prichindelul-poliglot3

Actualitate

Directorul Hale si Piete Ploiesti, Emanuel Ilie, a vorbit, in exclusivitate pentru ph-online.ro, despre situatia actuala a Oborului.

 

 

Potrivit acestuia, Oborul a inceput sa deruleze contractul de asociere incheiat cu societatea Clipperton SRL Giurgiu, iar primele investitii au fost cele menite sa sporeasca siguranta zonei.

 

"In maxim doua saptamani vom avea o intalnire cu reprezentantii societatii asociate pentru a ne asigura ca se vor duce la indeplinire toate obligatiile asumate in contract", ne-a declarat Emanuel Ilie.

 

 

SC Hale și Piețe a organizat,  saptamana trecuta, recepția parțială la lucrările de recompartimentare a viitorului sediu al Tribunalului Prahova și Judecătoriei Ploiești. Până vineri lucrările ar urma să fie gata.

 

 

 

SC Hale și Piețe a închiriat fostul sediu Peco către Ministerul Justiției. Dar pentru ca această clădire să deservească activitatea instanțelor a fost nevoie de recompartimentarea imobilului.  Astăzi, a avut loc recepția parțială a lucrărilor, acțiune la care au participat primarul municipiului Ploiești, Iulian Bădescu, viceprimarul Iulian Teodorescu, consilierii locali social-democrați Cristian Ganea și Constantin Popa, directorul SC Hale și Piețe, directorul RASP Ploiești, precum și reprezentanți ai Tribunalului Prahova, informeaza Prahova Business.
 
 
„Costurile recompartimentării au fost suplimentate, pentru că au apărut și alte lucrări suplimentare care erau necesare pentru buna funcționare a Tribunalului și Judecătoriei. Suma aproximativă este de 300.000-350.000 de lei”, a declarat Emanuel Ilie, directorul SC Hale și Piețe.
 

Societatea SC Hale și Piețe va încasa, în urma contractului de închiriere, 20.000 de euro/ lună, cu TVA. Contractul de închiriere a clădirii va intra  în vigoare la 1 august.

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 19 decembrie 2012.

2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 20 decembrie 2012.

3.Întrebări şi interpelări.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu şi de consilierii Cătălina Bozianu, Adrian Lupu, Constantin Popa şi Radu

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 433/28.11.2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făobiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cristian Mihai Ganea, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii George Pană, Cristian Mihai Ganea, Ionuţ Vîscan Robert, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3452/22.02.2012 prin încheierea actului adiţional nr. 1, pentru imobilul din Ploieşti str. Vlad Ţepeş nr. 30, în care funcţionează corpul C al Colegiului Naţional ,,Al. I. Cuza” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 16,8 mp din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Sf. Vineri’’ asociaţiei de părinţi ,,Asociaţia 21 SFV Ploieşti” în vederea desfăşurării activităţii – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea obligaţiilor contractuale şi prelungirea duratei contractului de asociere nr. 1994/03.02.2003 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Calliope S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuita către Asociaţia Pacienţilor Oncologici România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, B-dul Indepenţei nr. 21 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către SC CORAL IMPEX SRL în vederea extinderii apartamentului proprietatea acesteia situat în Ploieşti, str. Podul Înalt nr.6, bl.4B, sc. D, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Badea Cornelia si Badea Alexandru în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Podul Înalt nr.6, bl.4C, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii – iniţiat de consilierii primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziţiei 819, modificarea şi completarea poziţiei 820 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti şi modificarea poziţiei 31 din Anexa nr. 1 la Hot\r@rea Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorgheşi Iulian Bolocan.

