Polițiștii din carul Poliției Orașului Mizil efectuează cercetări într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice de către un bărbat de 32 de ani din localitate.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că persoana bănuită, în seara zilei de 8 iulie, folosind un corp dur, a distrus gardul confecţionat din fier al locuinţei fostei sale concubine, căreia i-a adresat ameninţǎri cu acte de violenţǎ de naturǎ sǎ o alarmeze, totodată tulburând ordinea și liniștea publică.

Față de acesta, a fost emis ordin de protecție provizoriu, iar în data de 14 iulie a.c., a fost reținut pentru 24 de ore.

În cursul zilei de luni, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mizil, cu propunere legală, ocazie cu care s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Finul de cununie al lui Vasile Blaga a fost reținut cu mascații, alături de un celebru interlop. Acesta a fost acuzat că a fost complice la spargerea unor vile. Bunurile furate din una din casele de lux se ridică la suma de 10.000 de lei. Conform România TV, finul lui Vasile Blaga, Coriolan Pop Bruchental, a fost pus sub control judiciar.

Coriolan Pop Bruchental, fin al europarlamentarului liberal Vasile Blaga, a fost reținut împreună cu un interlop celebru din Iași, poreclit „Passaris de România”. Bărbatul, care este patron de restaurant și de firmă de construcții, este acuzat că, alături de complicele său au comis mai multe spargeri.

Polițiștii din Bihor i-au reținut duminică în Oradea pe Coriolan Pop Bruchental (57 de ani) şi Constantin Cojocaru (43 de ani), ambii fiind inculpaţi pentru furt calificat şi complicitate la furt calificat. Cei doi sunt acuzați că, în ultima săptămână, au spart două vile, ambele aparținând unor cunoscut ai lui Bruchental.

Consiliul de Administratie de la Spitalul Judetean Ploiesti a scos la concurs functia de manager, după ce deținătorul postului, Marius Niculescu, și-a înaintat demisia.


Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești organizează concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr. 170/09.05.2017, modificată prin Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr. 142/23.05.2018, pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice al căror management a fost transferat la Consiliul Județean Prahova, pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Prahova, Bd. Republicii nr. 2 – 4, Palatul Administrativ, Sala de 200 de locuri, în perioada 19 august 2019 – 5 septembrie 2019, în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în prezentul anunț, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 19 august 2019, ora 11.00;
 • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru, în data de 28 august 2019, ora 11.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen dc valabilitate;
 • copiu certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • cuniculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia dc concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința, din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru eunfonnitate a actelor (certificat căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatata de către instituția competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidați interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 22.07.2019, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa, cu privire la problemele de la fața locului.

Persoanele și mass-media interesate să participe la susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail c_sjup@yahoo.com cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management, până în data de 27.08.2019, ora 13.00.

Participarea la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către Comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Documentele privind dosarul de înscriere la concurs depuse într-un plic sigilat, se depun la Registratura Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Str. Găgeni nr. 100. Perioada de înscriere este de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și până în data de 16 august 2019, ora 14:00.

O situaţie a contribuabililor cu datorii de sub un milion de lei indică faptul că, la finalul anului trecut, 22.988 de persoane fizice (inclusiv PFA, II, IF sau profesii liberale) însumau datorii de 698,9 milioane de lei şi accesorii de 800 milioane de lei.

Fiscul intenţionează să mediatizeze cei mai buni plătitori de taxe şi impozite prin publicarea unei "liste albe" a acestora, potrivit Planului de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul general consolidat.

La capitolul "Sprijinirea conformării la plata obligaţiilor fiscale", se menţionează că ANAF va iniţia modificarea legislaţiei în vederea reglementării prin Codul de Procedură Fiscală a posibilităţii publicării unei "liste albe" a contribuabililor buni plătitori, de o manieră similară cu cea a publicării listei contribuabililor care înregistrează obligaţii restante de plată.

Alte acţiuni pentru încurajarea conformării la plată vizează acordarea de facilităţi fiscale pentru bunii plătitori, urmând ca autorităţile să stabilească atât criteriile pentru definirea profilului contribuabilului ca "bun plătitor" cât şi categoriile de facilităţi ce pot fi acordate acestora. Facilităţile urmează să fie acordate după realizarea unui studiu de impact pe acest subiect.

Cât priveşte eşalonarea la plata datoriilor, se are în vedere implementarea unui sistem de supraveghere a debitorilor de către ANAF cu privire la respectarea planului de restructurare fiscală. Astfel, autorităţile fiscale vor notifica debitorul atunci când se constată abateri de la îndeplinirea planului de restructurare, acţiuni menite să conducă fie la modificarea termenelor de implementare, fie la ajustarea planului de restructurare. Totodată, autorităţile vor propune, în context, măsuri şi/sau soluţii cu privire la abaterile constatate de la îndeplinirea planului de restructurare.

