La împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia din 1989, fostul preşedinte Ion Iliescu a făcut o analiză a evenimentelor care au avut loc în acea perioadă.

În comentariul să, Iliescu recunoaşte că „o astfel de analiză implică și o doză de subiectivism”

„Trei decenii de la Revolutie

A trecut suficient timp de la evenimentele din decembrie 1989 pentru a analiza, de o manieră obiectivă, cauzele și consecințele Revoluției, analiză care va fi pusă în contextul acelei perioade. Nu intenționez să răspund tuturor clișeelor care țin loc de evaluare a faptelor din urmă cu treizeci de ani. Cred sincer că societatea românească este suficient de matură pentru a accepta toate punctele de vedere, și a judeca faptele, și nu etichetele lipite de unii sau de alții pe aceste fapte.

Inevitabil, o astfel de analiză implică și o doză de subiectivism. Asta nu înseamnă rescrierea istoriei, pe care o practică atâția cu sârg, când este vorba de Revoluția Română, dar și de contextul în care a apărut și s-a impus. Sunt un martor și un participant la evenimente, am datoria de a fi onest, și sunt onest, în legătură cu lucrurile pe care le-am văzut, și le cunosc. Dar este imposibil pentru cineva, chiar aflat în centrul unui sistem, să cunoască direct tot. Au fost milioane de oameni care, într-un fel sau altul, au făcut posibilă schimbarea politică de sistem, care schimbare a adus cu ea schimbări radicale în economie și în societate, în arhitectura instituțională a statului, în raporturile între indivizi, și între aceștia și stat.”, scrie Ion Iliescu.

O întrebare pe care şi-au pus-o foarte mulţi români şi pentru care nu a fost dat nici acum un răspuns concret, şi-a pus-o şi fostul preşedinte.

„De treizeci de ani auzim invariabil întrebarea: ”A fost, sau nu a fost, Revoluție?” Nu sunt multe definiții despre ce înseamnă o Revoluție. Și oricum în istoria umanității nu avem prea multe episoade revoluționare, care să genereze schimbări atât de profunde în politică, economie și societate. Până la urmă apelul la Revoluție, ca metodă de schimbare, este unul de ultimă instanță, atunci când toate celelelte metode de transformare eșuează. Revoluția este consecința cea mai gravă a eșecului puterii politice în exercițiu de a răspunde nevoilor și cerințelor societății.


Înainte de orice, Revoluția Română a fost una pentru democrație, drepturi și libertăți, garanții pentru ele, o guvernare bazată pe Constituție și pe legi, nu pe bunul plac al unora care se cred stăpânii țării!Factorul declanșator al Revoluției Române a fost, până la urmă, încercarea de a-l muta cu forța pe pastorul Laszlo Tokes de la Timișoara în altă parohie. Cetățenii s-au solidarizat cu el, dar nu doar atât: au considerat că este un bun moment pentru a-și exprima public nemulțumirile și nevoia de schimbare. Intervenția violentă a forțelor de ordine a declanșat riposta cetățenilor, care au început să formuleze cereri explicite de schimbare a sistemului politic. Succesiunea evenimentelor s-a accelerat, și rezultatul se cunoaște: regimul totalitar al lui Ceaușescu a căzut, după protestele din București, din 21-22 decembrie 1989.


Da, Revoluția Română a fost un moment de violență socială, care are explicațiile lui, despre care am vorbit nu o dată. Istoria nu a fost clementă cu România, și trebuie să spunem lucrurile acestea, dacă vrem să înțelegem de ce a trebuit să încheiem violent un capitol de istorie, cel al totalitarismelor românești, început, din păcate, tot violent, odată cu instaurarea dictaturii regale, în 1938, dictatură pregătită de multe și variate încălcări ale drepturilor și libertăților cetățenești, care au avut ecouri puternice în epocă. De fapt, întreaga perioadă interbelică a fost marcată de violență socială, dominată de sărăcie și de consecințele Marii Crize economice din perioada 1929-1933.

Am experimentat, în materie de guvernare, până în 1989, atât democrația (una extrem de limitată, de imperfectă și de disfuncțională), cât și regimul partidului unic, la fel de disfuncțional, de limitat și de imperfect. E drept, ne-am dezvoltat, cu eforturi disproporționat de mari față de rezultate, s-au schimbat în bine niște lucruri. Doar că s-a dovedit că schimbarea a fost fragilă, că structurile de subdezvoltare din perioada interbelică reapar în tranziție, că avem încă multe de făcut pentru a reduce decalajele de dezvoltare, mult mai evidente acum, când suntem în Uniunea Europeană” , a scris Ion Iliescu.

