Primăria Ploiești a anunțat că municipalitatea primește, până pe 15 octombrie, cererile pentru ajutorul de încălzire. Anunțul a fost făcut miercuri după-amiază, cu doar două zile înainte de expirarea termenului. Cetățenii au o șansă în plus să depună solicitările dacă apelează la varianta on-line, în acest caz termenul expirând vineri, la miezul nopții.

Veolia Energie Prahova: Au fost îndeplinite condițiile pentru începerea sezonului de încălzire, la Ploiești
Formularele au fost publicate pe site-ul Primăriei și pe pagina oficială de Facebook a instituției.

"Primăria Municipiului Ploiești informează comunitatea locală că, până în data de 15 octombrie 2021, cetățenii pot depune documentele necesare acordării ajutorului lunar pentru căldură pentru sezonul rece actual. Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se va aplica din 1 noiembrie a.c. Prin HG 1.073/2021, publicată în Monitorul Oficial, autoritățile stabilesc procedura și modelul actelor necesare obținerii ajutorului pentru încălzire după noile reguli", a informat administrația locală.

Limitele de venituri pentru care se acordă ajutorul de încălzire
BUGETUL DE STAT - ENERGIE TERMICĂ

Venit net pe

membru de familie

- Lei-

Compensare lunară % Familii

Compensare lunară

% Persoane singure

0 - 200

100%

100%

200,1 - 320

90%

90%

320,1 - 440

80%

80%

440,1 - 560

70%

70%

560,1 - 680

60%

60%

680,1 - 920

50%

50%

920,1 - 1040

40%

40%

1040,1 - 1160

30%

30%

1160,1 - 1280

20%

20%

1280,1 - 1386

10%

10%

1386,1 - 2053

-

10%

BUGETUL DE STAT - GAZE NATURALE

Venit net pe membru de familie - Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS) Familii - Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS) Persoane singure - Lei-

% din valoarea

de referință*

0 - 200

250

250

100%

200,1 - 320

225

225

90%

320,1 - 440

200

200

80%

440,1 - 560

175

175

70%

560,1 - 680

150

150

60%

680,1 - 920

125

125

50%

920,1 - 1040

100

100

40%

1040,1 - 1160

75

75

30%

1160,1 - 1280

50

50

20%

1280,1 - 1386

25

25

10%

1386,1 - 2053

-

25

10%

BUGETUL DE STAT - ENERGIE ELECTRICĂ

Venit net pe membru de familie - Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS) Familii -lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS) Persoane singure -lei-

% din valoarea

de referință*

0 - 200

500

500

100%

200,1 - 320

450

450

90%

320,1 - 440

400

400

80%

440,1 - 560

350

350

70%

560,1 - 680

300

300

60%

680,1 - 920

250

250

50%

920,1 - 1040

200

200

40%

1040,1 - 1160

150

150

30%

1160,1 - 1280

100

100

20%

1280,1 - 1386

50

50

10%

1386,1 - 2053

-

50

10%

BUGETUL DE STAT - LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI

Venit net pe membru de familie - Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS) Familii - Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS) Persoane singure - Lei-

% din valoarea de referință*

0 - 200

320

320

100%

200,1 - 320

288

288

90%

320,1 - 440

256

256

80%

440,1 - 560

224

224

70%

560,1 - 680

192

192

60%

680,1 - 920

160

160

50%

920,1 - 1040

128

128

40%

1040,1 - 1160

96

96

30%

1160,1 - 1280

64

64

20%

1280,1 - 1386

32

32

10%

1386,1 - 2053

-

32

10%

Cum este stabilit venitul în funcție de care se acordă ajutorul de încălzire
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare;
veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

Ajutorul de încălzire NU se acordă persoanelor care dețin următoarele bunuri:
 clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu si anexele gospodărești;

 terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;

 autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani;

 doua sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani;

 autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

 șalupe, bărci cu motor, scutere de apa, iahturi;

 utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;

 utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;

 utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau electric.

