircea Voinea, concediat ilegal de conducerea UM Plopeni, aşa cum a stabilit definitiv şi irevocabil instanţa de judecată, le-a sesizat cu privire la diverse infracţiuni comise de cei care au condus UM Plopeni din 2008 încoace. Este vorba despre concedieri colective ilegale, furturi de utilaje cu titlu de fier vechi şi multe alte afaceri păguboase, prin care Uzina Mecanică Plopeni a fost adusă în pragul falimentului, fiind în administrare specială de peste 4 ani. După trei ani de sesizări şi plângeri penale, liderul sindical a primit o adresă de la DNA-Serviciul Teritorial Ploieşti prin care este informat că doar două dintre aspectele sesizate vor face obiectul unor dosare de cercetare penală. Mai mult, acestea vor fi soluţionate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi nu de DNA. Cităm din adresa DNA Ploieşti ”Disjungerea cauzei şi declinarea competenţei de efectuare a urmăririi penale în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de articolul 297 al. 1 Cod Penal de către Pârvu Valerian (n.r. actualul director al UM Plopeni) şi alţii (n.r. vezi mai sus persoanele menţionate în referatul procurorilor DNA)”.

Ce s-a intamplat la Uzina Mecanica Plopeni

 

Cum a functionat, cu sălbăticie, clientela Robertei Anastase la Plopeni

 

Vă mai amintiţi probabil de Ruxandra Anghel, cea de la Direcţia pentru Industria de Apărare, din cadrul ministerului, care are două dosare penale pentru FRAUDĂ din patrimoniul public, pe vremea când era directoare la direcţia administrativă din minister şi pentru LUARE DE MITĂ, pretinzând diverse bunuri şi servicii din partea unor fabrici unde are, în calitatea sa de administrator special, un venit net de 30.000.000 lei vechi pe şedinţă. Ea este şi administrator special la Uzina Mecanică Plopeni, ceea ce înseamnă că administrarea specială reprezintă o bună sursă pentru furtişagurile clientelei.În data de 17.11.2010, ing Mircea Voinea, fost lider al sindicatului SITECO (fost pentru că actualmente sindicatul a fost desfiinţat, fiind deranjant, problemele au rămas aceleaşi) făcea o solicitare către secretarul de stat Claudiu Stafie, solicitare rămasă fără răspuns, în care erau relevate problemele de la UM Plopeni, scrisoare adresată inclusiv Direcţiei Naţionale Anticorupţie:

 
 
"SC Uzina Mecanică Plopeni este în moarte clinică conform legislaţiei în vigoare. De cel puţin 10 ani Sindicatul SITECO Plopeni, prin acţiunile întreprinse, a dorit să atragă atenţia politicului asupra situaţiei grave cu care se confruntă această filială a CN Romarm SA. Din rău în mai rău. Interesele clientelare au avut prioritate. Corupţia şi jaful sistematic s-au sprijinit pe interesele guvernanţilor care s-au perindat la timona României. Parc industrial şi ştergere de datorii istorice, lichidare voluntară şi afaceri imobiliare, concedieri colective şi plăţi compensatorii la cerere... au fost principalele cauze cu efecte distrugătoare asupra uzinei speciale din Plopeni. Progamele de restructurare au fost doar cacialmale. Restructurarea nu este echivalentul redimensionării de personal, nu se confundă cu concedierea colectivă şi devine ticăloasă atunci când este repetată, ilogică şi ratează deliberat ţinta propusă. O procedură primitivă, dar letală de reducere necontrolată de personal confirmă şi managementul defectuos, generator de pierderi permanente, practicat cu brio, dar nepenalizat în SC Uzina Mecanică Plopeni SA. Incompetenţa stimulată şi susţinută de interese de grup a distrus sistematic şi ireversibil structura de persnal a alungat profesionalismul şi a transformat salariatul într-un element pasiv. SC Uzina Mecanică Plopeni SA mai supravieţuieşte, încă", se arată în această scrisoare a lui Mircea Voinea care este de părere, de altfel că fără sancţiuni, incompetenţele directoriale au promovat "răul în mai rău".
 
 
Controalele efectuate la UM Plopeni de către echipe ale Ministerului Economiei, Companiei Naţionale, Curţii de Conturi, deşi au descoperit nereguli, nu au avut niciun efect. Ele au confirmat complicităţi, interese obscure şi iegalităţi acceptate! Printre solicitările lui Mircea Voinea se numărau demiterea conducerii executive pentru "management defectuos", ultimul calificativ primit şi pentru nerespectarea Ordinului ministerial 1956 din 2009, semnat chiar de Claudiu Stahie. De asemenea, solicitarea era de a se demite administratorul special, Ruxandra Anghel, salarizat şi de uzină, pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale după peste 365 de zile de la numire. O altă solicitare viza elaborarea unei organigrame în conformitate cu legislaţia actuală şi lămuriri în legătură cu ultimele aşa-zise organigrame ale uzinei: neaprobate, neaplicate, neadevărate, nelegale...
 
