Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 19 foști sau actuali aleși locali (4 primari, 4 viceprimari și 11 consilieri locali), ca urmare a deținerii simultan de funcții și calități prin încălcarea legislației.

 

Potrivit unui comunicat al ANI, au fost declarați în stare de incompatibilitate Dumitru Roman — primar al comunei Dimitrie Cantemir (județul Vaslui), Nicolae Rugină — primarul orașului Vânju Mare (Mehedinți), Gheorghe Stroe — primar al comunei Ciochina (Ialomița), Marian Brabete — viceprimar al comunei Pietrari (Vâlcea), Gelu Marița — viceprimar al comunei Vișina (Olt), Ilie Gheorghe — viceprimar al orașului Filiași (Dolj), Bebe Dumitru — viceprimar al comunei Ghercești (Dolj), Erno Vakaria — fost consilier local în comuna Lazarea (Harghita).

De asemenea, au fost declarați incompatibili Constantin Vasile — consilier local în comuna Sasca Montana (Caraș-Severin), Silvia Doina Solomon — consilier local în comuna Tetoiu (Vâlcea), Eduard Adrian Honorius Circa — consilier local în sectorul 3 București, Dumitru Nechifor — consilier local în comuna Petricani (Neamț), Ioan Radu Uță — consilier local în municipiul Bistrița, Vasile Tanasă — consilier local în orașul Breaza (Prahova), Marius Nicușor Gorun — consilier local în comuna Sacoșu Turcesc (Timiș), Iulian Amza — consilier local comuna Gîrla Mare (Mehedinți).

În conflict de interese au fost declarați Mariner Claudiu Rujoi — primar al comunei Husnicioara (județul Mehedinți), Mihai Mișu Scorța — consilier local în municipiul Tecuci (Galați), Florian Oprița — consilier local în municipiul Aiud (județul Alba).

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 11 foști sau actuali aleși locali (doi primari, doi foști viceprimari, trei viceprimari și patru consilieri locali), după cum urmează:

 

1. CORBEA CĂTĂLIN, Primar al comunei Prundu, jud. Giurgiu

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2008 — 22 ianuarie 2009 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator al S.C. ROMSEM S.R.L, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. SÂNGEORZAN REMUS, Primar al comunei Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 septembrie 2012 — 26 iunie 2014 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator, membru în Consiliului de Administrație al Școlii gimnaziale 'Sâncraiu de Mureș' jud. Mureș, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 96, alin (2) din Legea nr. 1/ 2011 (în forma în vigoare până la data de 26.06.2014).

3. DANILIUC PETRU, Viceprimar al comunei Șipote, jud. Iași

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 octombrie 2013, întrucât deține simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică, în cadrul  'Daniliuc Petru Persoană Fizică Autorizată'.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 22 iunie 2012 — 26 iunie 2014 întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și tehnician agronom, angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Orgapic S.R.L.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) și g) din Legea nr. 161/2003.

4. MOROIANU MITICĂ, Viceprimar al comunei Dichiseni, jud. Călărași

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 30 mai — 07 iulie 2014 și perioada 04 august 2014 — 26 ianuarie 2015 întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul 'MOROIANU I. MITICĂ' PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. BĂICĂNESCU NECULAI Fost Viceprimar al comunei Agapia, jud. Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 iulie  2012-12 august 2013 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul 'BĂICĂNESCU NECULAI Persoană Fizică Autorizată', încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar a luat parte la ședințele Consiliului Local al comunei Agapia din datele de 25 octombrie 2012 și 01 martie 2013 votând pentru adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local care priveau închirierea pășunii comunale.

Ulterior adoptării acestor hotărâri, Asociația crescătorilor de animale Răchitiș-Agapia (asociație în cadrul căreia soția acestuia deține calitatea de asociat fondator) în calitate de concesionar, a încheiat cu Primăria Comunei Agapia în calitate de concedent, două contracte de concesiune și două acte adiționale.

