Pompierii militari din Prahova au intervenit cu 5 autospeciale, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu de proporţii izbucnit în comuna Filipeştii de Târg.

 

"Incendiul este mare. Este vorba despre o casă particulară şi două anexe gospodăreşti. În plus, şi un garaj a fost cuprins de flăcări, iar două autoturisme ard” a declarat Raluca Vasiloae, purtător de cuvânt ISU Prahova.

Nu mai puţin de 12 persoane, speriate de amploarea flăcărilor, au sunat la numărul de urgenţă112 să anunţe incendiu, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

ISU Prahova a intervenit cu 5 autospeciale să stingă incendiul şi să prevină ca flăcările să se extindă la gospodăriile învecinate.

"Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, la acoperiş. Nu este nimeni rănit”, a declarat Raluca Vasiloae, purtător de cuvânt ISU Prahova.

Deocamdată nu se ştie de la ce au pornit flăcările.

Avându-se în vedere ponderea mare de incendii de la gospodăriile cetăţeneşti se impune ca fiecare cetăţean să dovedească mai multă responsabilitate în acţiunile proprii, să-şi însuşească în mai bune condiţii normele de prevenire a incendiilor.

Incendiile produse în gospodăriile populaţiei, s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, răniri grave şi distrugeri importante de bunuri materiale, afectând în special persoanele în vârstă sau singure, şi au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijenţa umană.

Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti, se datorează în principal exploatării cu defecţiuni şi improvizaţii a instalaţiilor şi echipamentelor electrice. Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la acest gen de instalaţii este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai îndelungată, fără a fi verificate şi reparate. Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori ce depăşeşte puterea instalată. De asemenea, se pot produce incendii dacă se utilizează siguranţe supracalibrate.

O altă cauză o constituie instalaţiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlane şi coşuri de evacuare a fumului şi gazelor construite defectuos, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile, necurăţate şi neverificate la timp. Coşurile, burlanele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie. În podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt material combustibile. De asemenea, coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm.

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. La trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite. O problemă aparte o constituie sobele metalice (fără acumulare de căldură). Acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât şi burlanele se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1 m faţă de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte elemente care se pot aprinde cu uşurinţă. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire, nu vor fi scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coşuri din zidărie de cărămidă. Coşurile indiferent de construcţia lor se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două luni de funcţionare. Important de reţinut este ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie aruncate în gropi special amenajate. Pentru sobele care funcţionează cu combustibil solid în faţa uşilor de alimentare se fixează o tablă metalică cu dimensiunile de 50 x 70 cm pentru protejarea pardoselii combustibile. Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de încălzire omologate – fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzice uscarea hainelor saua altor materiale combustibile pe sobe sau în imediate apropiere a lor precum şi supraîncălzirea lor.

În ceea ce priveşte exploatarea centralelor termice amintim următoarele:

 • se interzice obturarea deschiderilor de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;

 • se intrezice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanţe inflamabile în încăperile în care sunt montate microcentrale;

 • centralele termice se vor verifica periodic cel puţin o dată la 2 ani din momentul încetării garanţiei asigurate de furnizori.

Pentru a nu avea parte de asemenea evenimente neplăcute recomandăm unele măsuri pentru gospodăria dumneavoastră :

 • nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic starea acestora ;

 • nu lăsaţi în priză nesupravegheate : fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;

 • nu apelaţi la persoane neautorizate pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau aparatelor electrocasnice ;

 • nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie;

 • nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;

 • nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol etc.);

 • nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;

 • nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură;

 • nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;

 • nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte anexe gospodăreşti produse inflamabile ;

 • nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;

 • nu fumaţi în locurile unde există pericol de incend

 • nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ;

 • verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;

 • nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat;

 • la aprinderea aragazului verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi uşor daţi drumul la gaz;

 • folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sursa de foc;

 • nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în poduri, şuri, magazii, şoproane şi folosiţi numai lanterne cu baterii ;

 • nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc. ;

 • curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului;

 • nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi clădirilor;

 • asiguraţi-vă o rezervă de apă de cel puţin 400 l pentru intervenţia în caz de incendiu la gospodărie;

 • pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2;

 • nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe etc;

 • la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

Echipajele ISU Prahova au intervenit la trei incendii in ultimele 24 de ore.

 

În comuna Şirna, sat Şirna, echipajele de pompieri au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.

