Mobella, producator de mobilier personalizat, angajeaza pentru showroom-ul din Bucuresti Consultant de vanzari.

 

 

 

 

CANDIDATUL IDEAL:

 

Atitudine pozitivă, entuziasm, orientare spre rezultate;
Iniţiativă, perseverenţă, atentie la detalii;
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a unui program de proiectare mobilier;
Abilităţi de comunicare şi putere de convingere;
Flexibilitate şi deschidere la sugestii;
Atentie la nevoile clientilor si interes pentru a asigura satisfactie maxima a clientului;
Capacitate de lucru in echipă;
Cunoaşterea limbii engleze - reprezintă un avantaj.
Disponibilitate pentru deplasari la domiciliul/sediul clientilor.


RESPONSABILITATI / BENEFICII:

 

Consilierea clientilor la domiciliu si determinarea prin masurare a dimensiunilor spatiului destinat ambientarii cu mobila;
Consilierea clienţilor in showroom cu privire la varianta optimă de mobilier şi furnizarea de informaţii complete asupra produselor şi serviciilor Mobella;
Oferirea celor mai bune soluţii tehnice şi estetice în vederea configurării mobilierului, accesoriilor şi electrocasnicelor;
Participare activă pentru identificarea aşteptărilor clienţilor, găsirea de soluţii pentru asigurarea unui nivel ridicat de satisfactie a acestora;
Raportarea periodica a activitatii;
Întocmirea documentelor necesare finalizării vânzării şi livrării produselor;
Cunoaşterea perfectă a produselor comercializate, a condiţiilor de acceptare şi lansare a comenzilor, a condiţiilor de plată şi livrare;
Respectarea procedurilor, normelor şi reglementărilor interne.Beneficii:
Participarea la cursuri de formare profesională
Condiţii şi instrumente de lucru moderne
Oportunități de dezvoltare profesională și personală într-o companie solida, cu planuri ambitioase de dezvoltare nationala.
Pachet salarial atractiv (salariu fix +bonusuri)


DESCRIEREA COMPANIEI:

 

Mobella este unul din cei mai importanti producatori de mobilier personalizat. Oferim consultanta, vanzare si servicii post-vanzare pentru crearea de bucatarii moderne, living-uri cu personalitate, dormitoare cu stil si canapele confortabile. Fabrica este localizata in Ploiesti si detinem propriile showroom-uri in Ploiesti si Bucuresti.
Pentru a sustine dezvoltarea afacerii in Bucuresti, cautam un coleg cu experienta in consultanta in domeniul mobilierului personalizat.

 

APLICA ACUM PENTRU ACEST JOB

ADMITERE LA LICEU 2014. Broşura "Admiterea în învăţământul liceal şi Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani", anul şcolar 2014-2015, a fost publicată pe site-ul ISMB. Broşura cuprinde informaţii importante referitoare la documentele necesare pentru înscriere, reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti, filierele, profilurile, specializările din învăţământul liceal şi profesional, la modul de calcul al mediei de admitere, la planul de şcolarizare şi calendarul susţinerii probelor de aptitudini/probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/ maternă.

 
 
 

ADMITERE LA LICEU 2014. Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada prevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).

 

Candidaţii din Bucureşti, care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi. Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în Bucureşti se înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala Gimnazială "Sfinţii Voievozi" din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucureşti (în apropierea Gării de Nord, Hotel Ibis), telefon 021/3127572 sau 021/3179916, email [email protected].

 

Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere (pentru absolvenţii din promoţiilor 2011, 2012, 2013 și 2014).

 

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv; cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009.

 

Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeazăca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

 

Media generală la Evaluarea Naţională se calculeaza ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.

 

Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.

 

Media generala de absolvire a claselor a V-a - VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

 

Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile metodologiei.

 

Prevederile metodologiei se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv, înlocuind, după caz, sintagma "Evaluarea Național" cu sintagma "examenul de capacitate", pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv; cu sintagma "testele naţionale", pentru absolvenţii gimnaziului din perioada 2004-2007; respectiv cu sintagma "tezele cu subiect unic susținuteîn clasa a VIII-a" pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

 

Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv, care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naţionale, în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale. Media generală menţionată anterior se calculează, chiar dacă este inferioară notei 5.

