Consiliul Local Ploiești, convocat în ședință ordinara. Află ce se va discuta

Publicat in Administratie 16 Decembrie 2014 1666 ori
Google+ WhatsApp
Consiliul Local Ploiești, convocat în ședință ordinara. Află ce se va discuta
Consiliul Local Ploiești, convocat în ședință ordinara. Află ce se va discuta

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat in sedinta ordinara in data de 17 decembrie, incepand cu orele 12.00, la sala de sedinte de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 25 noiembrie 2014.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 noiembrie 2014.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local nr. 428/27 noiembrie 2014 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, copilul CÎRSTEA TUDOR ANDREI – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu şi Silviu Sorin Constantin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2014 de la S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti să semneze contractul de împrumut bancar, necesar realizării investiţiei „Construire Piaţă Agroalimentară Centrală Ploieşti” şi aprobarea garantării acestui împrumut bancar cu imobilele prezente şi viitoare, proprietatea S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2015 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 – zona A, 15222/24.08.2011 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gabriel Constantin Minea.

16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gabriel Constantin Minea.

17. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul din Ploieşti, str. Vlad Ţepeş nr. 30 în care funcţionează Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza” (corp C) – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiesti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal stabilit conform normativului de personal, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare ale Spitalul de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar iulian Bădescu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Silviu Sorin Constantin şi Raul Alexandru Petrescu.

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Silviu Sorin Constantin şi Raul Alexandru Petrescu.

23. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marcian Cosma, George Pana şi Marilena Stanciu.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 110 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune F.N./ 06.12.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Ioniță Ion – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi George Pană.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 229133/15.12.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Gabriel Minea.

26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 410/28.10.2014 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

27. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Silviu Sorin şi Raul Alexandru Petrescu.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuinţe – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei 269 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Valeni, nr.28) şi completarea poziţiei 1156 (referitoare la imobilul situat in Ploieşti , str.Săpunari, nr.8) din Anexa 1 la Hotărarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

30. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Ghinea Traian a suprafeţei de teren de 501,32 mp, cotă indiviză din suprafaţa totală din acte de 1.139,72 mp, din măsurători de 1.140 m.p., situat în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 17, cu nr. cadastral 3172, Carte Funciară 136672 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Marcian Cosma, George Pana şi Stanciu Marilena.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “Dezmembrare Tarla 44 şi parcelare teren Cartier <Mitică Apostol>” – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Radu Socoleanu şi Răzvan Ursu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă destinație specială în zonă instituții și servicii și modificare indicatori urbanistici” Șos. Vestului, nr. 14-16, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Radu Socoleanu şi Adrian Lupu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire şi modificare indicatori urbanistici (POT, CUT) şi regim de aliniere pentru restructurare clădiri existente şi construire spaţiu comercial” Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 198-202 Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinaţie funcţională mixtă în zonă de industrie nepoluantă şi servicii, modificare indicatori urbanistici” Str. Mărăşeşti, nr. 319, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Adrian Lupu, Razvan Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

 35. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

36. Diverse.

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.