17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti cu o nouă poziţie având numărul curent 1243 referitoare la imobilul – teren din Ploieşti, str. Ion Luca Caragiale nr. 20 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

18. Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploieşti” a terenului în suprafaţă de 8039 mp, situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 74, pe care este amplasată Biserica Naşterea Domnului şi Sf. Andrei – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

19. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de deszăpezire a unor sectoare de drumuri judeţene, între municipiul Ploieşti şi Judeţul Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 196/30.04.2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietăţii, cu modificările şi completările ulterioare, in sensul diminuarii suprafeţei tarlalei T36 parcela A495 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

22. Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” a imobilului situat in Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot\r@rii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploie[ti privind insu[irea “Inventarului bunurilor care alc\tuiesc domeniul public al municipiului Ploie[ti” referitor la str. Stefan cel Mare – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

24. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 10 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii nr. 129/24.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 420/22.11.2013 privind organizarea de licitaţii publice pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan şi Paul Palaş.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă P+1E, împrejmuire, branşamente utilităţi” Str. Mărăşeşti, T55, P696/13 Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.

28. Diverse.

Hale si Piete S.A Ploiesti intentioneaza sa atribuie un contract de achizitii publice societatii care va prezenta cea mai avantajoasa oferta pentru lucrari de reparatii la acoperisul Pietei Malu Rosu din municipiu.

 

 

Obiectul contractului:
Lucrare de interventie/consolidare la acoperis si struct. de rezist. Piata Malu Rosu, deoarece actuala structura prezinta fisuri de-a lungul fibrei materialului.

 

Valoare estimata a contractului: 121,000 RON

Tip de finantare: Alte fonduri

Data limita de depunere a ofertelor: 27.12.2012 09:00

Data si ora deschiderii ofertelor: 27.12.2012 11:00

Hale şi Pieţe Ploieşti montează camere de supraveghere la două din cele mai mari pieţe agroalimentare din oraş, în nord şi în vest. Reprezentanţii instituţiei susţin că au luat această măsură pentru a avea un control mult mai bun asupra activităţilor din Piaţa Nord şi Piaţa Vest, în condiţiile în care, de la preluarea societăţii, noua conducere a reclamat o serie de pierderi la nivelul pieţelor din municipiu.

 

Fără licitaţie

 

În total, societatea a achiziţionat 16 camere de supraveghere, plus aparatura auxiliară pentru realizarea conexiunilor.Montarea a început, deja, la Nord. Potrivit unui pont pe care l-am primit joi, acestea au fost cumpărate fără licitaţie. Informaţia a fost confirmată de directorul societăţii, care spune, însă, că valoarea redusă a achiziţiei i-a permis să se încadreze în baremul legal sub care se pot face achiziţii directe.

 

„Vrem să eliminăm evaziunea, să vedem oricând cine ocupă mese, cine încasează bani. Am suspiciuni că sunt probleme la nivelul societăţii, iar acestea sunt cele mai mari pieţe din cartiere. Vrem să putem verifica oricând gradul de ocupare, curăţenia, prezenţa comercianţilor. SUnt 16 camere, nu ştiu acum care a fost valoarea achiziţiei. Aveam un contract cu o firmă specializată. Oricum, este o cheltuială mică, sub valoarea din Ordonanţa 34“, a declarat pentru PH-online.ro Emanuel Adrian Ilie, directorul SC Hale şi Pieţe Ploieşti.

 

 

 

2012 se dovedeşte un an excelent pentru familia politicianului ploieştean Alexandri Nicolae. După funcţia de la Parcul Industrial Brazi, alegerea în Consiliul Local Ploieşti, instalarea ca director la Conpet şi alegerea ca preşedinte PNL Ploieşti, politicianul se poate mândri acum şi cu faptul că sora sa a fost angajată la Hale şi Pieţe Ploieşti. Trebuie precizat, după susţinerea unui concurs pentru ocuparea postului. Trebuie precizat şi aici: concurs la care a existat un singur candidat.

 

Aşadar, Cornelia Angelescu lucrează de câteva zile la Hale şi Pieţe Ploieşti, pe postul de director economic. Ea are experienţă în instituţiile de stat, după ce a mai lucrat pe postul de director economic la Maternitatea din Ploieşti.

