Meteorologii spun că acesta este cel mai cald Crăciun din ultimele două decenii şi jumătate. Temperaturile sunt specifice primăverii, iar soarele va străluci în aproape toată ţara.

 

În Dobrogea şi Baragan vor fi unele înnorari, dar şansele de precipitaţii sunt nule. Maximele trec mult de valoarea de 10 grade.  Va fi deosebit de cald şi în jumătatea nordică a Moldovei, unde maximele vor depăşi cu mult mediile perioadei.

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş găsim vreme schimbatoare. Şansele de precipitaţii cresc la apropierea nopţii însă cantitatile care se pot înregistra vor fi neinsemnate.

În Vest, ziua va fi frumoasa cu cer variabil, scurte intensificari ale vântului şi temperaturi de 12 grade.

În Centrul Romaniei înnorarile vor fi mai consistente, iar ceaţa poate face probleme în orele dimineţii. Vântul va atinge viteze mari pe crestele montane.

În sud-vestul ţării, se vor înregistra valori termice foarte mari pentru aceasta perioada, astfel, şansele de precipitatii sunt egale cu zero. Cele mai mari valori se vor atinge in zonele de deal unde termometrele pot înregistra până la 19-20 de grade.

În zona montană înaltă a judetelor Buzău, Prahova, Dâmbovita si Arges vantul va depasi la rafala local 70...80 km/h si izolat, 90 km/h.

Se pare că nici în acest an nu vom avea parte de sărbători de iarnă cu zăpadă. Vremea se încălzeşte simţitor în toate regiunile ţării, iar în ajunul Crăciunului vom avea parte de temperaturi cu mult peste normalul perioadei. 

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor. 

BANAT 
Pe un fond de vreme caldă pentru a doua jumătate a lunii decembrie, temperaturile maxime vor avea o scădere de la 11 grade la 5 grade în prima parte a intervalului, iar pe 20 decembrie vor reveni la 11 grade. În a doua săptămână , valorile medii termice diurne vor fi de 4...7 grade, uşor mai ridicate decât mediile multianuale ale perioadei. Temperaturile minime medii vor fi cuprinse, în prima săptămână , între 1 ş i 4 grade, iar între 22 şi 28 decembrie vor fi apropiate de pragul de îngheţ . În intervalele 16-18 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor semnala precipitaţii în general slabe, predominant sub formă de ploaie. 

CRIŞANA 
Deşi în următoarele zile vremea se va răci treptat, temperaturile maxime se vor menţine peste valorile normale, media lor ajungând pe 18 decembrie la 4 grade. Apoi, până pe 20 decembrie maximele vor creşte din nou, atingând o medie regională de 10 grade. În a doua săptămână, valorile medii termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale ale perioadei, urmând a se încadra între 3 și 6 grade. Media temperaturilor minime nocturne va fi între 1 şi 3 grade până pe 21 decembrie, iar în a doua săptămână va scădea uşor, situându-se între -2 ş i 0 grade. Între 16 şi 18 decembrie şi, temporar, în intervalul 20-28 decembrie, va fi destul de ridicată probabilitatea de apariție a precipitaţiilor în general slabe, predominant sub formă de ploaie.

TRANSILVANIA 
Vremea va fi uşor mai caldă decât normalul pentru aceast ă perioadă în prima săptămână , când media temperaturilor maxime va fi, în cele mai calde zile, de 7...8 grade. În 18 decembrie, această medie va scădea spre 2 grade, valoare în jurul căreia se va menține până la sfârșitul intervalului. Temperat urile minime medii vor creşte treptat în cursul primei săptămâni, de la -4 la 0 grade, apoi vor fi în scădere spre -4 grade. În intervalele 16-18 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor semnala precipitaţii slabe, mixte, favorizând pe arii restrânse producerea poleiului. 

MARAMUREŞ 
Vremea se va răci treptat până pe 18 decembrie, apoi va urma o scurt ă încălzire, iar între 21 şi 28 decembrie temperaturile vor evolua în limite apropiate de normalul perioadei. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 9...10 grade în cele mai calde zile, dar se va situa în jur de 2 grade pe 18 decembrie şi pe parcursul celei de-a doua săptămâni. Valorile medii termice nocturne vor avea variații reduse, între 0 şi 2 grade în prima săptămână , iar apoi, până pe 28 decembrie, se vor menţine negative, în jurul a -3...-2 grade. Începând cu 16 decembrie, aproape zilnic vor fi precipitaţii slabe, mixte şi, local, condiţii de polei. 

MOLDOVA 
În condi ţ iile unui regim termic apropiat de normalul cele i de-a doua jum ă t ăţ i a lunii decembrie, în zonele joase, local, cea ţ a poate persista. Media temperat urilor maxime va fi cuprins ă între 3 ş i 6 grade pân ă în 19 decembrie, apoi va urca la 8 grade, iar în a doua s ă pt ă mân ă va reveni rapid la 3 grade, valoare ce se va men ţ ine pân ă la sfâr ș itul intervalului. Temperaturile minime vor fi permanent negative, în cele mai calde nop ţ i media lor fiind de -1...0 grade, iar în cele mai reci, de -4...-3 grade. Mai ales în intervalul 20-28 dece mbrie, vor fi posibile precipita ţ ii slabe, mixte ş i, pe arii restrânse, se va semnala polei. 

