Chiar dacă nu se ştie cifra exactă a românilor plecaţi la muncă în străinătate, numărul acestora schimbându-se de la o săptămână la alta, cert este că inclusiv în judeţul Prahova nu este localitate în care să nu se cunoască faptul că sunt destule persoane plecate “afară”. Ba, în multe dintre situaţii, cele patru-cinci luni cât fuseseră luate în calcul iniţial pentru munca în străinătate, unde salariile sunt în euro, de ordinul miilor, s-au transformat în zeci de ani, nenumărate fiind cazurile familiilor care şi-au stabilit acolo reşedinţa.

Realitatea a demonstrat însă că dacă e rost de făcut bani, inclusiv prin intermediul  primirii unor beneficii sociale, nu puţini au fost cei care au considerat că pot împuşca doi iepuri deodată, adică să încaseze bani atât din România, cât şi din ţara în care s-au stabilit. Aşa se face că, atât în 2017, cât şi în primele luni ale acestui an, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova a dispus, în cazul a sute de prahoveni, suspendarea drepturilor de primire a unor beneficii sociale în România deoarece persoanele în cauză aveau acest drept în ţările unde lucrează.

Anul trecut, în urma unor verificări efectuate, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a dispus, în 621 de cazuri, suspendarea beneficiilor sociale acordate în România tot atâtor persoane, fiindcă acestea aveau dreptul să le primească în state membre UE, acolo unde s-au dus să muncească.

Măsura a fost aplicată ca urmare a schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene referitoare la acordarea unor beneficii familiale. Astfel, aşa cum arată o situaţie de la nivelul lui 2017, aproape 1000 de formulare europene au fost transmise din state membre UE către România, în vederea verificării drepturilor de beneficii sociale în statul în care îşi au reşedinţa membrii familiei lucrătorului migrant. Cele mai multe documente – 575 – au fost transmise din Germania, urmată de Belgia – 58, Italia – 57, Olanda şi Suedia – câte 47, pe listă mai figurând Austria, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Elveţia, Norvegia, Portugalia.


Totodată, în vederea efectuării aceloraşi verificări, alte 464 de formulare europene au fost transmise de autorităţile din România către state membre UE, cele mai multe – 220 – fiind expediate în Spania, urmate de Italia – 75, pe listă mai regăsindu-se Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Norvegia, Franţa, Austria. Aceste verificări încrucişate au fost însă în avantajul unora dintre prahovenii care muncesc în străinătate, în sensul că, în 2017, pentru 403 cazuri s-a luat decizia de acordare a drepturilor de beneficii sociale în România, pentru că persoanele în cauză nu întruneau condiţiile necesare să le primească din statele unde lucrau. Este vorba despre mai mult de 200 de persoane stabilite în Spania, în Italia – 76, Marea Britanie – 23, dar şi despre alţi prahoveni care muncesc în Franţa, Germania, Grecia, Austria, Cipru etc.


Schimbul de informaţii între statele membre UE în vederea acordării beneficiilor familiale a continuat şi anul acesta. Astfel, în urma verificărilor efectuate în primul trimestru, în 150 de cazuri s-a dispus suspendarea drepturilor de beneficii sociale în România, fiind vorba despre prahoveni care lucrau în Germania, Italia, Marea Britanie, Luxemburg, Austria, Belgia, Cipru, Olanda, Suedia, Elveţia. De asemenea, în alte 121 de cazuri s-a luat decizia de acordare a drepturilor de beneficii în România.

CUM POATE FI EVITATĂ SUPRAPUNEREA DREPTULUI LA BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN INTERIORUL UE

Regulile de prevenire a suprapunerii dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei vizează prevenirea situaţiilor în care părinţii primesc drepturi în aceeaşi perioadă de timp din partea mai multor state membre, în baza activităţii desfăşurate în aceste state membre sau în baza reşedinţei copiilor într-un stat membru UE sau care aparţine Spaţiului Economic European. Pentru o mai bună clarificare a acestor situaţii, Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială oferă o serie de detalii, şi cu exemplificări, în funcţie de cazul în care un membru al familiei lucrează sau nu în străinătate.


