Pentru cei care vor ca, din toamnă, să devină studenţi ai Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, se ştie, deja, câte locuri au fost stabilite pentru anul universitar 2018-2019, respectiv 950 de locuri. Printr-o recentă hotărâre a Guvernului, au fost aprobate cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat, în comparaţie cu anii precedenţi fiind înregistrată şi o premieră, care va fi valabilă şi pentru Ploieşti. Concret, la nivel de ţară au fost aprobate 2000 de locuri pentru absolvenţii de licee care funcţionează în mediul rural, dintre care 31 au fost repartizate pentru universitatea ploieşteană, cărora li se adaugă alte 15 locuri, speciale pentru cei din etnia rromă. Conform declaraţiilor rectorului Mihai Pascu Coloja, pentru anul 2018-2019, la UPG nu este valabilă situaţia legată de scăderea numărului de locuri pentru viitorii studenţi, aşa cum a fost reclamată de unele universităţi,  numărul stabilit fiind aproape acelaşi cu cel din actualul an.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, Guvernul României a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în viitorul an universitar 2018-2019. Este vorba despre numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat. Pentru Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti au fost alocate 950 de locuri, cu menţiunea că unele dintre ele sunt locuri speciale pentru anumite categorii de candidaţi. Concret, faţă de cele 15 locuri repartizate pentru candidaţii de etnie rromă, în noul an universitar, la UPG se va înregistra o premieră, fiind introduse locuri speciale de admitere şi pentru o altă categorie de viitori studenţi. Este vorba despre absolvenţii de licee care funcţionează în mediul rural, la UPG Ploieşti fiind repartizate 31 de astfel de locuri. „În comparaţie cu anii trecuţi, pentru anul universitar 2018-2019 vor apărea locuri dedicate acelora care au studiat la licee din mediul rural.

Este o premieră pentru universitatea noastră, aşa cum este, de altfel, şi pentru toate instituţiile de învăţământ superior de la nivel de ţară. La UPG vor fi 31 de astfel de locuri, candidaţii urmând să fie nu doar din rândul absolvenţilor de liceu din mediul rural prahovean, ci de la nivelul întregii ţări. Rămâne de văzut, însă, şi câţi se vor înscrie pe aceste locuri speciale, având în vedere faptul că, anul trecut, de pildă, liceele din mediul rural nu prea au înregistrat performanţe în ceea ce priveşte promovarea examenului de bacalaureat de către cei care au studiat la aceste instituţii, situaţia fiind valabilă şi la nivelul judeţului Prahova”, ne-a declarat Mihai Pascu Coloja, rectorul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

De menţionat că, la nivel naţional, conform prevederii hotărârii menţionate anterior, pentru învăţământul superior de stat au fost aprobate pentru anul universitar 2018-2019, pentru licenţă, 62.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, dintre care 2.000 de locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural şi 5.000 de locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. După cum sunt ele definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, respectiv în Strategia Națională pentru Competitivitate, domeniile prioritare de dezvoltare a României sunt: bioeconomia; tehnologia informațiilor și a comunicațiilor; energie, mediu și schimbări climatice; co-nanotehnologii și materiale avansate; sănătatea, universităţii ploieştene fiindu-i repartizate 78 de astfel de locuri.


Întrebat dacă şi la UPG Ploieşti este valabilă situaţia legată de scăderea numărului de locuri pentru viitorii studenţi, aşa cum a fost reclamată de unele universităţi din ţară şi a generat în prezent un amplu scandal, rectorul Mihai Pascu Coloja ne-a declarat:

