Totul despre proiectul educational "OAMENI SI LOCURI"

Publicat in Eveniment 29 Aprilie 2014 3322 ori
Google+ WhatsApp
Totul despre proiectul educational "OAMENI SI LOCURI"
Totul despre proiectul educational "OAMENI SI LOCURI"

 

Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu Ploiesti va invita sa luati parte la PROIECTUL EDUCATIONAL INTERJUDETEAN "OAMENI SI LOCURI", proiect ce presupune participarea la concursul scolar sau/si la simpozionul ce are ca tema ÎNVATAREA PRIN PROIECTE. 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN OAMENI ŞI LOCURI,

ACTIVITATE DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL CU ACELAŞI NUME

EDIȚIA A II-A

      

MOTTO:

         Spune-mi şi voi uita,

           Arată-mi şi-mi voi aminti,

           Explică-mi şi voi înţelege,

           Implică-mă şi voi face!

                       proverb chinezesc

 

      

ARGUMENT: Activităţile extraşcolare au un larg caracter interdisciplinar, oferind eficiente şi oportune modalităţi de valorificare a achiziţiilor dobândite în cadrul procesului instructiv-educativ, favorizând transferul de cunoştinţe şi dezvoltarea creativităţii, promovând totodată şi aspecte legate de protejarea mediului înconjurător şi promovarea patrimoniului local. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora dar şi de ocrotire şi promovare a spaţiului natural şi cultural în care trăiesc. De asemenea, dezvoltă un comportament motivat, civilizat, cultivă sentimente de preţuire, toleranţă, caritate şi respect faţă de oameni şi mediul în care trăiesc.      

        

        

OBIECTIVE:

 • stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat prin promovarea unor acţiuni concrete de ocrotire a mediului înconjurător;
 • promovarea patrimoniului local;
 • valorificarea într-o formă nouă a capacităţilor şi cunoştinţelor dobândite în cadrul activităţilor instructiv-educative;
 • popularizarea exemplelor de bună practică privind cunoaşterea şi protejarea mediului înconjurător;
 • dezvoltarea învăţării prin cooperare şi a capacităţilor creatoare prin realizarea unui proiect comun;
 • îmbunătăţirea colaborării între cadre didactice din şcoli diferite, dintre şcoală şi comunitate;
 • colaborarea între instituţii privind responsabilizarea opiniei publice cu privire la problemele fiecărei localități;
 • formarea unor deprinderi de comportare corectă, civilizată, de integrare în structura unui grup.

        

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor de la ciclul primar de la Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti, unitate şcolară cu personalitate juridică incluzând şcolile Nicolae Titulescu, Florin Comişel şi Grădiniţa nr. 51, precum şi elevi de la unităţile de învăţământ participante la proiect.

    

 

PARTENERI:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova;
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător Prahova;
 • Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova;
 • Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova;
 • Primăria Municipiului Ploieşti;
 • Şcoli participante la activităţile propuse în proiect.
  • -concurs de educaţie plastică pentru elevii de la clasa pregătitoare;
  • -concurs privind cunoaşterea şi protecţia mediului înconjurător constând în completarea unui test (cuprinzând itemi de tip grilă dar şi cu răspunsuri deschise) pentru clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a.
 • preşcolarii şi elevii claselor 0-a IV-a de la Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti, unitate şcolară cu personalitate juridică, şi de la şcolile participante la proiect.
 • cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti şi şcolile colaboratoare implicate în realizarea proiectului.

          

          

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti, strada Popa Farcaş, nr. 23.

          

DATA: 17 mai 2014, orele 9-11.

 

          

DESFĂŞURARE: Concursul şcolar va avea loc pe două secţiuni:

-Pentru proba nr 1 se vor trimite până la data de 7 mai 2014 (data poștei), pe adresa Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu, loc. Ploieşti, str. Popa Farcaş, nr. 23, maxim 5 lucrări (pictură, format A4) selectate de la fiecare clasă înscrisă în concurs. Fiecare lucrare va fi etichetată pe spate (cu etichetă și nu scris direct pe lucrare), specificându-se numele elevului, titlul lucrării, clasa, şcoala şi îndrumător. Lucrările vor fi trimise într-un plic de format A4, alături de un tabel cuprinzând numele elevilor participanţi, clasa, titlul lucrării, numele şi semnătura îndrumătorului, precum şi numărul de telefon şi adresa de email. În acelaşi plic se vor trimite şi acordul de parteneriat în dublu exemplar şi un plic de format A4 autoadresat şi timbrat cu timbre în valoare de 3 ron.

 

-Proba 2 se va desfăşura prin participare directă (pentru elevii din judeţul Prahova şi judeţele limitrofe), pe durata a 60 de minute, pe data de 17 mai, de la ora 9, la Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti. De la fiecare clasă înscrisă în proiect pot participa maxim 10 elevi selectaţi la nivelul clasei. Pentru înscrierea elevilor, se va trimite pe adresa de email concurssimptitulescu@yahoo.comurmătorul tabel până la data de 7 mai 2014:

 

Nr.

