Nou lot de aleşi locali, declaraţi INCOMPATIBILI de ANI

Publicat in Politica 02 Martie 2016 1660 ori
Google+ WhatsApp
Nou lot de aleşi locali, declaraţi INCOMPATIBILI de ANI
Nou lot de aleşi locali, declaraţi INCOMPATIBILI de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 11 foști sau actuali aleși locali (doi primari, doi foști viceprimari, trei viceprimari și patru consilieri locali), după cum urmează:

 

1. CORBEA CĂTĂLIN, Primar al comunei Prundu, jud. Giurgiu

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iunie 2008 — 22 ianuarie 2009 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator al S.C. ROMSEM S.R.L, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. SÂNGEORZAN REMUS, Primar al comunei Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 septembrie 2012 — 26 iunie 2014 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator, membru în Consiliului de Administrație al Școlii gimnaziale 'Sâncraiu de Mureș' jud. Mureș, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 96, alin (2) din Legea nr. 1/ 2011 (în forma în vigoare până la data de 26.06.2014).

3. DANILIUC PETRU, Viceprimar al comunei Șipote, jud. Iași

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 octombrie 2013, întrucât deține simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică, în cadrul  'Daniliuc Petru Persoană Fizică Autorizată'.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 22 iunie 2012 — 26 iunie 2014 întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și tehnician agronom, angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Orgapic S.R.L.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) și g) din Legea nr. 161/2003.

4. MOROIANU MITICĂ, Viceprimar al comunei Dichiseni, jud. Călărași

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 30 mai — 07 iulie 2014 și perioada 04 august 2014 — 26 ianuarie 2015 întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul 'MOROIANU I. MITICĂ' PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. BĂICĂNESCU NECULAI Fost Viceprimar al comunei Agapia, jud. Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 iulie  2012-12 august 2013 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul 'BĂICĂNESCU NECULAI Persoană Fizică Autorizată', încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar a luat parte la ședințele Consiliului Local al comunei Agapia din datele de 25 octombrie 2012 și 01 martie 2013 votând pentru adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local care priveau închirierea pășunii comunale.

Ulterior adoptării acestor hotărâri, Asociația crescătorilor de animale Răchitiș-Agapia (asociație în cadrul căreia soția acestuia deține calitatea de asociat fondator) în calitate de concesionar, a încheiat cu Primăria Comunei Agapia în calitate de concedent, două contracte de concesiune și două acte adiționale.

Astfel, persoana evaluată a avut un interes direct și vădit în adoptarea și respectiv, semnarea celor două hotărâri ale Consiliului Local ale comunei Agapia.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 161/2003, precum și dispozițiile art. 75 și art. 77,alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.

6. GRANCEA MARIN, fost Viceprimar al comunei Baba Ana, jud. Prahova

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2012 — 19 martie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și administrator al S.C. GRO CONT SERV S.R.L. și S.C. GR OANA CONT SERV S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7. ȚEPELUȘ GELU GAVRIL Viceprimar al comunei Sărmaș, jud. Harghita

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 — 12 mai 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul 'ȚEPELUȘ GELU-GAVRIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ', încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

8. ȘUTEU OCTAVEAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local Sighișoara, jud. Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al mun. Sighișoara  din data de 29 mai 2013 privind susținerea activității Clubului Sportiv 'Arena Juvenilă' Sighișoara prin care s-a aprobat  alocarea sumei de 46.000 lei din bugetul local (club în cadrul căruia a deținut în perioadă mai 2013 — decembrie 2014 funcția remunerată de antrenor).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, precum și dispozițiile art. 75, lit. f) și art. 77, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004.

9. TANCĂU CELESTIN Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu, jud.  Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. CELYEM S.R.L. (societatea comercială la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat în perioada 02 septembrie 2004 — 12 septembrie 2013), a încheiat două contracte comerciale de servicii cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

10. TOMESCU LAURENȚIU DANIEL, Consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Fălticeni, jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a 27 Hotărâri ale Consiliului local cu privire la aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale, inclusiv a bugetului Colegiului Național 'Nicu Gane' Fălticeni, colegiu în cadrul cărei acesta deține funcția de director adjunct.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011 precum și dispozițiile art. 75  din Legea nr. 393/2004.

11. ENACHE TITI, Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, jud. Constanța

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. RO-STEL LIGA S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia deține calitatea de asociat și funcția de administrator, iar soția să deține calitatea de asociat) a încheiat (în intervalul 11 iulie 2012 — 30 ianuarie 2015) contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria Ovidiu și S.C. OVI-PRESTCON S.R.L. (societate comercială înființată de Consiliul Local Ovidiu).

În baza contractelor încheiate S.C. RO-STEL LIGA S.R.L. a încasat suma totală de 98.235,05 lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

TOMESCU LAURENȚIU DANIEL și CORBEA CĂTĂLIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcția de primar (...) este incompatibilă cu cu (...); calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; administrator... la societățile comerciale; (...) calitatea de comerciant persoană fizică'.

* art. 90, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Consilierii locali (...) care au funcția de (...) administrator (...) la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia (...) de furnizare de produse (...)  cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local';

* art. 76, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Primarii și viceprimarii, (...) sunt obligați să nu emită un  act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său (...); Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută';

* art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia 'Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată';

* art. 75, lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusive; (...); o asociație sau o fundație din care fac parte';

* art. 77 alin. (1) și (2)  din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (...).'

* art. 96, alin (2) din Legea nr. 1/2011 (în forma în vigoare până la data de 26.06.2014), potrivit căruia 'În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar; b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă; c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)'.

'Persoana (...) față de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.