”La universitatea ploieşteană nu se poate spune că a fost redus numărul de locuri. Acesta este aproximativ acelaşi cu cel din anul în curs. Cât priveşte nemulţumirile altor instituţii din ţară, nu ştiu de la ce a pornit această supărare, având în vedere că la numite specialităţi nu mai sunt candidaţi, aşa cum sunt facultăţile de fizică sau chimie. Tinerii din generaţiile de astăzi au alte orientări, iar anumite facultăţi nu mai au căutare. După cum am observat, în continuare, tinerii se îndreaptă tot către domeniul economic. Nu prea înţeleg acest lucru, având în vedere că sunt nenumărate cazuri în care pe cei care termină o facultate în domeniul economic îi vezi, ca angajaţi, inclusiv printre rafturile marilor centre comerciale… E adevărat, poate că unii se gândesc că firmele au nevoie şi de contabili, iar alţii se gândesc că pot să-şi gestioneze viitoarele lor afaceri”, ne-a mai declarat rectorul UPG Ploieşti.


De la interlocutorul nostru am mai aflat că, în anul universitar 2017-2018, la universitatea ploieşteană, pentru licenţă, au fost 3.044 de locuri fără taxă şi 1.894 de locuri cu taxă, iar la master- 608 locuri fără taxă şi 592 de locuri cu taxă. În ceea ce priveşte calitatea academică, după evaluarea din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, UPG Ploieşti a primit calificativul „Grad ridicat de încredere”, iar după cum ne-a mai menţionat rectorul Mihai Pascu Coloja, instituţia a demarat deja procedurile pentru reacreditare.


Ca profil, UPG este unică în România, dar şi la nivel european, anul trecut fiind sărbătoriţi 50 de ani de învăţământ superior la Ploieşti. De la înfiinţare şi până în anul 2016 inclusiv, au absolvit cursurile universităţii peste 24.000 de ingineri, cărora li s-au alăturat peste 19.000 de absolvenţi cu specializări neinginereşti. De asemenea, în perioada 2007-2016 au absolvit peste 10.000 de masteranzi, iar în perioada 1962-2016, opt sute de cursaţi au obţinut titlul de doctor.

Luni, 25 Aprilie 2016 19:29

UPG Ploiești a majorat taxele de studii

Senatul UPG Ploiești a aprobat, în ședința din aprilie, majorarea taxei de studii pentru tinerii care învață pe locurile nebugetate din cadrul instituției de învățământ superior.

 

Toamna lui 2016 vine cu vești proaste pentru studenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești care nu prind unul dintre locurile la buget. Taxa de studii va fi majorată la 3.200 de lei pe an, de la 2.900 de lei, cât a fost în ultimii ani. Decizia a fost luată în ședința din aprilie a Senatului UPG. “Senatul Universitar a hotărât ca taxa de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă) şi pentru  studiile  universitare  de master să fie în cuantum de 3200 lei pe an şi se achită în 4 (patru) rate, conform contractului de studii”, precizează hotărârea în cauză.

Majorarea precedentă a fost aplicată în anul 2012. Atunci, taxa de studii a crescut, la UPG Ploiești, de la 2.200 de lei/an la 2.900 de lei/an, iar până în prezent conducerea Universității a făcut eforturi susținute pentru a o menține la acest nivel. Unul dintre motive a fost și situația din ce în ce mai grea a studenților, numărul celor care solicită sprijin social, sub forma unor burse, respectiv aprobarea unor reduceri de taxe, fiind în creștere, de la o generație la alta.

Rămâne de văzut, acum, ce se va întâmpla cu toate celelalte taxe percepute la nivelul universității ploieștene, aproape 60, în total, stabilite pentru actualul an universitar. Până acum, doctoranzii aveau de achitat, de exemplu, 3.000 de lei pe an, în timp ce studenții străini înscriși la programe de licență sau master aveau de achitat 2.700 de euro pe an.

Alte taxe pentru care tinerii treceau des pe la casieria UPG erau cele pentru studenții creditați (30 lei/credit), studenții aflați în an suplimentar (49 lei/ credit), reexaminare (100 lei), refacere ședință laborator (50 de lei), taxa de înmatriculare pentru studenții din anul I (50 de lei), taxa de reînmatriculare (250 de lei), taxa de înscriere la examenul de licență/diplomă/dizertație în situația repetării examenului sau la susținerea acestuia la mai mult de doi ani de la absolvire (200 de lei), taxe pentru păstrare, arhivare, întocmire documente la cerere sau eliberare acte (100 – 400 lei).