Astfel, persoana evaluată a avut un interes direct și vădit în adoptarea și respectiv, semnarea celor două hotărâri ale Consiliului Local ale comunei Agapia.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 161/2003, precum și dispozițiile art. 75 și art. 77,alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

6. GRANCEA MARIN, fost Viceprimar al comunei Baba Ana, jud. Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2012 — 19 martie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și administrator al S.C. GRO CONT SERV S.R.L. și S.C. GR OANA CONT SERV S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7. ȚEPELUȘ GELU GAVRIL Viceprimar al comunei Sărmaș, jud. Harghita

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 — 12 mai 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul 'ȚEPELUȘ GELU-GAVRIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ', încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

8. ȘUTEU OCTAVEAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local Sighișoara, jud. Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al mun. Sighișoara  din data de 29 mai 2013 privind susținerea activității Clubului Sportiv 'Arena Juvenilă' Sighișoara prin care s-a aprobat  alocarea sumei de 46.000 lei din bugetul local (club în cadrul căruia a deținut în perioadă mai 2013 — decembrie 2014 funcția remunerată de antrenor).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, precum și dispozițiile art. 75, lit. f) și art. 77, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004.

9. TANCĂU CELESTIN Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu, jud.  Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. CELYEM S.R.L. (societatea comercială la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat în perioada 02 septembrie 2004 — 12 septembrie 2013), a încheiat două contracte comerciale de servicii cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

10. TOMESCU LAURENȚIU DANIEL, Consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Fălticeni, jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a 27 Hotărâri ale Consiliului local cu privire la aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale, inclusiv a bugetului Colegiului Național 'Nicu Gane' Fălticeni, colegiu în cadrul cărei acesta deține funcția de director adjunct.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011 precum și dispozițiile art. 75  din Legea nr. 393/2004.

11. ENACHE TITI, Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, jud. Constanța

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. RO-STEL LIGA S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia deține calitatea de asociat și funcția de administrator, iar soția să deține calitatea de asociat) a încheiat (în intervalul 11 iulie 2012 — 30 ianuarie 2015) contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria Ovidiu și S.C. OVI-PRESTCON S.R.L. (societate comercială înființată de Consiliul Local Ovidiu).

În baza contractelor încheiate S.C. RO-STEL LIGA S.R.L. a încasat suma totală de 98.235,05 lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

TOMESCU LAURENȚIU DANIEL și CORBEA CĂTĂLIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcția de primar (...) este incompatibilă cu cu (...); calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; administrator... la societățile comerciale; (...) calitatea de comerciant persoană fizică'.

* art. 90, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Consilierii locali (...) care au funcția de (...) administrator (...) la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia (...) de furnizare de produse (...)  cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local';

* art. 76, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Primarii și viceprimarii, (...) sunt obligați să nu emită un  act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său (...); Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută';

* art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia 'Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată';

* art. 75, lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusive; (...); o asociație sau o fundație din care fac parte';

* art. 77 alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (...).'

* art. 96, alin (2) din Legea nr. 1/2011 (în forma în vigoare până la data de 26.06.2014), potrivit căruia 'În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar; b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă; c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)'.

'Persoana (...) față de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 12 foști sau actuali aleși locali (un fost primar, doi foști viceprimari, patru consilieri locali și cinci foști consilieri locali). 

Lista nominală a celor 12 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală:

 

1. DECEBAL ARNĂUTU

Fost Primar al Orașului Tîrgu Neamț, Jud. Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar (2008 - 2012), a semnat contractele de dare în administrare gratuită a islazurilor „Osoi”, „Slatina”și „Aerodrom”, care aparțin domeniului privat al Orașului Tîrgu Neamț, încheiate între Primăria Orașului Târgu Neamț, Asociația Crescătorilor de Animale „Humulești” și Asociația Crescătorilor de Animale„Aerodrom” (asociații în cadrul cărora acesta deține calitatea de membru fondator), precum și expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare gratuită a islazurilor către cele două asociații.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

2. DINESCU ADINA Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Drajna, Județul Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Drajna din data de 09 iulie 2010, prin care a fost alocată din bugetul local suma de 200.000 Lei pentru Proiectul „Constituirea GAL Drumul Fructelor”.

 

În cadrul proiectului menționat, DINESCU ADINA deține funcția de manager.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

3. ALEXA CĂTĂLIN - VIRGIL Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, Jud. Botoșani, și fost Viceprimar al Municipiului Botoșani

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 - 21 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și funcția de administrator al S.C. EDIFICO S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. SIMION DAN DUMITRU Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Iernut, Jud. Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local al Orașului Iernut cu privire la aprobarea / rectificarea bugetului local, inclusiv a bugetului Unității de Asistență Medico-Socială Iernut, instituție la care acesta deținea funcția de director.

