Pentru aceia dintre voi care ati decis ca socialistii merita sa ne reprezinte in Parlamentul European, dar nu sunteti familiarizati cu buletinele de vot, iata unde ii puteti gasi:

 

 

Alianta electorala PSD-UNPR-PC se afla pe cea de-a doua pagina a buletinului, in ultima coloana. (coloana nr.4, dreapta-jos)

 

Exemplu:

În perioada 21 - 24 mai 2014 se va desfăşura la Sinaia a XXVII-a ediție a Congresului Societății Române de Chirurgie, eveniment cu participare internațională.

 

 

 

Alături de S.R.C., organizatorul principal, evenimentul este co-organizat de Academia de Ştiinţe Medicale, Asociaţia Română de Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică şi Transplant Hepatic, Asociaţia Română de Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici Intervenţionale, Societatea Română de Chirurgie de Urgenţă şi Traumatologie, Societatea Română de Chirurgie a Sânului, Societatea Română de Chirurgie Plastică, Societatea Română de Chirurgie Toracică, Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Societatea Naţională de Chirurgie a Asistenţilor Medicali din România și Societatea Studențească de Chirurgie din România.

 

Ediția din acest se desfășoară sub înaltul patronaj al primului ministru al României. Evenimentele Societății Române de Chirurgie sunt cele mai importante manifestări adresate acestei specialități medicale, reunind în fiecare an peste 1.000 de participanți din întreaga țară. În acest an, la Sinaia sunt așteptați peste 1.500 de medici chirurgi primari, specialiști și rezidenți, dar și studenți în medicină interesați de acest domeniu.

 

Dezbaterile științifice se vor concentra în acest an pe două teme majore: “Tratamentul complex al cancerului de rect” și “Cancerul mamar. Tratament complex. Chirurgia reconstructivă a sânului”. Programul științific include însă și multiple alte teme de maxim interes pentru chirurgii din România, precum chirurgia laparoscopică, pediatrică, biliară, toracică, endocrină, gastrică sau chirurgia esofagului.

 

Peste 550 de lucrări vor fi prezentate în sesiunile de comunicări științifice, care se vor desfășura în paralel în 5 săli de conferințe, pe parcursul celor patru zile ale Congresului. În deschiderea evenimentului vor fi susținute 8 cursuri precongres, iar în programul științific există sesiuni dedicate exclusiv studenților, “Societatea Română de Chirurgie considerând prioritară integrarea studenților, viitorii chirurgi, în lumea evenimentelor medicale de profil, pentru o mai bună și mai eficientă pregătire profesională a acestora”, a declarat prof. dr. Eugen Brătucu, președintele în exercițiu al Societății Române de Chirurgie.

 

În paralel cu lucrările Congresului, în Centrul de Conferințe “Casino” Sinaia va fi organizată o expoziţie tehnică medicală în cadrul căreia companiile producătoare şi distribuitoare de medicamente, aparaturi şi consumabile medicale vor avea posibilitatea să-şi prezinte produsele şi serviciile celor peste 1.500 de participanţi la Congres.

 

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc joi, 22 mai 2014, la ora 18:00, în Sala Teatru a Centrului Internaţional de Conferinţe "Casino Sinaia". Festivitatea de dechidere va fi urmată de o conferință de presă susținută dl. prof. Florian Popa, din partea Societății Române de Chirurgie și dl. Vasile Astărăstoase, președintele Colegiului Medicilor din România.

 

Invitatul special al conferinței este Premierul României, dl. Victor Ponta.

ADMITERE 2014. Elevii de clasa a VIII-a vor intra, în aproximativ o lună, în febra examenelor din cadrul Evaluării Naţionale 2014, care se vor finaliza pe 1 iulie cu afişarea rezultatelor finale după contestaţii. Trei zile mai târziu, pe 4 iulie, va începe prima etapă de admitere la liceu.

 
 

 

ADMITERE 2014. În anul şcolar 2013-2014, Ministerul Educaţiei a schimbat regulile admiterii la liceu, astfel că media obţinută la Evaluarea Naţională va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, şi nu 50% cât a fost până anul acesta.

 

ADMITERE LICEU 2014: Cum se calculează media de admitere

 

Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

 

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru)

 

Unde:  MA = media de admitere;  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 

Luni, 26 mai, şi marţi, 27 mai, elevii de clasa a VIII-a se vor putea înscrie pentru susţinerea probelor de aptitudini/limbă modernă. În intervalul 28-30 mai, ei vor susţine aceste probe.

