Incidentul s-a produs pe o insulă nelocuită situată în apropierea frontierei dintre Grecia și Turcia. Maria, o fetiță în vârstă de cinci ani, a murit, după ce a fost înțepată de un scorpion.

Maria făcea parte dintr-un grup de 39 de migranți care număra 22 de bărbați, nouă femei și opt copii.

Citeste si: Tragedie în Grecia! O navă cu 50 de oameni la bord s-a scufundat- Autoritățile elene intervin de urgență

Autorităţile au ignorat apelurile familiei fetiţei
Părinții copilei au cerut disperați ajutorul autorităților elene, dar acestea i-au ignorat.

Potrivit presei străine, migranții au rămas blocați pe insula aflată în "teritoriul nimănui" după ce atât Grecia, cât și Turcia au refuzat să-i primească. Insula se află pe râul Evros, iar toți migranții ar fi aici din 14 iulie, a relatat o femeie pe nume Baida, în vârstă de 27 de ani. Nimeni nu le-a adus hrană, apă sau medicamente.

Se pare că, între autoritățile din Grecia și cele din Turcia a izbucnit un conflict cu privire la situația migranțiilor.

Grecii i-ar fi împins la un moment dat pe cei 39 de migranți în partea din Turcia, iar autoritățile de aici i-au luat și i-au dus pe 1 august pe o a doua insulă, dar plină de insecte, șerpi și scorpioni.

Familia fetiței decedat a cerut insistent ajutorul autorităţilor, dar nu au primit niciun răspuns.

Doi bărbați au murit în rând în încercarea de a scăpa de pe insulă
Doi bărbați s-au înecat în râu în timp ce încercau să scape de pe insula periculoasă, înainte ca Maria să moară, a povestit Baida.

"Ce o să se întâmple? Poate că vom muri cu toții, dimineața. Insula e plină de șerpi, scorpioni și insecte. Vă rugăm să ne ajutați. Vă jur că (aici) e iadul pe pământ și nu e nimeni care să ne ajute", a mai spus aceasta.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 4 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul lucrării care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara -Arad", aflate pe raza unităţilor administrativ - teritoriale: Caransebeş, Păltiniş, Constantin Daicoviciu şi Sacu, judeţul Caraş-Severin; Găvojdia, Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare, Ghiroda, Timişoara, Dudeştii Noi, Sânandrei şi Orţlşoara, judeţul Timiş; Vinga, Şagu, Arad şi Vladimirescu, judeţul Arad

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DN 73A km 0+000 - km 19+910; km 20+975 - 69+340", judeţul Braşov

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes naţional "Amenajare intersecție cu sens giratoriu DN 65 km 6+000, intersecție cu DN 65F Km 0+000"

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea categoriilor de personal din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pentru care se acordă norme de hrană, în timp de pace

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situații de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny" al judeţului Vrancea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Șoseaua Puiești nr. 1"

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn"

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Pătârlagele, judeţul Buzău

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare infrastructură în cazarma 2765 Tuzla"

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea/Clubul Copiilor Bălceşti, în domeniul public al oraşului Bălceşti pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru", pentru desfășurarea activităţilor specifice unităților de învăţământ preuniversitar de stat

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit"

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Risso Matilde"

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea cadrului legal necesar înfiinţării Unității Centrale de Coordonare la nivelul autorităţii vamale în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la asistența reciprocă şi cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Napoli II)

2. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea în cadrul Ministerului Finanţelor a conceptului de Centru de Excelenţă în Tehnologie, în vederea asigurării transferului de expertiză în tehnologii noi şi bune practici din companii de tehnologie de vârf, cu scopul de a creşte capacitatea de colectare, analiză şi valorificare a datelor, a îmbunătăţi procesele interne şi serviciile publice digitale, precum şi de a creşte inovarea în administraţia publică

IV. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2022

Emil Draganescu, subprefect al judetului Prahova, a anuntat ca vor urma controale la institutiile deconcentrate. Draganeacu sustine ca verificarile au loc si in urma reclamatiilor facute de cetateni, dar si pentru a verifica daca institutiile respective au luat masuri pentru combaterea birocratiei.