De departe, cea mai mare taxă stabilită, până acum, la UPG Ploiești, era cea de studii pentru singurul program de master în limba engleză, lansat anul trecut, stabilită la 5.000 de euro pe an. Un singur candidat și-a depus, atunci, dosarul de înscriere, pentru această specializare. Prin urmare, conducerea UPG Ploiești a decis ca, în 2016, să organizeze din nou admitere la acest program, anunțând, însă, o taxă ceva mai mică, de “numai” 4.000 de euro pe an. Aceasta rămâne, totuși, cea mai mare taxă de studii care ar putea fi percepută în cadru Universităţii Petrol-Gaze.

Cel mai bine plătit rector din România este Alexandru Irimie, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. Potrivit declaraţiei de avere, el a câştigat anul trecut doar din salariul de rector, 243.886 lei, ceea ce înseamnă un venit lunar de peste 4.500 euro. Cumulat cu alte venituri din afara universităţii, a ajuns la 277.720 lei în 2015. El mai are terenuri de 500 mp , respectiv 2900 mp şi două proprietăţi de 136 mp şi 94 mp.

 

Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai este clasat pe locul doi în topul salariilor, cu un câştig de 206.601 în 2015, adică peste 3.800 euro lunar. Ioan Aurel Pop a fost ales anul acesta preşedintele Consiliului de Atestare a Titlurilor Universitare – CNATDCU. CNATDCU este, prin lege, instituţia care trebuie să îi propună ministrului să retragă un titlu de doctor, dacă se dovedeşte că titlul a fost obţinut prin plagiat, Consiliul nu are, însă, în prezent o procedură sau un regulament care să detalieze această atribuţie. Ioan Aurel Pop a ajuns anul trecut la un venit total de 351 963, obţinând bani şi din proiecte şi din alte activităţi în cadrul universităţii. Împreună cu soţia, profesoară la un liceu în oraş, venitul total al familiei a ajuns la 371 787, adică peste 82 000 euro câştigaţi în 2015. Pop declară că deţine o casă în oraş şi are depozite bancare de 860 125 lei.

În TOP 5 Salarii de Rector se mai regăsesc Iulian-Gabriel Bîrsan (Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați), Teodor Frunzeti (Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, București) și Dan Claudiu Dănișor (Universitatea din Craiova), acesta din urmă ajungând la un salariu de  201.928 lei, peste 3.700 euro/lună. Bîrsan nu are declarate niciun fel de proprietăţi. Frunzeti mai deţine o casă în oraş de 280 mp, un teren tot în oraş de 1009 mp şi 12,2 ha de teren agricol. Mai are un depozit bancar de 73.800 lei şi 60.000 lei  din fonduri de investiţii. Dan Claudiu Dănişor deţine şi două terenuri în oraş de  572.5 mp, respectiv 1000 mp.

Doru Pamfil, rectorul de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, cel clasat pe locul 6 în topul salariilor, a mai câştigat din proiecte 213.003 lei, ceea ce a însemnat un venit total anul trecut de 400.341 lei, aproape 89 000 euro. Suma îl situează pe primul loc în topul veniturilor totale obţinute de un rector în 2015. Pamfil deţine şi două terenuri de 500 mp, respectiv 2900 mp.

Ionel Didea, rectorul Universităţii din Piteşti, aflat pe locul 7 în TOPUL Salariilor, câştigă mult sub venitul soţiei, notar, care anul trecut a încasat 990.784 lei, adică 220.174 euro. Didea deţine patru apartamente, două case în oraş şi un teren, de asemenea în oraş, două spaţii comerciale, bunuri de 30.000 euro, 77.120 lei în contul curent, dar nu are depozite bancare.