NOTĂ: La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deținute.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutorul de încălzire.

CINE BENEFICIAZĂ de AJUTORUL de ÎNCĂLZIRE

toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile de acordare conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Lista documentelor care trebuie atașate cererii pentru ajutorul de încălzire

acte de identitate: buletine, carte de identitate, certificate de naștere;
documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizație de handicap, adeverință de salariu net, inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizație de șomaj, cupon de indemnizație creștere copil, cupon de alocație de plasament;
factura de la furnizorul de gaze naturale si energie electrică;
acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donație cu clauză de habitație viageră, contract de comodat;
hotărâre de divorț (unde este cazul);
certificatul de deces în condițiile în care proprietarul sau titularul contractului de utilități (gaze naturale, energie electrică sau energie termică) a decedat;
adeverință eliberată de asociația de locatari din care să rezulte numărul de persoane și numărul de camere.

Instrucțiuni de completare a formularului

cererile (formularul de ajutor de încălzire cât și cererea pentru stimulent) sunt declarații pe propria răspundere;
ele se pot depune on-line pe e-mail: aju@asscploiesti.ro, individual (la sediul Serviciului Ajutoare de Încălzire, Programe și Incluziune Socială din Str. Văleni nr. 32 - spate SGU) sau prin asociațiile de proprietari / locatari.
este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și a celorlalți membrii, codul numeric personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate identică cu adresa locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire (pag.1 - pag. 3);

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE:

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul de încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.

Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul de încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:

O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale.

Această familie va beneficia de:

a) ajutor pentru încălzire cu energie termică

b) supliment pentru energie termică

c) supliment pentru gaze naturale

d) supliment pentru energie electrică.

Unde se depun dosarele pentru ajutorul de încălzire?
Formularele de cerere si declarație pe propria răspundere pentru ajutorul lunar de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2021 – 2022, se pot depune până în data de 15 octombrie 2021, după cum urmează:

 La sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1 A (intrarea dinspre catedrală);

 La sediul Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe si Incluziune Sociala din Str. Văleni nr. 32 (în spatele sediului S.C. S.G.U. Ploiești).

Când pot fi depuse documentele
Programul pentru depunerea documentelor amintite este următorul:

Joi, 14 octombrie 2021 – între orele 11.00-19.30;
Vineri, 15 octombrie 2021 – între orele 08.30 – 19.30.
Totodată, având în vedere contextul pandemiei cu COVID-19, ploieștenii pot să transmit documentele necesare acordării ajutorului de încălzire a locuinței și prin poșta electronică (e-mail) la adresa aju@asscploiesti.ro, până în data de 15 octombrie 2021, ora 23.59.

După liberalizarea pieței la electricitate și gaze, românii s-au speriat de explozia prețurilor, mulți realizând că nu își vor mai putea plăti facturile. Autoritățile au anunțat însă că facturile lor vor fi compensate automat, dar cu o condiție.

Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, a transmis că Guvernul Cîțu a adoptat OUG de compensare a facturilor la energie electrică și gaze care se va aplica de la 1 noiembrie 2021. Potrivit oficialului, aceste compensări vor fi aplicate direct pe factură, fără ca beneficiarii să facă vreun demers în acest sens.

Compensarea, aplicată direct pe factură


Astfel, facturile la energie electrică vor fi compensate cu 21 de bani/kw, respectiv 21 de lei din prețul final al facturii, care se încadrează la consum între 30 – 200kw +10 %, iar pentru gaze compensarea va fi de 25% din factură. Pentru a beneficia de compensare, persoana vulnerabilă trebuie să meargă către primării să completeze niște date, a precizat Virgil Popescu.