* Activitatea părintelui şi reşedinţa copilului în România şi activitatea celuilalt părinte în alt stat membru


Dacă statul de reşedinţă a copilului este România(RO), iar unul dintre părinţi are activitate în RO, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru UE, statul competent cu plata prestaţiilor va fi România (stat de reşedinţă a copilului şi de activitate a unuia dintre părinţi), iar celalalt stat membru de activitate va acorda un complement diferenţial, stabilit ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru şi cuantumul plătit de România. Exemplu: România (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteşte 84 de lei (aproximativ 19 euro), iar Germania (stat de activitate a celuilalt părinte) plăteşte 184 de euro. În acest caz, pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, Germania va plăti un complement diferenţial de 165 euro, în baza activităţii unuia dintre părinţi în acest stat membru UE.


* Activitatea unui părinte este în România, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru, iar reşedinţa copilului în acest stat membru


Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfăşoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci acel stat membru trebuie să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copil. Totuşi, dacă România are un cuantum mai mare al beneficiilor de asistenţă socială, va acorda un complement diferenţial stabilit ca diferenţă între cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de România şi cuantumul plătit de acel stat membru. Exemplu: Spania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) plăteşte 25 de euro. România (stat de activitate a celuilalt părinte) plăteste alocaţie de stat 200 de lei (aproximativ 45 euro). În acest caz, pentru a evita cumulul de beneficii de asistenţă socială şi pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, România va plăti un complement diferenţial de 20 de euro, adică aproximativ 88 de lei.


* Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în România, împreună cu celălalt părinte, care nu desfăşoară nicio activitate


Ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în România, conform legislaţiei acelui stat. Dacă în România cuantumul alocaţiei pentru copil este mai mare decât cuantumul acordat în statul membru de activitate, România plăteşte diferenţa între suma acordată conform legilor sale şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru. Exemplu: În Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul prestaţiilor este 137 de euro. În România (stat de reşedinţă al copilului, cuantumul beneficiilor este de 84 de lei (aproximativ 19 euro). Deci, Italia va plăti beneficiile pentru copil în cuantum de 137 de euro, iar România va suspenda dreptul la alocaţie de stat, pentru că nu există o diferenţă de plată între suma acordată conform legislaţiei italiene şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei române.


* Activitatea părinţilor într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în România (în întreţinerea bunicilor sau a altor persoane)


Ţara în care îşi desfăşoară activitatea părinţii va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în România, conform legislaţiei acelui stat. Dacă România acordă beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, pe baza reşedinţei copilului, în cuantum mai mare decât statul membru de activitate al părinţilor, atunci România va plăti un complement diferenţial, adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale şi cuantumul acordat de statul de angajare a părinţilor. Exemplu: Germania (stat de activitate a părinților) plăteşte 184 de euro. România (stat de reședință a copilului) plătește alocaţie de stat în valoare de 84 de lei (aproximativ 19 euro). În acest caz, Germania va plăti prestaţiile pentru copil în cuantum de 184 de euro, iar România va suspenda dreptul la alocația pentru copil deoarece cuantumul la care are dreptul copilul conform legislaţiei române nu depășeste cuantumul plătit de Germania.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a pus punct campaniei de primire a cererilor pentru acordarea subvenţiilor, 15 mai fiind termenul limită până la care fermierii puteau să depună aceste solicitări. La sediul Centrului județean și la sediile centrelor locale APIA Prahova a fost primit un număr de 10.225 de cereri, pentru suprafața de 136.387,69 hectare.

Fermierii au putut depune o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţineau suprafeţe de teren în localităţi sau judeţe diferite. Pentru suprafeţe mai mari de 50 hectare de teren agricol, cererile s-au depus la centrele județene APIA, iar în cazul în care s-au cerut subvenţii pentru o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol solicitările s-au depun la centrele locale.


După cum au precizat reprezentanţii APIA Prahova, în perioada 16 – 31 mai inclusiv, la sediile centrelor județene şi cele locale ale APIA, fermierii pot depune modificări la cererile unice de plată depuse în cadrul campaniei 2018, fără aplicarea de penalităţi.