În loc de respectarea legilor în stat, s-au respectat cu stricteţe legile interne ale clientelei PDL
 
În loc de numirea unui director general la U. M. Plopeni, aşa cum prevedea legea, prin anunţ pe site-ul Ministerului, care să organizeze concurs pentru ocuparea acestei funcţii, diverse persoane din zona politică, cu interese clientelare, s-au perindat de-a lungul timpului. Claudia Oprişenescu, care ocupa funcţia de jurist, a fost numită prin ordinul ministrului Adriean Videanu, pe criterii politice, desigur, atenţie!, LA PROPUNEREA ORGANIZAŢIEI PDL PRAHOVA!!! Ea l-a înlocuit în funcţie pe Marian Iordache, fostul director al U.M. Plopeni pentru că, din nou atenţie, senatorul Iulian Bădescu a plecat din PDL. Ne întâlnim cu o junglă clientelară de partid ce acaparează economia României şi sufocă tot!
 
 
Poate că acest caz este unul dintre minusculele cazuri care se întâmplă în România şi ne mai mirăm de ce suntem cel mai corupt stat din Uniunea Europeană şi nimic nu funcţionează la noi aşa cum trebuie. Deci un post de director general într-o uzină oricum aflată în moarte clinică, pentru că s-a furat cam tot ceea ce s-a putut fura a fost numit LA PROPUNEREA ORGANIZAŢIEI PARTIDULUI AFLAT LA PUTERE, ÎN LOC SĂ FIE ORGANIZAT CONCURS, ÎN CAZUL ÎN CARE POSTUL RĂMÂNEA VACANT, AŞA CUM PREVEDEA LEGEA. Că managementul este defectuos nu mai contează. Nici măcar nu au mai avut nevoie de perdea, încălcările acestea ale legii s-au făcut pur şi simplu pe faţă, stârnind revolta celor care încă mai sunt angajaţi ai uzinei sau au fost concediaţi pe aşa-zise criterii de restructurare. In timp ce toată lumea sesiza balamucul din deconcentrate, clientelarismul şi impunerea oamenilor din PDL se desfăşura în mod sălbatic şi cu mult tupeu, ceea ce nu e de mirare, mai ALES CĂ PREŞEDINTĂ A ORGANIZAŢIEI PDL PRAHOVA ESTE NIMENI ALTA DECÂT ALMA-ROBERTA ANASTASE!!!
 
 
 
Sigur, pedelista Claudia Oprişenescu a fost complet nepregătită pentru ocuparea unei funcţii atât de înalte, criteriile de selecţie prin concurs au fost lăsate la o parte. Ea este absolventă de Spiru Haret, promoţia 2008! Vă daţi seama batjocură... Cum va reuşi o astfel de persoană să readucă pe linia de plutire o uzină de armament? Fostul director al UM. Plopeni, Marian Iordache a dat în judecată ministerul condus la vremea aceea de Adriean Videanu pentru că o persoană fără studii şi experienţa necesară a fost pusă directoare, de parcă el ar fi ajuns la conducerea uzinei altfel decât pe criterii politice. De menţionat este şi faptul că această Claudia Oprişenescu, prietenă cu Roberta Anastase a fost candidată PDL la Primăria comunei Dumbrăveşti, comună limitrofă Plopeniului unde a obţinut scorul măreţ de 11%.


Ce-a făcut PDL-ul pentru Uzina Mecanică Plopeni
 

Demn de menţionat este si ce anume a făcut PDL-ul, de când s-a instalat, pentru Uzina Mecanică din Plopeni. A făcut 10.000 de disponibilizări şi a vândut, pentru buzunarul propriu, utilajele la fier vechi. "La Plopeni se fură ca în codru. Nu contează ce se vinde ca fier vechi: utilaje funcţionale, transformatoare, panouri de gard, orice. Am sesizat mai multe instituţii abilitate ale statului, dar nu am primit niciun răspuns", declara liderul sindicatului SITECO, Mircea Voinea. Marian Iordache, pe atunci director tot din partea PDL recunoştea că a vândut la fier vechi, dar... numai utilaje depăşite de prin anii '70 (!?) Pe de altă parte, în Raportul nr 2805 al comisei de control al Companiei Naţionale Romarm, efectuat la sfârşitul anului 2008 se invoca faptul că "managementul este defectuos, concedierile datorându-se acestui management, cu impact major asupra climatului social şi de muncă". Director era la acea vreme Marian Iordache, directorul de producţie, Marin Ştefan, iar juristul Claudia Oprişenescu, cu toţii membri PDL. De bună ce a fost ca element-cheie în acel management defectuos, Claudia Oprişenescu a fost avansată în funcţia de director general al uzinei!

 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.