Clienții casnici nu trebuie să facă niciun demers pentru a cere compensarea. Ei doar trebuie să se asigure că se încadrează în limitele de consum stabilite de autorități. Concret, limitele pentru consumurile de electricitate sunt cuprinse între 150 kWh și 1.000 kWh pe toată perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie și martie. Limita de consum, în cazul energiei electrice, este aceeași pentru fiecare dintre cele cinci luni de sezon rece. Asta înseamnă că limita lunară de consum este de cel mult 200 de kWh.

Limite de consum pentru electricitate și gaze
În cazul consumului de gaze naturale, nu se păstrează aceeași limită de consum pentru fiecare lună. Limitele de consum de gaze naturale aplicabile în perioada de compensare 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 sunt:

150 m3 – noiembrie;
250 m3 – decembrie;
250 m3 – ianuarie;
200 m3 – februarie;
150 m3 – martie.

Așadar, în cazul gazelor naturale, limita maximă de consum este de 1.000 de m3 pentru toate cele cinci luni de sezon rece. Consumul minim de gaze este stabilit la 100 m3.

Creșterea prețului la gaze, un boom care a speriat Europa, este pe cale să producă efecte dintre cele mai nedorite. Mai întâi, a explodat prețul îngrășămintelor, iar pe cale de consecință se așteaptă și o majorare la alimente. Nu doar factura la încălzire riscă să crească datorită crizei energetice europene. Miniștrii UE avertizează că o majorare a prețului în sectorul energiei (gaze și electricitate) înseamnă că mâncarea va fi mai scumpă în lunile următoare. Despre 2022 se vorbește, deja, că poate fi anul foametei!

La ultima reuniune a miniștrilor europeni de Agricultură, care a avut loc în Luxemburg, s-a ajuns la un consens cu privire la faptul că prețul ridicat al gazelor naturale crește costul îngrășămintelor, iar această creștere va ateriza direct în farfuria consumatorului. Gazul natural este principala materie primă pentru producerea unora dintre cele mai comune îngrășăminte artificiale, cum ar fi ureea și azotatul de amoniu, pe care fermierii se bazează pentru a menține randamentul culturilor agricole.

Tulburările sociale amenință UE

Comisarul european pentru Agricultură, polonezul Janusz Wojciechowski, a declarat: „Creșterea prețurilor la energie reprezintă principalul motiv pentru majorarea costurilor la îngrășăminte. Desigur, toate astea vor avea un impact asupra prețurilor la alimente, iată riscul cu care ne confruntăm". Însă lucrurile sunt mai grave, căci o criză alimentară fără precedent va duce la tulburări sociale în întreaga Uniune Europeană, cred liderii politici de la Bruxelles. Soluția ar fi ca factorii de decizie să oprească, prin lege, creșterea prețurilor la gazele naturale.

Tensiunile sunt deja în creștere în toată Europa, iar fermierii se plâng că nu sunt ajutați de autorități. În 2021, prețurile îngrășămintelor aproape s-au dublat, conform datelor Băncii Mondiale. Acum, din cauza scumpirii gazelor naturale, o treime din fabricile de îngrășăminte și amoniac din Europa au închis sau au redus temporar producția. Deocamdată, se anticipează o creștere bruscă a prețurilor în partea a doua a anului viitor, asta fiindcă fermierii folosesc îngrășăminte în principal primăvara mai degrabă decât toamna.

„Să ne așteptăm la o criză alimentară"

„Se va ajunge la o creștere majoră a prețurilor la alimente. Cred că de anul viitor, dar nu exclud chiar de acum. Efectele asupra producției efective nu vor fi văzute până în 2022", crede Jacob Hansen, CEO al grupului Fertilizers Europe.

Julien Denormandie, ministrul Agriculturii din Franța, un alt mare producător de îngrășăminte, s-a declarat îngrijorat de faptul că securitatea alimentară a întregii lumi este amenințată: „Dincolo de efectul asupra prețurilor, teama mea se referă la impactul asupra cantităților, asupra volumului, asupra capacității de a hrăni pe toată lumea de pe această planetă (...) Dacă prețurile îngrășămintelor vor continua să crească, să ne așteptăm la o criză alimentară în întreaga Europă, apoi la o criză economică, precum și la una socială".