DOBROGEA 
Vremea va fi mai cald ă decât în mod obi ş nuit în aceast ă perioad ă din an. Temperaturile maxime vor avea varia ţ ii de la o zi la alta, îndeosebi în prima s ă pt ă mân ă . Astfel, media lor va fi de 11...12 grade pe 17 ş i 20 decembrie ş i de 6...7 grade pe 16, 18 ş i 19 decembrie. În a doua s ă pt ă mân ă , valorile medii termice diurne se vor încadra între 5 ș i 8 grade ș i vor fi u ş or mai ridicate decât mediile multianuale ale ultime i decade a lunii decembrie. Pe parcursul celor dou ă s ă pt ă mâni, temperaturile minime nocturne vo r fi predominant pozitive, cu o medie cuprins ă între 0 ş i 3 grade. În unele dimine ţ i ş i nop ţ i, pe arii restrânse vor fi condi ţ ii de cea ţă . Pe 17 decembrie ş i în intervalul 21-24 decembrie, sunt de a ș teptat ploi slabe. 


MUNTENIA 
Vremea va fi în general mai cald ă decât în mod normal pentru aceast ă perioad ă din an. Media temperaturilor maxime va varia, în prima s ă pt ă mân ă , între 5 ş i 10 grade, apoi se va încadra între 4 ş i 7 grade. În prima parte a intervalului , temperaturile minime medii vor fi cuprinse între -2 ş i 2 grade, iar între 22 ş i 28 decembrie acestea vo r fi permanent negative, dar apropiate de pragul de înghe ţ . Îndeosebi la câmpie, frecvent se va semnala cea ţă , cu ş anse mai mari de persisten ţă pe parcursul nop ţ ilor ş i în orele dimine ţ ilor. Pe 17 decembrie ş i în intervalul 21-23 decembrie , temporar vor fi precipita ţ ii slabe, predominant sub form ă de ploaie ş i nu este exclus ca, trec ă tor ş i izolat, s ă se formeze polei. 

OLTENIA 
Cu toate c ă vor fi varia ţ ii de la o zi la alta ale temperatur ii, vremea va fi în general mai cald ă dec ă t în mod normal în aceast ă perioad ă din an. În primele zile vremea se va r ă ci u ş or, media temperaturilor maxi me ajungând pe 17 decembrie la 4 grade, apoi aceast ă medie va cre ş te, atingând 11 grade pe 20 decembrie. În cursul celei de-a doua s ă pt ă mâni maximele se vor men ţ ine în apropierea valorii de 4 grade. Medi a temperaturilor mini me nocturne va cre ş te pân ă la 2 grade pân ă în 18 decembrie, iar în a doua s ă pt ă mân ă va sc ă dea u ş or, situându-se între -2 ş i 0 grade. Se va semnala cea ţă mai ales la câmpie, unde poate persista pe parcursul nop ţ ilor ş i în orele dimine ţ ilor. Pe 17 decembrie ş i în intervalul 21-23 decembrie, local vor fi precipitaţii slabe, predominant sub form ă de ploaie şi, izolat, se va semnala polei. 

LA MUNTE 
După o primă săptămână cu vreme în general caldă , ulterior regimul termic va deveni cel normal pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Astfel, temperaturile maxime vor oscila, în prima parte a intervalului, între 0 şi 7 grade, iar între 22 şi 28 decembrie vor coborî uşor sub pragul de îngheţ . Temperaturile minime medii, permanent negative, vor fi cuprinse între -5 şi 0 grade în prima săptămână , iar pe parcursul celei de-a doua săptămâni se vor situa între -8 ş i -3 grade. În intervalul 16-18 decembrie vor fi precipitaţii slabe, mixte ş i condi ţ ii de polei, iar între 21 ş i 28 decembrie local ş i temporar va ninge în general slab, cu prec ă dere la altitudini mai mari. 

Ninsorile revin în forţă din această seară. Meteorologii au emis la această oră o informare care viează aproape întreaga ţară. 
 
 
Astfel, conform ANM, în intervalul 21 decembrie, ora 02:00 şi 22 decembrie, ora 06:00, în Maramureş, Transilvania, Crişana şi Banat vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, iar vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 50 - 60 km/h. Vor fi condiţii de polei.
 
La munte vântul va depăşi la rafală 70 - 80 km/h, va ninge viscolit, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de peste 20 centimetri.
Luni, 15 Decembrie 2014 13:01

Cum va fi VREMEA de sărbători

Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 15 - 28 decembrie, pentru toate regiunile din ţară: Banat, Crişana, Transilvania, Maramureş, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi la munte.