În data de 25 iunie, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat principalele propuneri ale restructurării financiare. Ministerul de resort ia în calcul două scenarii pentru acordarea unor facilităţi fiscale, pentru datorii de peste şi, respectiv, de sub un milion de lei.

"Este vorba de un cadru legislativ care propune un plafon de un milion de lei împărţit între persoane fizice şi persoane juridice. Această viitoare ordonanţă se referă la măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eşalonată şi supraveghere fiscală din partea ANAF pe perioada acestei înlesniri. Cu alte cuvinte, oarecum sunt similare procedurile din zona de insolvenţă, să spunem, ca plan de restructurare pe baza căruia se ia decizia, în baza solicitării acelei companii, că nu e obligaţie, este doar un cadru legal. Pe baza acestui cadru, compania respectivă poate face o astfel de solicitare, prezintă un astfel de plan de restructurare care se face de o persoană autorizată, exact ca şi în cazul, să spun aşa, insolvenţei, dacă nu mă înşel, şi se face această eşalonare a obligaţiilor la plata accesoriilor şi se poate chiar reduce până la jumătate din principal, 30, 40, 50%, sunt mai multe propuneri", a spus Eugen Teodorovici.

Ministrul a subliniat că sectorul privat va fi principalul beneficiar al măsurii.

Potrivit datelor MFP, la finalul anului trecut, 31 de companii de stat aveau datorii de peste 748 milioane de lei şi accesorii (dobânzi penalizatoare) de 981,4 milioane de lei, 28 de companii cu capital privat şi de stat aveau datorii de 529 milioane de lei şi accesorii de 388 de milioane de lei, 2.633 de firme cu capital privat aveau datorii de 12,9 miliarde de lei şi accesorii de 8,6 miliarde de lei, iar 30 de instituţii publice datorau statului 71,7 milioane de lei şi accesorii de 56 de milioane de lei.

O situaţie a contribuabililor cu datorii de sub un milion de lei indică faptul că, la finalul anului trecut, 22.988 de persoane fizice (inclusiv PFA, II, IF sau profesii liberale) însumau datorii de 698,9 milioane de lei şi accesorii de 800 milioane de lei. De asemenea, 285.322 de companii cu capital privat aveau datorii de 16,6 miliarde de lei şi 9 miliarde de lei accesorii. 

Noul an şcolar vine cu schimbări fundamentale de structură deoarece s-au modificat vacanţele şcolare astfel încât să se evite fragmentarea perioadelor de studii.

Anul şcolar 2019-2020 va începe în 9 septembrie şi se va încheia în 12 iunie. Semestrul I se va încheia în 20 decembrie, iar al doilea semestru începe în 13 ianuarie.

Pentru profesori, anul şcolar 2019-2020 începe pe 1 septembrie şi se încheie pe 31 august, având 35 de săptămâni. Pentru elevi, cursurile încep pe 9 septembrie şi se încheie în 12 iunie.

Anul şcolar nu va mai fi la fel de fragmentat ca până acum. Astfel, semestrul I se va încheia în 20 decembrie, când începe vacanţa de iarnă.

În săptămâna 26 noiembrie octombrie - 3 noiembrie, preşcolarii şi copiii din clasele primare vor avea vacanţă.

Semestrul al II-lea începe în 13 ianuarie şi se încheie în 12 iunie, iar vacanţa de primăvară va fi în perioada 4-21 aprilie.

Programul „Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019 - 20 mai 2020, pe o perioadă de cinci zile lucrătoare, care să nu coincidă cu aceea a tezelor.

PROGNOUA METEO IULIE-AUGUST. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de mediaperioadei 1993-2016.

Săptămâna 15.07.2019 – 22.07.2019

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice acestui interval, la nivelul întregii țări.
 
Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.
 

Săptămâna 22.07.2019 – 29.07.2019 

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.
 
Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi deficitare la nivelul întregii țări.
  

Săptămâna 29.07.2019 – 05.08.2019

Temperaturile medii ale aerului se vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.
 
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a teritoriului. 
 

Săptămâna 05.08.2019 – 12.08.2019

Valorile termice estimate pentru această săptămână se vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile. 
Documente atasate:

Miercuri, 17 iulie, APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 09.00 – 11.00, pe strazile:

 

- Rafov (nr. 53 - 121 si 10 - 72), Pietii, Lanului, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Trenului, Targului si Uzinei, in cadrul operatiunii de cuplare a noilor conducte de apa de pe strazile Pietii, Trenului si Atelierului la reteaua de distributie a apei potabile din zona;

 

- Dorului si Acarului (nr. 2A), in cadrul operatiunii de inlocuire a bransamentului de apa de pe strada Dorului nr. 24.

