Consiliul Local al Municipiului Ploiești este convocat în data de 13 martie 2015, începând cu orele 12.00, la sala de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etaj 1, în ședință extraordinară.

 

Pe ordinea de zi va fi proiectul de hotărâre privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești– initiat de domnii consilieri Băzăvan Iolanda, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda. Drăgusin Paulica, Dumitru Cristian, Ganea Cristian Mihai, Ionescu Ionuț Cristian, Mateescu Radu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pană George, Petrescu Raul Alexandru, Popa Constantin, Sârbu Simion Gheorghe, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Răzvan Ion, Vîscan Robert Ionuț.

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat, joi, 26 februarie, în şedinţă ordinară, începând cu orele 14.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Pe ordinea de zi se vor afla următoarele proiecte:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 ianuarie 2014.

2. Întrebări şi interpelări.

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Cocâlea Petro Carlo – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Mihăilescu Georgeta Viorica – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul Ionescu Paul Bujor – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copii Iancu Antonia Andreea şi Iancu Rebeca Maria – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionut Ionescu.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Coada Mirela Madalina – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna Aldea Niculina – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2016 - 2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Sanda Dragulea.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2017 ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a unor spaţii aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești – iniţiat de viceprimar Raul

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 363/30.09.2013 privind înfiinţarea secţiei de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Muncipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea finanţării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea reţelelor termice de transport şi repararea capitală a coşului de fum numărul 2 al SACET Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Badescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

24. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea şi completarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Gabriel Constantin Minea, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gheorghe Sîrbu.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Radu Mateescu.

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 18 mp din incinta Şcolii Gimnaziale „George Emil Palade” către «Asociaţia părinţilor Şcoala George Emil Palade» în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind admiterea/ieşirea beneficiarilor în/din centrele de îngrijire în regim rezidenţial cu care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat protocol de cooperare – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Drăguşin şi Ionuţ Ionescu.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 109 mp, situat în Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 256, Jud. Prahova, nr. cadastral 2304, Carte Funciară 133954, către SC CIOCÎRLIA SA, CUI 1344444 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Cristian Dumitru, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 36 mp, situat în Ploieşti, Strada Ion Maiorescu, FN, Jud. Prahova, nr. cadastral 124312, Carte Funciară 124312, către Biroul Notarial Public Minea Octavian – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Dumitru Cristian, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 78 mp, situat în Ploieşti, Strada Ion Maiorescu, FN, Jud. Prahova, nr. cadastral 124923, Carte Funciară 124923, către doamna Mitu Gabriela şi domnul Mitu Augustin-Constantin – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Cristian Dumitru, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 43,23 mp-cotă indiviză din 1382,10 mp, situat în Ploieşti, Strada Griviţei, nr. 2, bl.H, Jud. Prahova, nr.cadastral 132040, Carte Funciară 132040, către SC ARTA SRL, CUI 1344460 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Cristian Dumitru, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 531267/29.12.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Luciana Ichim S.R.L. pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionut Vîscan.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 400/13.02.2006 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Partida Romilor “Pro- Europa” pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Mărăşeşti nr. 26 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Constantin Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

35. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti a unei suprafeţe de teren situată in Ploiești, str. Ghe. Gr.Cantacuzino în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare parcare str Ghe. Gr. Cantacuzino (zona Podul Înalt)” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti, referitoare la imobilul Pietonal 2 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma, şi Cristian Dumitru.

38. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

39. Proiect de hotărâre privind includerea unui drum de acces în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

40. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilul situat în Ploieşti, Str. Malu Rosu nr. 102, în care funcţionează Scoala Gimnaziala “Nicolae Simache” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 895 a Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 393/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind modificarea Hotărârii nr.474/2011 privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Cosma Marcian şi Cristian Dumitru.

42. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 28/28.01.2015 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană şi Marcian Cosma.

43. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Adrian Lupu, Nicolae Suga şi Iulian Bolocan.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Ridicare restricții de construire în zonă protejată arhitectural, în vederea construirii unei clădiri – P+1 cu funcțiune medicală (laborator analize și cabinete medicale)”, str. Ioan A. Bassarabescu, nr. 2, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Iulian Bolocan, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Răzvan Ursu şi Adrian Lupu.

45. Diverse.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie 2015, începând cu orele 12.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modificare gol fereastră în uşă, scară de acces şi copertină la imobilul din Ploieşti, B-dul. Independenţei nr. 10” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018, al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L. Caragiale" - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2018, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018 - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2018 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări 2016-2018, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului ,,Toma Caragiu,, Ploieşti pentru anul 2015 si estimări pentru anii 2016 - 2018 - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2017 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.