 

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.

BANAT

Pe un fond de vreme caldă pentru a doua jumătate a lunii decembrie, temperaturile maxime vor avea o scădere de la 11 grade la 5 grade în prima parte a intervalului, iar pe 20 decembrie vor reveni la 11 grade. În a doua săptămână, valorile medii termice diurne vor fi de 4...7 grade, uşor mai ridicate decât mediile multianuale ale perioadei. Temperaturile minime medii vor fi cuprinse, în prima săptămână, între 1 şi 4 grade, iar între 22 şi 28 decembrie vor fi apropiate de pragul de îngheţ.

În intervalele 16-18 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor semnala precipitaţii în general slabe, predominant sub formă de ploaie.

CRIŞANA

Deşi în următoarele zile vremea se va răci treptat, temperaturile maxime se vor menţine peste valorile normale, media lor ajungând pe 18 decembrie la 4 grade. Apoi, până pe 20 decembrie maximele vor creşte din nou, atingând o medie regională de 10 grade. În a doua săptămână, valorile medii termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale ale perioadei, urmând a se încadra între 3 şi 6 grade. Media temperaturilor minime nocturne va fi între 1 şi 3 grade până pe 21 decembrie, iar în a doua săptămână va scădea uşor, situându-se între -2 şi 0 grade.

Între 16 şi 18 decembrie şi, temporar, în intervalul 20-28 decembrie, va fi destul de ridicată probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor în general slabe, predominant sub formă de ploaie.

TRANSILVANIA

Vremea va fi uşor mai caldă decât normalul pentru această perioadă în prima săptămână, când media temperaturilor maxime va fi, în cele mai calde zile, de 7...8 grade. În 18 decembrie, această medie va scădea spre 2 grade, valoare în jurul căreia se va menţine până la sfârşitul intervalului. Temperaturile minime medii vor creşte treptat în cursul primei săptămâni, de la -4 la 0 grade, apoi vor fi în scădere spre -4 grade.

În intervalele 16-18 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor semnala precipitaţii slabe, mixte, favorizând pe arii restrânse producerea poleiului.

MARAMUREŞ

Vremea se va răci treptat până pe 18 decembrie, apoi va urma o scurtă încălzire, iar între 21 şi 28 decembrie temperaturile vor evolua în limite apropiate de normalul perioadei. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 9...10 grade în cele mai calde zile, dar se va situa în jur de 2 grade pe 18 decembrie şi pe parcursul celei de-a doua săptămâni. Valorile medii termice nocturne vor avea variaţii reduse, între 0 şi 2 grade în prima săptămână, iar apoi, până pe 28 decembrie, se vor menţine negative, în jurul a -3...-2 grade.

Începând cu 16 decembrie, aproape zilnic vor fi precipitaţii slabe, mixte şi, local, condiţii de polei.

MOLDOVA

În condiţiile unui regim termic apropiat de normalul celei de-a doua jumătăţi a lunii decembrie, în zonele joase, local, ceaţa poate persista. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 3 şi 6 grade până în 19 decembrie, apoi va urca la 8 grade, iar în a doua săptămână va reveni rapid la 3 grade, valoare ce se va menţine până la sfârşitul intervalului. Temperaturile minime vor fi permanent negative, în cele mai calde nopţi media lor fiind de -1...0 grade, iar în cele mai reci, de -4...-3 grade.

Mai ales în intervalul 20-28 decembrie, vor fi posibile precipitaţii slabe, mixte şi, pe arii restrânse, se va semnala polei.

DOBROGEA

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Temperaturile maxime vor avea variaţii de la o zi la alta, îndeosebi în prima săptămână. Astfel, media lor va fi de 11...12 grade pe 17 şi 20 decembrie şi de 6...7 grade pe 16, 18 şi 19 decembrie. În a doua săptămână, valorile medii termice diurne se vor încadra între 5 şi 8 grade şi vor fi uşor mai ridicate decât mediile multianuale ale ultimei decade a lunii decembrie. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime nocturne vor fi predominant pozitive, cu o medie cuprinsă între 0 şi 3 grade. În unele dimineţi şi nopţi, pe arii restrânse vor fi condiţii de ceaţă.

Pe 17 decembrie şi în intervalul 21-24 decembrie, sunt de aşteptat ploi slabe.

MUNTENIA

Vremea va fi în general mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă din an. Media temperaturilor maxime va varia, în prima săptămână, între 5 şi 10 grade, apoi se va încadra între 4 şi 7 grade. În prima parte a intervalului, temperaturile minime medii vor fi cuprinse între -2 şi 2 grade, iar între 22 şi 28 decembrie acestea vor fi permanent negative, dar apropiate de pragul de îngheţ. Îndeosebi la câmpie, frecvent se va semnala ceaţă, cu

şanse mai mari de persistenţă pe parcursul nopţilor şi în orele dimineţilor.

Pe 17 decembrie şi în intervalul 21-23 decembrie, temporar vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie şi nu este exclus ca, trecător şi izolat, să se formeze polei.

