De Crăciun vor fi temperaturi de PRIMĂVARĂ. Ce anunţ au făcut meteorologii pentru REVELION

Publicat in Eveniment 22 Decembrie 2014 911 ori
Google+ WhatsApp
De Crăciun vor fi temperaturi de PRIMĂVARĂ. Ce anunţ au făcut meteorologii pentru REVELION
De Crăciun vor fi temperaturi de PRIMĂVARĂ. Ce anunţ au făcut meteorologii pentru REVELION

Se pare că nici în acest an nu vom avea parte de sărbători de iarnă cu zăpadă. Vremea se încălzeşte simţitor în toate regiunile ţării, iar în ajunul Crăciunului vom avea parte de temperaturi cu mult peste normalul perioadei. 

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor. 

BANAT 
Pe un fond de vreme caldă pentru a doua jumătate a lunii decembrie, temperaturile maxime vor avea o scădere de la 11 grade la 5 grade în prima parte a intervalului, iar pe 20 decembrie vor reveni la 11 grade. În a doua săptămână , valorile medii termice diurne vor fi de 4...7 grade, uşor mai ridicate decât mediile multianuale ale perioadei. Temperaturile minime medii vor fi cuprinse, în prima săptămână , între 1 ş i 4 grade, iar între 22 şi 28 decembrie vor fi apropiate de pragul de îngheţ . În intervalele 16-18 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor semnala precipitaţii în general slabe, predominant sub formă de ploaie. 

CRIŞANA 
Deşi în următoarele zile vremea se va răci treptat, temperaturile maxime se vor menţine peste valorile normale, media lor ajungând pe 18 decembrie la 4 grade. Apoi, până pe 20 decembrie maximele vor creşte din nou, atingând o medie regională de 10 grade. În a doua săptămână, valorile medii termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale ale perioadei, urmând a se încadra între 3 și 6 grade. Media temperaturilor minime nocturne va fi între 1 şi 3 grade până pe 21 decembrie, iar în a doua săptămână va scădea uşor, situându-se între -2 ş i 0 grade. Între 16 şi 18 decembrie şi, temporar, în intervalul 20-28 decembrie, va fi destul de ridicată probabilitatea de apariție a precipitaţiilor în general slabe, predominant sub formă de ploaie.

TRANSILVANIA 
Vremea va fi uşor mai caldă decât normalul pentru aceast ă perioadă în prima săptămână , când media temperaturilor maxime va fi, în cele mai calde zile, de 7...8 grade. În 18 decembrie, această medie va scădea spre 2 grade, valoare în jurul căreia se va menține până la sfârșitul intervalului. Temperat urile minime medii vor creşte treptat în cursul primei săptămâni, de la -4 la 0 grade, apoi vor fi în scădere spre -4 grade. În intervalele 16-18 decembrie şi 21-28 decembrie temporar se vor semnala precipitaţii slabe, mixte, favorizând pe arii restrânse producerea poleiului. 

MARAMUREŞ 
Vremea se va răci treptat până pe 18 decembrie, apoi va urma o scurt ă încălzire, iar între 21 şi 28 decembrie temperaturile vor evolua în limite apropiate de normalul perioadei. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 9...10 grade în cele mai calde zile, dar se va situa în jur de 2 grade pe 18 decembrie şi pe parcursul celei de-a doua săptămâni. Valorile medii termice nocturne vor avea variații reduse, între 0 şi 2 grade în prima săptămână , iar apoi, până pe 28 decembrie, se vor menţine negative, în jurul a -3...-2 grade. Începând cu 16 decembrie, aproape zilnic vor fi precipitaţii slabe, mixte şi, local, condiţii de polei. 

MOLDOVA 
În condi ţ iile unui regim termic apropiat de normalul cele i de-a doua jum ă t ăţ i a lunii decembrie, în zonele joase, local, cea ţ a poate persista. Media temperat urilor maxime va fi cuprins ă între 3 ş i 6 grade pân ă în 19 decembrie, apoi va urca la 8 grade, iar în a doua s ă pt ă mân ă va reveni rapid la 3 grade, valoare ce se va men ţ ine pân ă la sfâr ș itul intervalului. Temperaturile minime vor fi permanent negative, în cele mai calde nop ţ i media lor fiind de -1...0 grade, iar în cele mai reci, de -4...-3 grade. Mai ales în intervalul 20-28 dece mbrie, vor fi posibile precipita ţ ii slabe, mixte ş i, pe arii restrânse, se va semnala polei. 