 

Prima etapă de ADMITERE 2014:

 

 • 4 – 8 iulie - Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de  părinţiilor, asistaţi de diriginţi
 • 4 – 8 iulie  - Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată  datele din  fişele de înscriere
 • 5 – 9 iulie - Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator,  se corectează greşelile în baza de date computerizată.
 • 10 iulie - Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
 • 11 iulie - Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
 • 12 – 13 iulie - Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
 • 14 iulie  – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
 • 15 iulie - REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ  în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015
 • 16 iulie  – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
 • 16 iulie - Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
 • 17 iulie -25 iulie - Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

 

A doua etapă de ADMITERE 2014

 

Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare, care nu îndeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

 

 • 16 iulie  - Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 17-18 iulie  – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
 • 19 iulie  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
 • 16 – 21 iulie - Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
 • 21 iulie  - Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
 • 16 – 22 iulie - Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
 • 23 iulie  - Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
 • 24 iulie  - REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ  a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
 • 24 iulie  - Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.


Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.

 

Înscrierea candidaţilor în vederea repartizării pentru învăţământul special se face, în data de 11 iulie 2014, pe baza următoarelor documente:

 

- Cerere de înscriere
- Certificatul de naştere în copie legalizată
- Adeverinţă eliberată de şcoala absolvită din care să reiasă dacă a promovat sau nu testele naţionale şi în caz că le-a promovat, notele obţinute la fiecare probă şi media generală obţinută la testele naţionale
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
- Certificatul de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (tipul şi
gradul de deficienţă)
- Certificat de expertiză şi orientare şcolară.

 

Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul liceal special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire, după caz şi în funcţie de opţiuni, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba-sala şedinţe, în data de 11 iulie 2014 ora 9.00, în prezenţa candidatului şi a părintelui/tutorelui.

 

Broşura privind ADMITEREA LA LICEU 2014

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a realizat broşura "Admiterea în învăţământul liceal şi Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani", anul şcolar 2014-2015.

 

Broşura privind admiterea la liceu cuprinde informaţii importante referitoare la admiterea în învăţământul liceal şi profesional, documentele necesare pentru înscriere, reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti, filierele, profilurile, specializările din învăţământul liceal şi profesional, media ultimului admis din anul şcolar precedent, planul de şcolarizare şi calendarul susţinerii probelor de aptitudini/probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/ maternă.

 

Lucrarea este afişată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi va fi tipărită şi distribuită, gratuit, tuturor absolvenţilor claselor a VIII-a din municipiul Bucureşti.

 

DESCARCĂ DE AICI BROŞURA PRIVIND ADMITEREA LA LICEU

 

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE

 

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

 

DESCARCĂ DE AICI MODELUL DE FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă, sau au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art.10, alin.8 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

 

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

 

Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica "nota obținuta la limba și literatura maternă la evaluarea națională" (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu.

 

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură, pentru uz propriu, lista de opţiuni, în ordinea preferinţelor exprimate.

 

Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.Micii româneşti vor putea fi comercializaţi şi exportaţi pe piaţa Uniunii Europene din primele zile ale lunii iunie, imediat după publicarea regulamentului privind includerea aditivilor folosiţi în prepararea pastei de mici în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 
 
 

"Regulamentul european prin care se permite utilizarea aditivilor în prepararea micilor româneşti, respectiv bicarbonatul de sodiu şi carminul, va fi publicat în primele zile din luna iunie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În aceste condiţii, micii româneşti nu mai au nicio problemă şi vor putea fi exportaţi în spaţiul comunitar", a spus vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

Dosarul autorizării aditivilor bicarbonat de sodiu şi carmin la prepararea mititeilor româneşti mai trebuia să primească, la mijlocul lunii mai, acordul Parlamentului şi al Consiliului European, după ce decizia cea mai importantă a fost luată în data de 10 martie în Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală (SCFCAH), prin obţinerea unui vot favorabil care permitea includerea aditivilor necesari pastei de mici în legislaţia actuală a Uniunii Europene.

 

Nu mai puţin de nouă state membre beneficiază de pe urma deciziei din 10 martie a SCFCAH, potrivit căreia au fost autorizaţi mai mulţi aditivi pentru utilizare la prepararea anumitor produse, printre care şi micii româneşti.