De asemenea, SIMION DAN DUMITRU, în calitate de Director al Unității de Asistență Medico-Socială Iernut, a semnat toate adresele prin care, în perioada de referință, Unitatea de Asistență Medico-Socială Iernut a solicitat Consiliului Local / Primăriei Iernut rectificarea bugetului aferent și alocarea unor sume de bani din bugetul consiliului local.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

5. DRASER UWE-WERNER Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Șeica Mică, Jud. Sibiu

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2008 - 2012), au fost încheiate șase contracte între Primăria Comunei Șeica Mică și S.C. SIEBENBURGISCHES NUGAT S.R.L., respectiv S.C. KLUWE S.R.L.(societăți în cadrul cărora acesta deține funcția de administrator și calitatea de asociat) și două contracte între Școala cu clasele I-VIII Șeica Mică și S.C. SIEBENBURGISCHES NUGAT S.R.L., contracte în valoare totală de aproximativ 94.278,56 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

6. PITICARI IOAN Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la data de 29 aprilie 2010 la dezbaterea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la închirierea prin licitație publică a unor trupuri de pășune (proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc), neanunțând la începutul ședinței că are un interes de natură patrimonială în problema supusă dezbaterii.

Ulterior adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din data de 29 aprilie 2010, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc (în calitate de proprietar) a încheiat la data de 13 mai 2010 cu PITICARI IOAN (în calitatea de chiriaș) un contract având ca obiect închirierea trupului de pășune și pășune împădurităOBCIOARA II, în suprafață de 173 ha, pe o perioadă de 6 ani, începând cu data de 20 mai  2010 și până la data de 20 septembrie 2015.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

7. GHERGULESCU ION Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Orșova, Jud. Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Orșova din data de 22 decembrie 2010 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Orșova în domeniul privat al Municipiului Orșova a unui teren în suprafață de 240 mp și concesionarea sa prin licitație publică.

Ulterior adoptării hotărârii de consiliu din data de 22 decembrie 2010, Primăria Municipiului Orșova (în calitate de concedent) a încheiat la data de 26 noiembrie 2012 cu GHERGULESCU ION (în calitatea de concesionar) un contract de concesiune având ca obiect cedarea și preluarea în concesiune a terenului având suprafața de 240 mp, concesionarea făcându-se în condițiile stabilite prin H.C.L. din data de 22 decembrie 2010, pe o perioadă de 49 de ani, începând cu data de 26 noiembrie 2012.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

8. ALEXANDRU TORMA Fost Viceprimar al Comunei Crasna, Jud. Sălaj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 septembrie 2010 - 20 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Crasna în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. CRASNA SERV S.R.L.(societate comercială la care Consiliul local deținea calitatea de asociat unic), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003.

9. BOERIU TIBERIU Fost Viceprimar al Comunei Jibert, Jud. Brașov

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În perioada exercitării mandatului de viceprimar, a participat la deliberarea și aprobarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Jibert din data de 22 iunie 2010 privind aprobarea concesionării pășunilor comunale aparținând Comunei Jibert, în suprafață de 3.547,78 ha, prin atribuiredirectă a contractului de concesiune către Asociația Crescătorilor de Taurine „Jibert”, asociație în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru.

Persoana evaluată a obținut de la Asociația Crescătorilor de Taurine„Jibert”,  în perioada evaluată, venituri în sumă totală de 19.736 Lei.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, Județul Brașov, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

10. FLITĂR LIVIU Fost Consilier local al Comunei Jibert, Jud. Brașov

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și aprobarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Jibert din data de 22 iunie 2010 privind aprobarea concesionării pășunilor comunale aparținând Comunei Jibert, în suprafață de 3.547,78 ha, prin atribuire directă a contractului de concesiune către Asociația Crescătorilor de Taurine „Jibert”, asociație în cadrul căreia atât persoana evaluată, cât și mama acestuia dețin calitatea de membru.

Atât persoana evaluată, cât și mama acestuia au obținut de la Asociația Crescătorilor de Taurine „Jibert”, în perioada evaluată, venituri în sumă totală de 4.985 Lei.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, Județul Brașov, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

11. BĂȚARU VIOREL Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Homocea, Jud. Vrancea

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și aprobarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Homocea din data de 31 ianuarie 2011 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren a persoanelor care activează ca voluntari în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, la nivelul Comunei Homocea, Jud. Vrancea, persoane între care se regăsește și persoana evaluată.

