Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 420
RSS - Stiri Prahova, Stiri Ploiesti, Tu alegi

Un angajat al serviciului poştal american UPS este surprins în momentul în care fură un pachet adus de un alt serviciu de mesagerie la uşa unui client, susţine un utilizator al site-ului Reddit. Un clip video cu presupusul moment al furtului a fost postat pe youtube.

 
 

Angajatul UPS soseşte la uşa clientului şi lasă un pachet, după care se întoarce şi ia pur şi simplu un alt colet lăsat ceva mai devreme de un alt angajat al unei alte companii de mesagerie. Momentul a fost surprins de camera de luat vederi montată de stăpânul casei.

În pachetul subtilizat de angajat se afla un iPad mini pe care clientul l-a cumpărat pentru fiica sa, de Crăciun.O descoperire uluitoare a fost făcută de internauți. Un simplu cuvânt scris invers aruncă în aer tot ce se știa despre agenția de securitate americană. 

O descoperire recentă ar putea schimba tot ce se știa despre agenția de securitate americană și ar putea confirma, totodată, ideile lansate de adepții teoriei conspirației. Și asta pornind de la un simplu cuvânt. Internauții au constatat că, dacă tastezi cuvântul ”illuminati” (itanimulli, n.r.), invers, urmat de .com, adică itanimulli.com, ești trimis instantaneu pe site-ul agenției de securitate națională a Statelor Unite (NSA), organziația guvernamentală ce veghează la siguranța americanilor.

Legătura dintre NSA și ordinul ”Iluminaților” a fost făcută de-a lungul timpului de adepții teoriei conspiraționiste, care consideră că agenția de stat, ca mai toate organizațiile de acest fel din America și din cele mai puternice țări ale lumii, sunt controlate de această mișcare secretă.

Ordinul Iluminaților a fost o societate secretă fondată la 1 mai 1776, în Ingolstadt (Bavaria), de Adam Weishaupt, primul profesor de drept canonic de la Universitatea din Ingolstad. Organizația era formată din liber-cugetători, liberali, republicani (deci antimonarhici) și apărători ai drpeturilor femeii, recrutați din lojile masonice din Germania. Scriitori ca Mark Dice, David Icke, Ryan Burke, Jüri Lina și Morgan Gricar au argumentat că Iluminații bavarezi au supraviețuit, posibil până în ziua de azi. Multe dintre aceste teorii sugerează că evenimentele din lume sunt controlate și manipulate de o societate secretă care se numește Illuminati.Teoreticienii conspirațiilor au afirmat că mulți oameni de seamă au fost sau sunt membrii a societății Illuminati, incluzându-i pe Winston Churchill, familia Bush, Barack Obama, familia Rothschild, milionarul David Rockefeller. 

Sfârşitul lumii atât de mult vehiculat astăzi, 21 decembrie 2012, în urma aşa-ziselor preziceri mayaşe, este o temă care i-a marcat dintotdeauna pe oameni. 

În Biblie, Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul le oferă credincioşilor semne importante ale Sfârşitului Lumii şi o descriere sinistră a ceea ce va urma.

În Cartea Sfântă se vorbeşte despre un cutremur foarte puternice, despre dispariţia Soarelui dar şi despre "înroşirea" Lunii.

Iată versetele din Apocalipsă, care descriu calamităţile care vor prevesti Sfârşitul Lumii:

1. Şi am văzut când Mielul a deschis pe cea dintâi din cele şapte peceţi, şi am auzit pe una din cele patru fiinţe zicând cu glas ca de tunet: Vino şi vezi.

2. Şi m-am uitat şi iată un cal alb şi cel care şedea pe el avea un arc; şi i s-a dat lui cunună şi a pornit ca un biruitor ca să biruiască.

3. Şi când a deschis pecetea a doua, am auzit, zicând, pe a doua fiinţă: Vino şi vezi.

4. Şi a ieşit alt cal, roşu ca focul; şi celui ce şedea pe el i s-a dat să ia pacea de pe pământ, ca oamenii să se junghie între ei; şi o sabie mare i s-a dat.

5. Şi când a deschis pecetea a treia, am auzit pe a treia fiinţă, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi iată un cal negru şi cel care şedea pe el avea un cântar în mâna lui.

6. Şi am auzit, în mijlocul celor patru fiinţe, ca un glas care zicea: Măsura de grâu un dinar, şi trei măsuri de orz un dinar. Dar de untdelemn şi de vin să nu te atingi.

7. Şi când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul fiinţei a patra, zicând: Vino şi vezi.

8. Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ.

9. Şi când a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o.

10. Şi strigau cu glas mare şi ziceau: Până când, Stăpâne sfinte şi adevărate, nu vei judeca şi nu vei răzbuna sângele nostru, faţă de cei ce locuiesc pe pământ?

