Stam bine! Peste 1.000 de cazuri de evaziune fiscala, descoperite in Prahova, de la inceputul anului

Publicat in Eveniment 17 Septembrie 2014 1513 ori
Google+ WhatsApp
Stam bine! Peste 1.000 de cazuri de evaziune fiscala, descoperite in Prahova, de la inceputul anului
Stam bine! Peste 1.000 de cazuri de evaziune fiscala, descoperite in Prahova, de la inceputul anului

Ph-online.ro va prezinta RAPORTUL privind rezultatele obţinute în primele 8 luni ale anului 2014, pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor de „EVAZIUNE FISCALĂ și CONTRABANDĂ”

 

 

 

I. ASPECTE GENERALE ALE SITUAŢIEI OPERATIVE :

 

 

În condiţiile economiei de piaţă, organele fiscale se confruntă cu un fenomen evazionist a cărui proliferare este consecinţa unor imperfecţiuni ale legislaţiei sau a unor reglementări, fără a putea fi găsite încă mijloacele cele mai adecvate pentru a putea asigura scăderea la un nivel cât mai mic al activităţilor evazioniste.

 

Odată cu apariţia noilor reglementări prevăzute de legea numărul 241/2005 – pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale dar şi cele prevăzute de Legea 27/2013, s-a considerat că, prin sporirea pedepselor aplicabile celor care săvârşesc fapte de evaziune fiscală, se asigură şi o prevenţie generală, în sensul că, elementele pretabile vor fi descurajate de cuantumul acestora, dar de fapt legea are ca principal scop recuperarea la bugetul general consolidat al statului a sumelor însuşite de evazionişti, ceea ce face să scadă foarte mult caracterul dur, represiv, al răspunderii penale.

 

Maniera de abordare a criminalităţii economico-financiare a constat în direcţionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave din economie, obiectivul prioritar de acţiune fiind menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor, în vederea consolidării unui cadru stabil şi predictibil, capabil a asigura buna funcţionare a economiei româneşti, în perspectiva alinierii la normele şi standardele Uniunii Europene.

 

Spre deosebire de anii precedenți, efectivele de investigare a fraudelor şi-au concentrat activitatea asupra cauzelor penale complexe, punând accent pe calitate şi pe recuperarea prejudiciului, la aceasta contribuind şi modificările structurale operate la nivelul serviciului de profil, care a fost suplimentat cu funcții de execuție.

 

În acelaşi timp, s-a menținut fermitatea în aplicarea măsurilor procedurale, fapt ce a condus la un număr mare de rețineri și arestări preventive.

 

În perioada analizată, pe linia combaterii evaziunii fiscale, care constituie o prioritate naţională, se remarcă o creştere a numarului de infracţiuni constatate precum și a numărului de persoane cercetate, lucru ce se datorează mai ales schimbărilor ce au intervenit asupra Codului Penal și de Procedură Penală.

 

II. ACTIVITĂŢI PREVENTIVE:

 

Pornind de la considerentele prezentate mai sus, precum și faptul că la nivelul județului Prahova cele 6 domenii prioritare de acțiune sunt:

 

   - producerea și comercializarea produselor energetice;

   - construcțiile și materialele de construcții;

   - produse agroalmentare;

   - turismul;

   - silvicultura;

   -producerea și comercializarea alcoolului;

 

lucrătorii specializați din cadrul I.P.J. Prahova, au organizat şi executat activităţi de verificare ce au avut ca obiectiv prevenirea si combaterea evaziunii fiscale concretizate în 39 acţiuni, în special în sectoarele economice :

 

-agroalimentare = 11 acţiuni,

-deşeuri industriale reciclabile = 2 acţiuni,

-turism = 5 acţiuni,

-metale preţioase = 1 acţiune,

-jocuri de noroc = 1 acțiune,

-material lemnos = 2 acţiuni,

-forţă de muncă = 3 acţiuni,

-alcool = 3 acţiuni,

-energetice = 1 acţiune,

-drepturi de autor = 1 acţiune.

          

Pentru combaterea contrabandei şi fraudelor vamale cu tutun si produse din tutun au fost efectuate 9 acțiuni.In cadrul cercetărilor ce se efectuează în cele 12 dosare de urmărire penală pe această linie, au fost efectuate un nr. de 8 percheziţii domiciliare, dar au fost demarcate şi acţiuni locale de depistare a acestor produse în circuitul comercial, în urma cărora s-au aplicat un număr de 179 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 100.680 lei, fiind confiscate în total țigarete diverse mărci și tutun în cuantum de 41.453 lei45.000 ţigarete şi 98 kg tutun (rezultatele obţinute au fost centralizate în cadrul Planului de acţiune SMOKE 2014 ce s-a desfăşurat la nivel naţional pe toată perioada anului 2014), fata de o persoana fiind luata masura preventiva areţinerii.