OLTENIA

Cu toate că vor fi variaţii de la o zi la alta ale temperaturii, vremea va fi în general mai caldă decăt în mod normal în această perioadă din an. În primele zile vremea se va răci uşor, media temperaturilor maxime ajungând pe 17 decembrie la 4 grade, apoi această medie va creşte, atingând 11 grade pe 20 decembrie. În cursul celei de-a doua săptămâni maximele se vor menţine în apropierea valorii de 4 grade. Media temperaturilor minime nocturne va creşte până la 2 grade până în 18 decembrie, iar în a doua săptămână va scădea uşor, situându-se între -2 şi 0 grade. Se va semnala ceaţă mai ales la câmpie, unde poate persista pe parcursul nopţilor şi în orele dimineţilor.

Pe 17 decembrie şi în intervalul 21-23 decembrie, local vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie şi, izolat, se va semnala polei.

LA MUNTE

După o primă săptămână cu vreme în general caldă, ulterior regimul termic va deveni cel normal pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Astfel, temperaturile maxime vor oscila, în prima parte a intervalului, între 0 şi 7 grade, iar între 22 şi 28 decembrie vor coborî uşor sub pragul de îngheţ. Temperaturile minime medii, permanent negative, vor fi cuprinse între -5 şi 0 grade în prima săptămână, iar pe parcursul celei de-a doua săptămâni se vor situa între -8 şi -3 grade.

În intervalul 16-18 decembrie vor fi precipitaţii slabe, mixte şi condiţii de polei, iar între 21 şi 28 decembrie local şi temporar va ninge în general slab, cu precădere la altitudini mai mari.

Luni, 15 Decembrie 2014 11:27

Avertizare METEO în Prahova

Intre orele 05:00 si 11:00, în municipiul Bucureşti şi judeţele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Buzău şi Brăila şi jumătatea de sud a judeţelor Dâmboviţa şi Prahova, inclusiv drumurile naţionale şi europene aferente şi porţiuni din autostrăzile A1, A2, A3, se vor semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m. Fenomene asociate: izolat burniţă şi depuneri de polei.

De asemenea, între orele 05:00 si 11:00, pe arii extinse în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt (inclusiv municipiile Dr. Tr. severin, Craiova şi Slatina), local în judeţele Gorj şi Vâlcea ( inclusiv municipiul Tg. Jiu), precum şi drumurile naţionale şi europene aferente; Fenomene meteorologice asteptate: ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Intre orele 08:00 si 12:00, pe spații relativ extinse în județele Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați, inclusiv drumurile naționale și europene aferente se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Poliţiştii le recomandă şoferilor să adapteze viteza în funcţie de starea carosabilului şi vizibilitate, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, să folosească luminile de întâlnire şi, după caz, pe cele de ceaţă, şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru perioada 10 decembrie, ora 10 - 11 decembrie, ora 08. Sunt aşteptate precipitaţii mixte, polei şi intensificări ale vântului.

 

În intervalul menţionat, precipitaţiile se vor restrânge către estul şi sud-estul ţării, unde şi vântul va diminua treptat în intensitate, dar rafalele vor mai atinge 45...55 km/h.

În Moldova, Carpaţii Orientali şi vestul Carpaţilor Meridionali vor predomina ninsorile, iar în Muntenia şi Dobrogea se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă si ninsoare. Izolat se va forma polei şi se vor mai cumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp.

Precipitaţii mixte vor fi posibile pe spaţii restrânse şi în restul regiunilor.

 

Joi nu scapam de vremea rece si mohorata, iar in sud si in est va fi chiar deosebit de rece pentru acest moment al anului. In zona subcarpatica a Moldovei si a Munteniei, in Oltenia si in Dobrogea vor fi cateva fulguieli trecatoare.

 

Joi dimineata, pe suprafete mici, va fi ceata iar temperaturile maxime se vor incadra in intervalul minus 3, plus 6 grade Celsius.

In Dobrogea si in Baragan gasim multi nori dar poate sa apara si soarele pentru scurte momente. Vor fi conditii reduse de precipitatii, care se vor semnala sub forma de burnita sau fulguieli. Temperaturile ajung dupa pranz pana la 3 grade Celsius in zona litoralului.

In Moldova sudica si in nordul Munteniei cerul ramane acoperit de nori intreaga zi si nu este exclus sa fulguiasca.Va fi foarte rece pentru acest moment al anului: maximele vor ajunge la cel mult zero grade Celsius.

In jumatatea nordica a Moldovei va fi mai frig decat in celelalte regiuni. Pe aici, maximele vor fi exclusiv negative si vor fi conditii de ninsoare slaba, indeosebi la munte. In orele diminetii se va semnala ceata.

In nordul Transilvaniei si in Maramures gasim vreme mai buna. Temperaturile vor ajunge la 5-6 grade, vor fi si momente cu soare, iar vantul nu isi va face simtita prezenta.