 

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu(cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

 

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 

  • media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a;
  • nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

 

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate scolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

 

Pentru liceul teoretic și vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.

 

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul școlar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale.

 

Pentru liceele din filiera vocaţională-profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei.Pentru tratamentul medical primit într-un stat din Uniunea Europeană (UE), asiguraţii români pot beneficia, la cerere, de rambursarea contravalorii serviciilor, conform unei Hotărâri de Guvern, recent intrată în vigoare. Totuşi, rambursarea se va realiza la nivelul tarifelor din România şi nu va depăşi contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat.

 
 

Directiva Europeana 24/2011, documentul ce asigura cadrul legal pentru a fi garantate drepturile cetatenilor europeni de a beneficia de servicii medicale in toate tarile UE, trebuia transpusa in legislatia romaneasca inca din 25 octombrie 2013, dar acest lucru nu s-a intamplat, scrie avocatnet.ro. De-abia dupa aproape sase luni, Guvernul a dat unda verde actului normativ care aproba normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera, a precizat recent Ministerul Sanatatii, conform unui comunicat publicat pe site-ul ministerului.

 

Acest act normativ a fost publicat Monitorul Oficial, Partea I, nr. 318, din data de 30 aprilie 2014, cand a intrat in vigoare. Este vorba despre HG nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera.

 

Practic, in baza noilor reglementari, persoanele asigurate in sistemul de sanatate obligatoriu din Romania, care se deplaseaza intr-un alt stat din UE, pot beneficia de rambursarea contravalorii serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale.

 

"Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si casele de asigurari de sanatate judetene vor putea face rambursarea costurilor pentru asiguratii care se trateaza in state membre ale Uniunii Europene. Ministerul Sanatatii va continua sa deruleze politici de investitii si dezvoltare, astfel incat asiguratii din Romania sa beneficieze de aceleasi conditii de tratament cu cele din Uniunea Europeana. De asemenea, si pacientii din Uniunea Europeana se vor putea trata in Romania", a subliniat Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii, in documentul de presa citat.

 

Totusi, conform noilor dispozitii, pentru a beneficia de asistenta medicala transfrontaliera, pacientii romani vor trebui, in unele cazuri, sa obtina o autorizare prealabila eliberata de casele judetene.

 

Concret, potrivit HG nr. 304/2014, tipurile de asistenta medicala pentru care se impune autorizarea prealabila in vederea rambursarii costurilor sunt:

 

-PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni) in regim ambulatoriu;

-servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua si spitalizare mai mare de 24 de ore pentru urmatoarele tipuri de tratament: implant sau inlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulara tumorala, implant segmentar de coloana, bypass coronarian cu/fara investigatii cardiace invazive si nasterea;

-medicamente in tratamentul ambulatoriu, pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS.

 

Important! In practica, prevederile esentiale ale Directivei 24/2011 se aplica deja in Romania, conform Ordinului CNAS nr. 729/2009, dupa cum informa CNAS in octombrie 2013. In baza acestui act normativ, asiguratii care se deplaseaza intr-un stat din UE, cu scopul de a primi tratament medical, beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din Romania, fara a depasi contravaloarea in lei a serviciilor achitate de asigurat.

 

Cum se va realiza decontarea

 

Potrivit noului act normativ, rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere se efectueaza de catre casa de asigurari de sanatate care a intocmit solicitarea de acordare de prevedere bugetara, in lei, in termen de maximum 60 de zile de la data alocarii de prevedere bugetara.

 

Rambursarea se realizeaza la nivelul tarifelor si prestatiilor din Romania si nu trebuie sa depaseasca contravaloarea in lei a asistentei medicale transfrontaliere achitate de solicitant.

