Curtea de Apel Cluj a dispus încetarea unui proces penal ca urmare a Deciziei CCR 297/2018 privind prescripția

Publicat in Politica 21 Ianuarie 2019 935 ori
Google+ WhatsApp
Curtea de Apel Cluj a dispus încetarea unui proces penal ca urmare a Deciziei CCR 297/2018 privind prescripția
Curtea de Apel Cluj a dispus încetarea unui proces penal ca urmare a Deciziei CCR 297/2018 privind prescripția

CCR a decis în aprilie 2018 că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea “oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilorart. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională. După publicarea deciziei în Monitorul Oficial, Parlamentul nu a luat nicio măsură. Recent, un complet de la Curtea de Apel Cluj a întrebat Înalta Curte – completul pentru dezlegarea unor chestiune de drept în materie penală dacă mai există sau nu cauză de întrerupere a termenului de prescripție din Codul penal?

Un alt complet a considerat că nu are nevoie de lămuriri și că decizia Curții Constituționale nu este interpretativă. Prin urmare, a decis încetarea unui proces penale ca urmare a intervenirii prescripției, în baza deciziei CCR 297/2018.

”Conform art.396 alin.6, raportat la art. 16 lit.f Cpp, constata ca a intervenit prescriptia raspunderii penale prev. de art.154 alin.1 lit.b NCP si decizia CCR 297/2018 cu privire la infractiunile retinute în sarcina inculpatilor apelanti si pe cale de consecinta dispune încetarea procesului penal pentru infractiunile de: evaziune fiscala prevazuta de art 9 alin1 lit c si alin2 din Legea nr 241/2005 si evaziune fiscala prevazuta de art 9 alin1 lit c din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art.5 din noul Cod penal -pentru inculpatul RG si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prevde art 48 Cod penal raportat la art 9 alin1 litc si alin2 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 CP –pentru inculpatul CFC”, se arată în minuta deciziei.

La fond, Tribunalul Maramureș îi condamnase pe cei doi inculpați la 3 ani , respectiv 4 ani închisoare cu suspendare, dar unul mai avea o pedeapsă anterioară, așa că avea de executat 7 ani.

”Înlatura dispozitiile privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin Sentinta penala 407/23032004 a Judecatoriei Baia Mare, definitiva prin Decizia penala nr 83/15022005 a Curtii de Apel Cluj , în ceea ce-l priveste pe inculpatul CFC”, se mai arată în minuta deciziei.

Mai jos vă prezentăm motivarea magistraților Monica Șortan și Ana Covrig, care au format completul de judecată ce a pronunța  Decizia penală nr.1348/A/2018 în 19 noiembrie 2018:

”Fără a exista o practică în această materie având în vedere caracterul de noutate, care să fie adusă la cunoștința Curții de Apel Cluj, apreciem că în cauza pendinte a intervenit prescripția răspunderii penale prin raportare la data comiterii faptelor imputate inculpatului R.G – iunie și octombrie 2008 și respectiv septembrie-octombrie 2008 inculpatul C.F.C.

Pentru început dorim să precizăm faptul că inculpatul R.G. a fost trimis în judecată pentru comiterea în lunile octombrie și decembrie 2008 a infracțiunii de evaziune fiscală constând în aceea că a înregistrat în contabilitate 2 facturi fiscale reprezentând achiziția unui număr de 14 utilaje cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 539.407 lei reprezentând TVA dedus nejustificat.

Deși se vorbește de 2 facturi fiscale, la date diferite emise, înregistrate în contabilitate în luni diferite- deci două acte materiale ale aceleiași infracțiuni- inculpatul este trimis în judecată pentru infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2  din Legea nr. 241/2005 republicată, fără a se reține forma continuată.

Instanța fondului a sesizat această omisiune și a dispus condamnarea inculpatului R.G. pentru comiterea infracțiunii prev de art. 9 alin. 1 lit c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCp fără însă a pune în discuție, vreodată, schimbarea de încadrare juridică.

Curtea de apel, pe de altă parte, constată că, deși în mod constant se menționează cele două facturi fiscale  se face referire doar la prejudiciul cauzat urmare a înregistrării în contabilitate a facturii nr. 202  înregistrare care a avut loc în luna octombrie.

A ceastă omisiune a organului de urmărire penală nu poate fi remediată de instanța de control judiciar- nemaiexistând posibilitatea legală a extinderii procesului penal sau a acțiuni penale- motiv pentru care pentru a respecta drepturile procesuale ale inculpatului vom reține că infracțiunea de evaziune fiscală imputată acestuia la pct. 1 din rechizitoriu a fost comisă în luna octombrie, dată de la care vom analiza incidența prescripției răspunderii penale.

Vom avea în vedere Decizia Curții Constituționale a României nr. 297/2018 prin care s-a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză” din cuprinsul art. 155 alin. 1 CP este neconstituțională.

Și din opinia noastră, această decizie a Curții Constituționale a României nu este interpretativă, ci una prin care se declară neconstituționalitatea unei părți din cuprinsul art. 155 alin. 1 CP astfel încât sintagma îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză” este suspendată de drept, iar în ipoteza în care legiuitorul nu înțelege să intervină în 45 de zile de la publicarea deciziei, își încetează efectele.

Acest termen de 45 de zile a expirat în august 2018, anterior pronunțării prezentei astfel că s-a apreciat că, la acest moment, datorită inactivității Parlamentului și/sau Guvernului, dispozițiile art. 155 alin. 1 CP au următorul conținut: „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe”.

