Emilian Tudose, noul director general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti, a acordat un interviu în exclusivitate pentru ph-online.ro.

 

Reporter : Cat de usor/greu este sa coordonezi o regiune in materie finante publice?

Emilian Tudose : Aparatul administrativ este vast si extrem de complex, reunind activitati numeroase si de o mare diversitate, dar pe principiul prioritatii obiectivelor imi propun stabilirea unor obiective clare care, intr-o prima faza, imi vor da posibilitatea solutionarii problemelor majore prin utilizarea optima a resurselor materiale, financiare si nu in ultimul rand umane.

Activez in sistem din anul 1997, mai intai ca inspector in cadrul activitatii de colectare, ulterior sef al Administratiei Valenii de Munte, in anul 2013, cand a avut loc reorganizarea ANAF, am ocupat functia de sef administratie adjunct-colectare in cadrul AJFP Prahova, in 2014 am fost numit director executiv adjunct servicii interne, in prezent ocup postul de director general al DGRFP Ploiesti.

DGRFP Ploiesti are in administrare urmatoarele judete: Prahova, Arges, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Dambovita. Echipa de profesionisti-functionari publici de conducere, precum si functionarii publici de executie bine pregatiti in ceea ce priveste implementarea si respectarea legislatiei in materie fiscala sunt cei alaturi de care voi dezvolta un parteneriat viabil contribuabil-administratie.

Reporter: Care este cea mai mare problema pe care institutiile ANAF le au in colaborarea cu cetateanul? Sa fie proasta comunicare?

Emilian Tudose: Pornesc de premisa ca o mai buna informare a contribuabililor va conduce la imbunatatirea perceptiei fata de administratia fiscala, la cresterea increderii fata de aceasta, ceea ce va conduce la cresterea gradului de conformare voluntara, atat la declarare, cat si la plata. Intentionez sa implementez o serie de proiecte privind comunicarea, incepand cu salariatii, respectiv acordarea de audiente on-line, extinzand ulterior si la nivelul contribuabililor.

Urmaresc de asemenea acordarea de asistenta si indrumare specializata pe categorii de contribuabili-persoane fizice si persoane juridice, problematici fiscale intampinate de acestia, prezentarea noutatilor legislative cu incidenta fiscala.

Reporter: Puteti sa ne explicati ce s-a intamplat in Prahova (si alte cateva judete) cu deciziile de impunere referitoare la CASS pentru veniturile din 2012?

Emilian Tudose: Incepand cu data de 1 iulie 2012 competenta de administrare a CASS pentru categoriile de persoane care realizeza venituri din activitati independente, agricole, silvicultura, piscicultura, cedarea folosintei bunurilor, investitii, premii si jocuri de noroc, alte surse, a fost preluata de ANAF. Procedura de predare-primire a bazei de date intre ANAF si CNAS s-a finalizat la data de 30 iunie 2014, institutiei noastre revenindu-i sarcina de a face regularizarea anului fiscal 2012, prin decizia de impunere anuala. Insa, inexistenta unei baze de date unice care sa cuprinda informatii la zi de la MAE, MAI, CNAS a generat o serie de aspecte negative.

In data de 8 mai 2015 presedintele ANAF a facut publica circulara prin care a dispus suspendarea emiterii si comunicarii deciziilor privind regularizarea CASS pentru anul 2012 pana la clarificarea normelor legale aplicabile in cazul persoanelor fizice care datoreaza CASS in conformitate cu reglementarile Cap. 2 si 3 ale Titlului IX^2 din Codul fiscal.

Reporter: Sunt modificari in legislatia fiscala ce nu au fost mediatizate, desi sunt de mare importanta pentru contribuabili? Ne puteti enumera cateva noutati din Codul Fiscal intrate in vigoare anul acesta?

Emilian Tudose: Biroul cu atributii in informarea contribuabililor intocmeste comunicate de presa ori de cate ori apar modificari ale legislatiei fiscale, pe care le trimite spre publicare atat in ziare de larga circulatie, letric si on-line, cat si pe site-ul DGRFP Ploiesti. Contribuabilii primesc raspuns la intrebarile adresate telefonic sau direct la sediile serviciilor fiscale.

Ca noutati legislative in materie fiscala amintesc:

- reducerea impozitului pe constructii speciale la 1%;

- regimul caselor de marcat ;

- loteria bonurilor fiscale ;

- limitarea platilor / incasarilor in numerar ;

- reducerea TVA la 9% la produsele agroalimentare, bauturi nealcoolice si servicii de alimentatie publica.

Reporter: Cum vedeti amnistia fiscala stabilita pentru deciziile de impunere “abuzive” ale ANAF, unde fusese calculat CASS mult peste veniturile lunare ale contribuabililor?

Emilian Tudose: Pe site-ul MFP la sectiunea Transparenta Decizionala a fost publicat proiectul Legii privind anularea unor obligatii fiscale prin care se propune anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contributiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe tară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Doresc sa subliniez faptul ca ANAF este institutia care aplica legea neavand drept de initiativa legislativa.

Direcția Generală  Regională a Finanțelor Publice Ploiești reamintește contribuabililor, persoane fizice și juridice, că în luna februarie trebuie depuse mai multe declarații fiscale.

 

25 FEBRUARIE TERMEN PENTRU :

• Depunerea Declaraţiilor (Formularele: 100; 101; 112; 224; 300; 301;306; 307; 311; 390VIES; 392A; 392B; 393;394)
• Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formular 097)
• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică care nu generează o persoana juridică; din premii si jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse
• Efectuarea plăţii impozitului pe profit pe anul precedent – organizaţiile nonprofit; contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

NOUTĂŢI LEGISLATIVE:

● O.M.F.P 106/02.02.2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale (M.O 91/03.02.2015)
● O.M.F.P 83/26.01.2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015 (M.O. 76/29.01.2015)
● O.G 5/28.01.2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M.O. 78/29.01.2015)
● O.G 10/28.01.2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M.O. 81/30.01.2015)
● O.G 4/21.01.2015 – pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.O. 74/ 28.01.2015)

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti reaminteşte contribuabililor:

 

9 IANUARIE TERMEN PENTRU :

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (Formular 092).

12 IANUARIE TERMEN PENTRU :
• Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depaşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal (Formular 096).

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

* O.P.A.N.A.F. nr. 4024/ 2014 pentru modificarea O.P.A.N.A.F 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa (M.O. 002/ 05.01.2015) .

* O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. 966/30.12.2014) .

* O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate( M.O. 963/30.12.2014) .

* O.P.A.N.A.F. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoare adaugată, potrivit prevederilor art. 152^4 si art. 152^5 din Codul Fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare (M.O. 963/30.12.2014).

* O.U.G. 92/ 2014 – pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative (M.O. 957/30.12.2014).

* O.P.A.N.A.F 4019 /2014 – privind prorogarea termenului prevăzut la pct.1 lit a) si b) din anexa nr.2 la O.P.A.N.A.F nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/ prestarilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoane înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrarile/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. 952/29.12.2014).

* O.P.A.N.A.F 4018/2014 – pentru modificarea O.P.A.N.A.F nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (M.O. 952/ 29.12.2014).

* O.P.A.N.A.F 3998/2014 – privind modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F nr.5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoare adaugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (M.O. 942/23.12.2014).

* O.U.G. nr.84/2014 – pentru completarea O.G. nr. 58/ 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. (M.O. 923/18.12.2014).

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.