 

De exemplu, in cazul in care o hernie de disc costa in Romania 1.000 lei si in statul membru X costa 1.500 lei, decontarea se face la valoarea de 1.000 lei. In acelasi timp, in cazul in care o peritonita costa in Romania 700 lei si in statul membru Y costa 500 lei, decontarea se face la valoarea de 500 lei.

 

In plus, Ministerul Sanatatii a subliniat, in documentul de presa citat, ca nu toate costurile aferente tratamentului medical in strainatate vor fi decontate. Mai exact, nu se suporta costurile referitoare la contravaloarea serviciilor de cazare si de calatorie suportate de persoanele asigurate. In plus, nici costurile suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri nu vor fi decontate de statul roman.

 

Toate informatiile privind conditiile in care romanii pot primi banii inapoi, daca se trateaza medical intr-o tara din UE vor fi puse la dispozitie prin intermediul unui Punct National de Contact, ce va functiona incepand cu luna mai in subordinea CNAS.

 

"Acesta va avea pagina proprie de internet, precum si numere de telefon, inclusiv gratuite (Tel-Verde), iar informatiile vor fi disponibile in limba romana si engleza", a mai spus Ministerul Sanatatii.

 

"Cererile inregistrate la casele de asigurari de sanatate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania care s-au deplasat intr-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, se solutioneaza in vederea rambursarii contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat, conform dispozitiilor legale in vigoare la data inregistrarii cererilor la casele de asigurari de sanatate", se subliniaza in actul normativ publicat recent in Monitorul Oficial.

 

De asemenea, asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania care au primit tratament medical intr-un stat din UE si care nu au depus cerere de rambursare a contravalorii serviciilor medicale anterior intrarii in vigoare a HG nr. 304/2014 au dreptul la rambursarea contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat. Mai exact, lor li se vor aplica dispozitiile legale in vigoare, in ultima zi a intervalului in care asiguratii au beneficiat de servicii medicale.

 

In plus, cererile pentru valorificarea acestui drept depuse de catre asiguratii care au beneficiat de serviciilor medicale anterior intrarii in vigoare a HG nr 304/2014 pot fi inregistrate la casele de asigurari de sanatate, incepand cu data de 30 aprilie, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2014.

Preţul carburanţilor la pompă cresc tot mai mult pe măsură ce trece timpul iar în căutarea unor soluţii de a plăti cât mai puţin bani din buzunarul propriu profesioniştii vin în întâmpinarea şoferilor cu un set din 10 sfaturi care ajută la parcurgerea mai multor kilometri cu aceiaşi cantitate de conbustibil. 

 

 


10. Anvelope supraumflate. Cu siguranţă măcar odată în viaţă ai avut pană la roată, fie cu maşina sau cu bicicleta, scrie autostrada.md. Ştii foarte bine deci, că o anvelopă desumflată îngreunează mersul. Acest lucru te va forţa să consumi mai mult carburant la un mers normal, când ai putea să rulezi mai uşor cu pneurile bine umflate. Mai exact, dacă circuli numai în oras, nu strică să ai în pneuri o presiune ceva mai mare decât cea recomandată de producător. Dacă vei dori însă, să pleci la drum lung, pe autostradă, nu uita să apelezi la presiunea indicată de producător şi asta deoarece la viteze mari aerul se încălzeşte iar volumul creşte. Partea proastă este că, gropile şi denivelările din asfalt fac aproape imposibil acest lucru.

 

9. Maşina goală sau greutatea redusă. Acest sfat este pentru cei care circulă numai prin aglomeraţie, zi de zi, bară la bară. Cu cât este mai uşoară maşina, cu atât va consuma mai puţin carburanţi. Când vorbim despre greutate, e bine să renunţaţi la orice bagaje inutile, cum ar fi truse de scule, bidoane cu lichid, anvelope, sacii cu nisip pentru bunica de la ţară, etc. Poţi chiar renunţa la roata de rezervă pentru un kit de umflare, daca vrei să ai o greutate redusă. Cât despre carburant, evită să mergi mereu cu plinul făcut, deşi dacă o poţi face, înseamna că acest articol nu este pentru tine. Nu are rost să mai "cari" încă 30 de kilograme în plus, când benzinării sunt la tot pasul.

