Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă ordinară. Vezi ce se va discuta

Publicat in Administratie 26 Mai 2015 1027 ori
Google+ WhatsApp
Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă ordinară. Vezi ce se va discuta
Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă ordinară. Vezi ce se va discuta

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2015, începând cu orele 13.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 23 aprilie 2015.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 mai 2015.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti  artistului plastic Florin Şuţu – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Radu Socoleanu, Sanda Drăgulea şi Larisa Băzăvan.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti  violonistului Gabriel Croitoru – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Radu Socoleanu, Sanda Drăgulea şi Larisa Băzăvan.

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul MIHAI MARIAN – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Enache Cristina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa..

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului “Spiru Haret” Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2014 ale bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului creditelor interne – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2015 în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 de la S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2015, pentru Asociaţia Deţinuţilor Politici din România – Filiala Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2014 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

16. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420/25.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

17. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 69/26.02.2015 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Ploieşti, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/03.04.2015 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Radu Mateescu.

18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 299/30.10.2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova” – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.

19. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

20. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/2014 privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de acționar la S.C. ”Parc Industrial Bărcănești” S.A. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu teodorescu.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2004 pentru aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat al municipiului Ploieşti şi a documentelor generate de această acţiune – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2015 de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2015-2016 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 50 mp din incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” către «Asociaţia de părinţi Şcoala Nicolae Titulescu» în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Cristina Ana–Maria Enache, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu și Sanda Dragulea.

26. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului proprietatea municipiului Ploieşti, situat in Ploieşti, strada Podul Înalt, nr. 8, bl. 4D, sc. A, ap. 12, et. 3 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.

27. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Cristina Ana–Maria Enache, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu şi Sanda Dragulea.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri, situate în Ploiești, str. Cuza Vodă – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

29. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor art. 1al Hotărârii Consiliului Local nr. 101/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 347/2001 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului teren în suprafaţă de 2886mp către Parohia Sfântul Ioan - iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, Str. Malu Roşu nr.102, în care funcţionează Şcoala Gimnazială “Nicolae Simache” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 13 din anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”, referitoare la imobilul teren situat în Ploieşti str. Unirii nr. 2, Bl. MAN – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

32. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 370/30.09.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind stabilirea oportunităţii achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1 – iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

33. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a cotelor indivize de teren de 155,84 m.p., din suprafaţa totală de 1870 m.p., situat în Ploieşti, str. Tinosu nr. 36, cu nr. cadastral 127067, Carte Funciară nr. 127067, către cei 12 beneficiari de locuinte construite prin intermediul Asocia]iei Habitat for Humanity Rom@nia – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

34. Proiect de hotărâre privind repartizarea către Asociaţia Alianţa pentru Drepturile Omului din România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Vlad Ţepeş nr. 37 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Cristian Dumitru.

35. Proiect de hotărâre privind ieşirea din indiviziune asupra apartamentului 53 situat în Ploieşti, bl.26D, etaj 5, Bdul Republicii nr. 171 Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor 546, 590 si 1092 (referitoare la imobilele situate în str. Gen.Eremia Grigorescu, nr. 2, bl.26, sc.B, ap.34, et.1, Aleea Laurilor, nr.2, bl.35A, sc.A, ap.7, et.1 şi str.Progresului, nr.10) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti si poziţiei 7 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, strada Progresului, nr. 10) din Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.118/30.04.2009 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiesti – iniţiat de consilieri Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire clădire birouri (P+1), împrejmuire, alei acces, parcare şi branşamente utilităţi” B-dul Bucureşti, nr. 70, Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu şi Iulian Bolocan.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de aliniere” cu obiectiv secundar: construire locuință P+2 B-dul. Republicii, nr. 319, Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Iulian Bolocan și Răzvan Ursu.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație teren din <zonă industrială pentru transporturi> și <zonă perdele de protecție> în <zonă rezidențială, instituții și servicii> și <căi de comunicație> și modificare indicatori urbanistici pentru parcelare teren” Intr. Morilor, nr. 3A, Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Iulian Bolocan, Nicolae Șuga și Răzvan Ursu.

40. Diverse.

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.