In vestul tarii este ceata la inceputul zilei, iar catre pranz se va arata si soarele, iar termometrele vor indica cel mult 6 grade Celsius. Joi noapte se strang norii si vor cadea precipitatii mixte in Banat, local in Crisana si vor fi conditii de polei.

In tinuturile centrale se va semnala ceata in primele ore, iar mai apoi vom zari soarele, dar va fi soare cu dinti. Maximele urca pana la 4 grade pe partea vestica, iar la munte vor fi fulguieli.

In sud-vestul tarii vremea va fi inchisa si ceata va persista in orele diminetii. Va ninge slab sau va burnita, iar joi noapte va ninge si sunt conditii se se formeze polei. Maximele termice vor fi in usoara scadere.

In sudul tarii gasim atmosfera mohorita si conditii foarte reduse de precipitatii. Izolat, ar putea sa fie burnita sau sa fulguiasca. Temperaturile lasa mult de dorit si vom avea maxime de 1-2 grade Celsius.

In Bucuresti vremea ramane rece si joi, maxima va fi de numai 1 grad Celsius. Cerul va fi plin de nori si vor fi conditii sa se produca ceata, mai ales noaptea. Vineri dimineata vor fi minus 5 grade, iar tendinta presiunii atmosferice va fi de scadere.

La munte vremea va fi rece, insa pot fi si cateva momente insorite. Joi noapte vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in Muntii Banatului si pe zone ceva mai mici in Muntii Apuseni si in Carpatii Meridionali. Izolat, se va forma polei, iar pe vai si in depresiuni poate sa apara ceata, temperaturile vor 
fluctua destul de putin.

Prognoza meteo pentru urmatoarele zile

Vineri si sambata vor fi precipitatii slabe pe suprafete mari, iar duminica vor fi precipitatii mixte, mai ales in sud si in sud-vest. Vremea va fi deosebit de rece, mai ales in sud si in est.

Minus 12 grade Celsius la Miercurea Ciuc, fiind cea mai scazuta temperatura din acest sezon

Cea mai scazuta temperatura din tara, -12 grade Celsius, s­a inregistrat, joi dimineata, la Miercurea Ciuc, unde a fost consemnata, pentru a doua zi consecutiv, minima nationala a zilei in acest sezon, transmite corespondentul Mediafax.

Potrivit meteorologilor, dupa o zi de miercuri insorita, cu o temperatura maxima de 4 grade Celsius, inregistrata in jurul orei 15.00, in conditiile in care dimineata, la ora 7.30, fusesera -10 grade Celsius, la Miercurea Ciuc valorile termice au inceput sa scada din nou.

La ora 22.00, termometrele au indicat -7 grade Celsius. Mercurul a continuat sa coboare in termometre pana joi la ora 7.00, cand la Statia Meteo Miercurea Ciuc a fost masurata valoarea termica de -12,1 grade Celsius.

Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Sibiu a spus ca temperatura de minus 12,1 grade Celsius inregistrata joi dimineata la Miercurea Ciuc este cea mai scazuta din tara din actualul sezon, fiind depasita doar de cea masurata pe Varful Omu, unde s-au inregistrat -14 grade Celsius.

Minima absoluta a lunii noiembrie in judetul Harghita, de -27,5 grade Celsius, a fost consemnata in anul 1993 la Miercurea Ciuc, iar temperatura maxima absoluta, de 21,9 grade Celsius, a fost masurata in 5 noiembrie 2013, in aceeasi localitate.

Sursa: stirileprotv.ro

Luni, 24 Noiembrie 2014 13:22

PROGNOZA METEO. Vin GERUL şi NINSORILE

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe două săptămâni. Astfel, în următoarea perioadă fiind aşteptată o vreme rece şi deosebit de rece şi temperaturi negative.

 

PROGNOZA METEO BANAT

Vremea se va răci în primele zile, astfel încât pe data de 26 noiembrie media regională a temperaturilor maxime va ajunge la 5 grade, iar cea a temperaturilor minime la -1 grad. Între 27 şi 29 noiembrie, valorile termice medii vor creşte cu 1...2 grade, atât ziua cât şi noaptea, apropiindu-se de cele normale pentru sfârşitul lunii noiembrie. În primele zile ale lunii decembrie, se va declanşa un proces de răcire, lent dar continuu, maximele diurne urmând să coboare spre o medie de 3 grade. Regimul mediu al minimelor nocturne va evolua tot descrescător, respectiv de la 1...2 grade pe 1 decembrie, spre -2 grade pe 7 decembrie.

Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor, predominant ploi, va fi mai ridicată în a doua săptămână de prognoză.

PROGNOZA METEO CRIŞANA

În primele zile ale intervalului, media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul a 5 grade, iar în perioada 28 – 30 noiembrie aceasta va urca spre 7...8 grade. În cursul celei de-a doua săptămâni a intervalului de prognoză, maximele medii diurne vor scădea treptat, de la 7 grade la 3 grade. Regimul termic al minimelor nocturne va fi uşor sub cel normal pentru această perioadă. Astfel, se vor înregistra valori negative ale mediei temperaturilor minime de până la -2 grade în cele mai reci nopţi, iar în jurul datei de 1 decembrie această medie va putea urca spre 0...1 grad.