 

8. Calitatea carburanţilor. Mulţi se gândesc că dacă bagă benzină ieftină, ies mai bine la portofel. Greşit! Probele de laborator au demonstrat faptul că, cu cât un carburant este mai ieftin, cu atât este mai prost şi cu cât este mai prost, cu atât se arde mai repede. În condiţiile actuale 10-20 de kilometri în plus, pot face diferenţa, deci alege staţia de alimentare care poţi fi sigur.

 

7. Starea tehnică a maşinii. Dacă nu ai mai fost în service cu maşina de multă vreme, nu te aştepta la un consum redus. Dacă ai filtrul de aer şi cel de carburant învechite, murdare, îmbibate cu mizerie, consumul maşinii tale poate fi uriaş! Cel mai banal exemplu, dacă filtrul de aer este murdar, nu mai intră cantitatea de aer necesară în motor, masina nu mai trage, iar şoferul apasă mai puternic pedala de acceleraţie. În plus, amestecul de carburant nu se va mai face corespunzător şi senzorul EGR va transmite unităţii de control al motorului să bage mai multă benzină în motor.

 

6. Alege şoselele principale. Mulţi şoferi când dau peste un drum aglomerat apelează la diverse variante secundare, printre blocuri sau alte scurtături. Problema este că şansele ca o sosea mică, să se blocheze şi să rămana mai mult timp aşa, neavând prioritate la ieşirea pe un bulevard, sunt destul de mari. În schimb, pe o sosea mare şi largă, mai poţi evita aglomeraţia. Pe străzile mici, ajunge să dai o singură dată de vreo maşină de ridicat gunoiul, că acolo rămâi jumătate de oră...

 

5. CIP Tuning de economie. Deseori, firmele care fac CIP Tuning de performanţă mai oferă şi acest tip de servicii. Este vorba de anumite setări pentru ca un automobil să consume mai puţin. Este o optimizare a motorului în favoarea consumului, nu a performanţei. Acest lucru se face modificnd harta calculatorului astfel încât motorul să aibă o aprindere eficientă ca să ardă tot carburantul la o turaţie mai mică, aşa cum mergi mai tot timpul în oraş.

 

4. Evită virajele pe loc sau din scurt. Cel mai mare consum al maşinii în trafic este atunci când mergem pe un drum cu multe viraje şi multe opriri şi asta pentru că, atunci când suntem pe loc şi vrem să facem stânga sau dreapta pentru a selecta o altă bandă, rotim de volan, pompa de servo-direcţie scade turaţia motorului şi calculatorul ştie că trebuie să îi dea mai mult carburant! Nu zice nimeni să mergi doar pe linie dreaptă, dar evită pe cât posibil manevrele stânga-dreapta în trafic, printre benzi, croşsetările şi virajele strânse. În trafic este ca la ghişee: indiferent de coada la care te pui, aia merge cel mai prost!

 

3. Turaţie mica. În aglomeraţie, dacă vrem să avem un consum mic, trebuie să păstrăm turaţiile motorului până la 2500 rpm, maxim! Dacă eşti posesorul unei maşini diesel, poţi să circuli cu ea şi sub 2000 rpm fără mari probleme, pentru că un diesel nu va face mofturi la turaţie redusă şi nu te va scutura. Nu accelera prea mult, că nu eşti la curse iar scopul principal pentru care citeşti acete rânduri este dorinţa de a avea un consum redus. Evident nu trebuie să cazi în extremitate şi să faci motorul să tremure pe la 1200 rpm...

 

2. Frâna de motor. Un element esenţial în păstrarea unui consum mic este folosirea frânei de motor. Cu toţii am văzut şoferi care accelerează brusc pentru ca mai apoi să frâneze brusc în spatele unuia care s-a oprit din cauza aglomeraţiei. Vine o intersecţie? Nu trebuie să accelerezi cu pedala la fund ca să frânezi înainte de viraj, frânează din timp cu frâna de motor, menajezi astfel şi frânele, dar reduci si consumul.

