Rezultatele la examenul de Evaluare Naţională 2015 vor fi publicate vineri, 26 iunie. Rezultatele parţiale la Capacitate 2015 vor fi publicate pe EDU.RO.

 

Ministerul Educaţiei va publica primele rezultate la Evaluare Naţională 2015 vineri, 26 iunie, până la ora 16.00. Notele elevilor de clasa a VIII-a care au susţinut examenul de Capacitate 2015 vor fi publicate în centrele de examinare.

Elevii care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute la Evaluare Naţională 2015 pot depune contestaţii vineri, după ora 16:00. Contestaţiile vor fi rezolvate în perioada 27-29 iunie, iar marţi, 30 iunie, vor fi afişate rezultatele finale la Evaluare Naţională 2015.

Ministerul Educaţiei va publica pe EDU.RO ierarhia la nivelul ţării a elevilor care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2015, după afişarea rezultatelor finale, după contestaţii.

Elevii de clasa a VIII-a susţin miercuri, 24 iunie, proba la Matematică. Subiectele şi baremul de corectare vor fi afişate pe site-ul Ministerului Educaţiei, edu.ro, în jurul orei 15.00. Elevii au început luni, 22 iunie, probele scrise de la Evaluarea Naţională.

 

Elevii de clasa a VIII-a vor susţine miercuri, 24 iunie, proba la Matematică. Ei au susţinut luni, proba de Limba Română, iar marţi proba la Limba Maternă.

Subiectele şi baremul de corectare pentru proba la Matematică vor fi afişate pe site-ul Ministerului Educaţiei, edu.ro, miercuri, în jurul orei 15.00.

Aproape 200.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a au intrat, luni, în febra Evaluărilor Naţionale. Prima probă scrisă a fost cea la Limba Română, urmată de proba la limba maternă pentru minorităţile naţionale, iar miercuri, examenul la matematică. Ministerul Educaţiei a anunţat că elevii vor fi supravegheaţi atât video, cât şi audio.

Examenele încep la ora 9.00, însă elevii trebuie să fie în bănci de la ora 8:30. În ceea ce priveşte accesul în sălile de examen, elevii sunt aşezaţi alfabetic câte unul în bancă, iar pe uşa de la intrarea fiecărei săli de examen este lipită o listă cu numele candidaţilor distribuiţi acolo.

Adolescenţii nu au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe sau poşete candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop. Ordinul de ministru care stipulează aceste reguli spune că elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate, în sala stabilită de comisie, nu vor fi primiţi în examen. De asemenea, candidaţii nu au voie să aibă, în sălile de examen, asupra lor sau în băncile în care sunt aşezaţi, orice fel de manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidaţii nu au voie să aibă la ei telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet, la reţele de socializare, şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu cineva din exterior, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la probă, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu. Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Elevii de clasa a VIII-a încep luni, 22 iunie, probele scrise de la Evaluarea Naţională. Anul acesta, elevii vor fi supravegheaţi atât video, cât şi audio.


EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Aproape 200.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a intră, luni, în febra Evaluărilor Naţionale. Prima probă scrisă va fi cea la Limba Română, marţi, urmează proba la limba maternă pentru minorităţile naţionale, iar miercuri, examenul la matematică. Ministerul Educaţiei a anunţat că elevii vor fi supravegheaţi atât video, cât şi audio.

PUBLICITATE

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Examenele vor începe la ora 9.00, însă elevii trebuie să fie în bănci de la ora 8:30. În ceea ce priveşte accesul în sălile de examen, elevii sunt aşezaţi alfabetic câte unul în bancă, iar pe uşa de la intrarea fiecărei săli de examen este lipită o listă cu numele candidaţilor distribuiţi acolo.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Adolescenţii nu au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe sau poşete candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop. Ordinul de ministru care stipulează aceste reguli spune că elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate, în sala stabilită de comisie, nu vor fi primiţi în examen. De asemenea, candidaţii nu au voie să aibă, în sălile de examen, asupra lor sau în băncile în care sunt aşezaţi, orice fel de manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidaţii nu au voie să aibă la ei telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet, la reţele de socializare, şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu cineva din exterior, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Încălcarea regulilor este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la probă, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu. Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1.

Calendar EVALUARE NAŢIONALĂ 2015:

 • 22 iunie – Proba la Limba Română
 • 23 iunie – Proba la Limba Maternă
 • 24 iunie – Proba la Matematică
 • 26 iunie – Afişarea rezultatelor
 • 26 iunie – Depunerea contestaţiilor
 • 27 – 29 iunie – Rezolvarea Contestaţiilor
 • 30 iunie – Afişarea rezultatelor finale


Joi, 07 Mai 2015 11:07

Incep EVALUARILE NATIONALE 2015

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe pe 18 mai cu proba scrisă la limba română, care va fi urmată pe 19 mai de proba de citit la limba română, potrivit unui ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educației. Pe 20 mai va avea loc proba la matematică, iar elevii aparținând minorităților naționale vor putea susține proba scrisă la limba maternă pe 21 mai și cea la citit pe 22 mai.

Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe pe data de 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Ultima evaluare a competențelor, cea la clasa a VI-a, va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de matematică. Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română și evaluarea competențelor de matematică. Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară "Limbă și comunicare" și din aria curriculară "Matematică și științe ale naturii".

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a și tot câte 60 de minute pentru fiecare test de la clasa a VI-a.

Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele individuale obținute nu se afișează/ nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia.

Chiar dacă județul Prahova s-a putut mândri cu o prezență bună la probele din cadrul simulării Evaluării Naționale, de acum două săptămâni, rezultatele obținute de elevii din clasele a VIII-a nu mai sunt motiv de laudă.

 

Potrivit ISJ Prahova, la testare s-au înscris, în județ, 6.858 de elevi. Prezența s-a menținut, la ambele probe, peste 95%, 6.566 de elevi participând la simularea la Limba română și 6.559 la cea la Matematică. Cam atât, însă, cu cifrele optimiste.

După centralizarea rezultatelor, ISJ Prahova anunță o promovabilitate de 72,98% șa Română și aproape la jumătate, după proba la Matematică: 38,33%. Asta chiar dacă, paradoxal, în timp ce la prima testare numai 11 elevi din județ au obținut note de 10, la cea de-a doua au fost 52 de lucrări perfecte.

Raportul s-a modificat, însă, la pragul următor. Dacă, la Română, au fost 567 de copii cu note între 9 și 9,99, la Matematică lucrările notate astfel au fost număr 220.

Deși dezastruoase, rezultatele simulării la matematică sunt, totuși, ceva mai bune decât cele înregistrate de promoția trecută, când numai 34,4% dintre candidați au luat peste 5, la această probă. La Română, în schimb, procentul de promovabilitate a scăzut sensibil, de la 73,8%, în 2014.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Luni, elevii de clasa a VIII-a au început simulările Evaluării Naţionale 2015. Prima proba a fost cea la Limba şi literatura română, iar marţi este programată proba la Matematică. La Limba Română, elevii au primit trei subiecte şi a avut la dispoziţie două ore ca să le rezolve.

 

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Primul subiect de la simularea la Limba Română a fost o doină populară, "Foaie verde de fir mohor", iar elevii au avut scris câte un antonim pentru "uşor", "seară" şi "să umblu".

De asemenea, tot la partea A, au trebuit să explice rolul unei cratime, să transcrie o comparaţie şi un epitet din textul la prima vedere. La partea B, elevii au avut de redactat o compunere între 150-250 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa la specia doinei populare "Foaie verde de fir mohor".

La subiectul doi elevii au primit un articol din ziarul Adevărul, "Cum se mai păstrează printre vilele din comuna bistriţeană Maieru unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Sânziene", semnat de Bianca Sara.

Elevii au avut de formulat câte un enunţ în care să precizeze, din text, data la care se merge la cules de sânziene şi persoanele care împletesc coroniţele, precum şi de scris numele autoarei şi titlul articolului. Totodată, li s-a cerut să menţioneze ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa "Seara, tinerii satului, acum îmbrăcaţi în blugi şi trening şi nu în straie populare cum se întâmpla acum 50 de ani se adună pe uliţe unde fac focuri", respectiv "seara", "satului", "populare", "fac".

De asemenea, elevilor li s-a cerut să precizeze funcţia sintactică a cuvintelor "preferinţele" şi "fiecăreia". O altă cerinţă viza transcrierea propoziţiei principale şi a celei subordonate din fraza: "Baza coroniţelor este din flori de sânziene, aceasta fiind completată cu păpădii, trandafiri şi alte plante care transformă coroniţele într-o pată de culoare". În plus, elevii au avut de construit o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, având ca termen regent un adverb predicativ.

Subiectul trei a constat în redactarea unei scurte naraţiuni în care se relateze o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei zile de vară în maxim 150 de cuvinte.

Calendarul pentru simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015:

 • 23 februarie 2015 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 24 februarie 2015 Simulare – Matematică – probă scrisă
 • 25 februarie 2015 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 6 martie 2015 Afişarea rezultatelor

 

Regulile din sala de examen

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Potrivit metodologiei de organizare, elevii care participă la simulare nu pot intra în sălile de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, însemnări sau rezumate care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu ghiozdane sau poşete. De asemenea, elevii nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile sau căşti audio.

Rezultatele obţinute la simularea Evaluării Naţionale vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv a unui examen de bacalaureat național și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Rezultatele simulării din 2014

Anul trecut, în jur de 49% dintre elevii de clasa VIII-a prezenţi la simularea Evaluării Naţionale au obţinut medii peste 5, respectiv 67% la sută la Limba română şi 30% la Matematică. Din totalul celor peste 187.800 de elevi înscrişi, 177.900 (95%) au participat şi la proba de Limba română şi la cea de Matematică. Dintre aceştia, peste 86.800 (49%) au obţinut medii peste cinci.