Urmare a incendiului a ars acoperişul din lemn cu învelitoare carton pe o suprafaţă de aproximativ 30 mp. Echipajul de stingere a lichidat incendiul în limitele găsite, evitând pericolul extinderii arderii la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate.          

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza coşului de fum deteriorat.

 

În comuna Şirna, sat Tăriceni, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.

Urmare a incendiului a ars acoperişul din lemn cu învelitoare carton pe o suprafaţă de aproximativ 2 mp. Echipajul de stingere a lichidat incendiul în limitele găsite, evitând pericolul extinderii arderii la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate.          

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza coşului de fum deteriorat.

În comuna Valea Doftanei, strada Salcâmilor, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la căpiţă de fân.

Urmare a incendiului a ars căpiţa de fân. Echipajul de stingere a lichidat incendiul în limitele găsite, evitând pericolul extinderii arderii locuinţă precum şi la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate.           

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scânteilor purtate de vânt şi căzute pe materiale şi substanţe combustibile.

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova au fost solicitate să intervină pentru gestionarea următoarelor evenimente:

 

 

 • 16.12.2015, ora 10:34 – INCENDIU APARTAMENT

În municipiul Ploieşti, strada Branciog, echipajele de pompieri au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament.

Urmare a incendiului au ars obiecte de mobilier, deşeuri din hârtie şi mase plastice. Echipajul de stingere a lichidat incendiul în limitele găsite, evitând pericolul extinderii arderii la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza focului deschis în spaţii închise (lumânări, chibrituri, brichete).

 • 16.12.2015, ora 22:13 – INCENDIU COŞ DE FUM

În comuna Lipăneşti, strada Ion Creangă, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.

Urmare a incendiului a ars funinginea din interiorul coşului de evacuare a fumului.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum necurăţat de funingine.

 • 16.12.2015, ora 13:14 – INCENDIU RESTURI MENAJERE

În municipiul Ploieşti, Bulevardul Petrolului, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la ghenă de gunoi.

Urmare a incendiului au ars resturi menajere pe o suprafaţă de aproximativ 20 mp.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza fumatului în locuri nepermise sau în locuri neprotejate corespunzător.

 • 16.12.2015, ora 20:18 – ASISTENŢĂ PERSOANĂ

În comuna Adunaţi, strada Principală, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru asigurarea zonei ca urmare a unor scăpări de gaze, la o casă particulară. Echipajul SMURD a monitorizat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, care prezenta ameţeli şi encefalee în urma unei intoxicaţii cu gaze de la un instant. Victima a fost stabilizată şi transportată la CPU Câmpina.

 

 • 16.12.2015, ora 13:43 – DEBLOCARE UŞĂ

În municipiul Câmpina, strada 1 mai, echipajele de pompieri au acţionat pentru deblocarea uşii prin forţare a unui apartament în care se afla o femeie, în vârstă de 83 de ani, cu probleme medicale. A fost asistată şi transportată la CPU Câmpina.

 • Echipajele SMURD au intervenit în 20 cazuri de urgenţă medicală. Paramedicii au acordat primul ajutor calificat, persoanele fiind monitorizate şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova au fost solicitate să intervină pentru gestionarea următoarelor evenimente:

În municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu, echipajele de pompieri au intervenit cu 6 autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit.
Au ars: deșeuri reciclabile, mase platice, cauciuc și hârtie pe o suprafață de aproximativ 800 mp, depozitate în aer liber.
Cauza probabilă: jar sau scântei – fumatul în locuri nepermise sau în locuri neprotejate corespunzător.

În localitatea Brebu, str. Mănăstirii, echipajele de pompieri au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.
Au ars: pereții construiți din material lemnos pe o suprafață de aproximativ 12 mp.
Cauza probabilă: jar sau scântei purtate de vânt și căzute pe materiale combustibile.

În comuna Măgurele – DN1A, echipajele de pompieri au fost solicitate să intervină pentru a salva o bovină dintr-o fântână, cu o adâncime de 5 m si 1 m diametru.

În municipiul Ploiești, strada Democrației, echipajele de pompieri au fost solicitate să intervină pentru a debloca ușa unui imobil, în care se afla o femeie, în vârstă de 92 de ani, cu probleme medicale. Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu.

Echipajele SMURD au intervenit în 31 cazuri de urgenţă medicală. În toate cazurile, paramedicii au acordat primul ajutor medical calificat, persoanele fiind monitorizate şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Vineri, 06 Martie 2015 12:07

Două INCENDII de proporții în Prahova

Două incendii au izbucnit joi seara la două case din satele Pietroşani şi Măneciu Pământeni.