 

1. Anticiparea semaforului. Fără îndoială, consumul crescut din mediul urban este dat în mare parte de lipsa de experienţă a şoferului când este la semafor. Anticiparea semafoarelor în trafic este cauza principală a unui consum mare! Anticiparea înseamnă să cauţi culoarea semaforului care urmează din timp şi să te pregateşti pentru asta. Dacă ai semnalul verde, în masura posibilităţilor de vizibilitate, cauţi cu privirea şi semaforul pietonilor de pe acelaşi sens iar dacă acesta clipeşte, există riscul că şi culoarea ta verde să devină galbenă. Dacă vezi de la distanţă că semaforul este roşu, iar acea distanţă poate fi chiar şi de peste 100 de metri, apelezi la varianta de mai sus, cu frâna de motor care să decelereze maşina constant şi sigur. Anticiparea este buna şi atunci când porneşti de pe loc, la semnalul verde, dar să fii pregătit din timp, cu ochii fixaţi pe acesta, ori, pe semaforul pietonilor care iată că începe să clipească. Chiar dacă viteza ta este mică, ca urmare a turaţiilor mici de care vorbeam mai devreme, pornirea devreme îţi va asigura mai puţine claxoane din spate.Cantaretul care a inselat-o pe Andreea Balan in ultimul an cu o tanara care vrea sa fie vedeta a marturisit ca nu vrea sa discute despre infidelitatea lui.
 
 
 
 
 

"Putin imi pasa de toate prostiile care se vehiculeaza in presa de scandal in ultimile zile provenind din asa zise "surse anonime". Dar atunci cand mi se pun vorbe in gura pe nedrept, devine extrem de grav! Sa va fie rusine! depasiti orice limita!

 

Iar catre toti cei din presa si de la emisiunile de scandal care ma suna in continu de dimineata pana seara, intelegeti o data pentru totdeauna ca nu imi doresc sa comentez nimic despre viata mea personala, incetati va rog sa ma mai hartuiti! Sunt un om perfect liber si nu am sa ma justific in fata nimanui.

 

Toate raspunsurile care le asteapta publicul despre mine, povestea mea si starea mea sufleteasca, se vor regasi in urmatorul meu single", a scris Keo pe Facebook.

 

Primăria municipiului Ploieşti informează că s-a predat amplasamentul pentru modernizarea străzii Mihai Bravu pe tronsonul cuprins între str. Al. Vlahuţă şi str. Apelor.

 

 

 

Proiectul presupune scoaterea liniilor de tramvai, asfaltarea străzii, realizarea unor parcări noi cu dale ecologice în zona cuprinsă între maternitate şi str. Grădinari, precum şi realizarea unui giratoriu la intersecţia str. Grădinari cu Aleea Chimiei.

 

Lucrările de modernizare se vor desfăşura sub trafic pe o perioadă de 6 luni de zile.

 

Având în vedere că circulaţia în zonă se va desfăşura cu dificultate, municipalitatea îşi cere scuze pentru disconfortul creat.

În perioada 18 aprilie - 30 aprilie 2014, teritoriul judeţului Prahova a fost traversat de o succesiune de fronturi atmosferice care au determinat căderi însemnate de precipitaţii sub formă de ploaie.

 

 

 

Fenomenele hidrometeorologice au condus la creşteri de debite pe cursurile de apă, cu depăşiri ale cotelor de apărare pe râurile Teleajen, Cricovul Sărat, Prahova şi Doftana. De asemenea, ca urmare a precipitaţiilor abundente în mai multe zone ale judeţului Prahova au fost înregistrate alunecări de teren ce pun în pericol construcţiile din zonă.

 

Au fost afectate drumuri judeţene, drumuri comunale, poduri, podeţe, traversări pietonale, apărări de mal, case, anexe gospodăreşti, etc. Totodată, în mai multe localităţi s-au înregistrat alunecări de teren care au pus în pericol mai multe gospodării. În total au fost afectate 27 de localităţi din judeţ.

