Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Vezi lista proiectelor

Publicat in Administratie 28 August 2015 902 ori
Google+ WhatsApp
Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Vezi lista proiectelor
Şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Vezi lista proiectelor

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 31 august 2015, începând cu orele 14.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 iulie 2015.
 2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 30 iulie 2015.
 3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 6 august 2015.
 4. Întrebări şi interpelări.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti  astronomului Constantin Pârvulescu – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sanda Dragulea și Radu Socoleanu.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al Centrului Creşe pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti “I.L.Caragiale” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul de sponsorizare nr. 954/20.12.2012 încheiat între S.C. OMV Petrom S.A. şi municipiul Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărâri Consiliului Local nr. 290/2014 privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploieşti şi transmise în concesiunea/administrarea SERVICII DE GOSPODARIRE URBANĂ PLOIEŞTI SRL – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 23. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie şi a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Minea, George Pană, Radu Mateescu, Paulica Draguşin şi Gheorghe Sîrbu.
 24. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164/2015 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Minea, George Pană, Radu Mateescu, Paulica Drăguşin şi Gheorghe Sîrbu.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii municipiului Ploieşti cu unităţi administrativ-teritoriale pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia de Transport Public Ploieşti” – iniţiat de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăguşin, Cristina Enache, Gheorghe Popa şi Gheorghe Sîrbu.
 26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea asocierii municipiului Ploieşti cu Consiliul Judeţean Prahova pentru realizarea în comun a unor investiţii de interes local – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: Constantin Popa, George Pană, George Sorin Niculae Botez, Iolanda Bazăvan, Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Marcian Cosma, Radu Valentin Mateescu, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ursu, Robert Ionuț Vîscan şi Raul Alexandru Petrescu.
 27. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităţilor şi formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilităţi destinate medicilor specialişti din afara judeţului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploieşti şi Spitalul de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăguşin, Cristina Enache, Gheorghe Popa şi Gheorghe Sîrbu.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 29. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 referitor la stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preţ de pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 30. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 în care funcţionează Creşa UPETROM – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, George Botez, George Pană, Raul Petrescu şi Gabriel Minea.
 31. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2015, pentru Fundația Buna Vestire – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 32. Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu şi de consilierii Cristian Ganea şi George Botez.
 33. Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul şcolar 2015-2016 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu şi Larisa Băzăvan.
 34. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Spitalului de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Centrului Creşǎ din Municipiul Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 40. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului Stadion Ilie Oană din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.  şi transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Pană, George Botez, Cristian Ganea, Marilena Stanciu şi Sanda Dragulea.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 43. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploieşti, Str. Stadionului nr. 3A. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei referitoare la Intrarea Grădinilor din art. 1 al Hotărârii nr. 272/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la unele străzi din municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 45. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 95 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act aditional a contractului de concesiune F.N./06.12.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Cristescu Dragoş – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren situat în Ploieşti, Şos. Vestului nr. 1A în două loturi şi modificării prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 236044/15.01.2004 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Aleea Raicu S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ghiţă Elena şi doamna Ghiţă Sonia Elena, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti şi doamna Curcudel Doina – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
 49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 7254/01.08.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ciulin Claudia şi domnul Ciulin Vasile, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
 50. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Inconex Com S.R.L., societate aflată în procedura insolvenţei şi reprezentată prin lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Siliste Cristian Dragoş – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu şi Marcian Cosma.
 51. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Raul Petrescu, Constantin Gabriel Minea, Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 52. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Robert Vîscan, Raul Petrescu, Cristina Ana-Maria Enache, Paulica Drăgușin, Ionuţ Cristian Ionescu, Marilena Stanciu şi Sanda Dragulea.
 53. Proiect de hotărâre privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unei locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Robert Vîscan, Raul Petrescu, Cristina Ana-Maria Enache, Paulica Drăgușin, Ionuţ Cristian Ionescu, Marilena Stanciu şi Sanda Dragulea.
 54. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor terenuri ce au făcut obiectul contractului de închiriere încheiat cu SC Mecca Plast Service SA – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 55. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi S.C. CONPET S.A. CIF RO1350020 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 56. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi Toader Emilia si Toader Valentin – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 57. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către municipiul Ploieşti a imobilului situat în Ploieşti, Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Popa şi Marilena Stanciu.
 58. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Ploieşti şi C. Aleea Raicu S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Modernizare sistem rutier strada Valea Albă – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Modernizare sistem rutier şi trotuare strada Vaslui – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare sistem rutier şi trotuare strada Verii – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire depozit produse finite – P, birouri – P+1, platforma betonată, copertină, cabină, poartă de acces, magazie deşeuri, firmă luminoasă, parcare interioară, împrejmuire, soclu stâlpi steaguri” Str. Mihai Bravu, nr. 231, Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu şi Nicolae Şuga.
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Completare destinaţie teren – zona de instituţii şi servicii profesionale şi industriale nepoluante/depozitare (IS/ID) şi stabilire indicatori urbanistici” Str. Poligonului, nr. 6A, Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu şi Nicolae Şuga.
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de aliniere la strada Transilvaniei” str. Transilvaniei, nr. 20, Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu şi Nicolae Şuga.
 65. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Lupu Adrian Gelu, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Popa Constantin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Ganea Cristian Mihai, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Mateescu Radu Valentin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Socoleanu Marcel Radu, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 71. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Cosma Marcian, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Pană George, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Ganea Cristian Mihai, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 75. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Popa Constantin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Popa Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Minea Constantin Gabriel, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Socoleanu Marcel Radu, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 79. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti, modificată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al doamnei Dragulea Sanda, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Botez George Sorin Niculae, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 82. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Ganea Cristian Mihai, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 83. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al domnului Pană George, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 84. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al doamnei Stanciu Marilena, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 85. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.