Radu Călin Solovăstru, rectorul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, aflat de asemenea, în top 10, și la salarii, și la venituri, are trei apartamente şi depozite bancare de 180.000 lei.

Fostul ministru al educaţiei, Sorin Cîmpeanu, rector la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, pe locul 10 în Topul Salariilor, a ajuns la un venit total anul trecut de 330.667 lei, adică peste 73.000 euro, câştigând în plus din proiecte şi alte venituri din universitate. Câştigul total îl situează pe locul 4 în Topul Veniturilor totale obţinute de un rector anul trecut. Cîmpeanu nu a declarat că ar deţine imobile. El mai are un cont curent de 139.165 lei şi depozite de 498.198 lei.

Sinescu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, din Bucureşti, locul 12 în Topul Salariilor,  deţine o casă de 742 mp, un teren în oraş de 3.869 mp şi bani în bancă  – 48.406 cont curent şi 508.048 lei  depozit, 89.518 fonduri de investiţii şi două maşini: un BMW şi un Audi.

Călin Enăchescu, rectorul Universităţii din Târgu Mureş, cu un venit lunar total de peste 3.600 de euro deţine două case şi patru terenuri în oraş. Soţia este medic stomatolog, iar anul trecut venitul total al ei a fost de 3968. Enăchescu declară că a mai avut şi plasamente de 15.000 euro şi un transfer de proprietăți de 85.700 lei.

Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universităţii din Braşov, deţine împreună cu soţia trei apartamente, un teren în oraş şi o casă la ţară. Cu alte venituri din afara universităţii a ajuns la un total lunar de aproape 7.000 euro. Această sumă îl plasează pe locul doi în topul veniturilor totale obţinute în 2015 de către un rector. Soţia lui, angajată la o societate comercială, a câştigat anul trecut puţin peste 5.500 lei.

Deşi nu se află în TOP 20 salarii ale rectorilor, iar în topul veniturilor totale ocupă locul 15, Gheorghe Popa, rectorul Academiei de Poliţie din Bucureşti  declară că a acordat împrumuturi de 100.000 lei, adică aproape jumătate din suma totală pe care a încasat-o anul trecut împreună cu soţia – 210.430 lei. Popa mai deţine o casă în oraş de 260 mp şi 4 ha de teren forestier.

Serialul va continua cu veniturile ARACIS, înainte de a trece la prezentarea performanțelor academice ale celor care conduc și reglementează învățămîntul superior din România.

Potrivit declaraţiilor de avere, 17 rectori au obţinut bani şi din proiecte.

Există, însă, şi rectori care nu au publicat aceste declaraţii, deşi este obligaţie legală, potrivit Legii nr. 176/2010. Legea nu prevede, însă, sancţiuni pentru cei care nu depun aceste declaraţii.

Printre cei care nu şi-au făcut publice averile, se numără Zeno Bogdănescu, rectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” din Bucureşti, Dan Dediu, rector la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Mihai Bălescu, de la Universitatea Naţională de Arte, de asemenea din Bucureşti.

Top 20 salarii rectori

  Nume rector Instituţia de învăţământ Salariu rector
1. IRIMIE ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA 243.886
2. IOAN AUREL POP UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, DIN CLUJ-NAPOCA 206.601
3. BÎRSAN IULIAN GABRIEL

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

205.741
4. FRUNZETI TEODOR UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” DIN BUCUREŞTI 204.997
5. DĂNIŞOR DAN CLAUDIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 201.928
6. PAMFIL – DORU UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 187.338
7. DIDEA IONEL UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 181.311
8. SOLOVĂSTRU RADU-CĂLIN UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 179.297
9. AZAMFIREI LEONARD UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ 177.492
10. CÎMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 171.541
11. BONDREA IOAN UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 169.774
12. SINESCU IOANEL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI 156.733
13. VLAICU AUREL UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA 155.073
14. ENĂCHESCU CĂLIN UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ 152.161
15. CIUCUR VIOLETA VALI UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 149.214
16. ABRUDAN IOAN VASILE UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV 148.911
17. PASCU COLOJA MIHAI UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI 142.326
18. ROGOVEANU ION UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 138.223
19. OROS CĂLIN UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 132.046
20. ŞERBAN VIOREL AUREL UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA 131.096

Top 20 venituri totale rectori

  Nume Rector

Venituri totale

(salariu + alte venituri universitate + proiecte)

1.