Despre faptul că au fost sacrificii pentru a ieşi din comunism, Iliescu spune că „a fost nevoie de jertfa unor oameni”.


„Revine permanent în discuție acest fapt, anume că noi am ieșit violent din comunism, că pentru a ne recâștiga libertatea a fost nevoie de jertfa unor oameni. Da, ceea ce s-a întâmplat în jurul nostru, în anul 1989, a contrastat cu situația din țara noastră: toate țările foste comuniste au avut parte de o schimbare pașnică de sistem. De ce noi am fost excepția? Motivul este simplu, dar în același timp extrem de complicat, și el explică multe dintre evenimentele care au urmat prăbușirii ceaușismului. Este vorba despre lipsa unei alternative politice la regimul existent. Nu pentru că n-ar fi avut cine s-o construiască, încercări au fost, și de natură politică, și de natură civică, și de natură sindicală.


Regimul totalitar ceaușist a avut o caracteristică: intoleranța extremă la diversitate, la orice însemna abatere de la dogmă, de la linia oficială. Intoleranță care a fost abil justificată, atât prin prezentarea celor care se îndoiau de dogmă, care încercau și altceva-atât dinspre dreapta ideologică, dar și dinspre stânga ideologică-drept dușmani ai ,,mărețelor realizări ale poporului român”, cât și ca un fel de coloană a cincea, la început a imperialismului american, apoi a Moscovei, spre sfârșitul epocii ceaușiste.

Până spre începutul anilor 80 a existat un fel de consens intern, implicit, legat de dezvoltare. Oamenii au susținut regimul, câtă vreme a fost relativ performant economic, iar efectele sociale au fost importante. De asta nu era nevoie de o alternativă, de asta a fost respinsă crearea ei de către cetățeni. Când eșecul economic devenise evident, spre mijlocul anilor 80, nu a mai fost timp pentru crearea unei alternative, iar furia și disperarea oamenilor au dus către o soluție violentă, nu către o schimbare negociată, ca în Cehoslovacia, Ungaria și Polonia. Țări care au avut timp-și oarecare libertate-de a construi astfel de alternative, și conducători care au înțeles că lumea se schimbă, că vrea libertate, pluralism, democrație.


Faptele care au dus la căderea regimului ceaușist sunt cunoscute. Oricât ar căuta unii ”lovituri de stat”, ”conspirații” și ”intervenții străine”, adevărul este mult mai simplu, și îl știm toți: nu se mai putea, ne ajunsese tuturor cuțitul la os, după cea mai dură perioadă de austeritate din perioada postbelică, dintr-o țară europeană. Trebuie s-o spunem: decizia lui Ceaușescu, de a plăti datoriile externe într-un timp scurt a dus la reducerea drastică a consumului intern, la raționalizarea alimentelor, energiei, combustibililor, la mizeria din școli și spitale, la forțarea exporturilor, la reducerea investițiilor în momentul în care aparatul productiv, construit în anii 60 și 70, avea nevoie de modernizare, când trebuia introdus progresul tehnologic în diverse domenii.


Nu avea cum să se termine bine o astfel de perioadă de lipsuri, ce a dus la sărăcirea multor români, care abia gustaseră din fructele unei relative bunăstări.

Orice mișcare radicală de acest gen, orice revoluție, are niște forțe motrice. În 1989 ele au fost muncitorimea din marile orașe industrializate și embrionul de clasă de mijloc, constituit din intelectualitatea tehnică, economică și umanistă, pe de altă parte. De menționat prezența masivă, în stradă, a tinerilor. Acest lucru era evident încă de la revolta socială de la Brașov, din 15 noiembrie 1987. Se năștea un fel de conștiință civică, într-o țară cu o structură socială premodernă, până după cel de-al Doilea Război Mondial, când la sat locuia circa 80% din populația țării. Iar intelectualitatea se extinsese ca număr, și ca importanță socială, abia după 1960, odată cu accelerarea urbanizării. Fiecare dintre cele două forțe avea propriile nevoi și propriile frustrări, dar și propriile viziuni despre viitor.