 

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost luate măsuri în vederea diminuării efectelor negative datorate calamităţilor naturale.

 

Unităţiile administrativ teritoriale se confruntă cu o lipsă acută de fonduri din cauza resurselor insuficiente ale bugetelor locale, ceea ce împiedică alocarea unor sume de bani în vederea finanţării cheltuielilor de refacere a infrastructurii afectate de calamităţiile naturale.

 

În acest sens Consiliul Judeţean Prahova împreună cu Instituţia Prefectului Prahova a înaintat Guvernului un Proiect de Hotârâre privind alocarea sumei de 26479 mii lei din Fondul de Intervenţie, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în Judeţul Prahova, din care 9.805 mii pentru Consiliul Judeţean Prahova, iar 16674 mii lei pentru primăriile afectate de calamităţi.

Jurnalistii de la Cancan (sau prietenii Biancai Dragusanu) arunca bomba: Bianca se pregateste sa devina mamica. Nu, nu este inca insarcinata, insa va fi... in curand.

 

 

 

Astrologul Roxana Lusneac a realizat astrograma fostei doamne Slav si a aflat care va fi soarta ei in urmatoarele luni. Potrivit specialistului, pentru Bianca se anunta vremuri dificile, iar nunta si divortul au fost o nimica toata pe langa ce va urma.

 

 

Din pacate, Lusneac nu a putut afla (sau nu a vrut sa divulge secretul) cine va fi tatal copilului: Victor Slav sau Adrian Cristea?

 

In urmatoarea perioada vom afla ca Bianca este insarcinata cu un BAIETEL, insa relatia cu tatal copilului va fi una de prietenie si respect reciproc. In cazul asta, eu pariez pe Bote ca tata.

Bianca Dragusanu a declarat ca intre ea si Victor Slav nu va mai fi nimic. Invitata intr-o emisiune tv, vedeta a vorbit despre vacanta pe care a petrecut-o alaturi de iubitelul sau, intr-un resort de lux din Turcia:

 

 

"Nu am plecat ca doi indragostiti, am fost acolo doar ca sa ne relaxam. Intre noi a fost dragoste, o dragoste mai matura, mai decenta. Victor e un inger pentru mine, este un om frumos, un om curat. Nu ne-am dorit nimic unul de la celalalt. Cum ne-am dus, asa ne-am si intors. De fapt, eu m-am intors cu mai multi nervi, ca ma enervase Adrian Cristea." - a dezvaluit Bianca.

 

"Starea mea de spirit acum nu pot sa o descriu. Daca Adrian ma invita acum undeva, nu mai merg. Eu, din punctul lui de vedere, am mai multe defecte decat calitati. A fost una dintre greselile vietii mele, imi pare rau ca l-am cunoscut. In schimb, un om pe care am sa-l regret toata viata este Victor. Pe Victor l-am iubit mult, ma lua cu tremurat cand il vedeam, aveam fluturi in stomac. Mi-a reprosat multe Victor in vacanta. Nu mai poate fi o relatie intre noi. Eu oficial am renuntat la Victor." - a adaugat Bianca Dragusanu.

Dacă majoritatea dintre noi aşteaptă vara pentru că atunci plecăm în vacanţă, Andreea Marin se pregăteşte să îşi petreacă două luni muncind pentru un proiect foarte drag. Vedeta a dat startul caravanei Preţuieşte Viaţa, în cadrul unui eveniment organizat la Country Club Mihăileşti.

 

 

 

Aici, vedeta s-a întâlnit cu jurnaliştii, a acordat interviuri şi a povestit în detaliu despre caravana ce va poposi în 14 oraşe din România, în lunile mai – iunie.