"Dragi prieteni,

Având în vedere atributul de exercitare, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice vreau să vă aduc la cunoștință că, începând de săptămâna viitoare, voi demara, alături de o echipă din prefectură, acțiuni de verificare la nivelul serviciilor publice deconcentrate din județ!

Principalele aspecte pe care le vom verifica țin de sesizările dumneavoastră, de măsurile luate de instituțiile respective pentru combaterea birocrației, de modul în care sunt respectate termenele de răspuns la petițiile cetățenilor, de transparență și comportamentul funcționarilor de la ghișee etc!

M-am angajat la începutul mandatului să fac acest lucru și îl voi face!", a anuntat Draganescu.

Partidul Social Democrat a criticat USR, susţinând că acest partid "îşi contestă propriile măsuri".

"DISPERARE, numele tău este USR!

Să ajungi să îți contești propriile măsuri, asta înseamnă să fii userist!

Azi sunt extrem supărați pentru că Ministerul Sănătății condus de PSD folosește DOAR 42% din bugetul alocat de Ghinea & Co asistenței tehnice din PNRR pe reforma din sănătate.

Supărarea este și mai mare pentru că asistența este asigurată de una dintre instituțiile prevăzute tot de USR-iști în PNRR, respectiv Organizația Mondială a Sănătății.

Ministrul Sănătății a respectat PNRR-ul la virgulă și a realizat o economie de 60%!

IN TRADUCERE: 30 de milioane de euro au fost salvați, 30 de milioane pentru care useriștii aveau deja pregătită o listă lungă cu firmele lor de casă!

Asistența tehnică se face la un preț mult mai mic și cu o instituție internațională de prestigiu, fix așa cum scrie în PNRR, nu cu prăduitorii de la USR!

În timp ce useriștii vor continua să se tăvălească pe jos, ministrul Rafila va continua să îndeplinească PNRR-ul, jalon după jalon", se arată într-un mesaj postat de PSD pe Facebook.

S-a demonstrat că cafeaua decofeinizată are toate beneficiile pentru sănătate ale cafelei obișnuite, fără nervozitatea sau efectele secundare neplăcute pe care unii oameni le experimentează cu cafeaua tradițională. Cu toate acestea, poate fi greu să găsiți o cafea decofeinizată care să aibă un gust bun și să nu coste enorm.

Aceste sfaturi vă vor ajuta să găsiți cea mai gustoasă cafea decofeinizată disponibilă online, economisind timp și bani în acest proces.

Alegeți prospețimea mai presus de orice altceva

Atunci când cumpărați cafea decofeinizată online, alegeți întotdeauna prospețimea în detrimentul a orice altceva. Asta înseamnă că trebuie să cumpărați de la o sursă de încredere care vinde boabe prăjite în ultimele câteva săptămâni.

Cea mai bună cafea decofeinizată va fi sigilată în vid și va avea o dată de prăjire pe ambalaj. Cele mai bune boabe de cafea decofeinizată sunt importate și adesea prăjite la nivel local. Asigurați-vă că aflați de unde provin înainte de a comanda orice produs.

Alegeți întotdeauna boabe de origine unică

Atunci când cumpărați cafea decofeinizată online, alegeți întotdeauna boabe de origine unică. Cea mai bună cafea decofeinizată este făcută din boabe 100% Arabica care au fost cultivate într-o anumită regiune. Acest lucru conferă cafelei profilul său unic de aromă. Cafelele de origine unică conțin, de asemenea, mai puțină cofeină decât amestecurile, astfel încât vă vor oferi mai multă energie atunci când este nevoie.

Pentru a cumpăra online cea mai bună cafea decofeinizată cu cel mai bun gust, căutați întotdeauna certificări de la terțe părți pentru a asigura calitatea și siguranța. Atunci când cumpărați cafea decofeinizată online, căutați certificarea organică pentru a vă asigura că boabele sunt obținute în mod etic și sunt ecologice.