 

În urma acţiunilor desfăşurate, au fost controlati un număr de 853 agenţi economici, iar urmare a verificărilor efectuate, au fost contatate 42 infracţiuni, în general de evaziune fiscală, fiind aplicate 440 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.275.100 lei (inclusiv cele aplicate de alte organisme de control), majoritatea pentru nerespctarea prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.

 

Totodată ca urmare a activităților preventive derulate cât și prin intermediul activităților investigative desfășurate în cadrul dosarelor de urmărire penală aflate în instrumentare, au fost ridicate în vederea confiscării sau indisponibilizate bunuri în valoare totala de 13.483.670 lei, după cum urmează:

    

- produse energetice în valoare de 56.750 lei;

     - țigarete diverse mărci și tutun în cuantum de 41.453 lei;

     - produse agroalimentare în valoare de 833.358 lei;

     - alcool în valoare de 2.341 lei;

     - materiale de construcții sau pentru construcții în cuantum de 304.720lei;

     - 200 kg cafea în valoare de 5000 lei;

     - 9 autovehicule;

     - alte bunuri = val. 12.240.048 lei.

 

La toate aceste activităţi, pe baza protocoalelor încheiate, au fost atraşi şi specialişti din cadrul :

 

Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova;

Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului;

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;

Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova;

Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova;

Gărzii de Mediu;

Direcţiei Sanitar Veterinară si Siguranta Alimentelor

Direcţiei Regionale Vamale

Direcției Agricole Prahova

Directiei Generale de Antifrauda Fiscala

Directiei de Sanatate Publica

Inspectoratului Teritorial Regim Silvic si Vanatoare

 

De precizat este faptul că, în anul 2014, de la nivelul structurilor centrale au fost transmise planurile nationale de acţiune „VATRA 2014” „EVAZIUNEA 2014”, „INTERCONECT” și „BLOKED GATE” care au fost transpuse în planuri de acţiune proprii ce au avut ca obiectiv prevenirea si combaterea evaziunii fiscale in domeniul panificatiei si achizitiilor intracomunitare de bunuri.

 

III. ACTIVITATEA DE CONSTATARE A INFRACŢIUNILOR SI DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR PENALE:

 

 

La începutul anului 2014, la nivelul I.J.P.Prahova, se aflau în lucru un număr de 1.007 dosare penale privind fapte de evaziune fiscală si contrabanda, în cursul perioadei au fost înregistrate un număr de 525 dosare, fiind soluţionate 513, rămânând în lucru la finele lunii august 2014 un număr de 1.029 dosare penale de evaziune si contrabanda.

 

Din cele 513 dosare soluţionate, intr-un numar de 19 cauze s-a propus trimiterea in judecata a 20 de persoane cercetate pentru savarsirea unui numar de 24 infracţiuni cu un prejudiciu total de 3.463.190 lei, din care s-a recuperat 1.321.550 lei.

 

Au fost declinate 9 dosare penale complexe in favoarea D.I.I.C.O.T.si D.N.A.cu un prejudiciu de 1.731.198 lei - recuperat integral, iar in favoarea altor unităţi de parchet au fost declinate 8 dosare penale cu un prejudiciu de 3.808.003 lei, de asemenea recuperat integral.

 

Ca urmare a cercetărilor efectuate, lucrătorii din cadrul I.P.J. Prahova, au constatat în această perioadă 1.098 infracţiuni de evaziune fiscală si s-a dispus inceperea urmaririi penale faţă de 136 persoane juridice.

 

În perioada supusă analizei, în dosarele penale instrumentate pe acestă linie, s-a luat măsura preventivă a reţinerii pentru de un număr de 18 persoane, majoritataea administratori de societati comerciale prahovene, faţă de care, fiind promovate Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi ulterior Tribunalului Prahova, s-a dispus măsura arestării preventive a 8 inculpati, a arestului la domiciliu fata de o persoana, iar 9 cercetate sub control judiciar.

 

Totodată, in baza mandatelor de perchezitie emise de Tribunalul Prahova, au fost efectuate un număr de 38 percheziţii domiciliare şi 17 percheziţii informatice, iar la propunerea organelor de poliţie judiciară au fost indisponibilizate prin aplicarea de sechestre asigurătorii, bunuri mobile şi imobile, sume de bani în cuantum de 16.276.109 lei.

 

Este de menționat faptul că în perioada de referință, lucrătorii din cadrul I.P.J. Prahova au desfășurat activități investigative și de cercetare penală în baza unui număr de 66 de ordonanțe de delegare a procurorului.

 

IV. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ:

 

Având la bază conceptul de acţiune „Cumulul de competenţe şi lucrul în echipe mixte”, cooperarea cu instituţiile care au ca sarcini principale depistarea şi combaterea evaziunii fiscale, s-a desfăşurat în baza prevederii protocoalelor încheiate şi a constat în efectuarea de acţiuni şi controale comune ori în solicitarea unor verificări tematice sau inspecţii fiscale de specialitate.