Faptul că Timișoara a fost punctul de pornire al evenimentelor care au dus la căderea ceaușismului are o explicație: diversitatea sa, nu doar etnică și religioasă, ci și industrială, intelectuală, culturală. Istoric vorbind, Timișoara a fost un spațiu al libertății și al toleranței, al ideilor și al solidarităților. Solidarizarea comunității cu pastorul Laszlo Tokes a fost firească, în spiritul Timișoarei. Cum la fel de firești au fost cerințele timișorenilor, în zilele ce au urmat zilei de 16 decembrie 1989. Printre care alegeri libere, chintesența democrației.

Prezența muncitorilor în stradă atat la Timișoara, cat și la București a fost momentul determinant, care a dus la căderea regimului dictatorial al lui Ceaușescu. Toate aceste proteste, și cele dinaintea lor: Brașov, Valea Jiului, au fost anti-totalitare. Etichetele au mai puțină importanță: esența contează.


Revoluția Română a fost un mare moment de demnitate al poporului român. Și ne lasă o moștenire: democrația, care însă nu este un dat. Pentru ea trebuie luptat permanent. Pentru că știm ce înseamnă lipsa ei. Și nu putem accepta revenirea la totalitarism. La fel de periculos este procesul de golire de conținut a democrației, marginalizarea instituțiilor ei fundamentale, Parlamentul, în special, transformarea partidelor politice într-un soi de spectatori, menite doar să dea impresia de pluralism politic, și, ceea ce nu putem accepta, deposedarea poporului de suveranitatea sa, prin anularea, pe diverse căi, a votului său.

Ne aflăm într-un moment critic în dezvoltarea regimului politic românesc. Și el nu are cum să nu se reflecte în plan economic și social.


Nu voi obosi să vorbesc despre Comunicatul către țară al CFSN, din seara zilei de 22 decembrie 1989. Evoluția României în următorii 30 de ani care au urmat prăbușirii ceaușismului este raportată la acel proiect politic, programul Revoluției Române:

”Scopul Frontului Salvării Naționale este instaurarea democrației, libertății și demnității poporului român.Din acest moment, se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat și instituțiile sale își încetează activitatea. Întreaga putere de stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale.”, a mai spus Ion Iliescu.

„Ca program, Frontul propune următoarele:


Abandonarea rolului conducător al unui singur partid și statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernământ.

Organizarea de alegeri libere…

Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat și alegerea tuturor conducătorilor politici pentru unul sau, cel mult, două mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viață.

Consiliul Frontului Salvării Naționale propune ca țara să se numească pe viitor România. Un comitet de redactare a noii Constituții va începe să funcționeze imediat.

Restructurarea întregii economii naționale pe baza criteriilor rentabilității și eficienței. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată și promovarea liberei inițiative și a competenței în conducerea tuturor sectoarelor economice.


Restructurarea agriculturii și sprijinirea micii proprietăți țărănești. Oprirea distrugerii satelor.

Reorganizarea învățământului românesc potrivit cerințelor contemporane. Reașezarea structurilor învățământului pe baze democratice și umaniste.

Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atâtea daune poporului român și promovarea adevăratelor valori ale umanității. Eliminarea minciuni și a imposturii și statuarea unor criterii de competență și justiție în toate domeniile de activitate.

Așezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naționale.

Trecerea presei, radioului, televiziunii din mâinile unei familii despotice în mâinile poporului.

Respectarea drepturilor și libertăților minorităților naționale și asigurarea deplinei lor egalități în drepturi cu românii.


Organizarea întregului comerț al țării, pornind de la cerințele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populației României. În acest scop, vom pune capăt exportului de produse agroalimentare, vom reduce exportul de produse petroliere, acordând prioritate satisfacerii nevoilor de căldura și lumină ale oamenilor.

Întreaga politică externă a țării să servească promovării bunei vecinătăți, prieteniei și păcii în lume, integrându-se în procesul de constituire a unei Europe unite, casa comună a tuturor popoarelor continentului.Vom respecta angajamentele internaționale ale României și, în primul rând, cele privitoare la Tratatul de la Varșovia.


Promovarea unei politici interne și externe subordonate nevoilor și intereselor dezvoltării ființei umane, respectul deplin al drepturilor și libertăților omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberă.