Dacă cumpărați cafea decofeinizată online, asigurați-vă că citiți recenzii, astfel încât să puteți afla ce cred alți oameni despre ea înainte de a o cumpăra și dumneavoastră!

Alegeți o prăjire ușoară

Când vine vorba de cafea decofeinizata, prăjirile ușoare tind să aibă un gust mai bun decât cele închise la culoare. Asta pentru că prăjirile închise la culoare au tendința de a masca aromele boabelor de cafea. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei cafele cu un gust deosebit, optați pentru o prăjire ușoară. De asemenea, vă va ajuta și stomacul să nu producă prea mult acid.

Deși prăjirile mai ușoare sunt de obicei recomandate pentru cafeaua decofeinizată, asta nu înseamnă că nu pot fi asortate cu orice alt stil. De exemplu, mereu populara presă franceză este foarte ușor de realizat în acest caz și dă rezultate excelente. Se toarnă apă fierbinte în oală, se adaugă cafeaua măcinată grosier, se amestecă ușor și se lasă să se infuzeze timp de 3-4 minute înainte de a o plămădi. Veți obține o cafea decofeinizată bogată și aromată, fără să vă faceți griji că trebuie să măcinați prea multe boabe.

Investiți în râșnițe pentru a obține cel mai bun gust posibil

Râșnițele cu burghiu sunt o investiție esențială pentru iubitorii de cafea, deoarece macină boabele mai uniform decât râșnițele cu lamă. Acest lucru duce la o ceașcă de cafea mai gustoasă.

Atunci când cumpărați o râșniță cu burghiu, căutați una cu burghiu din ceramică sau oțel, care va rezista mai mult decât cele din plastic. De asemenea, ar trebui să luați în considerare cât de ușor este de utilizat și de curățat râșnița. Unele modele vin cu cronometre încorporate, care pot fi utile dacă vă place cafeaua la o anumită tărie.

În cele din urmă, asigurați-vă că citiți recenziile înainte de a achiziționa o râșniță pentru a vă face o idee despre ce cred alți oameni despre performanțele acesteia. Cel mai bun mod de a vă asigura că obțineți cea mai bună cafea decofeinizată online cu cel mai bun gust este să investiți într-o râșniță de calitate și să citiți recenziile înainte de cumpărare.

Cumpărați cafea cu boabe întregi

Cumpărarea de cafea boabe întregi este o modalitate excelentă de a obține cea mai proaspătă ceașcă de cafea posibilă. De asemenea, vă permite să măcinați boabele la grosimea preferată, ceea ce poate face o mare diferență în ceea ce privește gustul.

Dacă sunteți în căutarea celei mai bune cafele decofeinizate cu cel mai bun gust, căutați cafele de origine unică. Cafelele de origine unică vor fi de obicei 100% decofeinizate, oferind cea mai bună aromă fără urme de cofeină. Cafelele care au fost amestecate cu alte amestecuri pot avea un pic mai multă cofeină și astfel nu vor oferi o aromă la fel de pură.

La data de 17 august a.c., în jurul orei 1.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpina în timp ce desfășurau activități pe raza de competență, au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din municipiu.

Întrucât la înmânarea documentelor, polițiștii au sesizat că bărbatul aflat la volan avea un comportament agitat, i-au solicitat acestuia testarea cu aparatul Drugtest, care a indicat pozitiv la o substanță psihoactivă.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Peste 10.000 de carduri pe care românii primeau vouchere sociale au fost blocate pentru că s-au utilizat în mod greșit. Beneficiarii au încercat să cumpere alcool sau tutun cu acești bani.

Distribuirea cardurilor sociale cu ajutoare de la stat a început, dar românii au crezut că pot fenta autoritățile şi să le utilizeze pentru alte beneficii. Unii au încercat să le vândă cu un preţ mai mic decât valoarea încărcată de stat, iar alţii au vrut să achiziţioneze alcool și tutun.

Aceștia s-au trezit cu cardurile blocate. Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, mai bine de 10.000 de carduri pe care românii primeau vouchere sociale au fost deja blocate. Marcel Boloș a declarat că au rămas fără bani și cei care nu au putut fi identificați pentru a-și primi dreptul.