16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 313/2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul de “Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploieşti – Bloc 9B1B2 Str. Băneşti nr. 3, Bloc 9C Str. Băneşti nr. 1, Bloc 9D1D2 B-dul Republicii nr. 181, Bloc 9E Str. Sinăii nr. 2”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetica a blocurilor de locuinţe” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

 

Joi, 29 Ianuarie 2015 09:30

DEMISIE în Consiliul Local Ploieşti

Silviu Constantin (PSD) și-a dat demisia din funcția pe care o ocupa în Consiliul Local Ploiești.

 

Acesta a invocat motive de ordin personal. Colegii săi din C.L. au adoptat miercuri cu unanimitate de voturi proiectul în care se prevedea încetarea mandatului pentru Silviu Constantin.Locul a fost declarat vacant, urmând ca persoana care va ocupa funcția din Consiliul Local să fie desemnată într-o ședință viitoare de Consiliu Local.

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară, în data de 28 ianuarie 2015, începând cu orele 12.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 15 decembrie 2014.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 17 decembrie 2014.

3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 8 ianuarie 2015.

4. Întrebări şi interpelări.

5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Constantin Silviu-Sorin.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale reprezentanților Consiliului Local în Adunările Generale ale Acționarilor de la societățile comerciale în care Municipiul Ploiești este acționar – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind numirea unui funcţionar public în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al. S.C. Transport Călători Express SA Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul bugetului local pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Gabriel Constantin Minea, Daniel Puiu Neagu şi Adrian Lupu.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia Caritatea – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit/taxă pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de catre Organizaţia Umanitară Concordia – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2015, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, pentru anul fiscal 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia pentru Dezvoltare Umană, pentru anul fiscal 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit auto în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către SC Transport Călători Express SA – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 455/17.12.2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 299/ 30.10.2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu SC Coral Impex SRL – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu şi Puiu Daniel Neagu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu şi Radu Mateescu.

20. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a chiriei/ achiziţionării imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 – iniţiat de consilierii Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Radu Socoleanu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/ 22.02.2012 prin încheierea actului adiţional nr. 2, pentru imobilul din Ploieşti str. Vlad Ţepeş nr. 30, în care funcţionează corpul C al Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp din incinta Şcolii Gimnaziale „Elena Doamna” către „Asociaţia părinţilor Şcoala Elena Doamna” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 72 mp din incinta Grădiniţei cu program prelungit „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril” către Asociaţia de părinţi „Aproape de cei mici” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 54 mp din incinta Liceului Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” către Asociaţia de părinţi „LTAS VS PLOIESTI” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru Petrescu.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru Petrescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a terenului în suprafaţă de 629 m.p. situat în Ploieşti, str. Traian nr. 28, în fosta incintă a Grupului Şcolar de Transporturi – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la Spitalul de Pediatrie Ploieşti şi Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilelor situate in Ploieşti, Aleea Arnăuţi, nr. 2, compuse din blocurile de locuinţe T1-T16 si terenurile aferente acestora – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

31. Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile - terenuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor 782, 927 si 1114 (referitoare la imobilele teren situate în Ploieşti, str. Buştenari, nr. 39, str. Lupeni, nr. 51 şi str. Rahovei nr. 28) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 235/28.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

34. Proiect de hotărâre privind repartizarea către Asociaţia pentru Iniţiativă şi Dezvoltare Continuă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Italiană nr. 24 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gabriel Constantin Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

35. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât accea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare Bloc A4, Ploieşti, str. Tarnava nr. 4” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Lucrări de desfiinţare – construcţie C1, situat în municipiul Ploieşti, strada Predeal nr. 8” – initiat de primar Iulian Bădescu.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Lucrări de desfiinţare – clădiri cu funcţiuni anexe – staţie de pompare, rezervor de apa 500 mc, post de transformare, strada Apelor F.N.” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Lucrări de desfiinţare – clădiri cu funcţiuni anexe – C1- grajd, C2 - cocina porci, C3 - cocina, C-4 cocina, C5-punct control, strada Cosminele, nr. 11A" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Cernica” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

41. Diverse.

 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat in sedinta ordinara in data de 17 decembrie, incepand cu orele 12.00, la sala de sedinte de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I.