 

În urma votului din SCFCAH, a fost autorizată la nivelul CE folosirea unor aditivi în preparate precum 'Kasseler', 'Bräte' şi 'Surfleisch' din Germania şi Austria, 'lomo adobado', 'pincho moruno', 'careta adobado' şi 'costillas adobadas' din Spania, 'toorvorst' şi 'ahjupraad' din Estonia, 'gyros', 'souvlaki', 'bifteki', 'soutzoukaki' şi 'kebap' din Grecia, mici din România, 'cevapcici', 'pljeskavice' din Croaţia, dar şi în şunca sărată de Crăciun din Finlanda.

 

Potrivit datelor furnizate de Federaţia Pro Agro, în România, se consumă anual între 20.000 şi 25.000 de tone de mici, ceea ce înseamnă că pe mesele românilor ajung în jur de 440 de milioane de mici.Un raport al Corpului de Control al primului-ministru Victor Ponta susţine că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ar fi făcut, în perioada în care a fost condus de către Elena Udrea, plăţi de 140.000.000 lei către administraţiile locale, o parte din aceşti bani fiind folosiţi ilegal. În anumite cazuri, au fost sesizate organele de urmărire penală.

 
 
 

Raportul a vizat finanţarea programului "Schi în România", de contruire a unor pârtii de schi. Potrivit raportului, MDRT ar fi plătit pentru lucrări doar pe baza cererilor venite din partea administraţiilor locale. Astfel, era suficient ca primarii să ceară bani pentru ca ministerul condus de Elena Udrea să-i vireze în cont.

 

Conducerii de atunci a MDRT i se reproşează faptul că "nu a elaborat prevederi riguroase cu privire la transferul fondurilor publice către autorităţile locale" şi că "nu a existat o bază legală care să reglementeze eligibilitatea proiectelor finanţate de la bugetul statului sau valoarea cofinanţării autorităţilor publice locale".

 

În al doilea rând, s-a constatat că plata unor sume cerute de primării s-a făcut fără ca situaţie terenurilor pe care urma să fie realizate investiţiile să fie clarificate. Astfel, la Petroşani lucrările au fost întârziate din cauza unui litigiu între primărie şi Romsilava, iar la Băişoara un litigiu similar a făcut ca doar parcarea pârtiei să fie realizată.

 

Prejudiciul adus bugetului statului a fost făcut la nivelul autorităţilor locale prin mai multe procedee. Prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii administraţiilor locale în ceea ce priveşte executarea contractelor s-a constatat la Borşa o pagubă de 1.800.000 lei, la Predeal de 515.000, iar la Cavnic de 52.000 lei. Apoi costul lucrprilor a fost crescut artificial prin interpunerea mai multor firme implicate în achiziţia echipamentelor. Pentru pârtia de la Vulcan există suspiciuni că procedeul a fost folosit pentru obţinerea ilegală a peste 37.000.000 lei.

 

Primăria din Predeal a solicitat de la bugetul de stat plata din cote defalcate de TVA a 634.000 lei pentru achitarea restanţelor la lucrările de la pârtie, deşi acestea nu erau eligibile pentru astfel de plăţi de la buget. În plus, unele firma au umflat notele de plată cu servicii pe care nu le-au prestat.


 

Asiguraţii cu vârsta de până în 39 de ani vor trebui să se prezinte la medicul de familie o dată la 3 ani, iar cei de peste 40 de ani, anual, începând cu 1 iunie, conform unei Hotărâri de Guvern, prin care au fost reglementate pachetele de servicii medicale, minimal şi de bază, precum şi Contractul-cadru în sănătate valabil în perioada 2014-2015. De servicii medicale gratuite vor beneficia şi persoanele neasigurate în sistemul public de sănatate, dar tipul şi numărul acestor servicii este mult mai redus, comparativ cu al celor asiguraţi.

 
 
 

Pachetele de servicii medicale, minimal si de baza, si Contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015 au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 400/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 366 din data de 19 mai 2014, care urmeaza sa intre in vigoare la data de 1 iunie, scrie avocatnet.ro.