Semafoarele nefunctionale inca de la prima ora au facut ca traficul in zona centrala a Ploiestiului sa devina un cosmar pentru soferii care se grabeau sa ajunga la serviciu.

Pe arterele fara prioritate, Take Ionescu si Dobrogeanu Gherea, sunt cozi uriase de masini, iar intersectia cu Bd. Independentei este mai mult blocata.

Unii soferi dau vina pe politistii care nu au intervenit pentru dirijarea circulatiei, in timp ce altii ii acuza pe acei participanti la trafic care nu respecta indicatoarele rutiere si forteaza trecerea blocand mijlocul intersectiei.

E drept ca, in intersectiile mari, de cele mai multe ori e nevoie de politisti care sa fluidizeze traficul, insa chiar si in lipsa lor, bunul simt al soferilor si respectarea semnelor de circulatie ar putea face ca circulatia sa se desfasoare normal.

Federația „Solidaritatea Sanitară" solicită tuturor parlamentarilor și decidenților politici să oprească „vânătoare de vrăjitoare" pe care-o constituie, în opinia sa, testarea lucrătorilor din sănătate nevaccinați pe costurile lor.

Profesioniștii din sănătatea au nevoie în această perioadă de sprijin, nu de un stres suplimentar generat de atitudinile inadecvate ale autorităților și politicienilor.

În condițiile în care datele epidemiologice indică existența unui risc de infectare și transmitere și în cazul persoanelor vaccinate (chiar dacă în cazul acestora acest risc este mult mai mic), este evident că singura măsură adecvată o constituie instituirea unui program de testarea gratuită a tuturor lucrătorilor din sănătate!

Domnilor politicieni, opriți hărțuirea unora dintre lucrătorii din sectorul public de sănătate pe tema testării obligatorie pe costurile lor (majoritatea celor nevaccinați având o probabilitate semnificativă de-a avea deja imunitate în urma trecerii prin boală/infecție) și introduceți urgent posibilitatea de testare gratuită a tuturor profesioniștilor din sănătate! Este adevărat că vaccinarea reduce riscul de transmitere a infecției, însă nivelul maxim de protecție a pacienților în condițiile actuale îl constituie testarea în masă a lucrătorilor și pacienților. Asemenea pacienților, lucrătorii din sănătate trebuie să aibă acces la testarea gratuită, indiferent de statusul lor vaccinal.

Federația „Solidaritatea Sanitară" îți menține în continuare recomandarea pentru vaccinare, adresată tuturor lucrătorilor din sănătate care nu sunt imunizați. În același timp, ne menținem solicitarea adresată autorităților de centrare a intervențiilor pe convingerea lucrătorilor, nu pe obligarea lor.

Totodată, reiterăm solicitarea publică adresată autorităților de-a recunoaște imunitatea dobândită în urma infectării/bolii (fără a o reduce doar la existența unui test pozitiv SARS-CoV-2). Ținta oricărei campanii de conștientizare trebuie să fie creșterea ponderii lucrătorilor imunizați. Atingerea acestui obiectiv este condiționată de corecta cunoaștere a realității, aceasta implicând un screening național al lucrătorilor din sănătate pentru a-i identifica pe toți cei care au fost vaccinați sau au dobândit imunitate în urma trecerii prin boală/infectare.

Este relevant faptul că încă de la începutul anului Federația „Solidaritatea Sanitară" a avertizat public autoritățile că este nevoie de o campanie de conștientizare privind importanța vaccinării în rândul lucrătorilor din sănătate care nu erau (încă) imunizați, transmițând public datele corecte privind procentul vaccinării de la acel moment, rezultatele unui studiu (desfășurat în rândul profesioniștilor din sănătate) privind poziționările față de vaccinare și principialele direcții de acțiune rezultate din studiu.

