Consiliul Local Câmpina a fost convocat în şedinţă ordinară, joi, 30 noiembrie. Iată proiectele de pe ordinea de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2014.

- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trim.III a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea contului de execuţie pe trim.III a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2014.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009 aprobat prin H.C.L. nr.175/ 26 noiembrie 2009 referitoare la aprobarea contractului de administrare încheiat între Municipiul Câmpina şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova – Substaţia Câmpina.
- Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.124/30 octombrie 2014 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 2014.
- Iniţiatori – dl.Dulă Marian și Frăţilă Severius – Florin – consilier.

5. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Câmpina pentru anul școlar 2014 – 2015.
- Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul etic al Spitalului municipal Câmpina şi al Spitalului de Psihiatrie Voila.
- Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul public al municipiului Câmpina a unui imobil – teren, situat în municipiul Câmpina, str.Bistriței, f.nr., T 83, Cc 242.
- Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 172,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Schelelor, nr.34C, T83, Cc 776.
- Iniţiator dl.Enache Dragomir – consilier.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru modificarea limitei de proprietate pentru terenul în suprafață de 18.137,00 m.p., Nr. cadastral 1759, situat în municipiul Câmpina, Drumul Taberei, f.nr.
- Iniţiator – d-na Dumitrescu Viorica – Luminița – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 203,94 m.p., indiviz din 284,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Frații Golești, nr.5.
- Iniţiator – d-na Dumitrescu Viorica – Luminița – consilier.

11. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.125/25 septembrie 2014 referitoare la aprobarea Actului adiţional la Contractul de asociere în participațiune nr.5.353/21 martie 2013 încheiat între Municipiul Câmpina şi S.C. Mițu Chițu Fun Play S.R.L. Câmpina.
- Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.

12. Întrebări, interpelări, diverse.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.