Între 24 şi 27 noiembrie, probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă, dar ulterior se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie, în general slabe cantitativ.

PROGNOZA METEO TRANSILVANIA

Cu variaţii de temperatură în general mici de la o zi la alta, vremea se va menţine uşor mai rece decât în mod obişnuit. Astfel, media regională a temperaturilor maxime nu va depăşi 4 grade, iar între 26 şi 28 noiembrie şi din nou între 4 şi 7 decembrie aceasta va fi în jurul a 2 grade. Temperaturile minime vor avea permanent o medie sub 0 grade, iar în cele mai reci nopţi, estimate la mijlocul acestei săptămâni şi spre sfârşitul intervalului de prognoză, aceasta va coborî până în jurul a -5 grade.

Între 24 şi 27 noiembrie vor fi condiţii reduse de precipitaţii, însă în intervalul 28 noiembrie – 5 decembrie va crește probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor mixte, în general slabe.

PROGNOZA METEO MARAMUREŞ

Vremea se va răci treptat până în data de 28 noiembrie, având drept rezultat scăderea mediei regionale a temperaturilor maxime, de la 5 grade la 3 grade și a celei a temperaturilor minime, de la -1 grad la - 4 grade. În intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie regimul termic va fi normal, cu o medie regională a valorilor maxime de 5...6 grade şi a celor minime în jurul a -2 grade. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni a intervalului de prognoză, valorile termice vor scădea uşor şi treptat, astfel încât mediile diurne vor coborî spre 2 grade, iar cele nocturne spre -4 grade.

Începând cu 28 noiembrie, temporar se vor semnala ploi, lapoviţe şi ninsori, în general slabe cantitativ.

PROGNOZA METEO MOLDOVA

Vremea va continua să se răcească, devenind deosebit de rece în 26 noiembrie, când media regională a temperaturilor maxime va fi de doar -2 grade. Ulterior, valorile termice diurne vor creşte uşor, până la o medie în jurul a 1 grad, în 2 decembrie. Între 3 şi 7 decembrie, majoritatea temperaturilor maxime se va situa în domeniul 0...-2 grade.

Regimul termic al temperaturilor nocturne va fi, de asemenea, sub cel normal pentru sfârşitul de noiembrie şi începutul de decembrie, întrucât în intervalul de prognoză vor fi permanent medii negative ale temperaturilor nocturne, oscilând între -4 şi -7 grade.

Pe parcursul primei săptămâni, temporar va fulgui, iar după data de 30 noiembrie va crește probabilitatea de apariție a precipitațiilor mixte.

PROGNOZA METEO DOBROGEA

Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Media regională a temperaturilor maxime va scădea la începutul intervalului de la 4 la 2 grade, iar apoi va creşte până în jur de 6 grade (în 2 şi 3 decembrie). Între 4 şi 7 decembrie, valorile termice diurne medii vor reveni la 2 grade. Evoluția temperaturilor medii nocturne va fi asemănătoare, respectiv o scădere spre -3 grade în primele zile, apoi o creştere treptată spre 2 grade, în 2 şi 3 decembrie. Spre finalul intervalului va fi o revenire la valori sub 0 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor, mixte, va fi mai ridicată în cea de a doua săptămână.

PROGNOZA METEO MUNTENIA

În prima săptămână, media regională a temperaturilor maxime va fi de cel mult 3 grade, ceea ce va determina o vreme deosebit de rece pentru sfârşitul lunii noiembrie, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî spre o medie de -3 grade. Între 28 noiembrie şi 3 decembrie, valorile termice vor creşte uşor, atât ziua cât şi noaptea, astfel încât media temperaturilor diurne va ajunge la 4 grade, iar cea a temperaturilor nocturne la 0 grade. Ulterior se va produce o răcire, urmând ca pe 7 decembrie media valorilor termice diurne să fie de 1 grad, iar cea a valorilor nocturne de -4 grade.

Intervalul 24-28 noiembrie va fi caracterizat prin precipitaţii slabe pe spaţii restrânse, predominant fulguieli şi burniţe. Începând cu 29 noiembrie creşte probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor mixte.

PROGNOZA METEO OLTENIA

Până pe data de 27 noiembrie, vremea se va răci, astfel că media regională a temperaturilor maxime va coborî spre 1 grad, iar cea a temperaturilor minime, spre -3 grade. Între 28 noiembrie şi 2 decembrie, valorile termice medii vor creşte cu 2...3 grade, atât ziua cât şi noaptea, apropiindu-se de cele normale pentru sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie. În a doua parte a celei de-a doua săptămâni a intervalului de prognoză se prefigurează un nou proces de răcire.

Din 28 noiembrie şi până la sfârşitul intervalului de prognoză va creşte probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor mixte.