Prin participarea la adoptarea acestei hotărâri, s-a realizat un folos patrimonial constând în scutirea persoanei evaluate de la plata impozitului pe clădiri și pe teren.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud, Județul Vrancea, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

12. PETREA MIHAI Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Homocea, Jud. Vrancea  


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã și penalã, fals în declarații sau indicii privind sãvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție în cazul a 22 foști sau actuali aleși locali (opt primari, doi foști primari, cinci viceprimari, cinci consilieri locali și doi foști consilieri locali).

 

Lista nominalã a celor 22 foști sau actuali aleși locali în cazul cãrora Agenția a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã și penalã, fals în declarații sau indicii privind sãvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție:

1. GEORGESCU ION

Primar al Orașului Mioveni, Jud. Argeș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV, CONFLICT DE INTERESE PENAL ȘI INFRACȚIUNI ASIMILATE FAPTELOR DE CORUPȚIE

În calitate de primar, a semnat douã contracte în valoare totalã de 9.042.500 Lei privind finanțarea acțiunilor / activitãților din cadrul Programului „Promovarea Sportului de Performanțã”, contracte încheiate între Consiliul Local Mioveni, reprezentat de Georgescu Ion, și Clubul Sportiv DACIA Mioveni, în cadrul cãruia acesta a deținut calitatea de Președinte al Consiliul Director (în perioada 19 decembrie 2001 - 06 iulie 2010).

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Direcția Naționalã Anticorupție, în vederea verificãrii indiciilor privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României, precum și a infracțiunii asimilatã faptelor de corupție, prevãzutã de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000.

2. MOROȘAN MIRCEA

Primar al Orașului Huedin, Jud. Cluj

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, a semnat dispoziția prin care s-a aprobat numirea soției sale în funcția de Manager al Spitalului Orãșenesc Huedin, contractul de management, precum și dispoziții și acte adiționale ulterioare, prin care se aprobã prelungirea contractului de management, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

În perioada decembrie 2010 - ianuarie 2013, soția sa a obținut de la Spitalul Orãșenesc Huedin venituri din salarii în cuantum de 140.715 lei.

3. DICÃ DAN-VIOREL

Primar al Comunei Pielești, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 septembrie 2008 - 31 martie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de membru al Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Pielești, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. IRIMIE OCTAVIU-DANIEL

Primar al Comunei Livezile, Jud. Alba

INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 31 martie 2011, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul IRIMIE OCTAVIU-DANIEL PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. VELICA MIRCEA

Primar al Comunei Izbiceni, Jud. Olt

INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 13 august 2009, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul VELICA L. MIRCEA PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

6. MIRCEA MIHAI CRAINIC

Primar al Comunei Nojorid, Jud. Bihor

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 februarie 2009 - 16 septembrie 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoanã fizicã, respectiv titular al întreprinderii individuale CRAINIC MIRCEA MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

7. FLORI OVIDIU AURELIAN

Primar al Comunei Ișalnița, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 octombrie 2009 - 04 iulie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar (mandatul 2008 - 2012), respectiv cu cea de primar (mandatul 2012 - 2016), și funcția de administrator al S.C. SERVICII PUBLICE IȘALNIȚA S.R.L., încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8. PECHEANU GELU

Primar al Comunei Drânceni, Jud. Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de primar (2008 - 2012), a încheiat un contract de concesiune având ca obiect explotarea unei suprafeþe de 75,22 ha, proprietate privatã a Comunei Drânceni, cu ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALÃ PECHEANU BOGDAN VICTOR LUCIAN, al cãrei titular este fiul acestuia.

În perioada 2011 - 2013, ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALÃ PECHEANU BOGDAN VICTOR LUCIAN a beneficiat de subvenții A.P.I.A. în sumã de 94.301,44 Lei, la baza obþinerii acestor sume de bani stând ºi contractul de concesiune menționat mai sus.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

9. ISUF EMILIAN

Fost Primar al Comunei Drãgoești, Jud. Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de primar (2008 - 2012), a semnat, la data de 18 mai 2010, în calitate de arendator, un contract de arendã, prin care a fost arendatã suprafața de 171 ha (islazuri comunale) cãtre Asociația Localã a Crescãtorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Comuna Drãgoești, asociație în cadrul cãreia deține calitatea de membru fondator, precum și funcția de Președinte al Comitetului de Conducere.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

10. GAVRILÃ MIHAI

Fost Primar al Comunei Drajna, Jud. Teleorman

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2008 - 27 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de reprezentant al unitãții administrativ - teritoriale în Adunarea Generalã a S.C. APACONS S.R.L. Drajna, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003.

