In atentia patronilor: Ce persoane n-ai voie să angajezi în 2018

Publicat in Business 11 Ianuarie 2018 3855 ori
Google+ WhatsApp
In atentia patronilor: Ce persoane n-ai voie să angajezi în 2018
In atentia patronilor: Ce persoane n-ai voie să angajezi în 2018

Atunci când vine vorba de angajarea salariaţilor, firmele trebuie să ţină cont de o serie de interdicţii impuse de legislaţia muncii. Acestea fac referire, printre altele, la aspecte precum vârsta şi sănătatea.

Salariaţii pot să lucreze pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii, în baza contractului individual de muncă, aşa cum dispune Codul muncii în momentul de faţă.

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, iar dreptul la muncă nu poate să fie îngrădit. În acelaşi timp, relaţiile de muncă funcţionează în baza egalităţii de tratament, orice discriminare sexuală, de vârstă, de rasă sau de religie (printre altele) fiind interzisă. Totuşi, potrivit legii, persoanele aflate în anumite situaţii specifice nu pot fi angajate fără să se ţină cont de aspecte precum starea medicală, studiile absolvite sau vârsta împlinită.

Interdicţii în privinţa angajării minorilor

Persoanele care n-au împlinit 15 ani nu pot fi încadrate în muncă

O persoană fizică dobândeşte capacitatea de muncă, potrivit reglementărilor Codului muncii, atunci când împlineşte vârsta de 16 ani.

Totuşi, încheierea unui contract de muncă este posibilă şi pentru persoanele care au o vârstă cuprinsă între 15 şi 16 ani, însă numai în baza acordului părinţilor. Totodată, încadrarea în muncă a acestor minori se poate face doar pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele lor, dacă nu le sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Aşadar, angajarea persoanelor care au sub 15 ani este interzisă.

Minorii nu pot fi angajaţi pe posturi periculoase sau cu muncă de noapte

O altă interdicţie pe care o au angajatorii face referire la încadrarea în locurile de muncă grele, vătămătoare sau periculoase a persoanelor cu vârste de până la 18 ani. Concret, pentru aceste posturi se pot face angajări numai dacă persoanele vizate au împlinit vârsta de 18 ani.

În acelaşi timp, trebuie reţinut că angajatorii n-au voie, de asemenea, să angajeze persoane sub 18 ani pentru a desfăşura muncă de noapte.

Important! Nerespectarea condiţiilor legale de vârstă la angajare sau folosirea persoanelor sub 18 ani la prestarea unor activităţi cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor sunt considerate infracţiuni şi sunt pedepsite cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Nu poţi aduce la firmă ucenici cu o vârstă mai mică de 16 ani

Angajatorii pot să ofere posibilitatea obţinerii unei calificări prin asigurarea formării la locul de muncă în baza contractului de ucenicie. În acest sens, Legea nr. 279/2005 prevede că ucenicii trebuie să aibă o vârstă de peste 16 ani pentru a putea încheia un contract de ucenicie (adică un contract individual de muncă de tip particular) cu un angajator. Dacă nu este respectată, printre altele, condiţia vârstei minime de 16 ani, angajatorii pot fi sancţionaţi cu amendă de 10.000 de lei.

Notă: Copiii mai mici de 15 ani au voie să presteze activităţi plătite în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, însă în situaţii de acest gen trebuie respectate reguli stricte. Informaţii suplimentare despre subiect găsiţi aici.

Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă

Angajatorii nu pot să încadreze în muncă persoane puse sub interdicţie judecătorească, potrivit Codului muncii. În acelaşi timp, la data rămânerii irevocabile a unei hotărâri judecătoreşti de punere sub interdicţie a salariatului, contractul individual de muncă al acestuia încetează de drept.

Nu pot fi angajate persoane cărora li s-a interzis exercitarea unei profesii

Persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,exercitarea unei profesii sau a unei funcţii nu pot fi încadrate în muncă, după cum stabileşte actul normativ amintit. O astfel de decizie poate fi luată de judecători ca măsură de siguranţă sau ca pedeapsă complementară. Totodată, de la data rămânerii definitive a unei astfel de hotărâri judecătoreşti, contractul individual de muncă existent al persoanei vizate de interdicţie încetează de drept.

Angajarea persoanelor inapte din punct de vedere medical

Persoanele fizice pot fi angajate, după cum stabileşte Codul muncii, numai în baza unui certificat medical care să ateste că acestea sunt apte pentru prestarea muncii. În caz contrar, contractul individual de muncă este considerat nul, iar angajatorii pot fi sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 1.500 şi 3.000 de lei.

Totodată, de reţinut este că, la încadrarea în muncă în domeniile sănătate, alimentaţie publică şi educaţie (precum şi în alte domenii stabilite prin lege), se pot solicita, în mod suplimentar, teste medicale specifice.

Nu pot fi angajate persoanele care n-au studiile necesare

Deşi în Codul muncii nu se detaliază dacă sunt necesare anumite studii pentru a putea încheia contracte individuale de muncă cu persoanele fizice, există alte acte normative care impun o asemenea condiţie.

De exemplu, în cazul bugetarilor angajaţi pe funcţii contractuale, sunt necesare cel puţin studiile liceale, aşa cum se arată în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Un alt exemplu este cel al persoanelor care se ocupă de organizarea şi conducereacontabilităţii, care trebuie să aibă studii economice superioare, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991.

Nu pot fi angajaţi străinii fără autorizaţie de muncă

Angajatorii au voie să încadreze în muncă, prin contract individual de muncă, cetăţeni străini şi persoane lipsite de cetăţenia unei ţări. Însă acest lucru este posibil numai în baza autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă, eliberată/eliberat potrivit legii.

Angajarea anumitor persoane care deja ocupă o funcţie

Cu toate că orice salariat este îndreptăţit să lucreze, în baza unor contracte individuale de muncă, la angajatori diferiţi sau chiar la acelaşi angajator, legislaţia în vigoare stabileşte că există unele situaţii în care cumularea de funcţii nu este posibilă. Conform legislaţiei în vigoare, incompatibilităţile vizează în special funcţiile publice.

Nu se pot angaja persoane pentru a presta munci necinstite

Deşi poate părea ceva de la sine înţeles, Codul muncii interzice în mod expres încadrarea în muncă cu scopul de a presta munci sau activităţi considerate ilicite sau imorale. Un astfel de contract de muncă este lovit de nulitate absolută.

Alte persoane ce nu pot fi angajate

În fine, aşa cum mai reiese din prevederile Codului muncii, încadrarea în muncă nu este posibilă nici în cazul pensionarilor de invaliditate, al persoanelor condamnate la executarea unei pedepse privative de libertate sau al persoanelor cărora autorităţile/organismele competente le-au retras avizele, autorizaţiile ori atestărilenecesare pentru exercitarea profesiei.

Admin.A

www.PH-online.ro a fost înfiintat în 2008, ca prim cotidian online al Prahovei. De atunci, publicatia Ph-online.ro se pozitioneaza pe primul  loc in topul celor mai citite ziare online ale Prahovei, conform Trafic.ro, inregistrand peste 1.000.000 de afisari ale stirilor, in fiecare luna.
Daca ai surprins ceva interesant in localitatea ta, trimite-ne povestea insotita de imagini pe adresa de
Contact:
 mail-office sau mail-office