DOBROGEA 
Vremea va fi mai cald ă decât în mod obi ş nuit în aceast ă perioad ă din an. Temperaturile maxime vor avea varia ţ ii de la o zi la alta, îndeosebi în prima s ă pt ă mân ă . Astfel, media lor va fi de 11...12 grade pe 17 ş i 20 decembrie ş i de 6...7 grade pe 16, 18 ş i 19 decembrie. În a doua s ă pt ă mân ă , valorile medii termice diurne se vor încadra între 5 ș i 8 grade ș i vor fi u ş or mai ridicate decât mediile multianuale ale ultime i decade a lunii decembrie. Pe parcursul celor dou ă s ă pt ă mâni, temperaturile minime nocturne vo r fi predominant pozitive, cu o medie cuprins ă între 0 ş i 3 grade. În unele dimine ţ i ş i nop ţ i, pe arii restrânse vor fi condi ţ ii de cea ţă . Pe 17 decembrie ş i în intervalul 21-24 decembrie, sunt de a ș teptat ploi slabe. 


MUNTENIA 
Vremea va fi în general mai cald ă decât în mod normal pentru aceast ă perioad ă din an. Media temperaturilor maxime va varia, în prima s ă pt ă mân ă , între 5 ş i 10 grade, apoi se va încadra între 4 ş i 7 grade. În prima parte a intervalului , temperaturile minime medii vor fi cuprinse între -2 ş i 2 grade, iar între 22 ş i 28 decembrie acestea vo r fi permanent negative, dar apropiate de pragul de înghe ţ . Îndeosebi la câmpie, frecvent se va semnala cea ţă , cu ş anse mai mari de persisten ţă pe parcursul nop ţ ilor ş i în orele dimine ţ ilor. Pe 17 decembrie ş i în intervalul 21-23 decembrie , temporar vor fi precipita ţ ii slabe, predominant sub form ă de ploaie ş i nu este exclus ca, trec ă tor ş i izolat, s ă se formeze polei. 

OLTENIA 
Cu toate c ă vor fi varia ţ ii de la o zi la alta ale temperatur ii, vremea va fi în general mai cald ă dec ă t în mod normal în aceast ă perioad ă din an. În primele zile vremea se va r ă ci u ş or, media temperaturilor maxi me ajungând pe 17 decembrie la 4 grade, apoi aceast ă medie va cre ş te, atingând 11 grade pe 20 decembrie. În cursul celei de-a doua s ă pt ă mâni maximele se vor men ţ ine în apropierea valorii de 4 grade. Medi a temperaturilor mini me nocturne va cre ş te pân ă la 2 grade pân ă în 18 decembrie, iar în a doua s ă pt ă mân ă va sc ă dea u ş or, situându-se între -2 ş i 0 grade. Se va semnala cea ţă mai ales la câmpie, unde poate persista pe parcursul nop ţ ilor ş i în orele dimine ţ ilor. Pe 17 decembrie ş i în intervalul 21-23 decembrie, local vor fi precipitaţii slabe, predominant sub form ă de ploaie şi, izolat, se va semnala polei. 

LA MUNTE 
După o primă săptămână cu vreme în general caldă , ulterior regimul termic va deveni cel normal pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Astfel, temperaturile maxime vor oscila, în prima parte a intervalului, între 0 şi 7 grade, iar între 22 şi 28 decembrie vor coborî uşor sub pragul de îngheţ . Temperaturile minime medii, permanent negative, vor fi cuprinse între -5 şi 0 grade în prima săptămână , iar pe parcursul celei de-a doua săptămâni se vor situa între -8 ş i -3 grade. În intervalul 16-18 decembrie vor fi precipitaţii slabe, mixte ş i condi ţ ii de polei, iar între 21 ş i 28 decembrie local ş i temporar va ninge în general slab, cu prec ă dere la altitudini mai mari. 

Admin.C

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De mai bine de 4 ani, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand aproximativ 500.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office