Constituindu-ne în acest Front, suntem ferm hotărâți să facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civilă în România, garantând triumful democrației, libertății și demnității tuturor locuitorilor țării.

Este un program eminamente democratic. Și, în tot ceea ce am făcut, în acești ani, în demnitățile pe care le-am ocupat în acest timp, m-am raportat la acest program. Cu toate greutățile-imense!-pe care a trebuit să le înfruntăm, în tranziție, în reconstrucția democratică a României, ne-am atins obiectivele strategice: integrarea europeană, asigurarea securității externe, prin aderarea la NATO, crearea unei economii de piață, libera circulație a cetățenilor români. Nu idealizez: am avut și vom avea în continuare mari probleme de natură socială. Cu toate progresele din ultimii ani, când creșterea economică s-a accelerat, sărăcia este principala amenințare internă, de natură economică și socială. Suntem dezbinați, uitând că solidaritatea a fost arma în lupta cu totalitarismul. Avem nevoie mai mult ca oricând de solidaritate socială și națională.


Toate aceste probleme se pot rezolva doar dacă rămânem o democrație funcțională, și fiecare își face datoria de cetățean. Refuzul politicii este o falsă soluție. El nu va face decât să accentueze criza democrației. Din păcate, spiritul civic este marele absent al ultimilor ani, care coincid cu cea mai gravă degradare a vieții politice. Să nu ne iluzionăm: nu vom avea o democrație funcțională cu partide care sunt, în tot ceea ce fac, și în modul în care se raportează la societate, totalitare, intolerante cu diversitatea ideilor și proiectelor politice.

România s-a schimbat mult în ultimii treizeci de ani. Și, cu toate greșelile, și eșecurile, schimbarea a fost una în bine. Binele nu este nici atât de mare, precum ni-l dorim, dar nici atât de mic pe cât ne place să spunem. Binele este operă colectivă, așa cum Revoluția și schimbările care au însoțit-o au fost operă colectivă. Este momentul să încetăm să căutăm vinovați în orice situație în care este nevoie de soluții. Să ne asumăm responsabilități, ca niște cetățeni conștienți de drepturile, libertățile și obligațiile noastre.


Am parcurs, împreună, un drum lung de la totalitarism la Președinția prin Rotație a Consiliului Uniunii Europene. Este imaginea sintetică a progresului nostru timp de treidecenii. Poate că unora li se pare că ne-a luat prea mult timp să ajungem aici. Timpul istoric ne spune altceva.

Aderarea la Uniunea Europeană și la NATO a fost proiectul strategic al națiunii române în acești ani. Acum proiectul este epuizat și, împreună, prin consens, dincolo de convingerile noastre politice, trebuie să dăm națiunii un nou proiect strategic, axat pe consolidarea democrației, redefinirea misiunilor statului, reducerea decalajelor de dezvoltare și combaterea inegalităților economice și sociale, continuarea creșterii economice în ritm înalt


Am încredere în judecata sănătoasă a românilor, în capacitatea lor de a se mobiliza, atunci când este pus în discuție interesul național. Am încredere în instituțiile democratice pe care le-am construit. Sunt convins că ele vor rezista tuturor celor care cred că întoarcerea la totalitarism este soluția problemelor societății românești. Dacă ar fi așa, ne-am pune iarăși în afara lumii democrate.

România este și va fi operă colectivă. Toți suntem responsabili față de prezentul și viitorul ei. Cei care au făcut posibilă prăbușirea ceaușismului și-au asumat responsabilitățile lor. Cei care au lucrat pentru reușita tranziției democratice și-au asumat, la rândul lor, responsabilitățile care le reveneau. Este momentul unei alte asumări de responsabilitate, pentru dezvoltarea României și pentru un viitor mai bun” a scris fostul preşedinte.

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, reacţionează la ştirea despre incidentul de la aeroport, unde Raed Arafat a fost agresat verbal de protestatarul Marian "Ceauşescu".

"Cand PNL trimite retarzii sa ii rezolve treaba murdara...", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Protestatarul Marian Moroșanu, cunoscut sub numele de „Ceauşescu”, l-a apostrofat pe Raed Arafat, în aeroport, unde i-a strigat că așteaptă să demisioneze pentru intervenția de la incendiul din Colectiv. În replică, Arafat i-a spus că va chema poliția.