 

Pachetul de servicii medicale de baza este destinat persoanelor asigurate, care platesc contributia de sanatate, iar cel minimal este valabil pentru cele neasigurate. Astfel, in pachetul minimal intra doar cateva servicii medicale care tin de urgentele medicale, sarcina, imunizari ori vaccinari. In schimb, pachetul de baza, fata de cel minimal, include mult mai multe servicii si se adreseaza tuturor celor asigurati in sistemul public de sanatate.

 

Asiguratii vor beneficia de vizite la medic diferentiat, in functie de varsta

 

Toate persoanele cu varsta intre 18 si 39 ani, dar fara simptome de boala si care sunt asigurate in sistemul public de sanatate, trebuie sa se prezinte o data la 3 ani la medicul de familie, iar cele de peste 40 ani, anual, conform HG 400/2014.

 

In urma acestor vizite, medicul de familie va evalua expunerea la factorii de risc, pe care o va finaliza prin completarea riscogramei pentru grupa de varsta si sex corespunzatoare fiecarei persoane. Astfel, pentru persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 si 39 ani depistate cu risc inalt, consultatiile preventive de evaluare vor fi acordate anual.

 

In plus, medicii de familie pot sa acorde la domiciliul asiguratilor maximum 21 de consultatii/luna, per medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, dar nu mai mult de 3 consultatii/zi.

 

De asemenea, optional, medicii de familie le vor putea oferi, exclusiv asiguratilor de pe lista proprie, urmatoarele serviciile medicale aditionale:

 

-efectuare si interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;

-ecografie generala, abdomen si pelvis.

 

Pe langa cele mentionate, medicii de familie vor putea face consultantii si pune diagnostice prin sistemele de telemedicina rurala dezvoltate de Ministerul Sanatatii. Tipurile de servicii care pot fi furnizate prin sisteme de telemedicina sunt ecografia generala si EKG-ul standard.

 

De asemenea, medicii de familie sunt obligati sa ofere asiguratilor si cateva servicii de suport. Mai exact, ei trebuie sa le elibereze, la cerere, urmatoarele documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale - certificat medical constatator al decesului - cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale - scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.

 

In cazul consultatiilor de specialitate, si in 2014 - 2015, exact ca si pana in prezent, acestea vor fi acordate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, doar daca asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si numai in conditiile in care medicul trimitator se afla in relatie contractuala - contract sau conventie - cu casa de asigurari de sanatate. Fac exceptie de la prevederile anterioare cazurile de urgenta medico-chirurgicala, serviciile de planificare familiala care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 

Potrivit reglementarilor aplicabile din 1 iunie, pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta/acutizari ale bolilor cronice, fiecare asigurat are dreptul la maximum 3 consultatii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului.

 

Ce analize medicale iti poti face gratuit, daca esti asigurat

 

Pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice cuprinde, printre altele, urmatoarele tipuri de analize de laborator:

 

-hemoleucograma completa,

-determinarea timpului de coagulare a sangelui,

-creatinina serica,

-glicemie,

-colesterol seric total,

-testare HIV la gravida,

-exudat faringian,

-urocultura,

-coprocultura.

 

In plus, asiguratii vor beneficia gratuit si de urmatoarele tipuri de investigatii:

 

-examen radiologic cranian standard,

-radiografie de membre,

-radiografie retroalveolara,

-radiografie panoramica,

-mamografie in doua planuri/pentru un san,

-ecografie generala (abdomen si pelvis),

-EKG,

-ecocardiografie,

-RMN.

 

Asiguratii vor beneficia de analizele de laborator si de investigatiile mentionate mai sus, conform unor norme care urmeaza sa fie emise in perioada urmatoare.

 

Toti asiguratii au dreptul si la servicii de medicina dentara

 

Conform pachetului de servicii medicale dentare de baza, asiguratii pot beneficia de:

 

-tratamentul cariei simple,

-tratamentul gangrenei pulpare,

-extractii ale dintilor;

-proteza acrilica mobilizabila pe arcada; se acorda o data la 10 ani;

-aparate si dispozitive utilizate in tratamentul malformatiilor congenitale;

-slefuirea in scop ortodontic/dinte;

-sigilarea dintelui o data la 2 ani;

-pansament calmant/drenaj de canal;

-tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie prin infiltratie;

-inflamarea dintelui, dar nu in stare cronica;

-tratamentul afectiunilor parodontiului cu anestezie prin infiltratie;

-chiuretaj alveolar si tratamentul hemoragiei; nu este decontat de CAS, daca se efectueaza in aceeasi sedinta in care a fost extras dintele;

-extragerea dintilor de minte la copii;

-reducerea luxatiei articulatiei temporo-mandibulare;

-reparatia protezei pentru un an;reparatia aparatului ortodontic.