11. Şi fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi li s-a spus ca să stea în tihnă, încă puţină vreme, până când vor împlini numărul şi cei împreună-slujitori cu ei şi fraţii lor, cei ce aveau să fie omorâţi ca şi ei.

12. Şi m-am uitat când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele,

13. Şi stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie.

14. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor.

15. Şi împăraţii pământului şi domnii şi căpeteniile oştilor şi bogaţii şi cei puternici şi toţi robii şi toţi slobozii s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor,

16. Strigând munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui ce şade pe tron şi de mânia Mielului;

17. Că a venit ziua cea mare a mâniei lor, şi cine are putere ca să stea pe loc?

Sursa: bibliaortodoxa.roPoliţia continuă activităţile desfăşurate pentru prevenirea, constatarea şi combaterea neregulilor în domeniul operaţiunilor cu articole pirotehnice, exercitând, totodată, controlul referitor la regimul tuturor operaţiunilor cu materii explozive.

 

 

 

ARTICOLE PIROTEHNICE

 

Conform normelor legislative articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

 

1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la rândul lor, se subclasifică în următoarele categorii:

a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

b) categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse, şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

c) categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc mediu, destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

 

 

d) categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria T1 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

b) categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

 

3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria P1 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

b) categoria P2 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

 

 

RESTRICŢII

 

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 ŞI T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1 pot fi puse la dispoziţia publicului cu vârsta peste 16 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

În cagoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi).

 

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

 

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

 

 

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 

 

ORICE OPERAŢIUNE CU ARTICOLE PIROTEHNICE, EFECTUATĂ FĂRĂ DREPT, CONSTITUIE INFRACŢIUNE ŞI SE PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE DE LA 3 LUNI LA UN AN.

 

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Din datele statistice deţinute, reiese că în anul 2005 când articolele pirotenice din clasa a-II-a se comercializau „la liber” către publicul larg, numai în perioada sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 350 de răniri şi un deces cauzate de folosirea necorespunzătoare a acestor articole pirotehnice. După apariţia în anul 2006, a restricţionării vânzării către publicul larg a acestei categorii de articole pirotehnice, în perioadele similare ale anilor 2006-2011 au fost înregistrate în medie circa 25 de răniri anual.

Atenţionăm cetăţenii că poliţia va combate cu fermitate în primul rând comerţul ilegal cu articole pirotehnice, dar şi folosirea ilegală a acestora, ca factor important în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică prin care să se prevină apariţia unor accidente sau pagube materiale.

DIN CAUZA MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI VICTORIEI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PE 22.12.2012 SE ÎNTRERUPE CIRCULAŢIA RUTIERĂ ÎNTRE HOTELUL CENTRAL ŞI BIBLIOTECA „N.IORGA” ÎNTRE ORELE 10,30 – 12,00. DIN ACEST MOTIV, TRANSPORTUL REGULAT URBAN ÎN ZONĂ VA FI REORGANIZAT ASTFEL :

 

 

 

  • TRASEELE 22 SI 7:

a) SENSUL SPRE BARIERA UNIRII / DOROBANŢUL: PARCURS NORMAL PÂNĂ ÎN STRADA TAKE IONESCU, APOI DREAPTA ÎN PIAŢA VICTORIEI, STÂNGA GH. LAZĂR, DR. BAGDAZAR CU OPRIRE LA STAŢIA MUZEUL PETROLULUI ŞI DE AICI PARCURS NORMAL.

b) SENSUL SPRE POD INALT (TR.22): nu se modifica

c) SENSUL SPRE RUDULUI (TR.7): PARCURS NORMAL PÂNĂ LA HALE CORECO, APOI P-TA EROILOR, VASILE LUPU, TREI IERARHI, VLAD TEPES, I.L.C. (CU STATIE LA FAREDO), APOI TRASEU NORMAL.

  • TRASEELE 32 SI 39 barat:

a) SENSUL SPRE HALE CATEDRALA: PARCURS NORMAL PÂNĂ ÎN ZONA PTTR, APOI SE PARCURG STRAZILE C.D.GHEREA, ST. GRECEANU, SOLDAT EROU CALIN CATALIN, VASILE MILEA, PRIN FATA CATEDRALEI SF. IOAN, CARPATI, EMIL ZOLA CU OPRIRE IN STATIA HALE CATEDRALA.

b) SENSUL SPRE POD INALT ( TR.39barat) : nu se modifica

c) SENSUL SPRE PROTAN(TR.32): HALE CATEDRALA, VASILE MILEA, APOI P-TA EROILOR, VASILE LUPU, TREI IERARHI, VLAD TEPES, I.L.C., TAKE IONESCU, APOI TRASEU NORMAL.