 

Totodată aceste instituţii au înaintat spre cercetare, prin unităţile de parchet competente, acte de control încheiate la societăţi comerciale unde s-au constatat nereguli ce puteau întruni elemente constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală.

 

În baza Hotatarii CSAT nr. 69/2010 la nivelul Judeţului Prahova funcționează Grupul de Lucru Operaţional în care au fost atrase instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul combaterii evaziunii fiscale, respectiv Direcția Generală Regională de Finanțe Publice Ploiești, Direcția Regionala Vamală Prahova, S.R.I. Prahova, B.C.C.O. Ploieşti, S.I.P.I. Prahova, D.G.A. Prahova, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, D.I.I.C.O.T Prahova şi Serviciul Transporturi Feroviare.

 

V.1.CAUZE CARE GENEREAZA SAU FAVORIZEAZĂ EVAZIUNEA FISCALĂ:

 

Printre cauzele care generea sau favorizează săvârşirea de fapte de evaziune fiscală se numără:

 

- incertitudinile legislative ce au însoţit schimbările economice din societatea românească;

- lipsa unei legislaţii clare şi ferme care să conducă la radierea din Registrul Comerţului a societăţilor comerciale la care s-au constatat săvârşirea de fapte de evaziune fiscală şi interzicerea administratorilor acestora să înfiinţeze alte firme;

- atitudinea tolerantă a populaţiei faţă de încălcarea reglementărilor legale şi o oarecare reticenţă faţă de disciplina financiară a administratorilor de societăţi comerciale;

- lipsa practicilor judiciare, comerciale şi penale în domeniul aplicării reglementărilor prevăzute de modificările Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, nu permit o analiză şi o apreciere complexă a viabilităţii acestor acte normative;

- eliminarea din legislaţie a obligativităţii controlului fiscal înainte de cesionarea unei firme, fapt ce a lăsat posibilitatea evazioniştilor să înstrăineze societăţile comerciale, după ce acumulează datorii mari la bugetul de stat, unor cetăţeni străini sau persoane ce nu deţin bunuri pe numele sau pentru a se putea încerca recuperarea acestor datorii.

- presiunea fiscală excesivă şi gradul redus de suportabilitate a obligaţiilor fiscale generează din partea contribuabilului o atitudine de respingere şi o tendinţă de ocolire, ignorare şi desconsiderare a legislaţiei fiscale şi practicarea fraudei fiscale pe cele mai diferite căi şi mijloace;

- tendinţa naturală a oricărei persoane fizice sau juridice de a obţine venituri cu cheltuieli cât mai mici;

- menţinerea unei legislaţii fiscale stufoase, confuze, interpretabile, care generează dificultăţi în aplicare şi incită contribuabilul la încălcarea acesteia;

- colaborarea insuficientă a aparatului de control fiscal cu alte instituţii ale statului, care generează percepţia slăbiciunii instituţiilor statului pentru descoperirea fraudelor şi sancţionarea drastică a acestora;

- insuficienţa aparatului de control fiscal, pregătirea insuficientă a unei însemnate părţi a acestuia, necunoaşterea modului de aplicare corectă a legislaţiei fiscale ori aplicarea discreţionară a acesteia generează şi menţin tensiuni în relaţiile cu contribuabilul, tensiuni care se descarcă prin atacuri la adresa statului, sub forma practicării fraudei fiscale;

    

V.2.CAUZE ŞI CONDIŢII CARE FAVORIZEAZĂ COMITEREA INFRACŢIUNII DE CONTRABANDA:

 

            - nivelul ridicat al accizelor, fiscalitatea excesivă şi condiţiile restrictive impuse de legislaţie persoanelor care doresc să desfăşoare activităţi legale în domeniu;

            - discrepanţa vădită între nivelul accizelor aplicate în ţările Uniunii Europene faţă de ţările din vecinătatea României (Ucraina, Serbia, Rep.Moldova);

            - produsele din acest domeniu sunt uşor vandabile;

            - preţul ridicat al produselor de pe piaţa românească raportat la nivelul de trai al populaţiei;

            - slaba reacţie a organelor de control având în vedere dificultăţile de ordin logistic şi a necesităţilor resurselor umane.

 

VI. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII:

     - organizarea și desfășurarea unor acțiuni bine documentate în sectoarele de activitate prioritare judetului Prahova - energetice, construcții, agroalimentare, turism, silvicultura, producerea și comercializarea alcoolului;

            - cooptarea specialiștilor din cadrul institutiilor deconcentrate la toate activitățile de verificare si control ce au ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale si contrabandei.

          - desfășurarea cu prioritate a activităților necesare recuperării prejudiciului creat bugetului de stat in cauzele penale ce au ca obiect fraude de evaziune fiscala.

            - creșterea calității actelor de urmărire penală in dosarele penale in care sunt cercetate ilegalitati prin care este prejudiciat bugetul general consolidat al statului, conform noilor prevederi procesual – penale.

                                                        

         

         

         

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.