Vineri, ora 13.00, la sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ va avea loc sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Prahova. 

 

Potrivit unor surse din Consiliu, pe ordinea de zi se află proiecte importante pentru comunele din Prahova. Mulţi primari aşteaptă ajutor de la Consiliul Judeţean pentru a demara proiecte în comunele pe care le conduc.

Astfel, consilierii judeţeni vor vota acordarea de fonduri pentru primăriile din judeţ.

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică.

Vineri, 8.04.2016, ora 12.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Prahova.

 

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică.

Miercuri, 30.03.2016, ora 15.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova.

 

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică.

Vineri, 11.12.2015, ora 11.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Prahova.

 

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică.

Consiliul Judeţean Prahova este convocat în şedinţă ordinară, în ziua de luni, 08 iunie 2015, ora 15,00, în Sala de Consiliu, intrarea B, din Palatul Administrativ din Ploiești.

 

Proiectul ordinii de zi este următorul:

Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 28 aprilie 2015.

 1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 25 mai 2015.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean – inițiat de Comisia de validare.
 3. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la o societate comercială – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al județului și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2014 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 7. Proiect de hotărâre privind revocarea, la cerere, a domnului Ionescu Radu Cezar Liviu din componența unor comisii de specialitate ale Consiliului județean Prahova și din calitatea de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Danielescu Sebastian în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la o societate comercială – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale la care acesta are calitatea de acționar – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Remus Iustin Nică.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare și a concesionării, prin licitație publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de afaceri multifuncțional Lumina Verde Ploiești, Județul Prahova” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ana Sandu și Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula și Ion Marius Fenichiu.
 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Ana Sandu și Georgiana Diana Niculescu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula și Ion Marius Fenichiu.
 17. Proiect de hotărâre privind înființarea unei instituții de asistență socială în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Județene Prahova în vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 19. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de către Consiliul județean Prahova, în anul 2016, a eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, în cadrul contractelor CS2 „Asistență Tehnică și supervizarea lucrărilor neeligibile în aglomerarea Sinaia, Județul Prahova” și CL4 „Extindere rețea de canalizare și colector în orașele Azuga, Bușteni, Sinaia” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.                                                                                                                        
 20. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Hotărârii nr. 208/24.11.2010 a Consiliului județean Prahova referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, precum și a cofinanțării Consiliului județean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județului Prahova” – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 21. Proiect de hotărâre privind exercitarea votului în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care Consiliul județean Prahova este acționar – iniţiat de domnul Radu Cezar Liviu Ionescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier județean Ludmila Sfîrloagă și de domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Adrian Manta, Constantin Negoi și Dănuț Marcel Cornea.

Vineri,03.04.2015, ora 12.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Prahova.

 

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică, având posibilitatea  să  consultaţi proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi ordinea de zi, la următoarea adresă: http://www.cjph.ro/index.php?_init=consiliu.proiecte_hotarari_list&

Consiliului Judeţean Prahova a fost convocat în sedinţa ordinară, joi, 19.03.2015, ora 15.00, în sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ.

 

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică, având posibilitatea  să  consultaţi proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi ordinea de zi, la următoarea adresă: http://www.cjph.ro/index.php?_init=consiliu.proiecte_hotarari_list&

Consiliului Judeţean Prahova a fost convocat în sedinţa extraordinară, vineri, 27 februarie, ora 12.00, în sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ.

 

Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică, având posibilitatea să consultaţi proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi ordinea de zi AICI

Consiliul Județean Prahova a fost convocat în ședință ordinară, luni, 15 decembrie, ora 15.00, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ.

 

Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi ordinea de zi pot fi consultate AICI

Consiliul Judeţean Prahova a fost convocat în şedinţă extraordinară, vineri, 28 noiembrie, ora 12.00, în Sala de Consiliu, intrarea B, din Palatul Administrativ din Ploiești.

 

Proiectul ordinei de zi este următorul:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului județean Prahova – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale la care acesta are calitatea de acționar – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploiești – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri, concesionate Societății Comerciale „Hidro Prahova” S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Piața Victoriei nr. 10 și str. Popa Farcaș nr. 45 – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate privată a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Țițeica nr. 4 – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită a unor spații în imobilele proprietate publică a județului Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Șoseaua Vestului nr. 14 – 16 și str. Popa Farcaș nr. 45 – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin nr. 1- inițiat de domnul Mircea Cosma,
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației lunare a Consiliului județean Prahova la bugetul Asociației de Dezvoltare Turistică Durabilă „Munții Baiului – Valea Prahovei” – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localități din județ în vederea finanțării unor obiective de interes public – inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.