Afaceri

Inspectoratul Scolar Judetean a publicat lista posturilor catedrelor vacante in anul scolar 2013, calendarul de mobilitate precum si probele pentru concurs.

 


Lista posturilor vacante pentru cadrele didactice >>> AICI

 

 

Metodologie
ORDIN Nr. 3104 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014 şi calendarul (anexa 19)
ORDIN Nr. 3271 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014
ORDIN Nr. 6239 din 14 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2013 - 2014
ORDIN Nr. 3128 din 01 februarie 2013 pentru aprobarea Centralizatorului
   Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013
Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat
Programele pentru concursul din 2013

Cele mai citite