Admitere MAI: Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti si ce acte contine dosarul de inscriere

Publicat in Eveniment 25 Aprilie 2014 33469 ori
Google+ WhatsApp
Admitere MAI: Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti si ce acte contine dosarul de inscriere
Admitere MAI: Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti si ce acte contine dosarul de inscriere

Poliţia Română informează că, în perioada 14 aprilie – 2 iunie a.c., se desfăşoară recrutarea pentru admiterea în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

 

 

Meseria de poliţist presupune provocări în fiecare zi, respect în societate şi oportunitatea de a ajuta oamenii cinstiţi.

 

Poliţia Română oferă serviciu public în folosul comunităţii, munca de poliţist implicând apropierea de oameni şi înţelegerea acestora. Poliţistul român trebuie să dea dovadă de inteligenţă, înţelepciune, dar şi de fermitate în aplicarea legii şi stăpânire de sine. Meseria de poliţist este un mod de a gândi, de a trăi.

 

Anul acesta, numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:      

 

  

a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

1. Specializarea „Drept”, 40 de locuri;

2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”, 255 de locuri. dintre care 15 locuri pentru minorităţi (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi);

 

b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru rromi şi 5 locuri pentru alte minorităţi;

 

c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca, 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

 

d) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

 

• Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 50 de locuri;

- Academia Navală „ Mircea cel Bătrân” din Constanţa, 4 locuri;

- Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 70 de locuri;

- Institutul Medico – Militar din Bucureşti, 15 locuri;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, 10 locuri.

 

• Învăţământ postliceal (maiştri militari):

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I.” din Piteşti, 35 de locuri;

- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanţa, 2 locuri.

 

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de adresa de domiciliu înscrisă în cartea de identitate.

 

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:

 

Condiţii legale:

 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scrisă şi vorbită;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Criterii specifice:

 

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi dintr-o instituţie de învăţământ pentru abateri disciplinare;

d) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

 

 

Documentele cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 

1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi C.V.;

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

7. cazierul judiciar al candidatului;

8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

9. fişa medicală tip pentru încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne;

10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ, în cazul candidaţilor care sunt în primul an de la absolvire;

11. 3 fotografii de 3x4 cm.

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, până la data de 2 iunie a.c..

 

Pentru şcolile de agenţi de poliţie, înscrierea se poate face până la data de 14 august a.c..

 

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală şi pentru obţinerea foii matricole de la liceul absolvit.

 

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

 

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi apţi medical.

 

Detalii suplimentare se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe site- ul oficial al Poliţiei Române, www.politiaromana.ro

 

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.