PROGNOZA METEO LA MUNTE

Până pe data de 26 noiembrie, media temperaturilor maxime se va situa între -1 şi -3 grade, iar între 27 noiembrie şi 2 decembrie, valorile termice medii diurne vor creşte uşor ajungând la 1...2 grade. Începând cu 3 decembrie, maximele medii diurne vor scădea uşor şi treptat spre -1 grad. Regimul minimelor nocturne va cunoaşte doar mici variaţii pe parcursul celor două săptămâni, astfel încât se vor înregistra valori medii ale temperaturilor minime sub pragul de îngheţ, cuprinse între -8 şi -5 grade.

În prima parte a acestei săptămâni se vor semnala ninsori slabe şi doar pe arii restrânse, dar, începând cu 28 noiembrie şi până la sfârşitul intervalului de prognoză, probabilitatea de apariţie a precipitațiilor, predominant ninsori, va fi ridicată.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de lapoviţă, ninsoare şi intensificări ale vântului, valabilă vineri între orele 10.00 şi 23.00. Vor fi lapoviţă şi ninsori, aşteptate mai întâi în Moldova şi Transilvania, iar apoi, local, şi în sud.

 

În intervalul menţionat vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare în Moldova şi în jumătatea de est a Transilvaniei, iar după-amiază ploile se vor transforma local în lapoviţă şi ninsoare şi în Muntenia. În Carpaţii Orientali şi Meridionali va continua să ningă. Cantităţile de apă vor mai depăşi pe arii restrânse 10...15 l/mp.

În regiunile sud-estice vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50....60 km/h, iar pe crestele montane va sufla tare, cu peste 80 km/h, viscolind temporar zăpada.

Regimul termic va deveni normal pentru această perioadă din an, iar în unele regiuni se va situa sub mediile climatologice, în timp ce precipitaţiile mixte vor fi prezente pe arii extinse după data de 17 noiembrie, iar ninsorile din 25 noiembrie, mai ales în zona montană, arată estimările Administraţiei Naţionale de Meteorologie, valabile pentru intervalul 17-30 noiembrie 2014.

În Banat, în primele zile ale intervalului, vremea se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit în a doua decadă a lunii noiembrie, cu temperaturi maxime, în medie, de 13-14 grade. Începând din 20 noiembrie, însă, valorile termice vor scădea, devenind normale pentru această perioadă din an și apoi urmând a se situa chiar sub mediile climatologice, cu un ecart mediu al maximelor de 6-9 grade, mai mici în ultimele zile ale lunii, spre 4 grade. Regimul minimelor nocturne va avea aceeași evoluție, astfel că, la început, acestea vor fi mult mai ridicate decât cele obișnuite, cu o medie de 5-8 grade, apoi vor scădea continuu, urmând a se situa, în medie, între zero și două grade Celsius, cu valori ușor negative spre sfârșitul lunii. Vor fi ploi pe arii extinse, cu caracter temporar, în perioada 17-21 noiembrie, iar probabilitatea pentru precipitații va crește din nou spre sfârșitul intervalului de prognoză, când acestea vor fi mixte.

În Crișana, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în a doua decadă a lunii noiembrie, cu temperaturi maxime, în medie, de 12-14 grade. Începând din 20 noiembrie, însă, valorile termice vor scădea, devenind normale pentru această perioadă din an, iar local chiar sub mediile climatologice, cu un ecart mediu al maximelor diurne de 5-9 grade, ușor mai mici spre sfârșitul lunii. Regimul minimelor nocturne va avea aceeași evoluție, astfel că la început acestea vor fi mult mai ridicate decât cele obișnuite, cu o medie de 5-7 grade, apoi vor scădea continuu, urmând a se situa, în medie, între zero și două grade, iar spre sfârșitul lunii în jurul a -2 grade Celsius. Vor fi ploi pe arii extinse, cu caracter temporar, în perioada 17-20 noiembrie, iar ulterior se estimează o creștere a probabilității pentru precipitații slabe mixte abia după data de 25 noiembrie.

Pentru regiunea Transilvaniei, în primele zile ale intervalului se anunță o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit în a doua decadă a lunii noiembrie, cu temperaturi maxime, în medie, de 10-12 grade. Însă, începând din 20 noiembrie, valorile termice diurne vor scădea, devenind normale pentru această perioadă din an și apoi urmând a se situa chiar sub mediile climatologice, cu un ecart mediu al maximelor de 4-7 grade, mai mici către sfârșitul lunii, spre două grade Celsius. Regimul minimelor nocturne va avea aceeași evoluție, astfel că la început acestea se vor situa, în cea mai mare parte a regiunii, peste cele obișnuite, cu o medie de două și 5 grade, apoi vor scădea continuu, urmând a se a se încadra între—2 și două grade, cu valori medii local mai mici, spre -5 grade, către sfârșitul lunii. Pe arii extinse, vor fi ploi, în primele zile, moderate cantitativ în jurul datei de 19 noiembrie, iar în restul intervalului vor fi precipitații în general slabe, cu caracter local, care, după data de 20 noiembrie, vor fi mixte.