 

Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 25 noiembrie 2014.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 noiembrie 2014.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local nr. 428/27 noiembrie 2014 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, copilul CÎRSTEA TUDOR ANDREI – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu şi Silviu Sorin Constantin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2014 de la S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti să semneze contractul de împrumut bancar, necesar realizării investiţiei „Construire Piaţă Agroalimentară Centrală Ploieşti” şi aprobarea garantării acestui împrumut bancar cu imobilele prezente şi viitoare, proprietatea S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2015 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiesti nr. 15221/24.08.2011 – zona A, 15222/24.08.2011 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gabriel Constantin Minea.

16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu, Puiu Daniel Neagu şi Gabriel Constantin Minea.

17. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul din Ploieşti, str. Vlad Ţepeş nr. 30 în care funcţionează Colegiul Naţional ,,Al. I. Cuza” (corp C) – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiesti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal stabilit conform normativului de personal, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare ale Spitalul de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar iulian Bădescu.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Silviu Sorin Constantin şi Raul Alexandru Petrescu.

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Silviu Sorin Constantin şi Raul Alexandru Petrescu.

23. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marcian Cosma, George Pana şi Marilena Stanciu.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 110 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune F.N./ 06.12.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Ioniță Ion – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma şi George Pană.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 229133/15.12.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Gabriel Minea.

26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 410/28.10.2014 – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea şi Robert Ionuţ Vîscan.

27. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Silviu Sorin şi Raul Alexandru Petrescu.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuinţe – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Marcian Cosma, George Pană şi Marilena Stanciu.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei 269 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Valeni, nr.28) şi completarea poziţiei 1156 (referitoare la imobilul situat in Ploieşti , str.Săpunari, nr.8) din Anexa 1 la Hotărarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian şi George Pană.

30. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Ghinea Traian a suprafeţei de teren de 501,32 mp, cotă indiviză din suprafaţa totală din acte de 1.139,72 mp, din măsurători de 1.140 m.p., situat în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 17, cu nr. cadastral 3172, Carte Funciară 136672 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Gheorghe Popa, Marcian Cosma, George Pana şi Stanciu Marilena.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal “Dezmembrare Tarla 44 şi parcelare teren Cartier <Mitică Apostol>” – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Radu Socoleanu şi Răzvan Ursu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă destinație specială în zonă instituții și servicii și modificare indicatori urbanistici” Șos. Vestului, nr. 14-16, Ploiești – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Radu Socoleanu şi Adrian Lupu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricţie de construire şi modificare indicatori urbanistici (POT, CUT) şi regim de aliniere pentru restructurare clădiri existente şi construire spaţiu comercial” Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 198-202 Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinaţie funcţională mixtă în zonă de industrie nepoluantă şi servicii, modificare indicatori urbanistici” Str. Mărăşeşti, nr. 319, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Adrian Lupu, Razvan Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.

 35. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

36. Diverse.

Consilierii locali din Partidul Liberal Reformator (PLR) urmează să aibă negocieri zilele următoare cu cei din PSD, potrivit surselor ph-online.ro.

 

Cei din PLR doresc să obțină schimbarea directorilor PNL din instituțiile deconcentrate cu oameni din propriul partid.

Negocirile vor fi purtate de o echipă formată din trei oameni ai PLR, respectiv o echipă cu trei oameni din PSD.

 

 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în data de 15 decembrie 2014, începând cu orele 14.00 la sala de sedinte din cadrul Palatului Administrativ, etajul III, camera 322.

 

Pe ordinea de zi a sedinte vor intra urmatoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a fost convicat în şedinţă extraordinară în data de 27 noiembrie 2014, începând cu orele 12.00 la sala de ședințe din cadrul Palatului Administrativ, etajul III, camera 322.

 

Pe ordinea de zi sunt trecute următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Cîrstea Tudor – Andrei – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificârii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti “I. L. Caragiale– iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Creşe Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal stabilit conform normativului de personal şi a statului de funcţii al Spitalul de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Consilierii locali ploieșteni au aprobat, în sedinta ordinara de marti, preluarea în administrația municipalității a managementului noului Spital de Pediatrie, din patrimoniul Consiliului Județean.

 

Tot în ședința de marți au fost numiți reprezentanții instituției în consiliul de administrație al spitalului. Aceștia sunt Ganea Cristina și Mateescu Radu.

Unitatea medicală urmează să fie mutată în fostul sediu Petrom din centrul oraşului, după finalizarea lucrărilor de recompartimentare şi dotare.

 

Pagina 2 din 3

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.