Reacția autorităților a fost una de negare a realității (afirmând la acel moment că procentul lucrătorilor din sănătate vaccinați era de cca. 90%) și de respingere a direcțiilor de intervenție solicitate. Deși realitatea dovedește acum că am avut dreptate, constatăm cu tristețe că multe dintre persoanele responsabile de această gravă eroare sunt încă în funcție. A te aștepta să obții alte rezultate din partea acelorași persoane este semnul unei grave lipse de competență politică și administrativă.

O opoziție constantă a fost exprimată de autorități și față de solicitarea noastră de a utiliza drept concept esențial lucrătorii imunizați, ratând faptul că obiectivul central îl reprezintă imunizarea lucrătorilor (și a cetățenilor), vaccinarea fiind una din cele două căi prin care lucrătorii din sănătate au dobândit imunitate.

Încercarea de-a transfera costurile incompetenței guvernamentale pe seama lucrătorilor din sănătate prin intermediul obligației la testarea pe costurile lor (și implicită, la vaccinare) a unor lucrători imunizați constituie o gravă încălcare a drepturilor omului.

Domnilor parlamentari, nu obligarea lucrătorilor din sănătate nevaccinați la testarea pe banii lor are caracter urgent, ci norma legală prin care trebuie să acordați tuturor lucrătorilor din sănătate salariile de bază prevăzute de legea 153/2017 și raportarea sporurilor și a altor drepturi la salariul de bază aflat în plată! Renunțați la hărțuirea profesioniștilor din sănătate și treceți urgent la sprijinirea lor!, arată sindicaliștii într-un comunicat de presă

Într-o altă postare pe contul de Facebook, sindicaliștii aduc ca argumente mai multe cifre.
Ce sens are obligația testării salariaților din Sănătate pe costurile lor?!
Date oficiale prezentate de instituțiile statului la începutul anului:
– 89,96% din salariați din sectorul sanitar erau vaccinați în luna februarie 2021 cu ambele doze;
– 98,84% cu o singură doză, ceea ce înseamnă că astăzi cel puțin 98,84% din salariați sunt vaccinați.
În aceste condiții, ce sens mai are obligația testării salariaților din Sănătate pe costurile lor?!
Cu atât mai mult cu cât este destul de probabil ca și cei 1,16% salariați nevaccinați să se fi vaccinat din februarie până astăzi.
Nu transferați costurile incompetenței guvernamentale pe seama lucrătorilor din sănătate, prezentarea acestor date fiind elocventă, prin intermediul obligației la testarea pe costurile lor!
Profesioniștii din sănătate au nevoie în această perioadă de sprijin, nu de un stres suplimentar generat de atitudinile inadecvate ale autorităților și politicienilor!

Valul 4 va dura aproximativ 4 luni și ar urma să se stingă, cel mai probabil, abia la finalul acestui an – începutul anului viitor, a declarat Emilian Popovici, medic epidemiolog și vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, într-un interviu acordat HotNews.ro.

„4 luni de zile estimez durata valului care se va autolimita prin numărul mare de infecții pe care îl va genera. Problema este cum se gestionează situația până la acel moment. După cum se poate vedea, numărul de persoane infectate este foarte mare. Numărul acesta foarte mare – și pe fondul măsurilor mai relaxate care au fost și care au dat avânt variantei Delta – va duce la un moment dat, dacă va continua, la epuizarea receptivilor, adică a persoanelor care pot fi infectate de această variantă a virusului. Și atunci, valul se va autolimita prin numărul mare de infectări.”, a declarat specialistul. Totul este ce facem până atunci, „pentru că, după cum vedem, sistemul este deja copleșit, cu peste 1.600 de cazuri în Terapie Intensivă. Este o situație foarte critică”.

