Consiliul Local, in sedinta. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat in Administratie 27 Martie 2014 357 ori
Google+ WhatsApp
Consiliul Local, in sedinta. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi
Consiliul Local, in sedinta. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2014, începând cu ora 15.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 februarie 2014.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 12 martie 2014.
3. Întrebări şi interpelări.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Costel Horghidan.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti  artistului plastic Dan Platon – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Drăgulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti  multiplului campion şi maestru internaţional de şah Florin Gheorghiu – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Drăgulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul Mîndruţiu Valentin Emil – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea şi Silviu Sorin Constantin.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2014 de la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
12. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport aparţinând SC ELBUS TOUR SRL ŞI SC LICRIF IMPEX SRL, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, pentru perioada martie-decembrie 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 273 din 30.08.2010 privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spaţii aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.
15. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial „Constantin Stere” – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 246/26.07.2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Cătălina Bozianu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale Municipiului Ploieşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2014 şi a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.
23. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unitǎţii de învǎtǎmant din Municipiul Ploieşti, str. Bobalna nr.44 din Liceul de Artǎ „Carmen Sylva” în Colegiul de Artǎ „Carmen Sylva” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2014-2015 – iniţiat de consilierii Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Larisa Băzăvan şi Cristian Dumitru.
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de administrare încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2009 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie din unităţile de învătământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 36 mp din cadrul Colegiului Naţional ,,I. L. Caragiale”, Asociaţiei „AP 150 CNILC - Asociaţia părinţilor din Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” şi Asociaţiei „PH CHIM” - Asociaţia cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Ploieşti şi a Halelor Centrale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată şi completată – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Viscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2006 privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
31. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate unei locuinţe libere aflate în fondul de locuinţe sociale şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
32. Proiect de hotărâre privind imobilul - Stadion Ilie Oană – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
33. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de transport public local, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
34. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la unele imobile din zona centrală a Municipiului Ploieşti – iniţiat consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
36. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 130/2005 privind trecerea unui teren situat în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 59, din domeniul public al municipiului Ploieşti în domeniul public al judeţului Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
37. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile – terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
38. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 267/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti referitor la actualizarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Ploieşti, str. Romană nr. 81 – fosta baie publică – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Inconex Com S.R.L. societate aflată în procedura insolvenţei şi reprezentată prin lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Silişte Cristian Dragoş – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
40. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Galitz Georgeta Manuela a unui teren în suprafaţă de 85 mp, situat în Ploieşti, str. Decebal nr.12, nr. cadastral 136349, Carte funciara 136349, în vederea extinderii construcţiei existente – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
41. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren catre Stanemir Costinel în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Soldat Erou Arhip nr. 3A, bl. M13, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon în suprafaţă de 4,98 mp. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
42. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Bocanescu Bogdan Gabriel în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Marasesti nr. 280, bl. 163B, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon în suprafaţă de 3,83 mp. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
43. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Nistoroiu Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Chimiei nr. 8, bl. 23C, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon în suprafaţă de 4,90 mp, si alee acces 6,50 mp. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
44. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile terenuri din domeniul privat al Municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
45. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti cu o nouă poziţie având numărul curent 1244 referitoare la cota de ¾ din apartamentul nr. 53 din blocul 26D, etajul 5, b-dul Republicii nr. 171 Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
46. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor poziţii din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
47. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 20/30.01.2014, referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Praga nr. 14 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
48. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei materialelor achiziţionate de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti din alocaţii bugetare, pentru reabilitarea căii de rulare tramvai pe traseul 101, în zona Prahova - str. Nicolae Bălcescu, pentru lucrarea de reparaţie curentă a căii de rulare din depoul de tramvaie, obiectiv ce nu face parte din proiectul de reabilitare a liniilor de tramvai din Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
49. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 229/27.06.2013 privind aprobarea delegării indirecte şi a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restricţie de construire” ob. secundar: construire sediu de birouri S+P+3E, amenajare incintă şi accese Tarla 2, Parcela A 4/15, Ploieşti, jud. Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Mihai Ganea, Paulica Drăguşin, Răzvan Ursu şi Costel Horghidan.
51. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
52. Diverse.
- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru semestrul al II-lea al anului 2013.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.