 

Serviciile de medicina dentara prevazute in pachetul de baza pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentisti, cu exceptia reparatiei aparatului ortodontic, care se acorda numai de medicii de specialitate in ortodontie si ortopedie dento-faciala.

 

In plus, prin pachetul de servicii medicale de baza, asiguratii vor beneficia anual de o consultatie gratuita la medicul dentist, care include modelul de studiu, controlul oncologic si igienizarea.

 

Copiii vor beneficia de consultatii periodice active

 

Potrivit HG nr 400/2014, copiii asiguratilor vor beneficia de consultatii periodice active, cu rol de preventie, in ceea ce priveste:

-cresterea si dezvoltarea;

-starea de nutritie si practicile nutritionale;

-depistarea si interventia in consecinta pentru riscurile specifice grupei de varsta/sex.

 

Aceste consultatii se vor acorda dupa cum urmeaza:

-la externarea din maternitate si la o luna, la domiciliul copilului;

-la 2, 4, 6, 9, 12,15, 18, 24 si 36 de luni;

-o data pe an, de la 4 la 18 ani.

 

In plus, tot pentru preventie, femeile insarcinate, atat cele asigurate, cat si cele neasigurate, vor fi luate in evidenta in primul trimestru. In plus, ele vor fi supravegheate, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a, dar, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv. Apoi, lehuza beneficiaza de vizite in urmatoarea luna de la nastere.

 

"In cadrul supravegherii gravidei se face si promovarea alimentatiei exclusive la san a copilului pana la varsta de 6 luni si continuarea acesteia pana la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatita de etiologie virala cu virus B si C, precum si consiliere pre si post testare HIV si lues a femeii gravide", se mai mentioneaza in HG 400/2014.

 

Mai multe amănunte aici.

Preşedintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu se întoarce în PNL, la aproape trei luni de la plecarea sa din partid, când anunţa formarea unei noi formaţiuni. Tăriceanu spune că revenirea în tabăra liberală este o idee care îl frământa de multă vreme şi a acceptat în acest sens invitaţia PNL Satu Mare de a se înscrie din nou în PNL.

 
 

Aflat joi la Satu Mare, Tăriceanu a anunţat că acceptă propunerea preşedintelui PNL Satu Mare, Adrian Ştef, de a se înscrie în organizaţia municipală a PNL şi de a redeveni astfel membru al formaţiunii liberale.

 

"Ideea de a reveni în PNL este ideea la care m-am gândit şi mă frământă de multă vreme. Vă spun sincer că nu stau pe gânduri şi accept", a spus Tăriceanu, citat de Agerpres.

 

Călin Popescu-Tăriceanu a susţinut o conferinţă de presă la Satu Mare unde a anunţat că-l susţine pe Ovidiu Silaghi la alegerile parţiale pentru un mandat de deputat în Colegiul 2 Satu Mare.

 

Călin Popescu Tăriceanu a demisionat din PNL la sfârşitul lunii februarie pentru că nu a fost de acord cu ieşirea PNL de la guvernare şi ruperea USL, iar la începutul lunii martie a fost ales în funcţia de preşedinte al Senatului susţinut de grupurile PSD, PC şi UDMR.

 

Într-o "scrisoare deschisă către liberali", de la începutul lunii mai, Călin Popescu Tăriceanu arăta că el crede că "prezenţa PNL în Guvernul USL e mandatul pe care alegătorii l-au dat în 2012" şi că direcţia pe care o va urma PNL trebuie decisă în cadrul unui Congres extraordinar organizat imediat după alegerile din 25 mai.

 

El menţiona că, "în urma discuţiilor avute în ultimul timp cu mulţi colegi liberali", crede în necesitatea unei componente liberale în actul de guvernare.

 

Tăriceanu opina de asemenea, în această scrisoare deschisă că "sunt vremuri complicate" pentru PNL, dar şi pentru conducerea acestuia, că "este clar că s-a pierdut busola" şi că "asistăm la instaurarea haosului la nivelul conducerii actuale".Auchan vine în întâmpinarea clienților săi cu a cincea ediție a Târgului Bebe, cu o ofertă completă și variată pentru bebeluși și copii până la 3 ani, la cele mai mici prețuri.