  • TRASEELE 1, 30, 44, 202:

a) SENSUL DINSPRE SUD CATRE CENTRU : PARCURS NORMAL PÂNĂ ÎN ZONA PTTR, APOI SE PARCURG STRĂZILE C.D. GHEREA, ŞT. GRECEANU, SOLDAT EROU CĂLIN CĂTĂLIN, EMIL ZOLA CU OPRIRE ÎN STAŢIA HALE CORECO ŞI DE AICI TRASEELE REIAU RUTA NORMALĂ A FIECĂREI LINII URBANE.

b) SENSUL SPRE SUD: PARCURS NORMAL PÂNĂ LA P-TA EROILOR, CARPATI, EMIL ZOLA (STATIE LA HALE CATEDRALA), EROU CALIN CATALIN, ST. GRECEANU, N. BALCESCU, GH. LAZAR, APOI TRASEU NORMAL

  • TRASEELE 202 ŞI 44 VOR FI ASIGURATE CU AUTOBUZE ÎN LOC DE TROLEIBUZE ;
  • TRASEELE 35 SI 35 barat VOR CIRCULA PANA LA FAREDO.

FAŢĂ DE CELE PREZENTATE, CIRCULAŢIA MAI POATE SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCŢIE DE INDICAŢIILE ORGANELOR DE POLIŢIE ALE MUNICIPIULUI PLOIEŞTI CARE VOR FI PREZENTE ÎN ZONA ACŢIUNILOR OMAGIALE.

Primaria municipiului Ploiesti, prin Comandamentul de deszapezire al RASP, a actionat pentru combaterea zapezii si a poliului in perioada 20-21 decembrie 2012 astfel :

 

 

interval orar 07.00-19.00

 

S-a acţionat pentru activitatea de combatere a poleiului si a zapezii, incarcat si transportat zapada, cu următoarele utilaje :

1 Utilaje cu sararita 11 buc.
2 Autocamioane 2 buc.
3 Incarcatoare frontale 2 buc.
TOTAL 10 buc.

 

 

S-a intervenit in activitatea de deszapezire cu amestec material antiderapant (sare + nisip), pe strazile din cartiere si pe trotuarele arterelor principale, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2012-2013.

S-a administrat in total cantitatea de aproximativ 34 tone amestec material antiderapant.

S-a incarcat si transportat zapada si gheata din zona: Ghe. Gr. Cantacuzino.

 

interval orar 19.00- 07.00

S-a acţionat pentru activitatea de combatere a poleiului si a zapezii, incarcat si transportat gheata, cu următoarele utilaje :

 

1 Utilaje cu sararita 24 buc.
2 Utilaje cu sararite electrice 4 buc.
3 Autocamioane 6 buc.
4 Incarcatoare frontale 3 buc.
TOTAL 37 buc.

 

S-a intervenit in activitatea de deszapezire cu amestec material antiderapant (sare + nisip), pe strazile din cartiere si pe trotuarele arterelor principale, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2012-2013.

S-a administrat in total cantitatea de aproximativ 270 tone amestec material antiderapant.

 

Nota : In toata aceasta perioada au fost rezolvate si sesizarile primite la Dispeceratul Primariei Municipiului Ploiesti, privind activitatea de deszapezire.

La data de 18.12.2012, Poliţia municipiului Ploieşti a fost sesizată prin sistemul „112” cu privire la faptul că o femeie – factor poştal, a fost deposedată, prin violenţă de o sumă de bani, în timp ce se afla în scara unui bloc din Ploieşti.

 

 

 

În urma primelor cercetări efectuate de către echipa operativă, s-a constatat că factorul poştal a plecat de la oficiul poştal pentru a distribui corespondenţa şi pensiile, iar în jurul orei 11,30 a intrat în scara unui bloc unde s-a întâlnit cu un tânăr căruia nu i-a dat importanţă şi s-a deplasat la următoarea scară a blocului.

După ce a distribuit corespondenţa, a intenţionat să iasă, însă a observat acelaşi tânăr, care a scos din buzunar un spray iritant lacrimogen şi i-a pulverizat conţinutul către faţă, moment în care acesta i-a sustras o sumă de bani fugind apoi din scara blocului.

În urma cercetărilor, s-au stabilit următoarele semnalmente ale suspectului:

Semnalmente autorului sunt:

 

  • Tânăr, 25-30 ani, român
  • înălţime circa 1,80 m, constituţie astenică, faţă prelungă, ochi închişi la culoare, nas normal, ten deschis,
  • era îmbrăcat cu o geacă din fâş culoare neagră, prevăzută cu glugă, pe sub aceasta avea un hanorac culoare gris, prevăzut cu glugă, pantaloni negri.

 

 

Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţe Ploieşti, unde a fost examinată, fără a rămâne internată.

Cercetările vor fi continuate de lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale în cooperare cu Biroul de Investigaţii Criminale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie.

 

 

Persoanele care pot oferi indicii care să conducă la identificare suspectului, sunt rugate să contacteze de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă „112” !

Page 289 of 917