Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă ordinară. Vezi AICI proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat in Administratie 24 Octombrie 2014 1331 ori
Google+ WhatsApp
Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă ordinară. Vezi AICI proiectele aflate pe ordinea de zi
Consiliul Local Ploieşti, convocat în şedinţă ordinară. Vezi AICI proiectele aflate pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti se întruneşte în şedinţă ordinară, marţi 28 octombrie, începând cu orele 14.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din Palatul Administrativ. Consilierii vor lua în discuţie următoarele proiecte:

 

1.       Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 24 septembrie 2014.

2.       Întrebări şi interpelări.

3.       Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul ANTONESCU PETRU DAVID – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.

4.       Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul GIOROC ANDRA VIOLETA – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.  

5.       Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul LUNCASU MARIUS – iniţiat de consilerii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuţ Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.

6.       Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti artistului plastic Ovidiu Paştina – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, şi Larisa Băzăvan.

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Extindere reţea gaze Cartier locuinţe str. Găgeni EDEN (cofinanţare)” de către municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8.       Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploieşti, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 425/25.10.2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Radu Mateescu şi Silviu Sorin Constantin.

9.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Badescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Radu Mateescu şi Silviu Sorin Constantin.

10.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Radu Mateescu şi Silviu Sorin Constantin.

11.     Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16.     Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17.     Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 433/28.11.2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18.     Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 121/31.03.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de licitaţie publică în vederea închirierii unor suprafeţe de teren din cimitirele Municipiului Ploiesti, aflate in administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între municipiul Ploieşti şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - C.F.R Călători S.A. Bucureşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

21.     Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 5 mp în incinta Colegiului Naţional ,,Jean Monnet" către Asociaţia de parinţi, în vederea desfăsurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22.     Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

23.     Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

24.     Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Viscan, Daniel Puiu Neagu, Raul Alexandru Petrescu.

25.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare şi Fundaţia Principesa Margareta a României – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.  

26.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la protocolul de cooperare nr. 5680/06.06.2013, încheiat între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare şi Asociaţia Sfântul Nicolae comuna Brebu – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Raul Alexandru Petrescu, Robert Ionuț Vîscan şi Daniel Puiu Neagu.

27.     Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unui imobil-construcţie din incinta Spitalului Municipal Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 59, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe şi Bolocan Iulian.

28.     Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 159/29.04.2014 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind includerea unui drum de acces în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe şi Bolocan Iulian.

29.     Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 299/29.11.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” referitor la imobilul – teren situat în str. Ovidiu nr. 2 – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe şi Bolocan Iulian.

30.     Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. şi transmiterea unei părţi din imobilul situat în str. Cătinei nr. 17A în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe şi Bolocan Iulian.

31.     Proiect de hotarare privind preluarea din administrarea S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiesti a unei suprafete de teren in vederea realizarii obiectivului de investitii „Strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Gh. Gr. Cantacuzino” – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

32.     Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

33.     Proiect de hotarare privind oferta de dona]ie din partea S.C. Triumf Construct S.A. c\tre municipiul Ploie[ti având ca obiect rețelele de utilități din incinta Cartierului Eden situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98 A – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

34.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiului Ploiesti si S.C. CORAL IMPEX SRL, pentru exploatarea in comun a unui “Incinerator municipal” amplasat pe terenul intravilan in suprafata de 5000mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Ploiesti – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe şi Bolocan Iulian.

35.     Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti a unei parti din imobilul situat in municipiul Ploiesti, strada Andrei Mureseanu, nr. 56, judetul Prahova numar cadastral 137580, carte funciara 137580, in suprafaţa utila de 443,01mp, din domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

36.     Proiect de hotarare privind organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unui imobil situat in Municipiul Ploiesti, strada Lupeni nr. 6B, judetul Prahova, numar cadastral 122279, CF Nr. 122279 – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian.

37.     Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului – Pietonal 1 în două loturi – iniţiat de consilierii Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe şi Bolocan Iulian.

38.     Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 249 (referitor la imobilul situat in Ploiesti, str. Trandafirilor, nr. 2A) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea,   Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

39.     Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune a terenului situat în Ploiești, str. Văleni nr. 28 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

40.     Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Bocter Victoria a suprafeţei de teren de 107,98 m.p., cotă indiviză din suprafaţa totală din acte de 328,00 m.p. din masuratori 332,00 m.p., situat în Ploieşti, str. Căliman nr. 15, cu nr. cadastral 135135, Carte Funciară nr. 135135 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

41.     Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Popa Gica si domnul Popa Constantin a suprafeţei de teren de 582,625 m.p., cotă indiviză din suprafaţa de 1.165,25 m.p., indiviz din totalul de 1.329 m.p. situat în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 18, cu nr. cadastral 126658, Carte Funciară nr. 126658 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

42.     Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Ghinea Traian a suprafeţei de teren de 501,32 mp,cotă indiviză din suprafaţa totală din acte de 1.139,72 mp, din măsurători de 1.140 m.p., situat în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 17, cu nr. cadastral 3172, Carte Funciară 136672 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

43.     Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploieşti şi S.C. POLISERV JG (PJG) S.R.L., CUI 1351085 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

44.     Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de colaborare între Municipiul Ploieşti şi Asociaţia Filiala din Ploieşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România – iniţiat de consilierii consilieri Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

45.     Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 1440/20.01.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Bălăşoiu Eugenia pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Ploieşti, strada Petrolului nr. 8A – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

46.     Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Constantin Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

47.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire centru de comandă unică S+P+2E (sediu administrativ central)” Str. Mihai Bravu, nr. 235, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Răzvan Ursu şi Nicolae Șuga.

48.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Staţie mixtă carburanţi (GPL, motorină, benzină), împrejmuire şi branşamente” Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 67, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Paulica Draguşin, Radu Socoleanu şi Nicolae Şuga.

49.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire clădire birouri (P+1), împrejmuire, alei acces, parcare şi branşamente utilităţi” B-dul Bucuresti, nr. 70, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Paulica Drăguşin, Radu Socoleanu şi Nicolae Şuga.

50.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amplasare module PVC în Piaţa Vest” Str. Baraoltului, nr. 3, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu, Paulica Drăguşin, Radu Socoleanu şi Nicolae Şuga.

51.     Diverse.

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.