„Peste 10.000 de carduri sunt în momentul de față sunt blocate fie ca urmare a modului defectuos de folosire a lor, fie că sunt probleme de identitate a beneficiarilor de vouchere. Este o datorie a beneficiarului să înțeleagă că ele au fost date pentru a sprijini populația și pentru a nu face comerț cu ele", a precizat Marcel Boloș, într-un comunicat.

Românii care primesc vouchere
Persoanele care beneficiază de ajutor de la stat sunt:

Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Un nou accident rutier s-a produs astazi, in jurul orei 14:30, in sensul giratoriu din Strejnicu, la o zi dupa cel in care au fost implicate 6 autoturisme.

De aceasta data, un microbuz a intrat in coliziune cu un TIR, chiar in sensul giratoriu.

 La fata locului se deplaseaza echipaje ale Politiei si echipaj medical de la Ambulanta Prahova.

Maurizia Nicoară, o tânără din Ploiești a relatat momentele dificile prin care a trecut după ce a fost hărțuită și agresată într-un autobuz de pe traseul 35B. Totul s-a petrecut în după amiaza zilei de luni, 15 august, în jurul orei 16.00.

Când a căutat ajutor la șoferul autobuzului, acesta ar fi ridicat din umeri și i-ar fi spus că nu are ce să le facă bărbaților care o ating. Întregul episod a fost relatat pe pagina de Facebook.

Redăm textul integral al postării
„Scriu aceste rânduri cu speranța că poate, cine știe, va ajunge acest mesaj în atenția dumneavoastră. Este lung, dar cred că sunteți obișnuiți cu astfel de cereri.

Aș dori să vă prezint o problemă despre care poate ați mai auzit, iar dacă nu, se pare că timpul nu este pierdut pentru a afla ceva nou cu privire la ce se întâmplă în posibila viitoare „capitală a tineretului din România din 2024". Nu știu cât de des folosiți mijloacele de transport în comun. Sunt o persoană destul de optimistă, care crede că măcar o singură dată pe an ați ales să mergeți cu unul dintre autobuzele oferite nouă, locuitorilor, pentru a ne deplasa în oraș și ați observat neregulile din acestea. Dacă nu, o să vă rog a-mi permite să le prezint. Nu aș fi ales această modalitate de a evidenția problemele, însă un eveniment pe care l-am trăit aceste zile m-a ambiționat să vă scriu, nefiind prima dată când mă lovesc de un asemenea comportament.

Întâmplarea a avut loc săptămâna aceasta, în mijlocul zilei, cu multă lume în jur. Stăteam liniștită în autobuz, când un specimen care, din nefericire, poate fi identificat drept om, a început să mă atingă. Acesta stătea în spatele meu împreună cu alți doi asemenea lui. Este de menționat faptul că ei umblă doar în grupuri, nu pot în alt fel, singuri nu ar supraviețui; trebuie să se unească mai multe capete pentru a aduna jumătate de creier. Am țipat la ei și vă dați seama de circul gratuit la care s-au putut holba ceilalți, în timp ce ei mă înjurau și râdeau. M-am dus la șofer pentru a-l ruga să îi coboare din autobuz la prima stație și care credeți că a fost răspunsul: „EU să îi dau jos? Cum pot să fac asta? Nu am cum don'șoară, cine te pune să stai acolo, treci mai în față". Și asta a fost tot. Trebuia să tac, să mă mut dintr-o parte în alta și gata, totul s-a rezolvat. Nu are rost să discut despre cât de umilită m-am simțit pentru a nu știu câta oară, cât de neputincioasă și cât de mult m-am abținut să nu plâng. Mă gândesc dacă are rost să aduc în discuție și de câte ori am fost nevoită să verific dacă vor veni după mine sau dacă mă vor urmări. Cu doar o lună în urmă, într-o stație din centru, tot în timpul zilei, cu o grămadă de oameni pe lângă mine, un ins s-a gândit să îmi ridice rochia până sus. Iarăși am țipat, iarăși mi s-a râs în nas. Oare este nevoie să adaug și momentele când se înghesuie „din greșeală" în mine, când mă fluieră și mă agresează verbal, când, nu cu foarte mult timp în urmă, aveam marele ghinion să văd un bărbat care își arăta organul genital în mijloacele de transport în comun și nimeni nu făcea nimic? Oare este nevoie să spun despre persoanele care circulă din ce în ce mai des prin autobuze, consumând aurolac și pe care nu îi poate coborî nimeni pentru că, ce să vezi, șoferii nu pot face asta, că siguranța noastră nu este suficient de importantă? Oare este nevoie să aduc în discuție mizeria din mijloacele de transport în comun, când îți este pur și simplu silă să te așezi pe scaun (excepție făcând troleibuzele, măcar atât), când ți se scuipă în ceafă coji de semințe, în timp ce îți bubuie în cap, din când în când, o boxă dată la maxim, bătăile care au loc ocazional ori duhoarea nesimțirii care îți suflă în nas?