11. MIHAI VASILE

Viceprimar al Comunei Fãrcãșești, Jud. Gorj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iulie - 23 septembrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator al S.C. MIDI CRI IMPEX S.R.L., încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

12. RADU DEMETRESCU

Viceprimar al Orașului Sebiș, Jud. Arad

INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 17 iunie 2008, întrucât deține, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul DEMETRESCU RADU „FISH PROD” PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

13. CIOLCAN IOAN

Viceprimar al Comunei Crîmpoia, Jud. Olt

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2012 - 19 septembrie 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în cadrul S.C. DINAMIC PRODCOM S.R.L., încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

14. COSTACHE AUREL

Viceprimar al Orașului Mioveni, Jud. Argeș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusã dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea hotãrârilor Consiliului Local Mioveni privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013 (în anexele acestor hotãrâri, fiind prevãzute la capitolul bugetar „Cultura, recreere și religie”, subcapitolul „Sport”, sume din care s-a finanțat activitatea Clubului Sportiv Mioveni).

Clubul Sportiv Mioveni este persoanã fizicã de drept privat în cadrul cãreia COSTACHE AUREL deține calitatea de membru asociat (începând cu data de 08 august 2006) și a deținut funcția de Vicepreședinte al Consiliului Director (în perioada 25 septembrie 2006 - 23 aprilie 2011).

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, și dispozițiile art. 75, lit. f) și art. 77) din Legea nr. 393/2004.

15. BRÎNDAȘ FLORIN-VIOREL

Viceprimar al Comunei Șuncuiuș, Jud. Bihor

INCOMPATIBILITATE ȘI FALS IN DECLARAȚII

Se aflã în stare de incompatibilitate, întrucât, deține începând cu data de 19 februarie 2009 și funcția de administrator al S.C. POJORÎTA S.R.L.

De asemenea, persoana evaluatã s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioadele 19 iunie 2008 - 5 august 2013, respectiv, 19 iunie 2008 - 21 iunie 2010, interval în care acesta a deținut simultan cu funcția de viceprimar și funcția de administrator al S.C. FLORIS TURISM S.R.L., respectiv calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul BRÎNDAȘ FLORIN VIOREL P.F.

BRÎNDAȘ FLORIN-VIOREL a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.

Agenția Naționalã de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Beiuș, Județul Bihor, în vederea efectuãrii de cercetãri cu privire la posibila sãvârșire a infracțiunii de fals în declarații, prevãzutã și pedepsitã de art. 326 din Codul Penal al României, întrucât BRÎNDAȘ FLORIN-VIOREL a omis declararea calitãții de membru în organele de conducere, administrare și control ale societãților comerciale.

16. RUSU CONSTANTIN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ion Neculce, Jud. Iași

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2012 - 12 ianuarie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

17. ROMAN GAVRILÃ

Consilier local al Orașului Brezoi, Jud. Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iunie 2012 - 25 septembrie 2014, întrucât S.C. GIMARNIC S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia fiul sãu deþine calitatea de asociat unic și funcþia de administrator) a emis cãtre Primãria Orașului Brezoi facturi fiscale pentru prestare de servicii, în valoare totalã de 54.014,4 Lei, încãlcând, astfel, dispozițiile art 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

18. ANGHELINA DANIEL IONUȚ

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cetate, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitãrii mandatului de consilier local (2012 - 2016), întrucât S.C. CETATE JUNIOR S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia persoana evaluatã deține calitatea de asociat și funcția de administrator, iar soția acestuia calitatea de asociat) a furnizat o serie de produse pe bazã de facturã, în valoare de totalã de 37.092,96 Lei cãtre Primãria Comunei Cetate, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

19. POPESCU MIHAELA CODRUȚA

Consilier local în cadrul Consiliului Local Orșova, Jud. Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la ședințele consiliului local, respectiv, la dezbaterea și aprobarea a patru hotãrâri ale consiliului local în cadrul cãrora s-a decis acordarea unor facilitãți pentru S.C. FLORICOLA S.A. (societate comercialã în cadrul cãreia aceasta deține funcția de inginer chimist, și de la care obține venituri de naturã salarialã în calitatea de angajat cu contract individual de muncã).