PAMFIL DORU

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 400.341
2. ABRUDAN IOAN VASILE UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV 377.151
3. IOAN AUREL POP UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, DIN CLUJ-NAPOCA 351.963
4. CÎMPEANU SORIN MIHAI UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 330.667
5. VÎNTU VASILE UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN IAȘI 317.114
6. NEDEFF VALENTIN UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 308.378
7. SINESCU IOANEL UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 288.483
8. IRIMIE ALEXANDRU UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA 277.720
9. FRUNZETI TEODOR UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I” 277.694
10. BONDREA IOAN UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 257.217
11. BÎRSAN IULIAN GABRIEL UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 256.524
12. ROGOVEANU ION UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 255.956
13. NĂSTASE PAVEL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 252.170
14. AZAMFIREI LEONARD UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÎRGU MUREȘ 202.880
15. POPA GHEORGHE ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREȘTI 202.390
16. DĂNIŞOR DAN CLAUDIU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 201.928
17. VLAICU AUREL UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA 199.479
18. ENĂCHESCU CĂLIN UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ 197.395
19. DIDEA IONEL UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 185.630
20. SOLOVĂSTRU RADU-CĂLIN UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 179.297

 

Polițiști ploieșteni din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar au organizat ieri o acțiune.

 

Astfel, au fost controlate trei cămine de studenți (51 de camere). Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.725 lei.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este implicată într-un amplu proiect internațional, alături de alte opt unversități din Suedia, Franța și Liban, printre cele mai importante obiective ale acestuia fiind crearea unui laborator de fluide de foraj și înființarea unui masterat în domeniul petrolului la singura universitate de stat din Liban.

 

Studenții care se vor pregăti în cadrul acestui program de masterat vor fi pregătiți inclusiv de profesori din UPG.

Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești a început să primească dosarele pentru admiterea pe 2015. Înscrierile durează până pe 18 iulie. În total, sunt oferite 2307 locuri, dintre care 896 fără taxă și 1411 – cu taxă. De asemenea, sunt rezervate 15 locuri pentru  candidații din Republica Moldova și alte 14 – pentru candidații de etnie rromă.

 

Pentru formele de învățământ cu taxă, candidații trebuie să fie de acord să achite 2.900 de lei pe an.

Pe 20 iulie se va afișa primul set de liste, cu candidații admiși pe locurile fără taxă, pe cele cu taxă și în așteptare.

În perioada 20-23 iulie, cei admiși pe locurile cu taxă vor trebui să plătească prima rată, altfel vor pierde locul.

În funcție de câți vor renunța, se vor face atâtea repartizări cât va fi nevoie, inclusiv o a doua sesiune de admitere, în septembrie.

Actele necesare înscrierii:

a. – diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;
b. – diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copii egalizate; Absolvenţii promoţiei 2015, cărora încă nu li s-au eliberat diplome de licenţă sau echivalente, se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă
eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în copie legalizată;
c. – copie a buletinului /cărţii de identitate (copie simplă);
d. – certificat de naştere, în copie legalizată;
e. – certificat de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
f. – adeverinţă medicală în original sau în copie legalizată, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
g. -3 (trei) fotografii 3×4 cm

VEZI AICI OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti ar putea avea parteneriate cu cele mai prestigioase institutii similare de invatamant superior din lume, poate chiar din Houston, unde este capitala scolii universitare de petrol de peste Ocean. Aceasta este concluzia la care s-a ajuns dupa o noua runda de discutii care a avut loc la Ploiesti intre conducerea UPG din localitate, reprezentata de rectorul Mihai Pascu Coloja, si Institutul Aspen Romania, reprezentata de presedintele Mircea Geoana si directorul executiv Andrei Tarnea.