 

“Totul a pornit de la un vis. De la un vis de-al mamei mele, care s-a stins din viaţă când era mult mai tânără decât sunt eu acum, la 36 de ani”, a mărturisit vedeta. “Am înţeles că rostul meu e să culeg de la alţii, să mă întorc la rădăcini, la natură, la ceea ce am învăţat de la bunicii mei şi la ceea ce am auzit de la părinţii mei. Am descoperit că viaţa poate fi mai bună aşa, că zâmbetul începe să aibă un alt sens şi o altă încărcătură, una pozitivă, dacă regândesc ceea ce am văzut şi experimentat în viaţă. Preţuieşte Viaţa este un concept care asta spune: putem trăi mai simplu şi mai frumos, putem învăţa unii de la alţii, nu avem de ce să fim autosuficienţi, pentru că în fiecare zi, până la ultima, vom avea ceva de învăţat”, explică Andreea Marin.

 

Componentă a programului Școala Mamelor, caravana preţuieşte Viaţa a pornit în urmă cu patru ani de la mici întâlniri cu grupuri de câte 20 de persoane şi a ajuns ca anul trecut să adune în aceeaşi sală mii de femei. Întâlnirile constau în seminarii de leadership feminin susţinute de Andreea Marin şi invitaţii săi.

 


Caravana va trece prin următoarele ora
şe:

 

- Constanţa – 7 mai. Casa de cultură a sindicatelor.

- Galaţi – 8 mai. Casa de cultură a Sindicatelor.

- Timişoara – 12 mai. Aula Magna- Universitatea de Vest

- Ploieşti – 17 mai. Sala Europa- Consiliul Judeţean

- Sibiu – 21 mai. Restaurant Majestic

- Braşov – 22 mai. Centrul de afaceri Lux Divina

- Cluj – 28 mai. Casa Universitarilor, sala Auditorium Maximum

- Târgu Mureş – 29 mai. Teatrul naţional Târgu Mureş

- Bistriţa – 30 mai. Teatrul de vară

- Piteşti – 3 iunie. Teatrul Alexandru Davila

- Iaşi – 4 iunie. Hotel Astoria- Sala Eminescu

- Oradea – 10 iunie. Oradea shopping city – sala cinema

- Bucureşti – 12 iunie. Cinema Scala

- Drobeta Turnu Severin – 19 iunie. Casa Tineretului

 

Ora de începere a evenimentelor este 18.00. Participarea se face gratuit, pe bază de înscriere sau invitaţie. Vă puteţi înregistra online pe www.facebook.com/scoalamamelor.ro sau prin aplicaţia https://apps.facebook.com/pretuieste-viata.

Miercuri, 07 Mai 2014 13:46

NU SE POATE AȘA CEVA!

Veniturile Pro TV au crescut substanțial în primul trimestru al acestui an, perioadă în care Adrian Sârbu nu s-a mai aflat la conducerea companiei-mamă, potrivit datelor financiare publicate astăzi.

 

 

 

Central European Media Enterprises, compania-mamă a Pro TV, a înregistrat în țara noastră venituri de 49,6 milioane de dolari în perioada ianuarie – martie 2014, un plus de peste șapte milioane de dolarifață de aceeași perioadă a anului 2013, potrivit Paginademedia.ro.

 

În România, profitul operațional înainte de depreciere și amortizare a crescut de peste patru ori, de la 959.000 de dolari, la 5,4 milioane de dolari.

 

De altfel, toată compania, care operează în șase țări, compania a intrat pe un trend ascendent puternic, înregistrând o creștere a veniturilor, în majoritatea țărilor în care este prezentă, de 15,3%, față de trimestrul precedent. Veniturile totale ale CME au depășit 153 de milioane de dolari în perioada ianuarie – martie 2014.

 

Profitul operațional înainte de depreciere și amortizare (OIBDA) a fost, în perioada amintită, de -2,3 milioane de dolari, o evoluție importantă având în vedere că în aceeași perioadă a anului 2013 CME a avut OIBDA de -20,8 milioane de dolari.

 

Michael Del Nin, co-Chief Executive Officer: „Principalele operațiuni au avut rezultate tangibile în primul trimestru al lui 2014, înregistrând inclusiv creșteri în publicitate și venituri de la cabliști."

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.