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

20. BOCA ROMAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local 2008 - 2012, în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrãrilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitecturã, persoana evaluatã a avizat favorabil aprobarea proiectului urbanistic de detaliu privind construirea unei policlinici (P.U.D. depus de cãtre S.C. DORNA MEDICAL S.R.L., al cãrei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate). Mai mult, acesta a votat adoptarea hotãrârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a participat la dezbaterea și aprobarea proiectului de hotãrâre privind aprobarea P.U.D. construire policlinicã, proprietar S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) ºi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

21. DOGARU ION

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraºului Panciu, Jud. Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la ședințele Consiliului Local al Orașului Panciu, în cadrul cãrora au fost alocate fonduri pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termicã a blocurilor de locuinþe din oraºul Panciu”, respectiv a luat parte la dezbateri, exercitându-și dreptul de vot, și, de asemenea, a semnat procesele – verbale de ședințã încheiate.

Ulterior, în perioada 2009 - 2012, S.C. SIPROD S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia acesta a deþinut în perioada 20 decembrie 1991 - 01 iulie 2013 calitatea de asociat unic și funcþia de administrator), a încheiat cu Primãria Orașului Panciu cinci contracte de lucrãri în baza cãrora primãria a efectuat plãți cãtre S.C. SIPROD S.R.L., în valoare totalã de 1.951.564,99 Lei, ca urmare a derulãrii obiectivului de investiții „Reabilitarea termicã a blocurilor de locuințe din orașul Panciu”.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) ºi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

22. TOMESCU ION

Fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Gãești, Jud. Dâmbovița

INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, întrucât, la data de 13 iulie 2011, cabinetul sãu de avocaturã a încheiat un contract de asistențã juridicã cu Primãria Orașului Gãești, încãlcând, astfel, dispozițiile art 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, întrucât TOMESCU ION a participat și a votat în mod favorabil la adoptarea hotãrârii consiliului local privind împuternicirea Cabinetului Individual de Avocaturã „TOMESCU ION” sã reprezinte Consiliul Local Gãești în diverse dosare juridice, cu un onorariu convenit în cuantum de 5.000 Lei, persoana evaluatã a încãlcat, astfel, și dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, dispozițiile art. 75, lit. a) și c) ºi dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. IRIMIE OCTAVIU-DANIEL, RUSU CONSTANTIN, VELICA MIRCEA, CIOLCAN IOAN, ANGHELINA DANIEL IONUȚ, DOGARU ION și TOMESCU ION nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către șapte foști sau actuali aleși locali (trei primari, un fost primar, trei consilieri locali), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

 

Lista nominală a celor șapte foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

1)

MIHALACHE FLOREA

Primar al Comunei Crângeni

Jud. Teleorman

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 - 04 august 2010 și 17 decembrie 2010 - 18 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

2)

 

MILER AURELIAN

Primar al Comunei Voinești

Jud. Vaslui

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 octombrie 2010, întrucât deține, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul MILER AURELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 06 ianuarie 2010 - 18 mai 2011, întrucât, simultan cu funcția de primar, a deținut și funcția de administrator al S.C. AGROMILER S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3)

BANCIU TEODOR DUMITRU

Primar al Orașului Săliște

Jud. Sibiu

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 - 26 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția publică de conducere de Șef administrație în cadrul Administrației Finanțelor Publice a Orașului Săliște, Județul Sibiu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) Legea nr. 161/2003.

4)

BAICU TRAIAN

Fost Primar al Comunei Dobrești

Jud. Argeș

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13 septembrie 2010 - 10 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, și funcția de membru în Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Dobrești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5)

ENE ION

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Somova

(fost Viceprimar al Comunei Somova în perioada 19 iunie 2008 - 31 mai 2012)

Jud. Tulcea

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 - 31 mai 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcția de viceprimar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ENE ION AGRICULTURĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

6)

MUNTEANU PAUL

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zănești

Jud. Neamț

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 octombrie 2012 - 11 noiembrie 2013, întrucât S.C. SERV BLITZ S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator) a prestat servicii în valoare totală de 12.298,32 Lei, în baza unor facturi fiscale, pentru beneficiarul Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, Județul Neamț.