 

Cu acest prilej, presedintele Mircea Geoana a spus ca “Universitatea din Ploiesti are traditia, expertiza si vocatia de a fi un centru puternic in aceasta zona pentru punerea in valoare a domeniului energetic, unul vital pentru orice natiune si cu un orizont de mare viitor. Am gasit o deschidere extraordinara aici, la Ploiesti, si sunt convins ca se vor putea face o serie de proiecte care sa duca la schimburi de experienta intre cadrele didactice si studentii de aici cu cei de la o universitate din cele trei cu profil energetic din Houston. Este si interesul marilor corporatii americane din industria de petrol, cele mai multe fiind prezente cu unitati productive in parcurile industriale de langa Ploiesti, sa se realizeze aceste proiecte. Primul pas in cadrul acestei colaborari il reprezinta participarea unor cadre didactice si studenti din UPG la Forumul Energetic care se va desfasura, in perioada 25-26 iunie a.c., la Bucuresti, in organizarea Institutului Aspen”.

Sursa: prahovabusiness.ro

Universitatea Petrol-Gaze anunță că, în acest an, candidații la admitere la programe de master vor avea posibilitatea să opteze și pentru primul program organizat aici în limba engleză. Este vorba despre  Petroleum Engineering (Inginerie de petrol), prevăzut să se deruleze în cadrul Facultății de ingineria petrolului și a gazelor – domeniul Mine, petrol și gaze.

 

Singurele precizări făcute deocamdată cu privire la acesta se referă la faptul că durata programului va fi de doi ani, cursurile urmând să fie organizate în regim de învățământ cu frecvență.

De asemenea, în cadrul acestui nu vor exista locuri bugetate, ci numai cu taxă. Și nu este vorba despre o sumă de neglijat. Cei care vor dori să urmeze acest program de master vor trebui să achite, anual, 5.000 de euro, valoare aprobată de Senatul instituției în ședința din februarie. Este, cel puțin raportat la situația din acest moment, cea mai mare taxă de studii percepută de UPG Ploiești, de la studenții săi, români sau străini.

Studenţii de la UPG Ploieşti au în această seară Balul Bobocilor, organizat în Clubul Zappa din incinta Afi Palace.

 

Studentii vor intra gratuit pe baza carnetului de student, iar ceilalti participanti vor achita 15 lei la intrarea in club.

Ca invitat special, organizatorii balului o aduc pe cântăreaţa Lora.

Modificările aduse legislației prin Legea educației naționale nr. 1/ 2011 le impun instituțiilor de învățământ superior să păstreze la catedră, chiar și când vine vorba strict despre asistenți universitari, numai absolvenți de programe de doctorat. Cei încadrați pe astfel de funcții au avut o perioadă de grație de patru ani pentru a face demersurile, în vederea îndeplinirii acestei condiții.

 

Astfel, în luna februarie, conducerea UPG va fi nevoită să renunțe la mai mulți angajați, potrivit telegrama.ro.

“Pe 11 februarie 2015 expiră această perioadă de grație, de patru ani, prevăzută de lege, până la care asistenții universitari ar fi trebuit să obțină titlul de doctori. Asta înseamnă că la acel moment va trebui să renunță, la nivelul UPG, la 16 persoane încadrate pe astfel de posturi, care nu îndeplinesc condiția legală. Ministerul Educației ceruse o derogare privind această reglementare, dar solicitarea nu a trecut de Ministerul Justiției. Asta înseamnă că în februarie rămânem fără 16 asistenți, din ce știm la momentul actual. Câțiva dintre ei ar putea obține titlul, între timp, dar 10 cu siguranță nu vor reuși să îndeplinească această condiție, deoarece nici măcar nu s-au înscris la doctorat”, a declarat rectorul UPG Ploiești, prof. univ. dr. ing. Mihai Coloja.

Pagina 1 din 2

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.