La Sky Wellness & Spa, într-un decor select și o atmosferă revigorantă, ți-am pregătit un set special de pachete și tehnici de wellness care te vor ajuta să îți îmbunătățești și să îți menții condiția fizică prin detoxifiere, revitalizare și înfrumusețare, urmând ca tratamentele spa să îți purifice organismul și să îți ofere un plus de vitalitate și încredere.

Tratamentele de la Sky Wellness & Spa sunt primul pas pentru destindere si relaxare completă.

Facilitățile terapeutice pe care le punem la dispoziția ta includ saună uscată finlandeză, saună cu abur, saună uscată cu sare de Himalaya, cabine de masaj, jacuzzi, bazine cu hidromasaj Kneipp, hammam și salină artificială cu sare de Himalaya (aproximativ 13 tone)

Poți achiziționa pachetele sau masajele tale favorite pe http://sky-spa.ro/.

Promoția lunii Decembrie: cadou pentru ea sau el.

Recomandări & Pachete

Masaj de relaxare: Fie că vorbim de un masaj clasic, care înlătură tensiunea musculară și îmbunătățește circulația și mobilitatea, sau de un masaj profesionist cu roci vulcanice, scoici calde sau miere de portocală, vei simți primele schimbări chiar și după o sesiune de doar 20 de minute.

Masaj cu scoici calde: O tehnică occidentală care îți răsfață simțurile și curăță pielea, care permite o revitalizare completă la nivelul celor șapte chakre principale ale corpului uman. Această terapie revoluționară ajută la primirea, asimilarea și transmiterea energiei vitale.

Îți recomandăm Pachetul Exotic care cuprinde acces spa și salină artificială cu sare de Himalaya (toată ziua), peeling cu sare de mare (20 de minute), masaj cu scoici calde (75 de minute) și cocktail exotic (ananas).

Masaj cu roci vulcanice: Are drept scop echilibrarea chakrelor și efect de energizare și stimulare, crește temperatura corporală și accelerează asimilarea oxigenului la nivel celular. Tratamentul îndelungat prezintă numeroase beneficii și reprezintă o metodă de slăbire sănătoasă.

Îți recomandăm Pachetul Vulcanic, care cuprinde acces spa și salină artificială cu sare de Himalaya (toată ziua), peeling cu nucă de cocos (20 de minute), masaj cu roci vulcanice (75 de minute) și fresh mixt.

Masajul turcesc și Ritualul Hammam: Cea mai importantă etapă este curățarea pielii cu săpun special datorită căruia sunt eliminate impuritățile și toxinele corpului. După o baie relaxantă de aburi, porii se dilată, iar săpunul este aplicat prin masaje delicate. Pielea absoarbe spuma, apoi devine catifelată și fină. Beneficiile sunt multiple: elimină stresul, curăță și tonifiază pielea, detoxifică organismul, întărește sistemul imunitar și favorizează somnul și odihna.

Pentru o experiență exotică inedită, îți recomandăm Pachetul Oriental, care cuprinde acces spa și salină artificială cu sare de Himalaya (toată ziua), peeling cu cafea turcească (20 de minute), masaj turcesc (40 de minute) și ceai turcesc/platou de fructe.

Masaj anticelulitic cu bețe de bambus: Ideal pentru o piele tonifiată și hidratată și cea mai eficientă terapie pentru îndepărtarea celulitei. Masajul cu bețe de bambus conferă suplețe și elasticitate pielii, stimulează musculatura și reglează temperatura corpului.

Dacă țelul tău este relaxarea generală și vrei să ai parte de o mini-vacanță, Pachetul Mixt este alegerea perfectă: ai acces toată ziua la spa și salină artificială cu sare de Himalaya, beneficiezi de un set triplu de masaj (al spatelui cu miere de portocală – 20 de minute, al scalpului și picioarelor – 25 de minute și mixt – 70 de minute) și poți savura între tratamente ceai de plante.

Terapia cu salină artificială cu Sare de Himalaya îmbunătățește sistemul imunitar și are multiple beneficii pentru sistemul respirator.