 

Ne cerem scuze clientilor pentru disconfortul creat, dar aceste lucrari sunt indispensabile pentru activitatea de exploatare a serviciului public de alimentare cu apa potabila.

 

Eventualele reclamatii si solicitari de informatii suplimentare se pot face 24 de ore din 24 la Centrul de apel al APA NOVA Ploiesti, la numarul de telefon 0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reteaua Telekom Romania, iar din alte retele de telefonie fixa sau mobila la numarul 0244 407630 (apel taxabil).

 

sursa: comunicat Apa Nova

De mai bine de un an de zile, au apărut numeroase vești conform cărora Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt la un pas de divorț.

Vedeta a vorbit despre acest subiect atât de comentat în mediul public. De asemenea, aceasta a dezvăluit și cum ar împărți averea fabuloasă pe care a strâns-o de-a lungul relației cu antrenorul de fotbal.

„Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca.

 

Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: «Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!». Asta sunt eu!', a declarat Anamaria Prodan, pentru GSP.

Anamaria Prodan, alături de mama sa, până în ultima clipă

Anul trecut, impresara a trecut prin clipe cumplite, după ce și-a pierdut mama. Ionela Prodan s-a stins din cauza unei boli nemiloase, care a ținut-o în spital timp de câteva luni. Anamaria i-a stat alături până în ultima clipă mamei sale. Din acest motiv, vedeta nu a plecat în Emiratele Arabe Unite, alături de soțul său, iar mulți au presupus că lucruile scârțâie între ei.

„Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă.

Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit”, a mai spus Anamaria Prodan Reghecampf.

 

Vreau sa multumesc, prin intermediul acestui comunicat de presa, tuturor celor care isi doresc o justitie curata ai celor care lupta pentru a dezvalui neregulile si metodele ilegale de lucru de la DNA Ploiesti.


Totodata, multumesc tuturor institutiilor media care au prezentat in mod obiectiv si profesional situatia familiei mele si abuzurile la care am fost supusi de câtiva procurori care cautau “trofee” profesionale.

Ieri, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justite a finalizat primul rechizitoriu privindu-i pe inculpatii Onea si Negulescu. Acest rechizitoriu confirma in mod oficial ca justitia poate reveni la normal, o normalitate care sa readuca încrederea cetateanului in justitie.

Pe aceasta cale, doresc sa le multumesc procurorilor onesti si curajosi de la SIIJ si celor de la Parchetul General, care au lucrat cu profesionalism pentru a scoate la iveala toate probele falsificate de cei 2 inculpati, desi exista o lupta continua pentru decredibilizarea sectiei de investigare a infractiunilor din justitie.
Ce magistrat onest/curat ar avea ceva împotriva acestei sectii?


Asa cum eram noi sfatuiti când ne plângeam de abuzurile procurorilor de la DNA Ploiesti, asa va sfatuiesc si eu: Aveti încredere in justitie si in magistratii onesti! Ei exista si vor lupta pentru o justitie care sa urmareasca aflarea adevarului.

Odata finalizata urmarirea penala, fiind depasite piedicile si presiunile care au fost utilizate pentru apararea celor 2 inculpati timp de un an si jumatate, consider ca a fost facut un pas important in repararea consecintelor abuzurilor de neimaginat ce au avut loc in judetul Prahova in perioada 2013 - 2018, cand zeci de oameni si sute de familii au fost victimele acestor tortionari care aveau "fetisuri" si se considerau "ucigasi de destine".

De asemenea, trebuie sa le multumesc judecatorilor care au verificat cu atentie rechizitoriile si documentele trimise de "Unitatea de elita" si care, in ciuda eforturilor inculpatilor Onea si Negulescu de a induce in eroare organele judiciare (acuzatie pentru care astazi cei doi sunt trimisi in judecata), nu s-au abatut de la profesionalism si au scos la lumina probele false fabricate de cei doi "paraditori" in rechizitorii si au reparat, prin hotararile luate, nedreptatile savarsite de acestia.

S-a mai facut un pas înainte pentru a demonstra ca tot ceea ce am prezentat in cele 8 episoade reflecta adevarul si ca zeci de probe au fost falsificate prin multe metode (pe care tin sa le reamintesc: martori inventati cu mai multe identitati protejate, denuntatori fortati si amenintati, probe informatice contrafacute, teste poligraf masluite, prejudicii inventate, denunturi false si neasumate), in zeci de dosare penale.