Calendarul examenului de Evaluare Naţională 2015:

 • 13 iunie 2015                   Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 15-17 iunie 2015              Inscrierea la Evaluarea Nationala
 • 22 iunie 2015                   Limba si literatura romana - proba scrisa
 • 23 iunie 2015                   Limba si literatura materna - proba scrisa
 • 24 iunie 2015                   Matematica - proba scrisa
 • 26 iunie 2015                   Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
 • 26 iunie 2015                   Depunerea contestatiilor (orele 16 - 20)
 • 27 - 29 iunie 2015            Rezolvarea contestatiilor
 • 30 iunie 2015                   Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Elevii din clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a intră de luni, în febra examenelor. Tinerii din clasa a VIII-a vor da, luni şi marţi, simularea Evaluării Naţionale. Pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a, simularea pentru Bacalaureat este programată să înceapă pe data de 2 martie.

 

Simulările Evaluării Naţionale încep luni, 23 februarie 2015, cu testarea la Limba şi literatura română. Materia la care vor fi testaţi elevii la simularea la Limba şi literatura română este aproximativ aceeaşi cu cea a examenului propriu-zis din vară.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 Luni, toţi elevii claselor a VIII-a urmează să primească, la ora 9.00, subiectele. "Este subiect unic la nivel naţional, deci va fi distribuit întocmai ca la examen. Elevii au două ore la dispoziţie să rezolve testul, simularea finalizându-se la 11.00. În sălile în care avem camere de supraveghere, acestea vor fi folosite. În ceea ce priveşte activitatea didactică din şcoli, simularea nu o va afecta foarte mult. Fiecare şcoală îşi organizează programul din ziua respectivă în funcţie de situaţie", a declarat inspectorul Marian Banu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Bucureşti.

La multe şcoli, mai ales din Capitală, s-a decis ca în aceste două zile în care se ţine simularea, copiii din clasele I-IV să stea acasă. Asta pentru că în mod normal cei de-a VIII-a învaţă după-amiaza, iar cei mici dimineaţa şi nu ar fi loc în clase pentru ca elevii care termină anul acesta gimnaziul să susţină simularea.

Calendarul pentru simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015:

 • 23 februarie 2015 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 24 februarie 2015 Simulare – Matematică – probă scrisă
 • 25 februarie 2015 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 6 martie 2015 Afişarea rezultatelor

Vezi AICI lista conţinuturi Evaluare Naţională clasa a VIII-a

Regulile din sala de examen

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Potrivit metodologiei de organizare, elevii care participă la simulare nu pot intra în sălile de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, însemnări sau rezumate care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu ghiozdane sau poşete. De asemenea, elevii nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile sau căşti audio.

Rezultatele obţinute la simularea Evaluării Naţionale vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

Potrivit Ministerului Educaţiei, scopul simulărilor este să îi obişnuiasca pe elevi cu rigoarea unui examen şi să optimizeze rezultatele copiilor.

Rezultatele simulării din 2014

Anul trecut, în jur de 49% dintre elevii de clasa VIII-a prezenţi la simularea Evaluării Naţionale au obţinut medii peste 5, respectiv 67% la sută la Limba română şi 30% la Matematică. Din totalul celor peste 187.800 de elevi înscrişi, 177.900 (95%) au participat şi la proba de Limba română şi la cea de Matematică. Dintre aceştia, peste 86.800 (49%) au obţinut medii peste cinci.

Calendarul examenului de Evaluare Naţională 2015:

 • 13 iunie 2015                   Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 15-17 iunie 2015              Inscrierea la Evaluarea Nationala
 • 22 iunie 2015                   Limba si literatura romana - proba scrisa
 • 23 iunie 2015                   Limba si literatura materna - proba scrisa
 • 24 iunie 2015                   Matematica - proba scrisa
 • 26 iunie 2015                   Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
 • 26 iunie 2015                   Depunerea contestatiilor (orele 16 - 20)
 • 27 - 29 iunie 2015            Rezolvarea contestatiilor
 • 30 iunie 2015                   Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

BACALAUREAT 2015. Calendarul pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI - a și a XII-a din anul școlar 2014-2015:

 • 2 martie 2015 Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
 • 3 martie 2015 Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
 • 4 martie 2015 Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
 • 6 martie 2015 Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
 • 12 martie 2015 Afişarea rezultatelor

Vezi AICI Lista conţinuturi Bacalaureat clasa a XI-a

Vezi AICI lista conţinuturi Bacalaureat clasa a XII-a

Rezultatele obţinute la simularea examenului de Bacalureat 2015 vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2015 - Sesiunea iunie-iulie 2015:

 • 25 - 29 mai 2015     Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 29 mai 2015            Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 8 - 10 iunie 2015     Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 10 - 12 iunie 2015   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 15 - 19 iunie 2015   Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 22 - 26 iunie 2015   Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 • 29 iunie 2015          Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă
 • 30 iunie 2015          Limba şi literatura maternă  - proba E)b) - proba scrisă
 • 1 iulie 2015             Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă
 • 3 iulie 2015             Proba la alegere a profilului şi specializarii - proba E)d) - proba scrisă
 • 6 iulie 2015             Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 6 iulie 2015             Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)
 • 7 - 9 iulie 2015        Rezolvarea contestaţiilor
 • 10 iulie 2015           Afişarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat 2015 se va desfăşura conform Metodologiei care a funcţionat şi anul acesta şi respectând ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Sursa: romaniatv.net

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.