Știți de ce am scris aceste rânduri? Deoarece am înțeles că sunt polițiști care circulă prin autobuze. Știți de câte ori merg cu mijloacele de transport în comun? Zilnic, ca mulți alții. Știți de câte ori am văzut un polițist în autobuz? Număr pe degetele zilele când s-a întâmplat. Mai apare câte un jandarm atunci când sunt controlori, dar nici aceștia nu erau prezenți până de curând.

Soluția nu este să stau cât mai în față, în autobuz. Nici să cobor la prima stație atunci când apare ceva. Nu cumpăr un abonament lunar sau bilete pentru a fi condiționată, în anul 2022, de niște nulități care nu au ce căuta în spațiul public atât timp cât nu știu a se comporta civilizat. Soluția este să fie, măcar din când în când, prezenți acei polițiști despre care ați spus că vor fi în stații, respectiv în autobuze. Dacă ați trece prin Coreco Centru și Coreco Sud, două mari stații ale orașului, ați fi șocați de ce este acolo. Te gândești la cele mai urâte lucruri care se pot întâmpla pentru că, oricum, aceste orori se petrec de multe ori în mijlocul nostru, în timp ce ne uităm nepăsători. Aveți nenumărate exemple de experimente sociale avute atât în orașul nostru, cât și în altele din țară pe care le puteți găsi printr-o simplă căutare și veți observa atitudinea multora. Dacă dumneavoastră credeți că oamenii ne vor apăra în caz de ceva, nu vreau să vă dezamăgesc, dar sunt prea mari șansele ca să nu se întâmple.

Poate sunt naivă ca să cred că această postare vă va atrage atenția, însă, ținând cont de faptul că aveți pagini de Facebook, înseamnă că sunteți disponibili online și vă sunt aduse la cunoștință aceste tipuri de cereri. Bineînțeles că nu se petrec zilnic aceste evenimente enumerate anterior, ar fi groaznic, însă sunt ferm convinsă că au loc destul de des și nu mi se întâmplă doar mie, ci multor persoane. Mi se pare normal și de bun-simț să ne simțim în siguranță atât timp cât călătorim și plătim pentru a ajunge cu bine la destinație. Sper că se va rezolva acest aspect și că putem circula, indiferent de oră, în siguranță într-un oraș important, european, posibilă viitoare capitală a tineretului din România (să nu uitați). Iar dacă aceste întâmplări par banalități, îmi pare rău că trăiesc într-o lume în care abuzul, de orice fel, este normalizat și acceptat."

Iarna viitoare va fi una cumplită şi vom vedea preţuri uriaşe la energie, fabrici care se închid şi oameni care rămân în beznă şi frig, pentru că nu îşi vor putea plăti facturile, dacă Guvernul nu ia de urgenţă măsuri, a afirmat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro Slatina, într-un interviu acordat Agerpres.

În acest moment este haos pe piaţa de energie şi ce e mai rău abia de acum încolo va veni, crede el. Schema de compensare a facturilor este de fapt "o fraudă a banului public de dimensiuni colosale", pentru că banii se duc în conturile intermediarilor dintre producători şi consumatori. "Băieţii deştepţi" din energie încă există şi câştigă miliarde din bani publici, susţine Năstase, astfel că este necesar un mecanism de reglementare a pieţei pe termen scurt.