 

 

În perioada 21 mai – 3 iunie, la Auchan mămicile pot găsi tot ce au nevoie pentru bebe: de la alimente, produse de îngrijire, jucării de baie și jucării educative, până la detergenți și noua colecție de textile, toate la prețuri mici.

 

Târgul Bebe la Auchan – Varietate și preț mic

 


• alimente dedicate bebelușilor și copiilor până la 3 ani, de la apă pentru bebeluși, formule de lapte, meniuri, la game de alimente bio pentru copii, ceaiuri, dar și aparate electrocasnice pentru prepararea mâncării;
• detergenți și balsamuri de rufe pentru spălarea hainelor copiilor;
• o mare varietate de obiecte și accesorii pentru menaj, inclusiv cu licențe;
• nu vor lipsi jucăriile atât de îndrăgite de micuți și cărțile pentru copii, dar și cele pentru părinți cu teme educaționale de creșterea copilului;
• aici vei găsi toată gama necesară de obiecte de puericultură: de la obiecte și accesorii pentru plimbările zilnice (scaune de mașină, cărucioare, premergătoare, marsupii), tetine, biberoane, suport pentru biberoane, inele dentiție, veselă și tacâmuri (din plastic, silicon), înălțătoare, cădițe de baie și multe altele, cât și pat cu baldachin - noutate în sortimentul Auchan;
• loțiuni pentru igiena copilului, șampon, ulei de corp, săpun, scutece și șervețele umede;
• o nouă colecție de îmbrăcăminte marca proprie Auchan, In Extenso, adusă special pentru această perioadă, pe lângă articolele textile In Extenso, deja existente. Pe lângă acestea, de acum vei găsi în sortimentul nostru și hăinuțe cu licențe, seturi cu 6 piese pentru nou născuți (body, fașă, pled, pieptăraș, căciuliță și bavețică), dar și îmbrăcăminte specială pentru mămici: cămăși de alăptat și halate, precum și pernă specială pentru alăptat.

 

Târgul Bebe își propune să aducă toate produsele necesare pentru copii cu vârste între 0-3 ani dar și pentru mămici.

 

Hipermarketul Auchan își invită clienții să descopere Universul celor mici în aleea centrală la prețuri foarte bune.

Miercuri, 21 mai 2014, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, împreună cu prefectul judeţului, Rodica Paraschiv, au primit vizita unei delgaţii oficiale din R.P. Chineză, condusă de dl. Fu Lang, directorul General pentru afaceri Externe al Provinciei Guangong din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze şi preşedinte al Asociaţiei Chineze pentru Prietenie cu Ţările Străine din Guangdong.

 

 

În cadrul discuţiilor, preşedintele Mircea Cosma a făcut o prezentare a judeţului arătând totodată interesul pentru investiţiile chineze, care s-ar putea concretiza în parcurile industriale de la Ciorani şi Bărcăneşti. Totodată, Mircea Cosma s-a arătat interesat de o eventuală cooperare în domenii precum: industria petrochimică, energie verde, biomasă, panouri fotovoltaice, agricultură, construcţii de maşini, educaţie şi cercetare, vinificaţie şi turism.

 

Oficialii chinezi au promis că vor acorda întregul suport atât în ceea ce priveşte derularea exporturilor firmelor prahovene în China cât şi investiţiile firmelor din Provincia Guangong în Prahova.

 

Provincia Guangong, o regiune cu peste 104 milioane de locuitori, are cel mai mare PIB din China, realizând aproximativ 12% din economia chineză.

 

La întâlnire au mai participat: Iulian Teodorescu - viceprimarul Municipiului Ploieşti, Emil Drăgănescu – subprefectul judeţului Aurelian Gogulescu - preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, şi Rareş Enescu – consilier judeţean.

Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9, pe Centura de Est a Ploiestiului, in apropiere de Manastirea Ghighiu.

 

 

Doua autoturisme au fost avariate, iar in urma impactului o persoana a fost ranita usor. Traficul in zona Manastirii Ghighiu nu a fost afectat. In schimb, la fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul si cine se face vinovat.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.