Mai mult, la data de 16 octombrie 2013, în timpul exercitării mandatului de consilier local, MUNTEANU PAUL, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. SERV BLITZ S.R.L., a încheiat cu Școala Gimnazială nr. 1 Zănești un contract de prestări servicii.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

7)

STROE FELIX

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanța

Jud. Constanța

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 - 18 februarie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de consilier local, și funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al S.C. RAJA S.A.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MILER AURELIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Horia Georgescu, a demisionat de la conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, după ce a fost reţinut, luni, de DNA pentru 24 de ore.

 

"Horia Georgescu ne-a înmânat demisia domniei sale din calitatea de președinte al Agenției Naționale de Integritate, urmând ca în cursul zile de astăzi să continui procedura de înregistrare la Cabinetul președintelui Senatului României. A fost o inițiativă proprie. Ne-a și motivat-o: nu dorește în niciun fel să aducă vreo pată asupra imaginii ANI. Chiar dacă se consideră nevinovat față de acuzațiile aduse, vrea să evite orice umbră asupra imaginii Agenției Naționale de Integritate", a declarat avocatul Cristian Ene.

HORIA GEORGESCU a fost reţinut, luni, de DNA pentru abuz în serviciu. Horia Georgescu a fost dus în Arestul Poliţiei Capitalei şi urmează ca marţi procurorii DNA să ceară Înaltei Curți de Casație și Justiție arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din care făcea parte şi Horia Georgescu a acordat despăgubiri ilegale în trei dosare, supraevaluând bunurile şi cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 75.000.000 euro.

Vineri, 23 Ianuarie 2015 10:56

Încă un deputat declarat INCOMPATIBIL

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui deputatei independente (ex-PPDD) Liliana Ciobanu. În perioada 20 decembrie 2012 - 24 iunie 2014, aceasta a deținut, simultan cu calitatea de deputat, și funcția de administrator al unei societăți comerciale.

 

Liliana Ciobanu, deputat de Giurgiu, a încălcat, astfel, dispozițiile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „calitatea de […] deputat este incompatibilă cu […] funcția de administrator […] la […] societățile comerciale”.

Deputata a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Liliana Ciobanu nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Luni, 19 Ianuarie 2015 11:02

Primar din Prahova, declarat INCOMPATIBIL

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul lui RADU GHEORGHE, Primar al Comunei Sîngeru, Judeţul Prahova, întrucât, în perioada 21.06.2012 - 07.06.2014, a deţinut, simultan cu funcţia de primar, şi calitatea de reprezentant întreprindere familială în cadrul ÎNTREPRINDERII FAMILIALE RADU V. GHEORGHE DIVERTIS 2.

Astfel, RADU GHEORGHE aîncălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003,potrivit cărora „Funcţia de primar […] incompatibilă cu […] calitatea de comerciant persoană fizică”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. RADU GHEORGHE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. „Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate a constatat, în cazul a 15 foști sau actuali aleși locali, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese de natură administrativă, după cum urmează:

 

-       constatarea stării de  incompatibilitate în cazul a 13 persoane (1 primar, 6 viceprimari, 5 consilieri locali și 1 fost consilier local);

-       încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către doi consilieri locali.

Unul dintre aleşii locali găsiţi în stare de incompatibilitate este primarul comunei Sînmartin, un apropiat al lui Cosmin Guşă.

Vezi aici lista ALEȘILOR LOCALI INCOMPATIBILI

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către Surugiu Vasile Georgel, viceprimar al comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova.

În perioada exercitării mandatului 2008 — 2012, Surugiu Vasile Georgel, în calitate de viceprimar al comunei Filipeștii de Pădure, a participat la adoptarea hotărârilor Consiliului Local Filipeștii de Pădure privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2008, precum și a hotărârilor privind aprobarea bugetului local pe anii 2010, 2011 și 2012, prin care au fost suplimentate cheltuielile la Capitolul 'Servicii recreative și sport', hotărâri în baza cărora a fost alocată suma de 1.972.000 Lei (aprox. 493.000 ?) către Asociația Sportivă 'Fotbal Club Filipeștii de Pădure', asociație al cărei președinte — membru fondator este persoana evaluată.

Astfel, Surugiu Vasile Georgel a încălcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora 'Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică'.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, cu privire la posibila săvârșire de către Surugiu Vasile Georgel a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Surugiu Vasile Georgel a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Menționăm faptul că, la data de 29 noiembrie 2013, Agenția Națională de Integritate a mai constatat în cazul lui Surugiu Vasile Georgel si existența stării de incompatibilitate.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.