AGERPRES: Cum credeţi că va arăta iarna viitoare?
Marian Năstase: Ce e mai rău abia acum vine. Deci o să vedem la iarnă ceva ce încă n-am văzut.

AGERPRES: Ce?
Marian Năstase: Dacă nu se iau măsuri acum, o să vedem nişte preţuri imposibil de suportat, o să vedem nişte facturi imposibil de plătit, o să vedem un buget de stat gol puşcă, fără niciun fel de resurse şi o să vedem un cost al creditelor la care se împrumută statul din ce în ce mai mare.

La nivel european se vorbeşte de închideri de capacităţi pentru economia de energie, dar în România deja s-a întâmplat asta. Am închis noi, a închis Azomureş, deci ne încadrăm în cei 15% cu care trebuie să reducem consumul, lucru pe care l-a spus şi ministrul Popescu (ministrul Energiei, Virgil Popescu n.r).

Dar faptul că Azomureş a închis are repercusiuni în agricultură, în preţul îngrăşămintelor, avem şi secetă, deci avem tot ce ne trebuie ca să avem o iarnă cumplită. Dacă va fi şi iarnă geroasă, e clară treaba.

AGERPRES: Ce se poate întâmpla cel mai rău?
Marian Năstase: Dacă nu se iau măsuri, o să mai vedem şi alte capacităţi industriale închise. Din discuţiile pe care le-am avut, colegii din asociaţie (Asociaţia Marilor Consumatori de Energie - n.r.) sunt la limita răbdării, la limita suportabilităţii. Au presiuni foarte mari din partea acţionarilor şi clienţilor lor, adică n-o să reuşească să susţină costurile astea. Ce să mai vedem? Fabrici închise, şomaj şi implicit oameni care nu-şi vor mai putea plăti deloc facturile.

E ca un domino. În momentul în care nu-şi vor mai putea plăti facturile, evident că distribuţiile vor avea de suferit şi furnizorii vor avea de suferit, pentru că ei vor avea facturi de încasat. Instrumentele pe care le are furnizorul este să îi taie curentul, dacă factura nu este plătită. Şi pe partea de încălzire la fel va fi.

AGERPRES: Deci există riscul să vedem oameni care rămân în beznă?
Marian Năstase: Sper să nu, dar există o probabilitate destul de mare dacă nu se iau măsuri. Se poate face un coş în care să bagi toţi producătorii, inclusiv importul şi să scoţi un preţ reglementat pentru toată economia naţională şi pentru populaţie, pe o perioadă de şase luni.

Dacă mergem în continuare pe preţ reglementat doar pentru populaţie, eu cred că va fi o greşeală. Când s-a liberalizat piaţa energiei, cu excepţia populaţiei, presiunea a crescut masiv pe industrie. Deci, dacă se va merge pe o reglementare doar a populaţiei, o să vedem nişte preţuri la industrie gigantice.

AGERPRES: Când ar trebui luate aceste măsuri?
Marian Năstase: Trebuie luate măsuri acum, în septembrie, până intrăm în iarnă. Trebuie să luăm măsuri radicale, decisive, în aşa fel încât să avem să avem o industrie care să rămână cât de cât în picioare. Şi nu mă refer numai la marii consumatori şi la industria de energie, ci la toţi.

Toată industria trebuie cumva sprijinită, inclusiv cei mai mici, pentru că şi noi avem furnizori. Avem, la nivelul asociaţiei, mii de furnizori locali în ţară, de la bocanci şi salopete până la tot soiul de piese de schimb, furnizori care foarte mulţi sunt IMM-uri. Alegi să sprijini IMM-urile, dar să nu mă sprijini pe mine? Păi eu dacă dispar ca şi client al lui, el rămâne fără obiectul muncii. Degeaba i-am dat banii IMM-ului, dacă îi condamn la pieire clienţii, n-are logică.

Pagina 2 din 5458

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.