Chiar dacă în finalul Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018 se arată „Curtea constată că soluția legislativă anterioară, prev la art. 123 alin. 1 VCP, îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale analizate în prezenta cauză, întrucât prevedea întreruperea cursului prescripției răspunderii  penale doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau inculpat” apreciem că nu revine judecătorului sarcina de a completa dispozițiile art. 155 alin. 1 NCP, ci legiuitorului.

Așa cum a arătat în numeroase decizii Curtea Constituțională a României, dar cu și mai mare acuratețe în decizia nr. 685/7 noiembrie 2018 „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării” dar și că „este unanim acceptat că atribuțiile judecătorului implică identificarea normei aplicabile analiza conținutului său și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, astfel încât legiuitorul aflat în imposibilitatea de a prevedea toate situațiile juridice lasă judecătorului, investit cu puterea de a spune dreptul, o parte din inițiativă. Astfel, în activitatea sa de interpretare a legii judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera , prin substituirea autorității competente în acest domeniu.

Instanțele judecătorești au misiunea constituțională de a realiza justiția- art. 126 alin. 1 din Constituție adică de a soluționa, aplicând legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existența, întinderea și exercitarea drepturilor lor subiective.

În acest context, este evident că nu putem adăuga la textul art. 155 alin. 1 CP și că, la acest moment, nu sunt prevăzute acte întrerupătoare ale cursului prescripției răspunderii penale, afară de cel prevăzut în alin. 5 al aceluiași articol respectiv „admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal”.

Dacă s-ar proceda de o altă manieră, în opinia noastră, s-ar încălca principiile fundamentale de drept, în special principiul legalității.

În continuare, dorim să amintim că tot printr-o Decizie recentă a Curții Constituționale a României nepublicată, încă, din 25 octombrie 2018 deciziile Curții constituționale ale României produs efectele unor legi penale mai favorabile și tot practica Curții Constituționale a României, exemplu decizia nr. 1092 din 18 decembrie 2012; 511 din 12 decembrie 2013 – arată că dispozițiile legale succesive, privitoare la prescripția răspunderii penale trebuie analizate din perspectiva legii penale mai favorabile, deoarece privesc o instituție de drept penal substanțial.

Astfel, pentru a identifica legea penală mai favorabilă vom analiza, comparativ, prevederile art. 155 alin. 1 NCP după Decizia Curții Constituționale a României nr. 297/2018 cu art. 123 alin.1 VCP conform căruia „cursul prescripției …..se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal”.

Evident, dispozițiile actuale ale art 155 alin. 1 NCP sunt mai favorabile inculpatului.

Și în opinia noastră pasul următor este de a constata că în prezent sunt operabile doar termenele generale de prescripție a răspunderii penale prevăzute de NCP.

Fiind vorba de o dispoziție cu caracter de lege penală mai favorabilă, în opinia noastră, efectele sale retroactivează și sunt aplicabile și cauzelor aflate încă pe rolul instanțelor de judecată chiar dacă, potrivit Legii nr. 47/1992 „deciziile Curții Constituționale a României produc efecte doar pentru viitor”.

Apoi, efectele deciziilor Curții Constituționale a României sunt erga omnes , ele profită celor  care le-au invocat, dar, raportat la împrejurarea că, odată admisă o excepție de neconstituționalitate, este inadmisibilă sesizarea Curții Constituționale cu cauze similare, trebuie să producă efecte și pentru ceilalți care ar fi putut să uzeze la acest mijloc de apărare dar nu o mai pot face deoarece Curtea s-a pronunțat deja.

Concluzionând, în opinia noastră, Decizia nr. 294/2018 a Curții Constituționale a României a lipsit de orice efect juridic cauza de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale constând în efectuarea oricărui act de procedură, este aplicabilă în cauza pendinte fiind vorba, în realitate, de o lege penală mai favorabilă în sensul prevederilor art. 5 CP.

În acest context, vom constata că, raportat la momentul comiterii faptelor imputate inculpaților apelanți iunie și octombrie 2008, la limitele de pedeapsă prevăzute de Legea nr. 241/2005 și la termenele generale de prescripție, prevăzute de art. 154 alin. 1 lit. c NCP – 8 ani- este incidentă prescripția răspunderii penale fiind aplicabile prevederile art. 396 alin. 6 raportat la ar.t 16 lit. a CPP pentru faptele imputate inculpaților R.G. și C.F.C

Va fi înlăturată dispoziția privind revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C.F.C. prin sentința penală nr. 407 din 2004 a Judecătoriei Baia-Mare definitivă prin decizia penală nr. 83/200 5 a Curții de Apel Cluj.

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței atacate, inclusiv cele privind latura civilă constatând că sunt întrunite toate elementele răspunderii civile delictuale- faptă ilicită, prejudiciu cauzat și nerecuperat până în prezent constând în TVA dedus contrar legii –raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și intenție și raportat și la prevederile art. 25 alin. 5 Cpp care a fost modificat urmare a deciziei nr. 586/2016 a Curții Constituționale a României.

Prejudiciul cauzat prin faptele ilicite ale inculpaților a fost dovedit prin probele de la dosar, respectiv prin rapoartele de constatare a organelor fiscale, punctul de vedere al specialiștilor anti-fraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, deciziile civile pronunțate în procedura falimentului deschisă în ceea ce privește SC…. și existente la dosar.

Nu ne vom referi la expertiza financiar contabilă efectuată în fața instanței fondului și la concluziile acesteia deoarece s-a pornit de la premisa greșită că operațiunile derulate de cei doi inculpați au fost reale, aspect infirmat de întreg materialul probator administrat în cauză.

Pentru toate aceste considerente expuse mai sus vor fi admise apelurile inculpaților R.G. și C.F.C declarate în cauză, conform dispozitivului.”, se arată în motivare.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office