Ritualul Kneipp: Este eficient în vindecarea migrenelor, durerilor de cap și a varicozei (stadiu inițial). Ajută atât la tratarea gleznelor și articulațiilor, cât și la ameliorarea traumatismelor suferite la picioare prin tehnici de reflexoterapie, aplicate tălpilor, și masaje revigorante, aplicate după o terapie de 15-20 de minute în bazinele de hidromasaj Kneipp. Acest ritual elimină treptat durerile musculare și este recomandat în special persoanelor foarte active, care petrec mult timp în picioare, precum și sportivilor și atleților.

Miercuri dimineață, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au efectuat 12 percheziţii pe raza județului Prahova, la locuințele și sediile sociale ale unor societăți folosite de persoane bănuite de cămătărie și șantaj. 7 mandate de aducere au fost puse în executare.


"Astăzi, 11 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Ordine Publică și Poliției Orașului Vălenii de Munte au efectuat 12 percheziţii la persoane bănuite de cămătărie și șantaj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Descinderile au avut loc pe raza municipiului Ploiești și a orașului Vălenii de Munte.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2014-prezent, persoanele bănuite ar fi împrumutat diverse sume de bani unor persoane din județ, iar pentru recuperarea lor ar fi solicitat dobândă. Totodată, persoanele în cauză ar fi săvârșit asupra persoanelor împrumutate fapte de șantaj.

7 suspecți au fost conduși la sediul poliției, pentru audieri.

De la locațiile vizate, polițiștii au ridicat mai multe bunuri, telefoane mobile, înscrisuri și unități I.T. despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite în activitatea infracțională și diferite sume de bani.

6 dintre cele 7 persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

Totodată, la societățile verificate au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul silvic, în valoare de 10.000 de lei și s-a luat măsura confiscării valorice a cantității de 53 mc buștean rășinoase, cu valoarea de 18.394, 05 lei și 2 sancțiuni pentru activități comerciale ilicite cu valoarea de 20.000 lei, fiind confiscate și băuturi alcoolice.

La activităţi au participat lucrători de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Matei Basarab Ploiești și Serviciul Criminalistic din cadrul I.J.P. Prahova.

Activitățile au beneficiat de suportul operațional al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.", transmite IJP Prahova.

Protestatarul ”de profesie” Marian Moroșanu, cunoscut sub numele de „Ceauşescu”, l-a apostrofat pe Raed Arafat, în aeroport, unde i-a strigat că așteaptă să demisioneze pentru intervenția de la incendiul din Colectiv. În replică, Arafat i-a spus că va chema poliția.

„Domnul Arafat, ce faceți? Așteptăm demisia, da?”, a strigat Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut sub numele „Ceaușescu” pe aeroportul din Bruxelles.

„Să ştiţi că o să chem poliţia şi nu mai urcaţi în avion”, a reacționat Raed Arafat.

În replică, Ceaușescu îi spune: „Demisia, asta vreau! Atâta tot, nu e greu. Colectivul, domnul Arafat”.

Incidentul nu a trecut neobservat de celelalte persoane care se aflau pe aeroport: „E greșit ceea ce faceți”.

Situația s-a repetat și pe aeroportul Otopeni, la terminalul Sosiri.

„Am ajuns cu domnul Arafat în aeroportul Otopeni. A avut timp 2 ore jumate. Ați avut timp să vă scrieți demisia în avion, domnule doctor? Cu paleții ăia cum stăm, ISU?”, strigă protestatarul.

De data aceasta, șeful DSU nu i-a mai răspuns lui „Ceaușescu”.

Contactat de MEDIAFAX, Arafat a precizat că nu comentează situația creată.

Aceasta nu este prima oară când protestatarul „Ceaușescu” apostrofează persoanele publice, unul dintre acestea fiind Valer Dorneanu, președintele CCR.

Biroul Naţional al USR a decis, în miez de noapte, cu 13 voturi pentru, să o excludă din partid pe Oli Ardelean, membru al organizaţiei Ilfov, pe motiv că a adus prejudicii de imagine partidului, susţin surse din partid pentru Adevărul. Concret, Oli Ardelean a postat pe Facebook un mesaj în care s-a îndoit că toate semnăturile din campania Fără penali în funcţii publice au fost reale. Decizia a fost contestată puternic în interior.

Zeci de membri ai USR au anunţat pe un grup intern al partidului că demisionează, după ce echipa lui Dan Barna a trecut la execuţii. Săptămâna viitoare va urma un alt val de excluderi, susţin sursele citate. Printre cei vizaţi se numără şi Vişinel Bălan. Deputatul Tudor Benga a fost cel mai vehement membru din conducerea USR împotriva excluderilor, susţin sursele citate. Degeaba. 