În ceea ce privește posibilitatea ca o nouă variantă să apară chiar în țara noastră, în urma unei mutații, Emilian Popovici spune că, în orice lor unde evoluția infecției este cu număr mare de îmbolnăviri, cu cât sunt mai multe îmbolnăviri, cu atât riscul de a se genera mutații și noi variante este mai mare. „Ceea ce nu înseamnă că mâine va apărea o nouă variantă în România, dar nici nu este exclus ca ea să apară. Este posibil, teoretic, peste tot unde este un număr mare de infecții, el să infecteze mult, să infecteze mult, iar la un moment dat, la una dintre persoanele infectate, poate să apară o mutație și o variantă nouă.”

Declarațiile integral AICI

Factura de curent primită la începutul lunii octombrie era să-l trimită pe un cetăţean din Sinaia direct în camera de gardă. Suma pe care furnizorul de energie electrică spune că o are de plată proprietarul unui imobil din Sinaia depăşeşte 23.000 de lei. Societatea spune că va face verificări.

Nejustificat, susţine omul, chiar dacă în cauză este vorba despre o vilă cu zece camere, unde sunt montate becuri economice (LED), iar în incintă nu se folosesc utilaje industriale sau alte echipamente mari consumatoare de electricitate. 23 423, 48 de lei este suma pe care o are de plată sinăianul către Electrica Furnizare SA, perioada de facturare fiind 9.05.2021-19.09.2021. Deşi este vorba despre consumul de curent al unei vile pe o perioadă de patru luni şi jumătate, suma este totuşi enormă, susţine administratorul clădirii.

"În mod normal, factura de curent era undeva la 1.000 de lei pe lună, cel mai mult am avut de plată 1200- 1300 lei pe lună, pentru că la noi nu este fabrică, nu folosim utilaje sau alte echipamente care să consume energie electrică. În plus, avem becuri LED în toată clădirea", explică administratorul proprietăţii.

Problema pare să fi apărut undeva în luna mai, atunci când a fost schimbat contorul electric. Aparatul a început să măsoare cosnumul de energie electrică de la zero, iar în luna octombire indica un consum total, în perioada mai-octombrie 2021, de aproximativ 6000 de Kwh. Pentru acest consum, factura nu ar fi trebuit să depăşească 7000 de lei, susţine proprietarul. Totuşi pe factura apare un consum activ pentru perioada menţionată de peste 33.000 de Kwh şi nimeni nu poate explica de unde a apărut această diferenţă uriaşă.

"Este adevărat, în lunile de vară am primit facturi la curent cu sume foarte mici de bani, de ordinul zecilor de lei, 34 de lei, 45 de lei, motiv pentru care ne aşteptam la o factură mai mare în toamnă, după regularizare, dar nici chiar atât de mult", spune administratorul imobilului din Sinaia.

Acesta a precizat că a mers la sediul Electrica pentru a cere lămuriri, iar de acolo i s-a făcut oferta unei eşalonări la plată a sumei de 23.000 de lei, soluţia fiind considerată inechitabilă de către sinăian, care este convins că undeva s-a produs o greşeală.

Situaţia omului este destul de complicată. Din 2019, contorul nu a mai fost "citit" de către un operator Electrica, iar plata s-a făcut pentru un consum estimativ, raportat la consumul mediu anual. Proprietarul a fost de bună credinţă de fiecare dată şi a plătit factura emisă de Electrica la timp. Acesta a precizat că nu a fost înştiinţat până acum de către furnizorul de energie că ar avea datorii din anii trecuţi sau că estimarea consumului de curent electric nu a fost făcută corect din 2019 şi până în mai 2021.

Reprezentanţii Electrica Furnizare Ploieşti au precizat că situaţia trebuie analizată în detaliu pentru a se stabili dacă este o eroare a operatorului sau chiar atât are de plată bărbatul, scrie Adevărul.

Reprezentanții Primăriei Ploiești au anunțat că au solicitat sprijinul Poliției Locale Ploiești în vederea transmiterii către cetățeni, prin anunțuri publice, a recomandărilor stabilite de specialiști pentru prevenirea și combaterea efectelor COVID-19. Astfel, echipajele mobile de polițiști locali, aflate în misiune în teren, vor transmite, periodic, în timpul zilei, îndrumările de profilaxie amintite, prin intermediul dispozitivelor tehnice acustice aflate în autovehiculele de serviciu.

