Consiliul Local al Mun. Ploieşti a fost convocat, vineri, 22 iulie, în sedinta extraordinara.

 

Şedinţa a început la ora 12.00 în sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ.

Proiectele incluse pe ordinea de zi:

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă de îndată în data de 24 iunie 2015, începând cu orele 13.00 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin şi Cristina Ana – Maria Enache.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Drăgușin Paulica şi Enache Cristina Ana Maria.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 14/ 30.01.2014 privind includerea imobilelor – terenuri aferente blocurilor de locuinţe A.N.L. 85 si 86 situate în Ploieşti str. Domnişori în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru. 1

5. Proiect de hotărâre privind includerea sistemului de iluminat public în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti,, - iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian

6. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 2 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 81/2015 privind includerea unui drum de acces în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ghiţă Elena şi doamna Ghiţă Sonia Elena, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 23 iunie 2015, începând cu orele 14.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 mai 2015.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 11 iunie 2015.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

5. Proiect de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti baschetbalistului Vladimir Arnautovic, antrenor al echipei CSU Asesoft Ploieşti, campioana României – iniţiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea şi George Sorin Niculae Botez.

6. Proiect de hotărâre privind premierea doamnei Niculina Coţofană, care aniversează 100 de ani de existenţă – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnisoara BARSAN CAMELIA MARIA – iniţiat de consilierii Robert Ionut Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Enache Cristina.

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2015 –inițiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 de la S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palas, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Sanda Dragulea.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere” – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea unor activităţi desfăşurate de Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 58/26.02.2015 – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de supraveghere şi verificare a activităţii Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teoodrescu, de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Cristian Ganea, Constantin Popa, George Botez şi George Pană.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teoodrescu, de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Cristian Ganea, Constantin Popa, George Botez şi George Pană.

18. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare ȋn municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești – inițiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

22. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a unui post de inspector de specialitate din cadrul Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti, pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 094 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin şi Cristina Ana – Maria Enache.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Drăgușin Paulica şi Enache Cristina Ana Maria.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 14/ 30.01.2014 privind includerea imobilelor – terenuri aferente blocurilor de locuinţe A.N.L. 85 si 86 situate în Ploieşti str. Domnişori în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

27. Proiect de hotărâre privind includerea sistemului de iluminat public în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti,, - iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 2 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 81/2015 privind includerea unui drum de acces în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ghiţă Elena şi doamna Ghiţă Sonia Elena, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

32. Proiect de hotărâre referitoare la încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 302/23.09.2009 privind aprobarea măsurilor de desfăşurare a activităţilor de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploieşti, completată şi modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 169/29.04.2013 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Radu Socoleanu, Suga Nicolae și Răzvan Ursu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaṭiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenṭii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Centru Modernizare Management Trafic – Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Atribuire indicatori urbanistici” Bdul Republicii nr. 176C, Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu și de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Iulian Bolocan, Nicolae Șuga, Adrian Lupu și Ursu Răzvan.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire clădire birouri (P+1), împrejmuire, alei acces, parcare şi branşamente utilităţi” B-dul Bucureşti, nr. 70, Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu şi Iulian Bolocan.

36. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

37. Diverse.

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în data de 11 iunie 2015, începând cu orele 14.00 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.223/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploieşti cu Comuna Valea Călugărească în vederea executării şi exploatării obiectivului de investiţii “Amenajare adăpost pentru câini comunitari” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu şi Larisa Băzăvan.

6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC „Apa Nova” SRL – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

8. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2013 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

10. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă ordinară în data de 23 aprilie 2015, începând cu orele 12.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Proiectele introduse pe ordinea de zi sunt: 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 martie 2015.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 3 aprilie 2015.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Extindere reţea gaze Cartier locuințe str. Gageni - EDEN” de către municipiul Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit auto în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către SC BION TOUR SRL – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

14. Proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Ploiești cu Camera de Comerț și Industrie Prahova în vederea susținerii dezvoltării mediului de afaceri și a dezvoltării economico-sociale a Municipiului Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

15. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Radu Mateescu, Puiu Daniel Neagu şi Gheorghe Sîrbu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploieşti încheiat cu societatea Apa Nova Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii Fond lucrări şi a programului de investiţii Fond prioritar obligaţie Concesionar pentru anul 2015 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

23. Proiect hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor de conducători ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din municipiul Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

26. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/2014 privind constituirea unei comisii de negociere a unui contract de asociere în participaţiune cu Federaţia Română de Fotbal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia “Nini Măcelaru” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

28. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de comodat nr. 22/03.05.2012 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

29. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin şi Raul Alexandru Petrescu.

30. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Popa Gica si domnul Popa Constantin a suprafeţei de teren de 582,625 m.p., cotă indiviză din suprafaţa de 1.165,25 m.p., indiviz din totalul de 1.329 m.p. situat în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 18, cu nr. cadastral 126658, Carte Funciară nr. 126658 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

31. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la includerea unui bun in domeniul public al Municipiului Ploieşti şimtransmiterea lui in administrarea Colegiului Tehnic ,,Lazăr Edeleanu” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 133/2004 şi nr. 232/2012 referitoare la locuinţele pentru tineri situate în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5 şi M5A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea ,,Hotărârii nr. 24/28.01.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea unor imobile – terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti” referitor la imobilul-teren situat în str. Petriceicu Vodă nr. 4 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 264/30.11.2002, privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti şi S.C. „LUKOIL DOWNSTREAM” S.R.L. Bucureşti pentru amplasarea unei staţii de distribuţie în municipiul Ploieşti şi modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 4382/2003 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la strada Cuza Voda – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, Str. Malu Roşu nr.102, în care funcţionează Şcoala Gimnazială “Nicolae Simache” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

37. Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți din imobilul-teren din incinta Școlii Gimnaziale “Grigore Moisil”, situată în Ploiești, Aleea Laurilor nr. 2A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană ,Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

38. Proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei unei părți din imobilul- teren din incinta Școlii Gimnaziale “Grigore Moisil”, situată în Ploiești, Aleea Laurilor nr. 2A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

39. Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuinţe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de Colaborare nr. 3110/04.07.2011 şi încheierea unui nou Protocol de Colaborare între municipiul Ploieşti şi Asociaţia Habitat for Humanity România – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 274/2013 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenţei privind contractele de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de colaborare nr. 32115/09.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte, S.C. Calliope S.R.L. şi S.C. Zado Prod S.R.L., pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

43. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea Municipiului Ploiești și repartizarea acestuia – iniţiat de consileirii Robert Ionuț Vîscan, Paulica Dragușin și Alexandru Raul Petrescu.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 406/28.10.2014 privind aprobarea ieșirii din indiviziune a terenului situat în Ploiești, str. Văleni nr. 28 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

45. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de către S.C. “Fidox” S.R.L pentru cota de ¾ din apartamentul nr. 53 situat în blocul 26D, Bdul. Republicii, nr. 171 Ploiești – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei, faza studiu de fezabilitate aferentă obiectivului de investiţii “Extindere reţele subterane în municipiul Ploieşti” - Etapa I – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

47. Diverse.

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat, joi, 26 februarie, în şedinţă ordinară, începând cu orele 14.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Pe ordinea de zi se vor afla următoarele proiecte:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 ianuarie 2014.

2. Întrebări şi interpelări.

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Cocâlea Petro Carlo – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Mihăilescu Georgeta Viorica – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul Ionescu Paul Bujor – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copii Iancu Antonia Andreea şi Iancu Rebeca Maria – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionut Ionescu.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Coada Mirela Madalina – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Aldea Niculina – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2016 - 2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Sanda Dragulea.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2017 ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spaţii aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești – iniţiat de viceprimar Raul

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 363/30.09.2013 privind înfiinţarea secţiei de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Muncipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea reţelelor termice de transport şi repararea capitală a coşului de fum numărul 2 al SACET Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Badescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

24. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea şi completarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Gabriel Constantin Minea, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gheorghe Sîrbu.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Radu Mateescu.

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 18 mp din incinta Şcolii Gimnaziale „George Emil Palade” către «Asociaţia părinţilor Şcoala George Emil Palade» în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind admiterea/ieşirea beneficiarilor în/din centrele de îngrijire în regim rezidenţial cu care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat protocol de cooperare – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Drăguşin şi Ionuţ Ionescu.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 109 mp, situat în Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 256, Jud. Prahova, nr. cadastral 2304, Carte Funciară 133954, către SC CIOCÎRLIA SA, CUI 1344444 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Cristian Dumitru, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 36 mp, situat în Ploieşti, Strada Ion Maiorescu, FN, Jud. Prahova, nr. cadastral 124312, Carte Funciară 124312, către Biroul Notarial Public Minea Octavian – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Dumitru Cristian, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 78 mp, situat în Ploieşti, Strada Ion Maiorescu, FN, Jud. Prahova, nr. cadastral 124923, Carte Funciară 124923, către doamna Mitu Gabriela şi domnul Mitu Augustin-Constantin – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Cristian Dumitru, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 43,23 mp-cotă indiviză din 1382,10 mp, situat în Ploieşti, Strada Griviţei, nr. 2, bl.H, Jud. Prahova, nr.cadastral 132040, Carte Funciară 132040, către SC ARTA SRL, CUI 1344460 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Cristian Dumitru, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 531267/29.12.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Luciana Ichim S.R.L. pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionut Vîscan.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 400/13.02.2006 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Partida Romilor “Pro- Europa” pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Mărăşeşti nr. 26 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Constantin Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

35. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti a unei suprafeţe de teren situată in Ploiești, str. Ghe. Gr.Cantacuzino în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare parcare str Ghe. Gr. Cantacuzino (zona Podul Înalt)” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti, referitoare la imobilul Pietonal 2 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma, şi Cristian Dumitru.

38. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

39. Proiect de hotărâre privind includerea unui drum de acces în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

40. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, Str. Malu Rosu nr. 102, în care funcţionează Scoala Gimnaziala “Nicolae Simache” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 895 a Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 393/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind modificarea Hotărârii nr.474/2011 privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

42. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 28/28.01.2015 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană şi Marcian Cosma.

43. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Adrian Lupu, Nicolae Suga şi Iulian Bolocan.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Ridicare restricții de construire în zonă protejată arhitectural, în vederea construirii unei clădiri – P+1 cu funcțiune medicală (laborator analize și cabinete medicale)”, str. Ioan A. Bassarabescu, nr. 2, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Iulian Bolocan, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Răzvan Ursu şi Adrian Lupu.

45. Diverse.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat in sedinta ordinara in data de 17 decembrie, incepand cu orele 12.00, la sala de sedinte de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 25 noiembrie 2014.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 noiembrie 2014.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local nr. 428/27 noiembrie 2014 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, copilul CÎRSTEA TUDOR ANDREI – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu şi Silviu Sorin Constantin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2014 de la S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti să semneze contractul de împrumut bancar, necesar realizării investiţiei „Construire Piaţă Agroalimentară Centrală Ploieşti” şi aprobarea garantării acestui împrumut bancar cu imobilele prezente şi viitoare, proprietatea S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2015 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 – zona A, 15222/24.08.2011 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gabriel Constantin Minea.

16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gabriel Constantin Minea.

17. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul din Ploieşti, str. Vlad Ţepeş nr. 30 în care funcţionează Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza” (corp C) – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiesti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal stabilit conform normativului de personal, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare ale Spitalul de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar iulian Bădescu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Silviu Sorin Constantin şi Raul Alexandru Petrescu.

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Silviu Sorin Constantin şi Raul Alexandru Petrescu.

23. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marcian Cosma, George Pana şi Marilena Stanciu.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 110 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune F.N./ 06.12.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Ioniță Ion – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi George Pană.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 229133/15.12.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Gabriel Minea.

26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 410/28.10.2014 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

27. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Silviu Sorin şi Raul Alexandru Petrescu.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuinţe – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei 269 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Valeni, nr.28) şi completarea poziţiei 1156 (referitoare la imobilul situat in Ploieşti , str.Săpunari, nr.8) din Anexa 1 la Hotărarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

30. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Ghinea Traian a suprafeţei de teren de 501,32 mp, cotă indiviză din suprafaţa totală din acte de 1.139,72 mp, din măsurători de 1.140 m.p., situat în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 17, cu nr. cadastral 3172, Carte Funciară 136672 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Marcian Cosma, George Pana şi Stanciu Marilena.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “Dezmembrare Tarla 44 şi parcelare teren Cartier <Mitică Apostol>” – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Radu Socoleanu şi Răzvan Ursu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă destinație specială în zonă instituții și servicii și modificare indicatori urbanistici” Șos. Vestului, nr. 14-16, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Radu Socoleanu şi Adrian Lupu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire şi modificare indicatori urbanistici (POT, CUT) şi regim de aliniere pentru restructurare clădiri existente şi construire spaţiu comercial” Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 198-202 Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinaţie funcţională mixtă în zonă de industrie nepoluantă şi servicii, modificare indicatori urbanistici” Str. Mărăşeşti, nr. 319, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Adrian Lupu, Razvan Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

 35. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

36. Diverse.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în data de 15 decembrie 2014, începând cu orele 14.00 la sala de sedinte din cadrul Palatului Administrativ, etajul III, camera 322.

 

Pe ordinea de zi a sedinte vor intra urmatoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convicat în şedinţă extraordinară în data de 27 noiembrie 2014, începând cu orele 12.00 la sala de ședințe din cadrul Palatului Administrativ, etajul III, camera 322.

 

Pe ordinea de zi sunt trecute următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Cîrstea Tudor – Andrei – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificârii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti “I. L. Caragiale– iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Creşe Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal stabilit conform normativului de personal şi a statului de funcţii al Spitalul de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 25 noiembrie 2014, începând cu orele 14.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de:

 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 octombrie 2014.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 6 noiembrie 2014.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Cîrstea Tudor – Andrei – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu şi Sanda Dragulea.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Valentin Radu Mateescu şi Sanda Dragulea.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcṭii al Poliṭiei Locale a municipiului Ploieṣti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare a unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

13. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Diverse.

Pagina 1 din 2

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.