”Dan Barna, un bărbat adevărat îşi asumă greşelile şi învaţă să asculte ce spun ceilalţi, nu îi dă afară că nu îi înalţă ode pentru fiecare prostie pe care o zice sau o face”, a scris unul dintre membrii USR pe Poiana lui Iocan, grupul intern al partidului.

Alţii au postat imagini cu mesajul ”Vă vedem”, folosit în Piaţa Victoriei în timpul protestelor anti-PSD.  ”Astă seară a învins manţocăreala”, e un alt mesaj postat pe grup. 

O campanie extrem de intensa a fost declansata in ultimele zile pe canalele de propaganda ale DNA pentru spalarea unora dintre cei mai abuzivi procurori ai parchetului anticoruptie, dar si a unei judecatoare, care pe modelul Livia Stanciu s-a transformat in “partenera de nadejde a DNA”. Este vorba despre procurorii Ciprian Man si Cristian Ardelean, fosti la DNA Oradea, in prezent la Parchetul Tribunalului Bihor, si judecatoarea Crina Muntean.


 

In mai multe site-uri si publicatii au aparut o serie de materiale in care s-a incercat victimizarea tripletei Man-Ardelean-Muntean, toti trei vizati de un dosar la SIIJ in care au calitatea de suspecti. De asemenea, foarte interesant, s-a mers pana acolo incat un jurnalist cunoscut pentru colaborarea veche cu DNA a publicat un articol privind un dosar instrumentat de Ciprian Man impotriva fostului sau sef Vasile Popa, chiar in ziua in care ICCJ ar fi trebuit sa pronunte decizia definitiva in acea cauza. Iar in ceea ce o priveste pe judecatoarea Crina Muntean s-a incercat albirea ei inclusiv in dosarul disciplinar in care a fost trimisa in judecata de Inspectia Judiciara si care se afla pe rolul Sectiei pentru judecatori a CSM.

In toata aceasta campanie de albire a procurorilor Ciprian Man si Cristian Ardelean, ambii dati afara din DNA de Calin Nistor, exista insa date care nu pot fi combatute. Si nu ne referim la zecile, daca nu chiar sutele de achitari incasate de acestia de-a lungul anilor, ci la traumele infioratoare suferite de judecatorii care au fost vanati de procurorii Man si Ardelean. Vorbim despre traume fizice si psihice cumplite, nu despre niste simple mancarimi. Sunt judecatori care, asa cum veti putea vedea in cele ce urmeaza, au fost la un pas de moarte din cauza stresului cauzat de dosarele fabricate de DNA Oradea, dosare despre care trebuie spus ca s-au soldat cu achitari sau clasari. Desigur, nu vom da numele acestor magistrati, pentru a-i proteja de orice incercare de calomniere din partea aparatului de propaganda care in aceste zile se ocupa cu apretarea tripletei Man-Ardelean-Muntean, dar si pentru ca traumele prin care au trecut reprezinta aspecte de viata personala. Suferintele acestor magistrati trebuie insa amintite, chiar si fara identitatile lor, pentru ca lumea sa afle consecintele inscenarilor DNA. Unele mult mai grave decat niste catuse.

 

Accidente vasculare

 

Asadar, dupa cum spuneam mai sus, unii dintre judecatori sau apropiati ai acestora au fost nu la un pas de arestare, ci la un pas de moarte din cauza vanatorii pe care DNA a declansat-o impotriva lor cu dosare fabricate. Toate detaliile se regasesc in dosarul de la SIIJ in care sunt urmariti penal procurorii Ciprian Man si Cristian Ardelean, alaturi de judecatoarea Crina Muntean. Spre exemplu, una dintre judecatoarele de la o instanta din Oradea a suferit un accident vascular in timp ce se afla intr-o sedinta cu colegii sai, cu care discuta chiar despre actiunile procurorilor DNA Oradea la adresa magistratilor. Este o realitate confirmata de colegii judecatoarei, aceasta avand nevoie de tratament indelungat si fiind internata in spital mai multa vreme.