Potrivut unui comunicat de presa, ploieștenii sunt rugați să respecte îndrumările medico-sanitare, iar municipalitatea le mulțumește pentru înțelegere și le recomandă calm și o atitudine civică în aceste momente.

De asemenea, cetățenilor le este reamintit că, la nivelul municipiului Ploiești sunt deschise 2 centre de vaccinare împotriva COVID-19, unde cetățenii se pot adresa direct, în baza actului de identitate, astfel:

➢ Colegiul National Al. I. Cuza – Sala de Sport
str. Trei Ierarhi, nr. 10, tel, 0771 644633;
Program de funcționare: luni-duminică, între orele 8.00-20.00 (cu vaccin Pfizer).
La nivelul acestui centru, în perioada 01-12.10.2021, s-au vaccinat împotriva COVID-19 6110 persoane, din care, în ultimele 24 ore, 568 de persoane.

➢ Centrul Medical Mediurg
str. Plugari, nr. 1 bis, tel, 0777 910081;
Program de funcționare: luni-duminică, între orele 8.00-20.00 (cu vaccin Pfizer și Johnson & Johnson).
La nivelul acestui centru, în perioada 01-12.10.2021, s-au vaccinat împotriva COVID-19 3892 persoane, din care, în ultimele 24 ore, 420 de persoane.

Comunicat de presa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului:
Echipe ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov, au realizat o serie controale în magazine ale marilor lanțuri de retaileri Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan și Cora, care au avut ca temă verificarea corelației dintre denumire si compozitie a oțetului existent pe piață.

În acest sens, controalele s-au desfășurat cu prelevări de eșantioane de oțet aflate la comercializare, care au fost analizate în laboratoare.

În urma rapoartelor analitice ale acestor probe, realizate în laboratoare omologate din România, precum și ca urmare a analizării contraprobelor la laboratoare din Uniunea Europeană, s-a constatat că unele dintre eșantioanele prelevate din oțetul existent la comercializare pe piața din România, despre care se declară pe etichetă că provine din vin, mere sau vișine, este, de fapt, un produs obținut dintr-o materie primă preponderent diferită față de cea declarată în denumirea produsului

Ca atare, echipele CRPC București-Ilfov au verificat existența la comercializare a loturilor din sortimentele de oțet la care, urmare a analizelor de laborator, a rezultat că sunt neconforme și au înregistrat următoarele rezultate:

A fost oprită de la comercializare cantitatea de 11.500 litri de oțet;

Au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 20.000 de lei;

S-a dispus încetarea imediată a acestor practici înșelătoare față de consumatori;

S-a dispus măsura de oprire temporară de la comercializare pentru celelalte loturi de produse de același tip, aflate la comercializare, existând suspiciunea de neconformitate, până la punerea la dispoziție de către operatorii economici a unor buletine de analiză, care să ateste conformitatea acestora.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a înaintat rezultatele acestor analize colegilor de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în scopul realizării unei notificări în sistemul de alertă alimentară a Uniunii Europene pentru aceste produse, și continuă acțiunile de verificare pe tema acestui produs.

Bogdan Toader, deputat PSD Prahova, a anuntat, astazi, ca va vota impotriva legii prin care se doreste adoptarea Certificatului Verde drept element de departajare a romanilor.

Toader a mentionat ca "drepturile romanilor nu se negociaza".

"În zilele următoare, Legea adoptării Certificatului Verde va fi dezbătută de către comisiile parlamentare.

Indiferent de rezultat, voi vota #împotriva adoptării acestuia.

Drepturile românilor nu se negociază, iar eu voi fi vigilent și responsabil în respectarea lor.", a declarat deputatul. 

Pagina 6 din 5099

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.