Consiliul Judeţean Prahova a fost convocat în şedinţă ordinară, în ziua de marți, 14 iulie 2015, ora 15,00, în Sala de Consiliu, intrarea B, din Palatul Administrativ din Ploiești.

 

 

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 08 iunie 2015.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe semestrul I – 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale la care acesta are calitatea de acționar – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier județean Ludmila Sfîrloagă și de domnii consilieri județeni Adrian Manta, Constantin Negoi, Dănuț Marcel Cornea.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Remus Iustin Nică.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Cultură Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Victor Petrescu, Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Prahova pe niveluri de viabilitate și de intervenție pentru iarna 2015 – 2016 – iniţiat de domnul Radu Cezar Liviu Ionescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare și a concesionării, prin licitație publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de afaceri multifuncțional Lumina Verde Ploiești, Județul Prahova” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 17/30.06.2003 încheiat între Fundația „Constantin Stere” și Consiliul județean Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Amplasare semnal de intrare în județ și hartă turistică (DN 1, Km 39+296-Km 39+358 dreapta, comuna Balta Doamnei)”, județul Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier județean Viorica Vasile și de domnii consilieri județeni Toma Pințoiu, Dan Ciolac, Daniel Șepși, Dumitru Daniel Neagoe, Sebastian Danielescu și Dorin Tudora.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare clădire P+1E+M, construire împrejmuire parțială”, la imobilul din str. Tudor Vladimirescu nr. 127 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier județean Viorica Vasile și de domnii consilieri județeni Toma Pințoiu, Dan Ciolac, Daniel Șepși, Dumitru Daniel Neagoe, Sebastian Danielescu și Dorin Tudora.
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ana Sandu și Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula și Ion Marius Fenichiu.
 16. Diverse.

Consiliul Judeţean Prahova este convocat în şedinţă ordinară, în ziua de luni, 08 iunie 2015, ora 15,00, în Sala de Consiliu, intrarea B, din Palatul Administrativ din Ploiești.

 

Proiectul ordinii de zi este următorul:

Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 28 aprilie 2015.

 1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 25 mai 2015.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean – inițiat de Comisia de validare.
 3. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la o societate comercială – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2014 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 7. Proiect de hotărâre privind revocarea, la cerere, a domnului Ionescu Radu Cezar Liviu din componența unor comisii de specialitate ale Consiliului județean Prahova și din calitatea de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Danielescu Sebastian în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la o societate comercială – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale la care acesta are calitatea de acționar – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Remus Iustin Nică.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare și a concesionării, prin licitație publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de afaceri multifuncțional Lumina Verde Ploiești, Județul Prahova” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ana Sandu și Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula și Ion Marius Fenichiu.
 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ana Sandu și Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula și Ion Marius Fenichiu.
 17. Proiect de hotărâre privind înființarea unei instituții de asistență socială în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Județene Prahova în vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 19. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de către Consiliul județean Prahova, în anul 2016, a eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, în cadrul contractelor CS2 „Asistență Tehnică și supervizarea lucrărilor neeligibile în aglomerarea Sinaia, Județul Prahova” și CL4 „Extindere rețea de canalizare și colector în orașele Azuga, Bușteni, Sinaia” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.                                                                                                                        
 20. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Hotărârii nr. 208/24.11.2010 a Consiliului județean Prahova referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, precum și a cofinanțării Consiliului județean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județului Prahova” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 21. Proiect de hotărâre privind exercitarea votului în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care Consiliul județean Prahova este acționar – iniţiat de domnul Radu Cezar Liviu Ionescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier județean Ludmila Sfîrloagă și de domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Adrian Manta, Constantin Negoi și Dănuț Marcel Cornea.

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova va avea loc, marţi, ora 15.00, la Sala Europa a Palatului Administrativ.

 

Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt:

1 - privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20%, rectificarea bugetului propriu al judetului si a bugetelor unor institutii de sub autoritatea Consiliului judetean Prahova pe anul 2014

2 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare de catre Societatea Comerciala „Plopeni Industrial Parc” S.A.

3 - privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru Muzeul Judetean de Arta Prahova „Ion Ionescu Quintus”

4 - privind modificarea organigramei, a statului de functii si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga” Ploiesti

5 - privind atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

6 - privind aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2014 al Societatii Comerciale „Dalkia Termo Prahova” S.R.L.

7 - privind asocierea Judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2014 în vederea realizarii unor obiective de interes public

8 - privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului, precum si a bugetelor institutiilor de sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova la data de 30.09.2014

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.