Colegiul Prefectural al Judeţului Prahova este convovat în şedinţă ordinară, luni, 2 februarie, ora 09.00, la sediul Instituţiei Prefectului, Sala 200 a Palatului Administrativ.

 

 

 ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Colegiului Prefectural al Judeţului Prahova din data de  02 februarie 2015:

  •  Prezentarea raportului de evaluare a rezultatelor activitatilor desfasurate de Institutia Prefectului Judetul Prahova in anul 2014.
  • Proiect de Hotarare a Colegiului Prefectural pentru aprobarea "Programului orientativ al sedintelor de lucru ale Colegiului Prefectural al judetului Prahova, ce urmeaza a avea loc in anul 2015".

Colegiului Prefectural al Judeţului Prahova, a fost convocat in sedinta ordinara, în data de 28 noiembrie 2014, ora 10.30, la sediul Instituţiei Prefectului, Sala 200 a Palatului Administrativ.
 
 
Proiectele incluse pe ordinea de zi sunt:
 
Ø     Monitorizarea calitatii aerului in sistem automat in cadrul aglomerarii Ploiesti;

Ø     Colectarea selectiva a deseurilor la nivelul administratiilor locale , in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

Ø     Accesul publicului la informatia de mediu.

Prezinta reprezentantul  Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

Ø     Misiune, funcţii şi domenii de activitate ale Casei Corpului Didactic Prahova

Ø     Programe de formare continuă  acreditate şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, organizate  şi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Prahova;

Ø     Proiecte/parteneriate  ale Casei Corpului Didactic Prahova.

Colegiului Prefectural al Judeţului Prahova se va întruni în şedinţă ordinară, joi, ora 9.00, la sediul Instituţiei Prefectului, Sala 200 a Palatului Administrativ.

 

ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Colegiului Prefectural al Judeţului Prahova din data de 16 octombrie 2014:

Ø     Starea socio-economică a judeţului reflectată de principalii indicatori înregistraţi în semestrul I 2014

Ø     Situaţia muzeelor săteşti din judeţul Prahova.  (Măsuri de sprijinire a activităţilor în aceste instituţii; măsuri de conservare a patrimoniului mobil din aceste muzee; dezvoltarea reţelei de muzee săteşti prin înfiinţarea unor noi unităţi de profil);

Ø     Starea de conservare a unor obiective reprezentative pentru patrimoniul cultural naţional;

Ø     Situaţia patrimoniului bisericesc. Definitivarea procesului de evidenţiere.