După această etapă, APIA va efectua, în perioada 4 iunie – 4 iulie, controlul administrativ, inclusiv cel preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea eșantioanelor. Ulterior, în perioada 5 iulie – 1 octombrie, se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren.

Plata avansului se va face în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, iar cea finală, ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat, se va efectua între 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019, cu precizarea că, în ceea ce priveşte cuantumul subvenţiilor, acesta se va stabili printr-o Hotărâre de Guvern, după efectuarea controalelor menţionate.

Sprijinul financiar acordat fermierilor este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Cu scopul de a celebra tradiţiile româneşti, mâine, la Bucov, va avea loc Festivalul salcâmului înflorit. Evenimentul este organizat de către Școala Gimnazială „Constantin Stere” din Bucov, fiind vorba despre un concurs judeţean, aprobat în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2018.

Proiectul își propune promovarea folclorului românesc prin obiceiuri, tradiții, dansuri, costume și cântece populare, în vederea dezvoltării şi promovării valorilor naţionale, dar şi pentru a celebra natura, manifestarea fiind organizată în perioada în care salcâmii înfloresc, de aici şi denumirea festivalului.

Anul acesta, manifestarea a ajuns la a treia ediţie, noutatea faţă de primele două acţiuni fiind aceea că printre participanţi, alături de elevi din unităţi şcolare prahovene, se vor afla şi concurenţi din alte judeţe. Mai mult, pentru că anul acesta manifestările culturale sunt organizate sub egida Centenarului Marii Uniri, pe scena Sălii de sport a comunei Bucov – locul unde se va desfăşura manifestarea – vor fi prezente ansambluri folclorice, formate din elevi din ciclul primar şi de gimnaziu, din unităţi şcolare atât din mediul urban, cât şi din cel rural prahovean, dar şi din Bistriţa Năsăud şi Republica Moldova, de la Centrul de Creaţie al Copiilor „Cantemir”.

Aşa cum a fost conceput, concursul are două secţiuni, prima fiind dedicată interpretării vocale – pentru soliști sau grup vocal, iar cea de-a doua – dansului popular, respectiv obiceiurilor și tradițiilor populare. Iar în funcţie de evoluţiile concurenţilor, în vederea desemnării câştigătorilor, criteriile de apreciere vor fi următoarele: autenticitatea cântecului (linia melodică, textul), a dansului și a obiceiului; calitatea tehnică și artistică a interpretării; reprezentativitatea costumului popular în raport cu zona folclorică de proveniență; ținuta artistică și prezența scenică a artiștilor.


Drept dovadă că organizatorii şi coordonatorii “Festivalului salcâmului înflorit” – prof. Alina Trupoiu, director, prof. Mihaela Brăslaşu, director adjunct, prof. Ionel Iordache – de la Şcoala Gimnazială “Constantin Stere” de la Bucov – îşi doresc o manifestare de excepţie stau cifrele celei de-a treia ediţii: participanţi din 23 de școli din județul Prahova, Bistrița Năsăud și Republica Moldova, 363 de elevi, 31 de profesori coordonatori.

Retailerul Mega Image retrage de pe piaţă un sortiment de brânză franţuzească în urma unei informări primite de la furnizorul produsului cu privire la o suspiciune de contaminare cu Escherichia Coli O26, informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

"Punctul Naţional de Contact RASFF România a fost notificat de către Punctul European de Contact RASFF asupra unei retrageri iniţiată de compania Mega Image pentru sortimentul de brânză Reblochon de Savoie au lait cru 450g. Retragerea produsului a fost iniţiată în urma unei informări primite de la furnizorul Societe Fromagerie Chabert despre existenţa unui suspiciuni de contaminare cu Escherichia Coli O26 a produsului", precizează autoritatea sanitară veterinară, citată de Agerpres.

Loturile suspecte sunt cele a căror serie de identificare începe cu 8CR.

