Străinii nu mai trebuie să se deplaseze până la ghişeele Serviciului de Imigrări pentru a-şi depune documentele. O pot face on-line. 

 

Inspectoratul General pentru Imigrări a pus la dispoziţia cetăţenilor din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, ţări terţe şi persoanelor juridice, aflate pe teritoriul României, un portal de depunere on-line a documentelor privind regimul străinilor şi al cetăţenilor comunitari.

Astfel, Inspectoratul General pentru Imigrări invită solicitanţii să utilizeze aplicaţia www.portaligi.mai.gov.ro pentru a beneficia de servicii publice eficiente şi rapide. Metoda de lucru lansată urmăreşte scurtarea timpului de aşteptare în faţa ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

Prin lansarea acestui serviciu oferim aplicanţilor oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea on-line a documentelor justificative, înainte de prezentarea la birourile de lucru cu publicul.

Documentele sunt verificate de operatori care asigură un feed-back on-line şi programează solicitantul la o dată şi oră stabilite pentru a se prezenta la ghişeele special amenajate şi dotate, în vederea preluării datelor biometrice şi a confruntării cu documentele originale.

De asemenea, aplicaţia oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica on-line, în orice moment, statusul cererii sale. Termenul legal de soluționare al acestei curge de la data prezentării la ghișeu.

Portalul poate fi accesat din prima pagină a site-ului oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări sau direct la adresa: https://portaligi.mai.gov.ro

Aplicaţia contribuie, în mod semnificativ, la creşterea eficienţei în rezolvarea cererilor adresate structurilor de imigrări din toată ţara. Prelucrarea datelor se realizează în mod organizat şi controlat, existând în permanenţă posibilitatea unei interacţiuni pentru obţinerea cât mai rapidă a datelor necesare şi procesarea lor.

Pentru a depune on-line cereri prin intermediul portalului trebuie să urmezi următorii paşi :

1. accesaţi portalul la adresa https://portaligi.mai.gov.ro,

2. creaţi-vă un cont în portal utilizând o adresă de email validă şi o parolă,

3. introduceţi cererea şi documentele anexă necesare, scanate (dimensiunea maximă a fiecărui document este de 5 MB),

4. transmite cererea completată şi verificaţi-vă data şi ora la care aţi fost programat,

5. prezentaţi-vă la ghişeu la data şi ora ora programată în vederea preluării datelor biometrice,

6. verifică on-line statusul cererii,

7. prezentaţi-vă la termenul prevăzut pentru ridicarea documentului.