Tot pe langa moarte a trecut si sotul unei alte judecatoare din Oradea haituite ani de zile de DNA. Mai precis, o judecatoare care a reprezentat una dintre principalele tinte ale procurorului Ciprian Man. In plina ancheta a parchetului anticoruptie, soldata in cele din urma cu o rusinoasa clasare dispusa chiar de catre DNA – Structura Centrala, sotul acestei judecatoare a suferit la randul sau un accident vascular cerebral. De asemenea, este o realitate confirmata atat de judecatoarea in cauza, cat si de colegi de-ai acesteia.

 

Traumatisme psihice majore

 

Alte judecatoare s-au ales cu traume psihice. Este cunoscut in acest sens cazul unei judecatoare de la o instanta din Oradea care, in anii in care a fost supusa terorii DNA si in care era terfelita de uriasul aparat de propaganda, a suferit traumatisme psihice majore, fiind supusa unui tratament pe termen lung. La fel s-a intamplat si in cazul unei alte judecatoare din Oradea, care la randul ei a avut nevoie de terapie psihologica, tot din cauza calvarului DNA. Iar faptul ca au existat judecatori care au ajuns intr-o asemenea situatie nu ar trebui sa mire, daca avem in vedere practicile la care apelau procurorii DNA si tehnicile prin care puneau presiune psihica asupra victimelor. Poate cea mai banala metoda consta, conform marturiilor magistratilor vanati de DNA Oradea, in emiterea unor citatii in ziua de vineri pentru prezentarea la parchet luni sau marti. Timp in care magistratul in cauza avea un week-end intreg la dispozitie ca sa se gandeasca cu teama la ce ar putea pati.

Peste toate aceste probleme de ordin medical, se adauga cele de ordin financiar. Caci au existat nu putini judecatori si procurori care, pusi sub acuzare de DNA Oradea si suspendati cu anii din functie, au ajuns la mila rudelor pentru a-si putea asigura existenta sau plati creditele.

Si sa nu uitam! A fost cel putin un om care a murit in timp ce procurorul Ciprian Man incerca sa il bage in puscarie. Este vorba despre politistul Gheorghe Bat, trimis in judecata de Man intr-un dosar finalizat cu achitari pe linie la Inalta Curte (click aici pentru a citi).

Asadar, vi se pare corect ca personaje care au provocat asemenea drame si traume sa merite mila cuiva, si sa se incerce victimizarea lor cu scopul ca ele sa ramana in continuare in sistem?

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege ce prevede acordarea unor zile libere pentru unul dintre părinți, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Proiectul vizează copiii cu vârsta de până în 12 ani sau încadrați în categoria persoanelor cu dizabilități.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, propunerea legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.

Inițiativa, ce aparține deputaților PSD și ALDE, privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat rapid la vestea că de anul viitor carburanții se vor scumpi din nou. Recent, Guvernul Orban anunța eliminarea supraacizei și ieftinirea benzinei și a motorinei de la 1 ianuarie. Iluzia a fost rapid spulberată de Uniunea Europeană, care a avertizat că acciza la carburanți e prea mică.

"Cand prostia nu doare, ci loveste! Crunt! Au facut figuratie prin parlament ca ieftinesc carburantul, au tinut-o gaia o saptamana ca vine bunastarea peste romani, ca acum sa ne anunte ca se SCUMPESC benzina si motorina. Intre timp, pe greseala asta de Bulă, au pierdut si 3 miliarde lei la bugetul de stat!

Am pariat cu ei, in parlament, ca de la 1 ianuarie nu va fi un pret mai mic la pompa. Tineti minte, da?", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ministerul Finanțelor Publice a informat Parlamentul că nivelul accizei la carburanți stabilit după eliminarea supra-accizei prin proiect de lege se situează sub nivelul minim prevăzut de legislația europeană, se arată într-un răspuns al ministerului la o solicitare a MEDIAFAX.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 4 decembrie, în calitate de for decizional, proiectul de lege ce elimină supra-acciza la carburanți, însă nivelul accizei stabilit prin lege încalcă prevederile directivei UE care stabilește limite minime pentru accize, ceea ce înseamnă o posibilă confruntare cu Comisia Europeană sub forma unei proceduri de infringement, lucru de asemenea comunicat de către Ministerul Finanțelor Parlamentului. Printre inițiatorii proiectului de eliminare a supra-accizei se regăsește și actualul ministru de finanțe, Florin Cîțu.

Pagina 2 din 4156