ANSVSA colaborează cu Mega Image România în acţiunea de retragere a loturilor de produse suspicionate de pe piaţă, urmărind modul de retragere de la comercializare precum şi alte acţiuni pe care compania le întreprinde, cum ar fi informarea consumatorilor.

Magazinele în care a fost distribuit acest produs sunt Mega Image Ion Mihalache, Mega Image Cobălcescu, Mega Image Băneasa, Mega Image Tomis Constanta.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile ANSVSA, Mega Image România a transmis Autorităţii anunţul privind retragerea tipului de produs suspicionat, care conţine detalii şi recomandări pentru consumatori.

Consumatorii care au achiziţionat acest produs trebuie ca, în măsura în care este posibil, să-l returneze însoţit de un bon fiscal în magazinul din care a fost achiziţionat.

Cel mai puternic laser din lume va fi pus în funcţiune, astăzi, chiar în România. Aparatul de la Măgurele a costat 300 de milioane de euro, iar în implementarea investiției au fost implicaţi nu mai puţin de 140 de specialişti.

Aparatul de ultimă generaţie va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, la identificarea conţinutului butoaielor cu deşeuri radioactive, fără a fi desfăcute, dar şi la testarea materialelor care se folosesc în misiunile spaţiale.

Fabrica British American Tobacco (BAT) din Ploieşti va fi condusă de Michael Adamson, care a fost numit director de operaţiuni pentru Europa Centrală şi de Sud, noul executiv urmând să coordoneze din România activităţile fabricilor din Serbia şi Croaţia, arată un comunicat transmis joi de companie.

Fostul director al unităţii de la Ploieşti, Francisco Toso, a condus divizia începând cu anul 2015, iar de la 1 mai acesta a preluat un alt post în cadrul companiei din Africa de Sud.

„În cei 27 de ani petrecuţi în cadrul BAT, Michael Adamson a fost implicat în operaţiunile companiei din Canada, Elveţia şi Ungaria. Înainte de a se alătura echipei din România, Adamson a lucrat la Globe House - sediul global al BAT din Londra, Marea Britanie - ca membru al echipei globale de producţie responsabilă de strategia tehnologică a Grupului şi de guvernanţa tehnică a investiţiilor de capital. În poziţia actuală, responsabilităţile lui Michael Adamson includ coordonarea fabricilor BAT din România, Croaţia şi Serbia şi a lanţurilor de aprovizionare ale companiei pentru Europa de Sud şi de Est”, se precizează în comunicat.

„Sunt bucuros să mă alătur echipei de oameni dedicaţi şi profesionişti din Ploieşti. Cei 800 de colegi, angajaţii şi contractorii BAT, care lucrează în schimburi, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, sunt cei care ne permit să fim unul dintre cei mai mari exportatori din România. Rezultatele lor au atras investiţii constante în ultimii ani, ceea ce a transformat fabrica din Ploieşti în a doua cea mai mare fabrică a companiei din Europa şi cea de-a cincea din lume”, a declarat Michael Adamson.

De la înfiinţarea companiei din Ploieşti şi până în prezent s-au făcut investiţii de peste 130 de milioane de euro, iar acum unitatea din România este una dintre cele mai moderne şi dezvoltate din punct de vedere tehnologic ale grupului.

„Aproximativ 60% din volumele produse în fabrică sunt destinate exportului, acestea ajungând în peste 45 de ţări din întreaga lume, inclusiv Rusia, Japonia, Brazilia, Italia, Regatul Unit şi Danemarca”, arată comunicatul.

În martie, British American Tobacco a anunţat că Aria Europa Centrală şi de Sud, care include şi România, va fi condusă de către Ram Addanki, numit director general. Aria Europa Centrală şi de Sud cuprinde 8 ţări care raportează către România începând cu sfârşitul anului 2017 - Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Slovenia şi Croaţia - precum şi regiunea Kosovo.