Crt

Numele şi prenumele elevilor

Secţiunea de concurs

Clasa

Şcoala

Cadru didactic

îndrumător

           

-Cadrele didactice din alte judeţe vor trimite prin poştă fişele de răspuns pentru elevii participanţi la concurs. Subiectele vor fi transmise prin email cu o oră înainte de desfăşurarea concursului pentru a face posibilă multiplicarea lor.

-Nu se percepe taxă de înscriere.

-Lucrările trimise nu vor fi înapoiate participanţilor, fiind folosite pentru realizarea expoziţiilor.

-Nu se admit contestaţii.  

          

EVALUARE: Corectarea lucrărilor şi afişarea rezultatelor se va realiza în perioada 17 mai-31 mai. Rezultatele vor fi trimise prin email către şcolile participante.

          

Se vor acorda premii şi menţiuni în funcţie de numărul de participanţi ( 25% din numărul de participanţi, conform regulamentului de desfăşurare a concursurilor şcolare), cu ocazia festivităţii de premiere care se va desfăşura în luna iunie 2014 sau prin poştă, la adresele participanţilor. Toţi elevii vor primi diplomă de participare.

          

          

VALORIFICARE:

 • Realizarea unei publicații cu ISBN la sfârșitul realizării proiectului, publicație în cadrul căreia vor fi evidențiate rezultatele participării la activitate atât ale elevilor, cât și ale cadrelor didactice;
 • Popularizarea concursului şi rezultatelor prin intermediul publicaţiilor locale, în Şcoala Prahovei, revista “Cutezătorii” sau site-urile de specialitate.
 • Organizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite lucrări

      

 

Persoane de contact:

-prof. înv. primar Preda Constanţa, tel. 0721/500533, email cersenin29@yahoo.com;

-prof. înv. primar Toader Carmen, tel 0723/631135, email carmen.tasia@yahoo.com;

-prof. înv. primar Vlăduţă Florica, tel 0766/347885, email flori.vladuta@yahoo.com;

-prof. înv. primar Lambă Roberta tel 0726/225732, email ile_robyn@yahoo.com

                                                            

 

Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu                                         Şcoala .......................................

Loc. Ploieşti, str. Popa Farcaş, nr.23                                           Loc. ..........................................        

Tel/fax 0244/524556                                                                    Tel..............................................

E-mail scoala_titulescu@yahoo.com                                          E-mail. ........................................

Nr.                                                                                                  Nr.

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

Proiectul Educaţional Interjudețean „OAMENI ŞI LOCURI”

în colaborare cu ISJ Prahova

 

I PĂRŢILE:

   a) Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti reprezentată prin director prof. Nicoleta Prună şi prof. înv. pr. Constanţa Preda în calitate de aplicant;

   b) Şcoala .................................................................. reprezentată prin ................................................................................... în calitate de partener.

 

II GRUPUL ŢINTĂ:

 

III. SCOPUL: Prezentul protocol cuprinde acordul de parteneriat între Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti   şi Şcoala .............................................................................. prin persoanele desemnate, în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor cuprinse în Proiectul Educațional Interjudețean OAMENI ŞI LOCURI.

 

IV. OBIECTIVE :

 1. 1.Promovarea colaborării şi schimburilor de experienţă între şcoli în vederea stimulării unei permanente perfecţionări a stilului didactic şi a paletei de strategii educaţionale;
 2. 2.Valorificarea într-o formă nouă a capacităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în cadrul activităţilor instructiv-educative;
 3. 3.Mobilizarea şi antrenarea elevilor într-o formă de competiţie şcolară;
 4. 4.Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a capacităţilor de interrelaţionare între elevi aparţinând unor comunităţi diferite;
 5. 5.Favorizarea schimburilor culturale între comunităţi.

 

V. LOC DE DESFĂŞURARE:

Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploieşti, strada Popa Farcaş, nr. 23.     

 

VI. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT :

      

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant în cadrul proiectului educaţional OAMENI ŞI LOCURI, ediţia a II-a, Ploieşti, 2014.

 

Obligaţiile părţilor:

 

A)  Aplicantul se obligă :

-   să informeze şcolile despre organizarea activităţilor cuprinse în proiect;

-   să organizeze expoziţie cu lucrările elevilor;

-   să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor;

-   să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor participanţi;

-   să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice îndrumătoare/participante la simpozion.

 

B)  Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

-   să mediatizeze concursul şi simpozionul în şcoală;

-   să pregătească elevii pentru activitate;

-   să selecteze la nivel de clasă elevii participanţi la concurs;

-   să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

           -să asigure deplasarea în condiţii de deplină siguranţă a elevilor.

 

Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2013 - 2014.

                                             

Şcoala Gimnazială NicolaeTitulescu                                  

                 Ploieşti

                 DIRECTOR,

         Prof. Prună Nicoleta

 

Şcoala …………………….

                             DIRECTOR,

                             Prof. ...................................

 

 

 

 

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.