In acest moment exista speranta pentru toate persoanele supuse abuzurilor unor procurori ca justitia are sanse sa redevina o garantie a respectarii drepturilor cetateanului.


O justitie abuziva nu ocoleste pe nimeni. Hodie mihi, cras tibi (Azi pentru mine, mâine pentru tine).

sursa: comunicat de presa Vlad Cosma

Scena în care Anamaria Prodan îi aplică un pumn în figură lui Dan Alexa a făcut senzaţie sâmbătă seară. Scena demnă de ”Local Kombat” demonstrează încă o dată zvonurile conform cărora cei doi ar forma un cuplu. Şi, nu e nimic greşit, întrucât impresara este o femeie liberă de câteva luni bune. Click! a aflat că ea şi Reghecampf au divorţat, iar antrenorul are şi el o relaţie!
Sâmbătă seara, 13 iulie, ora 20.00, Astra Giurgiu-FC Botoşani s-a încheiat cu rezultatul de 2-2. Nimeni nu ar fi crezut însă că un scor egal poate să declanşeze o bătaie. Nu între fotbalişti, ci între impresa-ra Anamaria Prodan şi antrenorul giurgiuvenilor, Dan Alexa, căruia numărul 13 se pare că îi cam poartă ghinion! În recepţia hotelului s-a petre-cut o scenă care confirmă faptul că Prodanca nu ştie doar fotbal, ci şi box. De la înălţimea ei de 1,67 m, i-a dat un pumn apocaliptic în plină figură lui Alexa, care măsoră 1,87 m, încât i-au zburat pletele şi barba. După această fază, antrenorul nu a ripostat. A făcut stânga împrejur cu capul plecat, în furtuna de vorbe ”drăguţe” ale interlocutoarei sale. Se pare că cea care a provocat întregul scandal este o tânără brunetă pe nume Andrada, despre care se spune că este actuala iubită a lui Alexa. Tânăra a venit cu el la meci şi a refuzat să plece la finalul partidei. Gestul a înfuriat-o pe Anamaria Prodan, care primise asigurări că între cei doi nu mai există vreo legătură. Deşi este extrem de clar că episodul a fost unul de gelozie, Prodanca îl încadrează la conflict de muncă. Ea spune că s-a înfuriat din cauza unor transferuri nereuşite, în timp ce el a şi uitat că şi-a luat bătaie: ”Nu s-a întâmplat nimic!”. 

p42-4-2col-gagica-alexa.jpg

Andrada şi Alexa au plecat împreună de la stadion
Adevărul este însă altul! Prin lumea fotbaliştilor se vorbeşte că Anamaria Prodan e o femeie liberă de câteva luni bune. ”Ana şi Laurenţiu au divorţat de câteva luni. Cei doi au hotărât însă să nu spună nimic despre acest lucru, şi asta pentru că au proiecte şi afaceri care le aduc foarte mulţi bani. În aceste business-uri nu ar da bine să se ştie că sunt divorţaţi, deci relaţia aceasta a lor acum este doar de imagine. Au rămas în relaţii foarte bune, îşi petrec timpul cu copiii, ea mai merge la el în Dubai, dar în calitate de fostă nevastă”, a declarat o sursă din apropierea celor doi, pentru Click!.

dan_alexa_si_andrada_2.jpg

dan alexa si andrada mamaia
Dan Alexa şi Andrada, pe plaja IpaNera
foto: Click!
În plus, nici Reghe nu e un bărbat singurel. ”Laurenţiu ştie de Alexa. Dar de ce l-ar deranja? Are şi el o iubită tinerică, foarte frumoasă, şi ca să vedeţi că fata nu e vreo aventură, i-a făcut un salon de înfrumuseţare pe Dorobanţi”, au mai povestit persoane din anturajul celor doi pentru Click!. 

Se întoarce la PRO TV

După mai bine de un an de pauză de pe micile ecrane, Anamaria Prodan va putea fi văzută din nou, în calitate de prezentatoare a emisiunii ”Gospodar fără pereche”, de la PRO TV. Încep preselecțiile pentru noul sezon, așa că doritorii se pot înscrie pentru participare.  

Zece ani de căsnicie şi zeci de milioane de euro avere

În 14 iunie 2008, după un an de relație, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în Nevada.  Celebra impresară are două fete din prima căsnicie, iar cu Reghecampf un băiat.  Anamaria a câștigat bani foarte mulți ca agent FIFA și realizator TV. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Împreună, Prodanca și Reghecampf au o avere de zeci de milioane de euro. Au 11 case în țară, dar și în străinătate. Numai în Las Vegas au o vilă și un apartament în clădirea deținută de președintele Americii, Donald Trump. 
Pagina 1 din 3907