Opt persoane au fost conduse la audieri, joi, după finalizarea percheziţiilor efectuate de poliţiştii din Prahova în două dosare privind săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi sustragere de material lemnos.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova transmis AGERPRES, poliţiştii din Vălenii de Munte au efectuat nouă percheziţii în localitatea Ceraşu, la persoane bănuite că au furat material lemnos dintr-o pădure privată.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2017 - mai 2018, persoanele în cauză ar fi tăiat fără drept şi sustras material lemnos din fondul forestier naţional - pădure proprietate particulară. Ulterior, materialul lemnos era valorificat către diverse persoane din localitate", precizează IPJ Prahova în comunicat.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 22 de metri cubi de material lemnos susceptibil a proveni din comiterea infracţiunilor, iar trei persoane au fost conduse la audieri.

De asemenea, poliţiştii din Câmpina au efectuat patru percheziţii în Şotrile.

"În perioada 2017 - martie 2018, persoanele în cauză ar fi tăiat fără drept şi sustras material lemnos din fondul forestier naţional - pădure proprietate particulară", precizează sursa citată.

În acest caz au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, diverse sume de bani, hamuri, drujbe, topoare, precum şi alte unelte susceptibile a fi utilizate în activitatea infracţională, iar cinci persoane au fost conduse la audieri.

La descinderile efectuate cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române participă şi jandarmi. 

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, o ordonanță de urgență care modifică şi completează Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În primul rând se vor corecta greșelile de calcul din luna martie, când unele salarii ”mărite„ erau mai mici decât cele din luna anterioară. Ministerul Muncii a anunțat că modificările au fost agreate cu reprezentanții sindicatelor privind Legea salarizării au fost adoptate de Guvern.

Pentru clarificarea unor prevederi din Legea salarizării, documentul adoptat astăzi stabilește:

  • introducerea unor corecții pentru acele categorii de personal ale căror drepturi salariale nete aferente lunii martie sunt mai mici decât cele plătite în luna februarie 2018, corecții care vor acoperi diferența și care vor fi actualizate în funcție de evoluția drepturilor salariale individuale stabilite potrivit legii; Corecțiile aplicate vor acoperi diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
  • acordarea indemnizației de hrană și pentru personalul din cadrul învățământului superior care a beneficiat de tichete de masă în anul 2017;
  • scoaterea gărzilor din calculul procentului de 30%, parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, în condițiile în care cuantumul sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar, care se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, face imposibilă încadrarea în acest procent, în condițiile în care gărzile reprezintă un element obligatoriu în asigurarea continuității asistenței medicale de urgență, însă sporul acordat pentru activitatea desfășurată în linia de gardă reprezintă un element variabil de la o lună la alta, în funcție de componența echipei de gardă și numărul de zile în care se asigură continuitatea.
  • unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și serviciul de ambulanță al Municipiului București – Ilfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unități sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute în Regulamentul elaborat potrivit art. 23; Practic, se creează posibilitatea depășirii procentului stabilit de ordonatorul principal de credite pentru unitățile sanitare de monospecialitate și serviciile de ambulanță și asigurarea sumelor necesare, în scopul acordării sporurilor prevăzute de Regulamentul-cadru la limita minimă, pentru toate categoriile de personal care intră sub incidența regulamentului.
  • majorarea gradului I pentru funcția de contabil-șef din învățământul preuniversitar;
  • corelarea nivelului de salarizare pentru funcția de director Casa corpului didactic cu cel pentru funcția de inspector școlar;
  • stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de director de îngrijiri, asistent șef serviciu de ambulanță și asistent medical șef, în funcție de salariul de bază aferent funcției de asistent șef și, respectiv, asistent medical principal cu studii superioare.
Bătaie zdravănă între două adolescente, la Pucioasa. Cele două fete, care au avut certuri mai vechi, s-au întâlnit într-un parc, pe drumul către şcoală, şi şi-au împărţit pumni şi picioare ziua în amiaza mare. Cel care a filmat a fost prietenul uneia dintre protagonistele luptei, care a şi a lovit-o pe cealaltă. 

Cele două fete care s-au bătut au 14, respectiv 17 ani şi învaţă la Şcoala Nr. 4 din Pucioasa. Fata mai mare a ieşit învingătoare în această luptă, ajutată fiind şi de prietenul ei, de 25 de ani, care a şi filmat totul. Din această încăierare nu a scăpat nici prietena victimei, care are tot 14 ani. Ambele fete de 14 ani au depus plângere la poliţie.