În Maramureș, în primele zile ale intervalului, vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal în această perioadă din an, astfel că temperaturile maxime vor fi de 11-13 grade, în medie. Începând din 20 noiembrie, valorile termice vor scădea treptat, urmând a se situa sub mediile climatologice ale perioadei, cu un ecart mediu al maximelor diurne de 5-8 grade, mai mici, spre două grade, la sfârșitul lunii. Aceeași evoluție este estimată și în privința regimului minimelor nocturne, care vor scădea de la valori, în medie, de 4-7 grade în primele nopți, la un ecart de la-1 la 3 grade, după data de 21 noiembrie, cu temperaturi chiar și mai mici spre sfârșitul lunii, când se vor situa, în medie, în jurul a-4 grade. În intervalul 17-21 noiembrie, vor fi precipitații pe spații extinse, cu caracter temporar, predominant sub forma de ploaie. Probabilitatea pentru precipitații mixte, în general slabe, va crește după data de 25 noiembrie.

În Moldova, în primele zile ale intervalului, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale în a doua decada a lunii noiembrie, cu temperaturi maxime, în medie, de 6-9 grade și minime de 3-6 grade. Începând din 20 noiembrie, însă, vremea se va răci treptat, temperaturile urmând a se situa sub mediile climatologice specifice perioadei, cu valori medii ale maximelor diurne de zero și 4 grade și ale minimelor nocturne între -4 și două grade. În prima săptămână probabilitatea pentru precipitații se menține ridicată, acestea urmând a fi mai frecvente și, izolat, în cantități mai însemnate în data de 19 noiembrie, când vor predomina ploile, dar și în 20-21 noiembrie când sunt de așteptat precipitații mixte.

În Dobrogea, în primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi ușor peste cele caracteristice perioadei calendaristice, cu maxime de 11-14 grade și minime de 7-9 grade, mediat pe regiune. Începând din 21 noiembrie, vremea se va răci, valorile termice urmând a se situa sub mediile climatologice, cu maxime diurne de 3-6 grade și minime nocturne situate, în general, între zero și două grade. În intervalul 17-21 noiembrie, probabilitatea pentru ploi va fi destul de ridicată, iar în data de 19 noiembrie acestea se vor semnala pe arii extinse și pot fi mai însemnate cantitativ. Probabilitatea pentru precipitații, mixte și, în general, slabe cantitativ, va crește din nou începând cu 25 noiembrie.

În Muntenia, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme normală termic pentru această dată, chiar ușor mai caldă spre mijlocul săptămânii, astfel că temperaturile maxime vor fi, în medie, de 9-13 grade. Abaterea pozitivă fața de mediile specifice perioadei va fi și mai evidentă la valorile nocturne de la începutul intervalului, acestea urmând a se încadra între 5 și 7 grade, mediat pe regiune. Începând din 21 noiembrie, regimul termic va scădea sub cel normal al perioadei, atingând, în medie, 4-8 grade la valorile diurne între-3 și un grad la cele nocturne. În perioada 17-22 noiembrie, probabilitatea pentru ploi se menține relativ ridicată, în special în data de 19 noiembrie, când acestea vor fi, în general, moderate cantitativ. Spre sfârșitul primei săptămâni și după data de 25 noiembrie, precipitațiile, slabe cantitativ, vor fi mixte.

Pentru zona Olteniei, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme normală termic pentru data din calendar și chiar ușor mai caldă spre mijlocul săptămânii, astfel că valorile maxime vor fi, în medie, de 9-13 grade. Din 21 noiembrie, temperaturile vor scădea, devenind mai mici decât cele normale în această perioadă din an, cu un ecart mediu de 4-8 grade la cele diurne și între-2 și două grade la minimele nocturne. În perioada 17-21 noiembrie, vor fi ploi pe arii extinse, în special în 18-19 noiembrie, când acestea vor fi în general moderate cantitativ. După data de 25 noiembrie va crește probabilitatea pentru precipitații mixte.

La munte, regimul termic se va situa la începutul intervalului în general peste cel climatologic normal, cu valori diurne în medie de 4-7 grade și minime de la zero la două grade. Din data de 20 noiembrie, vremea se va răci accentuat, astfel că pe timpul nopților temperaturile vor fi exclusiv negative, spre o medie între -7 și -4 grade Celsius, iar în cursul zilelor valorile termice se vor situa în jurul limitei de îngheț. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în prima săptămâna a intervalului de referință. La început vor fi mai ales ploi, iar la peste 1.700 metri precipitații mixte, dar în 20 și 21 noiembrie vor predomina ninsorile. Precipitații, în general, slabe cantitativ, mai ales ninsori, se vor semnala din nou după data de 25 noiembrie.

Estimarea temperaturilor este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, menţionează ANM.

Pagina 5 din 7

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.