 

O persoană care are cât de cât cunoştinţe despre scena politică locală ar putea să se întrebe cum a ajuns sora preşedintelui PNL Ploieşti să fie angajată pe post de conducere la o structură condusă tot de un liberal, Emanuel Adrian Ilie, practic subaltern pe linie politică al lui Nicolae. Mai mult, aceeaşi persoană ar putea să se întrebe ce se va întâmpla când actele semnate de soră vor ajunge la aprobare la frate, în condiţiile în care Alexandri Nicolae este membru în Consiliul Local Ploieşti, entitatea de care depinde SC Hale şi Pieţe. Sau, mai corect spus, entitatea care aprobă bugetul de la Hale şi Pieţe şi toate cheltuielile. Un cârcotaş ar mai putea să se întrebe, de asemenea, care-i legătura, ca domeniu de activitate, între maternitate şi societatea care gestionează pieţele.

 

Întrebări fără răspuns

 

Desigur, din punct de vedere legal, Alexandri Nicolae nu are motive de îngrijorare, cât timp nu se dovedeşte să fi avut vreo influenţă în angajarea rudei sale. Se ridică, totuşi, câteva probleme mai degrabă de ordin moral. Consilierul local ploieştean, preşedinte al PNL Ploieşti, nu a răspuns astăzi la telefon. Directorul Hale şi Pieţe, Emanuel Adrian IIie, a precizat că angajarea s-a făcut în urma unui concurs anunţat din timp, la care sora politicianului a fost unic candidat. Reprezentantul Hale şi Pieţe a evitat să facă alte comentarii.

 

 

 

Citiţi marţi seară pe PH-online.ro: Sora unui politician prahovean lucrează, de câteva zile, vreo două, pe un post de conducere într-una din cele mai profitabile societăţi din Ploieşti, Hale şi Pieţe, structură la care Consiliul Local Ploieşti este unic acţionar. Ca să nu stricăm surpriza, nu vă putem spune despre fratele doamnei director decât că este membru în PNL Prahova, acelaşi partid din care provine şi directorul general de la Hale şi Pieţe, Emanuel Adrian Ilie.

 

Vedeţi AICI despre cine este vorba!

 

 

Echipa de management de la Hale si Piete SA Ploiesti, compania primariei care administreaza 70% din toate spatiile de vanzare din Ploiesti, a reusit "performanta" de a face, in 2011, un profit ce poate fi depasit si de proprietarul unei masini de inghetata, scoasa timp de o vara, in strada.  Astfel, la venituri de 9,42 milioane de lei, Hale si Piete a avut cheltuieli de 9,37 milioane de lei, profitul fiind de doar 49.000 de lei.  Hale si Piete SA devine astfel singura companie de inchirieri din lume care ruleaza peste doua milioane de euro pentru un profit de 12.000 de euro.

Datele financiare ale companiei arata insa mai mult de atat: daca Hale si Piete n-ar fi preluat inapoi, jumatate din Obor, de la firma care l-a avut concesionat, firma primariei aproape ca ar fi iesit pe pierdere. 34.000 de lei au intrat in conturile Hale si Piete, ca "venituri din exploatarea obiectivului Obor".

Conducerea Hale si Piete nu poate gasi nicio scuza viabila pentru penibila performanta financiara. Scuza "tarifelor sociale", menite sa reduca preturile alimentelor, nu sta in picioare, atata timp cat preturile au luat-o razna. Adaugati asocierile dubioase cu interlopi dovediti, evaziunea fiscala generalizata, incurajarea muncii la negru, neregulile la cantarirea alimentelor, lipsa de securitate in spatiile companiei, si veti avea tabloul complet al firmei cu cel mai prost management dine toate entitatile detinute de Primaria Ploiesti.

In lume, o companie care inchiriaza spatii comerciale, are o marja de profit de 15-25%. In Romania, grav afectata de criza, cu veniturile companiilor diminuate, marja este de 7-11%. Din pacate, la Hale si Piete, care aproape ca detine monopolul spatiilor comerciale destinate alimentelor de baza, si are un flux de clienti aproape egal cu populatia Ploiestiului, marja de profit obtinuta in 2011 a fost de doar 0,6%. Rezultatul in sine este o dovada ca managementul de la Hale si Piete este depasit complet de dinamica afacerilor locale si ca, daca Primaria roaga orice agentie imobiliara din oras, chiar una mica, sa administreze pietele Ploiestiului, va obtine un profit mai bun. 

Cele mai citite