Incidentul a intrat şi în atenţia ISJ Dâmboviţa, care spune că incidentul a avut loc astăzi. "Comportamentul acela nu e de elevi. Ştiu doar că agresoarea este o fată cu probleme, trăită un an prin România, un an prin Belgia şi era oarecum sub supravegherea organelor de cercetare penală", spune prof. Sorin Ion, inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.

Fetele se vor alege cu siguranţă cu nota scăzută la purtare, iar Poliţia continuă ancheta.

"Părerea mea este că în regulamentul şcolar nu există o sancţiune potrivită unui astfel de comportament. Scanţiunile ar fi trebuit să fie mult mai dure. Singurul lucru care li se poate întâmpla este scăderea notei la purtare, eventual una drastică. Comportamentul acela nu e de elevi. Ştiu doar că agresoarea este o fată cu probleme, trăită un an prin România, un an prin Belgia şi era oarecum sub supravegherea organelor de cercetare penală", mai spune şeful ISJ.

De asemenea, Poliţia a deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe şi distrugere, deoarece, în timpul altercaţiei, uneia dintre fete i-a fost distrus telefonul mobil. Poliţiştii din Pucioasa efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

"La data de 15 mai, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Pucioasa au fost sesizaţi că două adolescente au fost lovite.În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 25 de ani şi o adolescentă de 17 ani le-ar fi agresat fizic.De asemenea, în timpul incidentului, uneia dintre persoanele vătămate i-a fost distrus telefonul mobil. Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa", precizează IPJ Dâmboviţa, într-un comunicat de presă.

 

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind modificările la Legea salarizării convenite cu sindicatele de care vor beneficia angajaţi din Sănătate şi Educaţie, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.


"Astăzi, în şedinţa de Guvern a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care prevede anumite modificări şi completări ale Legii cadru 153/2017, cunoscută drept Legea salarizării unitare. Este vorba despre acele modificări agreate cu reprezentanţii sindicatelor şi managerii de spitale, aceste modificări au fost agreate în urma discuţiilor pe care premierul şi miniştrii de resort le-au avut cu reprezentanţii managerilor şi reprezentanţii sindicatelor", a afirmat miercuri Nelu Barbu. 

El a menţionat că în domeniul sănătăţii actul normativ prevede mai multe clarificări. 

"În primul rând, vorbim despre introducerea unor corecţii pentru acele categorii de personal ale căror drepturi salariale nete aferente lunii martie au fost mai mici decât drepturile salariale nete plătite în luna februarie 2018. Aceste corecţii vor acoperi diferenţa şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia drepturilor salariale individuale stabilite, potrivit legislaţiei în vigoare", a spus Nelu Barbu. 

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a adăugat că, tot în domeniul sănătăţii, OUG stabileşte "scoaterea gărzilor din calculul procentului de 30% pe ordonator de credite în condiţiile în care gărzile reprezintă un element obligatoriu în asigurarea continuităţii asistenţei medicale de urgenţă". 

"De asemenea, mai prevede acest act normativ, unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi serviciul ambulanţă al municipiului Bucureşti-Ilfov să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază. Practic, se creează posibilitatea prin această modificare a depăşirii procentului stabilit de ordinatorul principal de credite pentru unităţile sanitare de monospecialitate şi serviciile de ambulanţă. De asemenea, stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile de director de îngrijiri, asistent şef serviciu de ambulanţă şi asistent medical şef în funcţie de salariul de bază aferent funcţiei de asistent şef, respectiv asistent medical principal cu studii superioare", a declarat Barbu.

El a adăugat că în domeniul educaţiei OUG prevede, între altele, "acordarea indemnizaţiei de hrană şi pentru personalul din cadrul învăţământului superior care a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, majorarea gradului I pentru funcţia de contabil-şef din învăţământul preuniversitar şi corelarea nivelului de salarizare pentru funcţia director casa corpului didactic cu cel pentru funcţia de inspector şcolar".

Pagina 7 din 3067