Potrivit ISU Prahova, ca urmare a apelului la 112, la ora 19.12, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea focului izbucnit la o casă particulară. Cauza probabilă a incendiului se pae că a fost jarul sau scâiteile care au aprins coşul de fum necurăţat de funngine.

O oră mai târziu, la 20.13, un alt incendiu izbucnea la o casă particulară din Măneciu, sat Măneciu Pământeni. Focul a fost generat tot de jar sau scântei care au aprins coşul de fum necurăţat de funingine.

Miercuri, 11 Februarie 2015 16:56

Cinci INCENDII în Prahova în doar 24 de ore

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova au fost solicitate să intervină pentru gestionarea următoarelor evenimente:

În comuna Bucov, sat Chiţorani, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.
A ars funingimea de pe coş.
Cauza probabilă: efect termic – coş de fum deteriorat.

În comuna Bucov, sat Chiţorani, echipajele de pompieri au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.
Au ars: o bârnă din lemn pe o suprafaţă de aproximativ 4 mp şi 6 mp izolaţie din polistiren.
S-au degradat 4 ml conductori electrici precum şi parchetul pe o suprafaţă de 8 mp.
Cauza probabilă: efect termic – coş de fum amplasat ori neprotejat termic faţă de materiale combustibile.

În municipiul Ploieşti, strada C.D. Gherea, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu de resturi menajere.
Au ars: aproximativ 50 kg gunoi menajer.
Cauza probabilă: flacără – foc desschis în spaţii închise.

În localitatea Vălenii de Munte, strada Ştefan cel Mare, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.
Au ars: aproximativ 2 mp acoperiş din lemn cu învelitoare ţiglă.
Cauza probabilă: efect termic – coş de fum amplasat ori neprotejat termic faţă de materiale combustibile.

În localitatea Măneciu Pământeni, strada Valea Mare, echipajele de pompieri au intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă particulară.
Au ars: aproximativ 2 mp acoperiş din lemn cu învelitoare ţiglă.
Cauza probabilă: jar sau scântei – coş de fum necurăţat de funingine.

În localitatea Sinaia, strada Calea Bucureşti, echipajele de pompieri au intervenit pentru a transporta un bărbat, în vârstă de 66 de ani, cu probleme medicale, din locuinţă la ambulanţa SAJ Prahova.

Echipajele SMURD au intervenit în 25 cazuri de urgenţă medicală. În toate cazurile, paramedicii au acordat primul ajutor medical calificat, persoanele fiind monitorizate şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Un incendiu a izbucnit vineri în jurul prânzului la un depozit în care se află 12 tone de reziduuri petroliere, pompierii prahoveni acţionând pentru lichidarea acestuia. 

Potrivit ISU Prahova, depozitul se află în comuna prahoveană Albeşti-Paleologu, lângă Gara Cricov, reziduurile petroliere fiind depozitate în containere de câte o tonă. 

La faţa locului se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru lichidarea incendiului. Potrivit ISU, nu există pericol de propagare a focului şi nici pericol de explozie, iar până în prezent nu au fost înregistrate victime. 

Incendiul care a izbucnit, duminică seară, la Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare din localitatea prahoveană Dumbrăveşti a pornit de la un coş de fum, focul ce a afectat chiliile călugărilor fiind stins după o intervenţie de peste trei ore. 

 

Potrivit unui comunicat emis, luni, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, incendiul a izbucnit la acoperişul chiliilor din cadrul acestui lăcaş de cult, fiind vorba despre o clădire cu parter, etaj şi mansardă, suprafaţa incendiată fiind de aproximativ 600 mp. 

Focul a distrus acoperişul de la camera centralei şi magazie (aproximativ 60 mp), acoperişul chiliilor (500 mp), opt camere aflate la mansardă, construite din lemn şi rigips, mobilier, tâmplărie, textile, centrala termică şi un boiler. 

La faţa locului s-a intervenit cu nouă autospeciale de lucru cu apă şi spumă, focul fiind stins după mai mult de trei ore.

 

Un incendiu a izbucnit, marţi, într-o gospodărie din comuna Gherghiţa, judeţul Prahova.

 

Echipajele de pompieri s-au deplasat la faţa locului pentru stingerea incendiului. Potrivit ISU Prahova, un bărbat de 79 de ani a fost găsit carbonizat.

 

 

Pagina 1 din 2

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.